Trängsel och med eller motmänniskor.

Sverige , ett land om vilket Victor Borge säger att det är bättre  än Danmark eftersom Sverige har trevligare grannar, är till ytan ca 450 000 km2 stort och som bekant befolkat av ca 9 miljoner människor.

 

Av och till debatteras ju kösamhället , trängselavgifter o.s.v. vilket har fått Argus tankar att vandra i följande banor. Om man tänker sig att vi , i jämlikhetens namn , delar allt utrymme lika ( land alltså , för att inte några skall tvingas bli alltför blöta om fötterna ) återstår ca 411 000 km2 till oss alla.

 

Argus har u.p.a. ( inte under personligt ansvar utan utan personligt ansvar ) med hjälp av datorn , vilken enligt god svensk myndighetstradition kommer att göras ensamt ansvarig för de eventuella felberäkningar som illasinnade matematiker kan finna, kommit fram till att detta ger oss en ruta på s.m.s. ( som man säger ) i s.a.s. runda slängar 45 000 kvm per capita ( per skalle ) att husera på.

 

Detta innebär att de som inte vill ha närkontakt med andra utan fastmer , som John Donne skulle uttryckt saken, leva som isolerade öar i strömmen , ständigt skulle kunna hålla ett avstånd till sina närmaste med eller möjligen motmänniskor på en dryg mil.

Den längsta?

Den f.d. irakiske diktatorn och fortfarande massmördaren Saddam ( som Expressen skriver, för Argus framstår det som en smula orättvist att inte två andra potentater , Adolf och Josef ( Lillefar) också kallas vid förnamn av inte bara Expressen utan också annan press). Nåväl, "Saddam" skall i alla händelser enligt en nyhetsbyrå ge ut en roman.

 

Denna remarkabla litterära händelse får Argus att minnas ett yttrande av den irländske författaren J.P. Donleavy ; "Att skriva är att göra pengar på sina sämsta ögonblick." 

 

Vidare, funderar Argus , så är ju "Saddams"  sämsta ögonblick väldigt långt , i praktiken ett helt människoliv , varför det inte är omöjligt att en förundrad mänsklighet här har att tacksamt emotse världens hittintills längsta roman , i sidantal och utan några som helst andra jämförelser i paritet med en bok i en ( möjligen) helt annan genre , Bibeln.

I rätt riktning?

Som Argus tidigare på sitt finkänsliga sätt antytt är det inte omöjligt att en viss grad av debilitet kanske inte är ett anställningsvillkor men långt ifrån utgör något hinder för anställning hos statliga myndigheter och organisationer.

 

En insatsledare hos polisen säger , enligt Expressen, med anledning av att en försvunnen kvinnas cykel hittats ; " Det känns skönt att vi hittade cykeln.Det är ett steg i rätt riktning." ( Till saken hör att en handikappad man , också han cykelburen, försvann på platsen förra året. Han har aldrig återfunnits.)

 

Så frågan är vad det är som får  polisen att tycka att återfinnandet av cykeln , men inte dess ägare, är ett rätt steg i rätt riktning mot? På Argus gör det snare ett mycket ominöst intryck av något mycket allvarligt och långt ifrån "rätt" kan ha inträffat.

En säker osäkerhet.

Argus,som under en tid varit så sjuk att han nästan trott att han  befunnit sig  på en betydligt varmare plats än denna, en plats där han f.ö. enligt mångas åsikt rätteligen hör hemma, har nu återvänt till de friskas skara och upptäckt att han hela tiden vistats i Sverige och att han fortfarande befinner sig här.

 

Säker (sic) på detta blir han när han läser följande i en lokal avisa ( tidning övers. anm.)  " De fasta elavtalen varierar mer än det rörliga elpriset."  Detta innebär såvitt Argus begriper , vilket inte säger så mycket , utrustad med det blygsamma mått av intelligens som är utmärkande för flertalet människor som han är , att det fasta elpriset är rörligt och det rörliga elpriset är fast.

 

Där ser man hur vi i Sverige med förenade krafter lyckats ta kål på en av logikens fördomar , den s.k. identitetslagen som säger att A = A och att det enda säkra  i vårt land är döden och skatterna ,men , åtminstone de senare, är ju desto säkrare.

Hot?

Enligt DN har hotbrev innehållande ett " vitt pulver " skickats till olika statliga myndigheter samt Stockholms stad och stadsdelsförvaltningar.

Med tanke på kvaliteten på de beslut som fattas av svenska myndigheter, är Argus långt ifrån säker på att alla anställda på dessa myndigheter uppfattar ett "vitt pulver" som ett hot.

An all lose game.

Om det vore möjligt att häpna över något som kan förekomma i religionens namn, så skulle Argus häpna när han läser om "fader" Daniel som skulle driva "onda andar" ur en 23-årig nunna. Olyckligtvis avled hon efter tre dagar av den omilda behandlingen , något som "fader" Daniel ser som positivt eftersom den unga nunnan "äntligen är befriad från ondska", vilket ju i någon mening är sant eftersom hon numera är "befriad" från allt.

 

Denne nutida exorcist får Argus att tänka på forna tiders svenska häxprocessser , där den för häxeri misstänkta slängdes i sjön , om hon inte drunknade var hon skyldig och brändes på bål , om hon drunknade var hon oskyldig , visserligen död , men hennes själ räddad.

 

Simon and Garfunkel sjöng en gång " Anyway you look at it you´ll lose" , hur du än ser på saken kommer du att förlora , och , åtminstone i detta fall , äger det sin riktighet.

 

PS. Fader Daniel hävdar fortfarande att exorcismen var berättigad , men letar för säkerhets skull efter en bra advokat, ungefär som en del ateister som för säkerhets skull söker efter Gud när slutet närmar sig.DS 

Lakan.

Enligt tidningsuppgifter har två män rånat en affär i kedjan Jysk Bäddlager.

Stillsamt undrar Argus hur många s.k. lakan dessa representanter för Sveriges kriminella "elit" lade de ,också s.k., vantarna på.

Att så ett frö i en kö.

I samband med att en Argus när och kärstående tillbringat en dryg timme i kassakön för att betala för livets nödtorft ett par dagar framöver , kommer Argus att tänka på en rubrik i Expressen för en tid sedan , "50 % flörtar i kassakön."

Med tanke på det antal man och kvinnotimmar som tillbringas där finner Argus detta fullt förståeligt.

 

Tursamt (eller otursamt , beroende på personliga preferenser) är det väl ändå att det inte är lika illa   i kassakön som i T-Forden på 20 och 30-talet , om vilken John Steinbeck skrev   " Hälften av den amerikanska befolkningen avlades i T-Forden och inte så få föddes i den."

Alienation.

Thomas di Leva förklarar i Aftonbladet , för eventuellt intresserade, att han inte är från det här solsystemet.

Länge har Argus misstänkt att di Leva inte har den här planeten som sin andliga hemvist,  men tydligen är graden av främlingsskap värre än så.

Tuffa killar.

Den italienske maffioson och politikern ,  vilka numera är nästan synonyma begrepp, Silvio Berlusconi, har enligt SvD uttalat sig negativt om  finländarnas cuisine med orden ;  " De vet ju inte ens vad prosciutto är ."

 

Det låter som om Berlusconi är obekant med författaren Norman Mailer , vilket möjligen kan bero på att Berlusconi är obekant med alla författare , som säger ; "Tuffa killar ( och dit räknar Argus finländarna) äter inte pasta."

Lögn , förbannad lögn och medlemsstatistik.

Dena svenska politiska maffian förnekar sig inte , organisationen Ung vänster har med 75 % överdrivit sitt medlemsantal och därmed lyckats lura de svenska skattebetalarna på pengar  som skulle kunna använts till ex. vis ett antal höftledsoperationer, vilka skulle kunna ha genomförts snabbare och därmed lindrat ett svårt fysiskt lidande hos de utsatta.

 

Men kanske var bedrägeriet inte avsiktligt , funderar Argus, utan bara ett resultat av bristande intellektuell kapacitet vilket enligt Eugene McCarthy inte är så ovanligt hos "politiskt" intresserade ; " Att vara politiker är som att vara fotbollstränare , du måsta vara tillräckligt intelligent för att förstå spelet och tillräckligt dum för att tycka att det är intressant."

I dimman.

En "forskare" vid  Stockholms universitet har beskrivit svenska män som gifter sig med asiatiska kvinnor som pedofiler.

Han säger själv att han inte ångrar sig men att han förstår att han "använt ett språkbruk som folk blivit arga på." På den direkta frågan om svenska män som gifter sig med asiatiska kvinnor är pedofiler svarar han "Nej , nej . Jag har har skrivit det på ett slags symboliskt plan. Alltså, jag skulle inte säga att de är det som en psykologisk diagnos."

 

Någon har sagt att det inte finns något så dumt att det inte sagts av en filosof och tydligen får man utvidga kretsen till att omfatta även forskare.  Detta exemplar tycks i varje fall befinna sig i ett intellektuellt töcken som får dimman vid Lützen att framstå som lika klar som denna sommardag. 

Skapelsens krona?

Under morgonens motionspromenad , eller tankegången som Argus , lite skämtsamt, brukar kalla den, denna strålande sommardag kom han att tänka på hur stor anledning den varelse som slutligen blev till människa, eller Homo Sapiens  som hon utan blygsel kallar sig, har att känna ödmjukhet   och hur lite ödmjukhet hon känner.

 

Under 3.8 miljarder år av evolution har hon , ofta med rena turens hjälp , överlevt naturkatastrofer , hungersnöd och epidemier för att till slut uppfinna och konstruera de vapen som en gång kommer att ta kål på allt levande,  möjligen med undantag för kackerlackorna som då "skola besitta jorden" och visa sig överlägsna den art som skapat exemplar som Nero , Hitler och Stalin

Falska barn?

DN skriver om en familj som kom från Afghanistan till Sverige för sex år sedan med 11 ( elva ) "falska"( DNs epitet, min anm.) barn. Med den naivitet som är kännetecknande för svenska myndigheter accepterades "pappan" och "mamman" som biologiska föräldrar.

 

 Barnen misshandlades av sina "föräldrar" och fem av dem hävdade att de hade andra föräldrar i Afghanistan. Myndigheterna har visat en grym flathet som drabbat barnen under all dessa år , säger en politiker som trotsat sekretessen i frågan och gjort en polisanmälan.

 

I någon mening är naivitet en vacker egenskap , den visar trots allt ett oskyldigt , men också okunnigt sinnelag och det är en farlig egenskap i en grym och förvirrad omgivning. De svenska myndigheternas flathet är däremot svårare att ursäkta.

 

Angående äktheten hos barn kallades ju förr barn som var födda utanför äktenskapet för oäkta , ända tills det sjönk in i det allmänna medvetandet att det knappast finns några oäkta barn , men däremot alldeles för många oäkta föräldrar. 

Riskfyllt.

Den vackra svarta tik , lystrande till (när hon har lust) namnet Julia som har vänligheten att ta med Argus ut på  morgonpromenad hyser , en i Argus ögon välgrundad , skepsis gentemot luftballonger och tittar misstänksamt upp emot skyn när hon ser en sådan komma svävande.

 

För att förekomma eventuella läsare med sinne för ironi vill Argus redan här påpeka att det faktum att han och Julia går i par inte alls innebär att Argus ( eller någon annan ) uppfattar honom som någon som  helst slags Romeo.

 

 

Överhuvudtaget har Argus svårt att förstå det risktagande som många nya fritidssysselsättningar innebär ex .vis fallskärmshoppning ( en ung kvinna omkom nyligen i en olycka) , klättring upp och ner för alla möjliga och omöjliga objekt ( en ung man omkom vid klättring på Eiffeltornet för inte länge sedan.)

 

 

För Argus del räcker det fullt ut med de risker han utsätts för när han ( och vad värre är ) andra kör bil. Enligt Aftonbladet vill regeringen nu skärpa reglerna för körkortsinnehav , bl.a vill man ha en bättre kontroll av äldres lämplighet som förare , men man kan nog ställa sig frågan om det är där som skon klämmer.

 

Samma tidning berättar om en ung man som kraftigt berusad kör rakt in i en pizzeria ( lyckligtvis folktom) och även om Argus fuller ( sic) väl kan förstå att behovet av snabbmat emellanåt kan vara trängande tycker han nog att detta är att ha väl bråttom.

 

En mycket mindre och ,därmed inte så farlig, drake , Södertäljeposten, berättar om en man som greps av polisen i en "slumpmässig rutinkontroll" ( det finns stunder då Argus tycker att tidningsläsning är äventyrligt nog ). Enligt tidningen uppgick alkoholhalten i hans blod till 0,18 procent , vilket måste fått poliserna att i likhet med en skotsk kollega som tog prov på en förare efter att denne deltagit i en whiskyprovning utbrista " Spår av blod!"

Gud och/eller mammon.

DN skriver om en sångare  som deltar i Hultfredsfestivalen att DN tycker det är konstigt att sångaren som är troende metodist kan sjunga om hur mycket Gud hatar oss.

Ja , det är bara att konstatera, funderar Argus, att en del människor tycks hinna med allt och sålunda kan tjäna både Gud , mammon och mumma  under en och samma arbetsdag.

 

Men sångaren Burl Ives hade kanske rätt i sitt påstående , " They´ll do anything for money." ( De gör vad som  helst för pengar.)

Grupparbete.

Vid invigningen av den nya Svinesundsbron , som gör det lättare att komma till och vad många möjligen kan anse viktigare, från Norge , var inte mindre än tre representanter från det svenska kungahuset närvarande.

 

Argus hoppas att de tre som tack för denna herkuliska arbetsinsats bjöds på en riklig och välsmakande måltid , ty som det sägs ; Den som arbetar som en slav skall äta som en kung.

Heder och svagdricka.

Tv ( television, inte tills vidare,) "profilen" enligt SvD, Sverker Olofsson har utsetts till hedersdoktor vid Umeå universitet. På vilka grunder är och förblir  en väl förborgad hemlighet för en förundrad mänsklighet.

 

Men har Göran Persson blivit hedersdoktor i Örebro , så har väl alla slussar så att säga öppnats och , i nivelleringens ( utjämningens , övers. anm.) namn så är det snart möjligt att , som Falstaff Fakir säger, för en var att bli sin egen professor.

 

Apropå Örebro så har Argus inte hjärta att undanhålla sin lilla ( men en sommarkväll som denna förhoppningsvis otrogna ) läsekrets  en liten anekdot med anknytning både till Örebro och ovan nämnda " doktorer" .

 

En regent ( Oscar II ? ) är på besök i Örebro  , ser stadens ståtliga rådhus och utbrister ;            " Bornera icke , svagdricka! "

 

Blir Sverker Olfsson känd för någon replik är det möjligen ; " Men du, ska det vara på det här sättet?"  Vilken , i nivelleringens namn , är lika platt som en nedsutten hatt , som Nils Ferlin skulle ha sagt.  

Istider och goda råd.

DN varnar idag för att en ny istid kan komma till Skandinavien redan om 200 år , vilket i Argus perspektiv är en kort tidsrymd eftersom han är så oändligt ( sic ) gammal att han har i färskt minne den förra ( istiden).

 

Med det kommande kyligare klimatet i åtanke vill Argus ta tillfället i akt att å det varmaste (sic) råda de skandinaviska innebyggarna att samla på sig både yllekoftor och dito underpantalonger ( kalsonger, övers. anm. ) ( obs! ej stringmodellen då denna har en tendens att s.m.s. ( som man säger , inte textmedd. min anm. ) lämna rumpan bar, Argus anm.) i såväl parti som minut.

 

Eftersom Argus har börjat känna av en del ålderskrämpor är det långt ifrån tvärsäkert att han själv kommer att få det tveksamma nöjet att dela denna coola upplevelse med resten av innebyggarna , varför hans goda råd  påminner en aning om Francois de la Rochefoucaulds aforism ; " Äldre män tycker om att ge goda råd. Det ger dem tröst i deras oförmåga att föregå med gott exempel." 

Arv och miljö.

Denna strålande sommarmorgon när Argus var ute på sin morgonmotion vandrade hans tankar av någon anledning bort övar Atlanten och ut på den nordamerikanska prärien till indianernas ( forna) domäner.

Han kom att tänka på två indianska talesätt som har med miljö att göra , det ena lyder ; "Den vite mannen säger ; vi ärvde jorden av våra föräldrar , indianen säger vi lånar den av våra barn."  Det andra är uttrycket "Till the seventh son " till den sjunde sonen , som är ett svar på frågan hur länge varje släktled  är ansvarigt för miljön för kommande släktled.

 

Det är märkligt att den "civiliserade" västerländska människan först nu har kommit fram till denna insikt , man kunde ju ha lyssnat och lärt. Men indianerna har väl inte  haft riktigt samma status som andra människor , i synnerhet inte i USA, där idag minsta popsnöre kan yttra sig snusförnuftigt om miljön och med hjälp av  haloeffekten få sitt "budskap" trumpetat ut i massmedia.

Snabbhet.

Argus hajade till inför rubriken på en blogg som löd " Vänster hand är snabbare än höger." Skribenten säger vidare att han eller hon "har stora problem med detta."

 

Ett än större problem , har Argus noterat , kan människor få som har en tunga som är snabbare än hjärnan. 

Den nakna apan.

En man som skall vandra naken från England till Skottland, säger enligt Expressen att han gör det för att fira att han är en  människa och att det inte finns något skamligt med det.

 

Här stannar Argus till i läsningen av detta ur allmänmänsklig synpunkt så intressanta och viktiga reportage och blir aningen tvivlande , sa inte redan Mark Twain att människan är det enda djur som kan rodna - och har anledning till det ?

Viktigt.

Argus har under perioder i sitt ( långa ) förflutna stundom nått samma viktklass som kolossen på Rhodos och därvid testat bantning , f.ö. uppfunnet av en begravningsentreprenör i London , vilken blev så begeistrad i sin metod att han ändrade sitt efternamn efter den och sedan kom att heta William Banting , enligt vad en bekant till Argus med nära anknytning till Livets ord i största hemlighet anförtrott honom.

 

Lättad (sic) blir han när han nu från läkarhåll, bl.a. professor Johnny Ludvigsson, får höra den enkla sanningen ; " Man kan inte bli fet om man inte får i sig mer energi än vad man gör av med. Det är en mycket enkel lag."

 

Rör man sig bara 24 timmar om dygnet kan man alltså i princip äta 24 timmar om dygnet , fast med den reservationen att man då är hänvisad till s.k. gående bord.

Två enkla svar.

 Församlingen Livets ord har enligt Expressen vägrat en  handikappad flicka att ta med sig sin personlige assistent på ett konfirmationsläger. Orsaken skall , enligt föräldrarna , vara att assistenten  inte var frälst. ( Olyckligt nog föll flickan och bröt armen.)

 

Den ansvarige för Livets ords läger säger att det inte finns ett enkelt svar på om en ledsagare måste vara frälst. Med sin livliga fantasi kan emellertid Argus komma på åtminstone två , det ena är ja och är ett av svenskans allra enklaste ord med sina två bokstäver. Det andra , nej , är kanhända litet mer komplicerat eftersom det består av hela tre grafem , men måste ändå anses fullt fattningsbart  t.o.m. för en medlem av Livets ord.

I sandlådan.

Expressen berättar idag om två pappor som råkat i luven på varandra därför att deras barn råkat i luven på varandra i sandlådan. Papporna och barnen uppvisar m.a.o. ( med andra ord, inte Mao tse Tung, ) samma grad av intellektuell och känslomässig mognad i sitt sandlådebeteende.

 

Samtidigt skriver Widar Andersson i Aftonbladet , en händelse som man skulle kunna ta för en tanke om man inte visste bättre, att " busarna skall vårdas i sandlådan."  Med tanke på ovanstående incident kanske tanken inte är så god?

Överlevnad.

Till alla de människor som legat sömnlösa och oroat sig  för Usama bin Ladins hälsa meddelar idag Expressen att han är  "vid god vigör" ( med vilket måste avses fysiskt , min anm.)

 

För Usama bin Ladin och en del andra fanatiker gäller nog i högsta grad Aksel Sandemoses ord ;

" Dumheten överlever alltid. Den är , så att säga , för dum för att dö."

Samvete.

Efter avslöjandena om medlemsfusk och därmed för höga bidrag har SSU beslutat återkalla årets ansökan och återbetala redan utbetalda pengar.

 

SSUs ordförande säger att han tycker att det är det enda rätta i det här läget , han uppger sig också ha insett att SSU har ett ansvar gentemot skattebetalarna och tycker numera att det är bättre att SSU tar emot för lite bidrag än för mycket.

 

SSUs samvete var svårväckt men kanske har detta något samband  med den amerikanske filosofen och författaren Henry Louis Menckens tanke ; " Samvete är den inre röst som varnar oss att någon kanske ser på ." ?

Semester.

Snart tar den svenska dummokra..... förlåt , demokratins , högsäte , riksdagen, semester. 

Den text som enligt Henric Bernhard Palmaer borde pryda dess port  " Här fattas visa beslut." upphör för några månader att gälla och ett visst lugn inträder i riket med anledning av att inga nya stolligheter är i sikte de närmaste månaderna.

Ädel tävlan ?

Expressen meddelar , inte utan en viss skadeglädje ( enligt en del den enda sanna glädjen ) kan man misstänka , att en medarbetare i Aftonbladet avslöjats som pedofil.

 

Det påminner Argus om något Tage Danielsson sa apropå konkurrensen mellan de båda blaskorna , en journalist på Expressen säger , enligt Tage D. ,  "En gång hade vi 1200 döda , när Aftonbladet bara hade 1100 , det är kvalitetsskillnad det."

Hundliv.

Under eftermiddagspromenaden med sin ( och människans ) bästa vän hörde Argus hur en mamma till sin lilla dotter kommenterade Argus och hans sällskap med orden  -" Det var en ful jycke!" varpå den lilla flickan svarade  -"Ja, men hunden var söt."

 

Denna konversation stämde Argus till eftertanke och han påminde sig den anonyme hundägare som sa ;  Det är inte alltid jag som går ut med hunden. Vi turas om.Varannan gång går hunden ut med mig.

Spindelväv.

Den forne irakiske diktatorn och massmördaren Saddam Hussein , eller bara Saddam som han familjärt benämns av DN och Expressen , vill , enligt sin advokat , dömas och avtjäna sitt ( eventuella ) straff i Sverige .  Motivet skulle enligt advokaten vara att Sverige är en rättsstat och att " fängelserna verkar så bekväma och strafftiderna så korta."

 Sedan en tid härbärgerar Sverige en annan krigsförbrytare , den serbiska expresidenten Biljana Plavsic som , till skillnad från offren för hennes regim, fortlever sitt liv under synnerligen drägliga förhållanden, numera på kvinnoanstalten Hinseberg.

 

Det är svårt att föreställa sig att samma hänsyn skulle tas till kriminella av lägre "dignitet" i dessa båda länder men som den , lätt misantropiske , Jonathan Swift säger ; " Lagen är som en spindelväv som fångar små flugor men låter spyflugor och getingar bryta igenom."

Horror vacui.

Denna tisdagsmorgon känns Argus huvud alldeles ovanligt ( ? ) tomt , en känsla som fyller honom med en viss skräck ,  förhoppningsvis av snabbt övergående natur.

 

Tommare är det dock inte än att repliksskifte från en revy av Peter Flack( tror Argus) infinner sig.

Det handlar om en man som sitter och löser korsord och har fastnat på följande svårknäckta nöt , varför han ber sin bekant om hjälp ; - Kan du det här, Vakuum tre bokstäver , den första ska var T och den sista M . 

- Får inte fram det  , säger vännen , men jag har det i bakhuvet.          

Käk.

Med anledning av en stort uppslagen artikel i Expressen om fusket i svenska livsmedelsaffärer, har två av Argus utsända kunskapare tillsänt honom följande iakttagelser från skyltar uppsatta i dylika etablissemang;

 

Ät fisk - bli frisk  ( Affären stängd p.g.a. sjukdom )

 

Frigående ägg

 

Stekt röd tunga

 

Priserna gäller endast när gatuköket är öppet

 

Extra mört kött. Vi hänger själv i butiken.

 

Seriösa priser

Humanistens predikament. ( Trubbel , övers. anm.)

Visst finns det många märkliga saker ändå,

sånt som är svårt att förstå sig på?

Till exempel att vatten kan frysa till is

och förvandlas till ånga uppå en spis.

 

Ja , för Argus framstår faktiskt fysiken

som rena och skära mystiken.

( För att inte tala om biologin,

vetenskapen om blommor och bin.)

 

Svårast har Argus dock för matematik,

en trollkonst ingen annan lik,

att ett plus ett kan uppgå till två

är snart sagt det enda han kan förstå.

 

Generalklausul.

För att göra det svenska rättsystemet enklare och överskådligare har Argus tidigare föreslagit en generalklausul som förbjuder allt som inte uttryckligen tillåts, på det sättet skulle vi ju också i rättsligt avseende närma oss länder som  Nordkorea och Cuba.

 

Nå väl , att behovet av en sådan klausul numera är trängande framgår av följande förbudsskylt från Stockholm ;

All affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden. 

Intellektuell bjässe.

Dalai lama har , enligt DN, på världskonferensen i kognitiv terapi i Göteborg hörts dra följande häpnadsväckande slutsats ; "Det som leder till något bra ; lycka , glädje , tillfredsställelse , det är positivt. Det som orsakar smärta och lidande är negativt."

Något förkortat skulle ovanstående kunna uttryckas ; Det som är positivt = det som är positivt och det som är negativt = det som är negativt. Eller ännu kortare med hjälp av logikens identitetslag , känd redan av Sokrates t = t .

 

En positiv egenskap , hos en religiös ledare , är  i Argus tycke i alla fall att Dalai lama  inte , enligt honom själv , "tar religiös tro så allvarligt."  Fler sådana religiösa ledare , fullständigt befriade från all fanatism!

Kostnader.

En fördel med det svenska klimatet är ju att man kan bära samma kläder , eller outfit som ett mer tidsenligt uttryck lyder , året runt och därmed spara in ett antal surt förvärvade sekiner.

 Argus minns från sin ungdom , som inträffade för så länge sedan att den numera är preskriberad ( den sammanföll i stort sett med slutet av den senaste istiden ) hur somrarna var så att säga in i h-e varma och vintrarna verkligen coola , för att återigen begagna ett uttryck som visar att Argus minsann hänger med sin tid och inte är någon squarehead.

 

Fast man kan ju också tänka som författaren Artur Lundkvist när det gäller kostnader ( och vad vi får för dem) ; " I detta land är klimatet en gammal ockrare : vi betalar dyrt för sommaren med vintern!"

Aftonbladet i underlandet.

Aftonbladet skriver idag under rubriken " Statoil letar ny olja i Venezuela." att Statoil stoppat  borrningarna efter olja utanför Venezuela , varför rubriken borde lyda "Statoil letar inte efter ny ( eller gammal, min anm.) olja i Venezuela."

 

Ibland visar Aftonbladet upp samma lekfullhet med logiken som Lewis Carroll i "Alice i underlandet." Skillnaden är väl den att Lewis Carroll gjorde det medvetet. 

Fanatism.

En s.k. Söndagsröst , Emine Onatli, skriver i Aftonbaldet med anledning av den sunnimuslimska fundamentalistiska riktningen wahhabismens köp av makt och inflytande i svenska friskolor att " Unga muslimer skall inte behöva bli fanatiker."  Frågan är väl varför de i det 20:e århundradet skall fostras in i någon religion överhuvudtaget?

 

Men det kanske är som John Erskine , amerikansk författare , säger ; " De flesta människor har någon religion , i varje fall vet de vilken kyrka de håller sig borta ifrån."

Sex.

Runar Sögaard , en man med en IQ som en manet enligt Tommy Körberg , och så förmäten är inte Argus att han betvivlar sådana kungsord, går enligt Aftonbladet till  attack på Carolas "kärleksliv".  Han gör det med orden ; " Har du legat med 20-30 personer har du delat det vackraste och mest intima du har."

Argus måste i utilitaristisk anda erkänna att han har litet svårt att förstå det negativa i detta , speciellt med tanke på ordspråket som säger att "delad glädje är dubbel glädje" vilket ju medför att en fullständigt oanad mängd fröjd kan uppstå ur även ett ringa antal tête-à-têter.

 

Aftonbladet beskriver också Runars "filosofi" som lydande "Inget sex.Ingen ångest." Argus har svårt att frigöra sig från misstanken Runar har fått sex på hjärnan , vilket som Malcolm Muggeridge påpekar , är ett otillfredsställande (sic!) ställe att ha det på.

Music Maestro!

En gitarrist i Norge har polisanmälts av sina grannar som fått sin nattsömn förstörd av den högljudda olåten.

 

Argus kommer att tänka på Oscar Wilde som någonstans sa ; "Det enda en musiker vill är att man skall vara alldelse stum , medan man själv gärna hade varit alldeles döv."

Grovt kriminell eller när orden inte räcker till.

Den unge gentleman som greps tillsammans den förrymde 18-årige dubbelmördaren är enligt polisen "ingen mammas gosse" , han har , bl.a. gjort sig skyldig till mordförsök , rån och narkotikabrott och kallas av Aftonbladet grovt kriminell.

 

Med en viss automatik inställer sig hos Argus frågan vilket epitet som då kan vara tillräckligt för att beteckna en dubbelmördare.

Illusionist.

Regeringen skall satsa omkring fem miljarder kronor på att bekämpa arbetslösheten. Av en händelse som mycket påminner om en tanke skall denna satsning pågå fram till valet 2006.

På frågan hur det kan komma sig att det finns pengar till denna satsning just under ett valår svarar statsministern ;  "Hade vi trollat med knäna själva hade man kunnat ställa sig den frågan."

 

Det är möjligt att statsministern inte trollar med knäna , men en skicklig illusionist är han.

Grannsämja.

I Expressen berättas om May , 83, som tagit sig ofoget före att slå ihjäl sin granne med ett strykjärn. Denna remarkabla händelse påminner Argus om Ida , en sörmländsk kvinna också i den mogna 80-årsåldern, som sa ;

"Grannar skall man hålla sams med , därför skall man inte umgås med dem."

Försvaret visar musklerna!

Det svenska flygvapnet har , enligt Expressen , lyckats skrämma halvt ihjäl en hundvalp ( genom lågflygning ) . Där ser man , trots stora nedskärningar är den stolta svenska krigsmakten inte att leka med!

 

Bäva månde våra fiender , var de än befinna sig!

Målsättning?

En 18-åring som inlett sin kriminella karriär med ett  dubbelmord lyckades rymma från det "behandlingshem" där han varit intagen. Med anledning av detta säger Sture Korpi , generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse ;

" Det finns ett dilemma med den här typen av behandlingshem. Vi skulle kunna förhindra alla typer av rymningar om vi hade en extrem inlåsning , men det får vi inte enligt lagstiftningen.   Målet är att de här ungdomarna skall komma ut i samhället så fort som möjligt."

 

Det verkar som om , åtminstone den här ungdomen, delar denna målsättning.

Filibuster.

"Justitie"minister Thomas Bodström har enligt Expressen slagit nytt rekord i långtalighet i riksdagen och därmed ( av Argus) utsetts till Sveriges främsta filibuster. En vänlig själ erbjöd honom en kort paus men han ( Bodström ) tackade ( till åhörarnas sorg, skulle Argus förmoda) nej.

 

Om man kan lära sig något av ovanstående , och ingen vet idag vad som är värt att veta imorgon, så är det att Bodström , också, är obekant med Abraham Lincolns tanke ; "Det är bättre att vara tyst och bli betraktad som en idiot än att öppna munnen och bevisa att man är det."  

Simpel.

Expressen berättar idag om Linus Wetell Plymkvist , 9 mån., som har "tagit studenten". ( Han har följt med sin mamma till skolan sedan han var tre veckor.) Enligt Expressen har han dock inte tillägnat sig så värst mycket "kunskap" utan mest ägnat sig åt att leka och rita , ett val som Argus känner den största förståelse och respekt för.

 

Argus hyser dock inga tvivel om att unge Linus , om han ville , skulle kunna memorera den "studentsång" som i sin simpelhet lyder "För vi har tagit studenten , för vi har tagit studenten , fy fn vad vi är bra!" En vers som sedan upprepas ett antal gånger , så att även det försvinnande fåtal som skulle sakna intellektuell kapacitet för en svensk studentexamen skall förstå budskapet.

 

Argus önskar unge Linus lycka på färden och en ljusnande framtid utan problem med CSN ( Centrala StudiestöldsNämnden)

Bright future?

Denna strålande solskensdag varnar Expressen för att stora solglasögon kan orsaka blindhet.

Detta får Argus att minnas en låttitel av ( tror han ) 10cc " My future´s so bright I got to wear shades." ( Min framtid är så ljus att jag måste bära solglasögon." Detta kan vara något att ha i åminnelse i den tid då " den ljusnande framtid är vår " sjungs både här som där.

 

Med detta sagt ( och gjort) tänker Argus njuta av sol och en del annat under ett par dagar och lägger därför t.v. ( tills vidare, inte television ) datorn på den berömda hyllan.

Med tack för hitintills visat intresse.

Rubbad?

En "forskare" ( teolog) som tidigare påstått att barn  "offrats i skogen " backar nu något och menar att "det också kan handla om djur eller andra slags offer."  Hon fortsätter " i känsliga ämnen kommer vi inte långt med fakta."

 

Hon visar dock upp ett visst mått av självkännedom när hon säger ; " På en nivå är jag orubbad." vilken sats , om den skall ha någon kognitiv mening , måste betyda att hon på en annan nivå är rubbad. 

Elegi.

Inspirerad av forna tiders riddarballader har Argus i ett anfall av lyrisk verksamhetslusta totat ihop följande lilla klagosång. ( Som den uppmärksamme läsaren måhända noterar förekommer ordet "mö" i visan , detta beroende på att den tilldrar sig i en tid så avlägsen vår att  det fortfarande var möjligt att finna kvinnor i giftasvuxen ålder som befann sig i detta så att säga jungfrueliga tillstånd.)

 

Allrasom skönaste mö och vackraste kvinna

eftersom jag inte ert hjärta kan vinna,

och  inte ert sinne behaga,

så tänker jag taga mig av daga!

Då kan ni minsann sitta där och er kallsinnighet beklaga!

Som ett brev på posten?

Från att ha varit ett föredöme av pålitlighet har den svenska Posten snabbt gått utför och man undersöker nu möjligheterna att ytterligare försämra servicen , bl.a. genom att förlänga senaste utdelningstid från kl.13 till kl.16 och försöka få EUdirektivet att post måste delas ut varje dag slopat. 

 

Möjligen har man från Postens sida gått dessa händelser lite i förväg för på en brevlåda för avgående post vid Högfjällshotellet i Kittelfjäll har Argus utsända kunskapare redan kunnat inhämta följande ;

" Posten hämtas då och då , ibland något senare." 

Defaitism.

Följande uttryck för defaitism ( misströstan, övers. anm.) som Argus idag fick sig tillsänt är alltför vackert för att han skall kunna undanhålla sin lilla , men trogna , läsekrets det ;

"Morgondagen inställd p.g.a. bristande intresse." 

(Meddelande i foajén Medborgarhuset Stockholm.)

Hopp om framtiden i framtiden?

En norsk undersökning visar att andelen norrmän som vill ha kvar unionen med Sverige ökat från 0,06 %  vid unionens avskaffande 1905 till 10 % hundra år senare . Med denna utveckling så kommer ju majoriteten av de norska medborgarna att vilja ha en union med Sverige om sisådär en fyrahundra år, har Argus klurat ut.

 

Fast då har kanske den norska oljan tagit slut, har Argus också klurat ut.

Ring , ring eller alltid tillsammans.

Enligt Expressen kan man numera skicka telefonmeddelanden från graven. På så sätt behöver ju människor i någon mening aldrig skiljas från varandra , åtminstone inte av döden, funderar Argus, och en form av evigt liv har uppstått.

 

Eller som Telias reklam löd " Att ringa är ett sätt att vara tillsammans."

 

P.S. För känsliga läsare meddelas att telefonmeddelandet är förinspelat och skickas av ett datorprogram , men endast om både "sändare" och mottagare vill .D.S.

Eufemismer.

I Sverige har vi ju, för att göra en hård tillvaro lite mjukare , i allt större utsträckning börjat använda förskönande omskrivningar , så t.ex. heter det numera inte kalhygge utan föryngringsyta , en f.d. städare har avancerat till lokalvårdare och sedermera hygientekniker.

 

Med tanke på att sommarlovet nalkas och stängningen av skolornas portar så att säga står för dörren  kom Argus av någon anledning att tänka på skolk. ( Se Trevligt ändå i den attraktiva skolan.) Argus måste här hålla med den okände tänkare som sagt ; " Skolk : ett fult ord som borde bytas ut mot "spontan frånvaro"."

Glad?

DN har med anledning av Sveriges nyinstiftade nationaldag frågat 24 kända personer om de är glada för att de är svenskar. " Jag är så glad att jag är svensk " sjöng Birgitta Andersson och visst kan  Argus i vissa avseenden förstå den känslan.

 

Annars är han nog benägen att hålla med Albert Engström som om invånarna i en småländsk stad säger ; " Nässjoborna har det bra , för vart de än kommer har de det roligare än hemma."

Fripassagerare.

En svensk  som hyrt en  släpvagn i Norge upptäckte efter en kortare färd ( och mindre olycka ) att han hade en norsk fripassagerare i vagnen. ( AB)

 

Inför denna mystiska händelse löper Argus tankar iväg och han föreställer sig fripassageraren som en slags norsk motsvarighet till andra länders båtflyktingar. Fast fundersam blir han ändå , varför skulle någon vilja fly från Norge till Sverige?

Men kanske tänkte han som Michel de Montaigne " Jag vet vad jag flyr ifrån , men inte vad jag söker efter."

Deduktion.

Antalet omkomna i trafiken är det lägsta på 60 år ( i absoluta tal, min anm.) och Ulrica Messing skyndar sig att dra slutsatsen att det beror på åtgärder som Vägverket (d.v.s. indirekt Messing) vidtagit. (SvD)

Ingenstans i artikeln framförs tanken att minskningen kan bero på att vägtrafiken minskar till följd av höga bensinpriser och det faktum att allt färre ungdomar har råd att ta körkort.

 

I DN presenteras en Temoundersökning som  visar att väljarnas betyg på regeringen fortsätter att sjunka , med tidigare uppvisad slutledningsförmåga skulle det inte förvåna om Messing i likhet med Bertholt Brecht drar slutsatsen ; det vore enklare om regeringen upplöste folket och valde ett nytt.

Makt.

Företrädare för wahhabismen ( fundamentalistisk sunnimuslimsk rörelse min anm. ) försöker enligt Aftonbladet köpa sig makt och inflytande i fattiga muslimska församlingar i Sverige.

 

Ja, i brist på förnuftiga argument för sin  idioti kan man ju alltid försöka köpa sig anhängare och som Lord Acton sa "Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut."

Vatten.

Denna regniga dag påminde Argus om sentens i Svenska Mad , tidsskrift för sjuk humor från den tiden då samhället ännu inte hade hunnit bli sjukare än vad vildhjärnorna i Mad kunde hitta på.

 

Nåväl meningen löd ; " Trots det strida regnet vattnar jag mina näckrosor." 

Reduktion.

Under människosläktets långa vandring från den djupaste okunnighetens mörker till  en viss grad av upplysning har det totala antalet gudar drastiskt minskat. Asatron och tron på olympens gudar omfattas t.ex. idag inte av  fler än de allra mest religiöst konservativa. Idag är det bara hinduismen av de stora religionerna som har fler än en gud.

 

Argus menar att utvecklingen från polyteism till monoteism är hoppingivande , har mänskligheten hitintills lyckats göra sig av med så många gudar kanske det inte blir så svårt att ta det sista steget och avskaffa de få kvarvarande?

Illiterat?

För andra gången på kort tid utsätts Argus för kommersialismens ondskefulla krafter när hans brevlåda fylls med reklam. Detta trots att en nog så stor och vältextad lapp med orden "Ej reklam" pryder hans dörr.

 

Vem , uti hela vida världen , frågar sig Argus , kan vara så illiterat att han inte kan " ta till sig", som socionomerna säger, ett meddelande bestående av en negation och ett substanstiv eller blott två små ord som Christer Sjögren skulle uttryckt saken?

Mot högre nivåer.

Efter att ha avnjutit den strålande semifinalen i franska öppna mellan Roger Federer och Rafael Nadal häpnar och imponeras Argus av idrottsmäns och kvinnors förmåga att nå ständigt högre nivåer .

 

Men kanske ligger det ett korn av sanning i bollgeniet John McEnroes åsikt ; " Alla som har fru och småbarn vet att tennis hör till de lättare sakerna i livet."

Tecken på tillfrisknande?

Med tanke på det strömhopp från Vänsterpartiet som för närvarande pågår,  frågar sig Argus om dessa utgör ett tecken på ett tillfrisknande eller snarare är  en del av det svenska samhällets dödsryckningar?

Giftigt.

Expressen larmar idag om förekomsten av den giftiga metallen kvicksilver i tvålar och hudkrämer. Förr användes ju kvicksilver i tandplomberingar  vilket var lika idiotiskt som farligt , något som de svenska myndigheterna länge så att säga höll käft om.

 

Apropå giftigt muninnehåll erinrar sig Argus ett samtal i John Steinbecks underbara Cannery Row , där Mack frågar Doc  - Hörde du om Phyllis Mae borta på Bear Flag? ( En bordell som drivs av Ida , en kvinna som kan vara " hård som en ståldank och mjuk som en musmage") Hon slog till ett fyllo och fick en tand i näven och nu är armen infekterad ända till armbågen. Hon visade mig tanden . Den var av porslin. Är en löstand giftig, Doc?

- Jag skulle tro att allt som kommer från en människomun är giftigt , svarade Doc ominöst.

Skälla skall du.

I morse när Argus var ute och gick med sin och människans bästa vän , en stor svart tik med en stamtavla lika brokig som Argus egen , råkade han ut för en händelse som i mycket liknade vad Nils Ferlin en gång bevittnade i ett gathörn i Stockholm men nu med en pekingeser inblandad.

 

En St Bernhardshund och en tax möttes och den lilla taxen gav den stora hunden en utskällning vilket Nils Ferlin kommenterar med orden ;

Den store bara tittade , sade ej ett knax

men Gud vet vad han tänkte om denna lilla tax.

Tro.

Vid läsningen av en annan bloggares alster fastnade Argus ögon på följande rad ; "Jag tror med all säkerhet att jag såg ....."  Detta påminner Argus om ett yttrande av  vår statsminister där han , med en politisk försiktighet värdig en Machiavelli säger ; " Jag tror att jag tror på Gud."

 

Ja, tvärsäker kan man inte vara på någonting utom , som bekant , döden och skatterna och möjligen gäller detta även Gud eller som den anonyme tänkaren säger ; " Det finns ingen Gud , han bara tror att han finns."

 

Vid närmare  eftertanke , en form av naturfenomen som drabbar Argus emellanåt, framträder för Argus bilden av en tänkare av betydligt större format ( andligt alltså ) än vår statsminister som var tveksam.

Denne man hette René Descartes och tvivlade för ett ögonblick på sin egen existens. Dock nöp han sig i armen , tänkte till och kom till slutsatsen att för att kunna tvivla så måste han finnas. Dubito ergo sum . Jag tvivlar alltså finns jag.

 Skepticismen har sedan dess varit en sund mänsklighetens följeslagare utom hos , visserligen alltför många, religiösa och politiska fanatiker vilka fattar det enda beslutet att tro på något. Sedan fattar de inget mer.   

Robin Hood?

En rapport som presenteras i Sv D visar att fattiga oftare utsätts för brott än de mer besuttna.

Denna rapport besannar vad Argus länge anat , nämligen att dagens kriminella inte har riktigt samma chevalereska (ridderliga övers.anm.) inställning som företrädaren Robin Hood.

Långt bort.

En centerpolitiker som tidigare varit ambassadör i Sydafrika  och där vanskött sitt jobb genom "svåra humörsvängningar"  "att skapa motsättningar" och allmän inkompetens ( egenskaper som hon i och för sig delar med många svenska chefer ) har utsätts till ambassadör i Algeriet trots att hon inte talar franska.

 

Tidigare har Pierre Schori utsätts till FN-ambassadör i Elfenbenskusten så i båda fallen rör det sig åtminstone om långväga deportering av dumheten.

Frågan är om den är tillräckligt lång. 

Sanitärt.

I Expressen kan man läsa om en kvinna som råkade städa bort 100 000 kr placerade i en byrå av hennes man. 

 Det är i den fromma förhoppningen att inte begå samma ödesdigra misstag som Argus städar väldigt försiktigt och sällan , förlitande sig på talesättet " hemligheten med att umgås med damm är att inte störa det."

Ribbhöjning.

En "försäkringsdirektör"  ( i Sverige finns nästan alla titlar) vid försäkringskassan säger med anledning av att en ny studie visar att organiserad brottslighet ofta står bakom bedrägerier med personförsäkringar genom arrangerade trafikolyckor och förfalskade läkarintyg att det sällan är fråga om  "oskyldigt fusk".

 

Det är intressant att konstatera att försäkringsbedrägerier numera skall vara "organiserade" innan de upphöjs till den kriminella nivån.

Hjärntrust?

Enligt vanligtvis välunderättade källor , skall Norges kulturminister och Bosse Ringholm träffas för att diskutera utvecklingen på spelmarknaden. Bävar inför denna hjärntrust gör säkerligen de stora spelmagnaterna.

 

Argus misstänker dock att Bosse Ringholm och hans kollega på detta påstående i likhet med en av kumpanerna i bröderna Coens härliga film O , brother where art thou,  när de utses att vara hjärntrust åt en politiker, utbrister " Hjärntrust , vad är det ?"

Uppfinning?

I Nordkorea , som utgör ett i den mån det är möjligt ännu mera sinnesförvirrat system än det svenska,har forskare , enligt nordkoreanska uppgifter som nog skall tas med kanske två hinkar salt, uppfunnit ett godis som hjälper barn öka sin tillväxt och intelligens utan några biverkningar.

Är det det man i västvärlden kallar mat , frågar sig Argus. Men det kan det nog inte vara , för samma dag rapporterar FN att Nordkorea närmar sig en ny livsmedelskris och att befolkningen får leva på svältportioner.

 

Fast det kan ju å andra sidan vara så att den nordkoreanska befolkningen lider av en stor aptit något som någon definierat som " oemåtståndlig längtan efter oåtkomlig mat."

Dödförklaring.

Vänsterpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith  har på eget bevåg med orden ; " Det här med kommunismen är stendött." dödförklarat en av , i knivskarp konkurrens med såna storheter som kristendom , islam och alkemi, historiens största kollektiva sinnesjukdomar.

Dock finns ju risken att kommunismen faktiskt inte är avliden utan , som någon okänd sa, bara arbetslös.

 

P.S. Karin Svensson Smith befinner sig , efter omständigheterna , väl och har som ett steg på bättringsvägen mellanlandat hos Miljöpartiet.D.S. 

Svårrekryterat och Sisyfos.

Ericsson i Nynäshamn har enligt Aftonbladet upprättat en svart lista över  personer som inte var önskvärda som anställda. En person uppgavs vara nazist , en annan hade visat pedofilindikationer, en tredje  var bara "suspekt" i största allmänhet medan en fjärde var " en otrevlig person." 

Argus är rädd för att om i synnerhet det sista kriteriet börjar användas vid anställningar och arbets"givarna" enbart accepterar trevliga personer så kommer en betydande personalbrist att uppstå såväl här som där vad tiden lider.

 

Dåvarande säkerhetschefen säger sig vilja  börja " luska i detta för sin heders skull." Det är nog en arbetsuppgift där i,  likhet med Sisyfos, den nerlagda energin inte står i proportion till målet.

Grundläggande.

Den svenska polisen klarar inte sina grundläggande uppgifter p.g.a. administrativa , ekonomiska  och organisatoriska problem , skriver DN idag.

Den svenska sjukvården klarar inte sina grundläggade uppgifter , skrev Sv.D igår.

 Den svenska skolan klarar ( egendomligt nog ) inte heller sina grundläggande uppgifter , skriver en nyligen publicerad OECD-rapport.

 

Däremot är den svenska staten överlägset bäst i världen på den uppgift den tydligen anser som grundläggande , att avkräva den svenska befolkningen skatter, skriver Argus.

Inringning.

DN berättar att polisen satsar på nya metoder för att gripa de ficktjuvar som nu firar högsäsong i det svenska konungadummets , förlåt konungadömets skall det vara, huvudstad. Polisen skall med hjälp av SMS fånga de ficktömmande gynnarna.

 Är det det som menas med att ringa in de kriminella frågar sig Argus?

Minne och förstånd.

Storrökare får sämre närminne skriver Aftonbladet. De kanske helt enkelt inte kommer ihåg hur många cigaretter de rökt?

 Fast rökning kan nog kopplas till ännu en hjärnfunktion , eller som Francois de la Rochefoucauld skriver ; " Alla klagar över sitt dåliga minne men ingen över sitt förstånd."