Tystlåten.

I anslutning till tidigare omnämnd lägenhetsaffär , har LOs ordförande Wanja Lundby -Wedin enligt DN valt att inte kommentera händelsen. Vi ser fram emot en lika välgörande tystnad i andra sammanhang från detta håll.

Understatement.

Ola Rask , riksdagsman för socialdemokraterna , en organistion som får den italienska maffian att framstå som en samling vattenkammade söndagsskolegossar, har låttit Byggnads betala renoveringen , uppgående till nästan en miljon kronor, av en lägenhet bebodd av sonen. Hans Tilly ordförande i Byggnads, säger att han kan förstå att vissa medlemmar, med tanke på tidigare lägenhetsaffärer kan "finna detta litet märkligt." Säga vad man vill om Hans Tilly , men det får man inte, någon överdrifternas man är han inte.

Helvetet.

Efter  ett flertal försök att få min sjukpenning utbetald konstaterar jag återigen att helvetet måste vara en plats där svenskarna ansvarar för logistiken , norrmännen lagar maten och finländarna står för TV-underhållningen.

Superlativ.

Svensk sjukvård klarar enligt DN inte av att behandla ca en miljon patienter med högt blodtryck och kallar detta "svensk sjukvårds största misslyckande."  Nu är det ju så att konkurrensen på området "svensk sjukvårds misslyckanden" är knivskarp , så man kanske ska vara försiktig med superlativerna i sammanhanget.

Räkneövning.

Grundläggande räkneövning för svenska myndigheter ; Inkompetens + Inkompetens = Inkompetens

Beundran ?

Om man till äventyrs frestas att falla i beundran inför framgången , kan det vara värt att minnas att inga människor sänker sig så djupt som de som vill komma sig upp här i världen. 

Intellektuell stabilitet.

 
 
 
 Istadig tänkare.
 
 
Många politiker utgör , inte motvilligt eftersom de inte fattar det , lysande exempel på talesättet ;  En del människor fattar ståndpunkt, sedan fattar de inget mer.

Stora tjuvar.

Förre styrelseorföranden i Skandia Lars Ramqvist har enligt åklagare grovt missbrukat sin ställning och orsakat Skandia (läs försäkringstagarna ) förluster på 546 miljoner kronor , men frias eftersom det inte går att bevisa att han gjort detta medvetet.  De stora tjuvarna kommer nu som alltid undan , eller som det grekiska ordspråket lyder " De stora tjuvarna fängslar de små."

Värdigt motstånd.

En rånare "av utländsk härkomst"  har i Osby på två månader rånat sju personer med rollator. Polisman Jönsjö säger karskt till Expressen , " vi skall ta den här fege rånaren."  Äntligen har den svenska polisen fått värdigt motstånd.

Registrering.

Integrationsminister Jens Orback ställer sig tveksam till registrering av etniska grupper i syfte att motverka diskriminering , därför att han tror att det kan upplevas som kränkande. Det tycks ha undgått Orback att den svenska staten i århundraden har registrerat sina medborgare. Jag misstänker också att den svenska dummokratins närmast paranoida inställning visavi fakta , som kan uppdaga för dummokratin obehagliga sanningar gör sig gällande. Häri intar staten samma inställning som Groucho Marx när han säger ; " Trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta."

Namnbyte.

Erik Elake har bytt namn på sin blogg. För att upprätthålla svensk tradition är det nya namnet Argus. Av bekvämlighetsskäl ( läs lättja ) är dock adressen densamma.

Illa , värre , värst.

Arbetslösheten i konungadummet Sverige fortsätter att stiga , på ett år har antalet sysselsatta i "arbetsmarknadspolitiska åtgärder" ökat med 41 000 personer enligt SvD.   Många är nog de som i likhet med Erik Lundegård utbrister "Näst arbete finns inget så jävligt som arbetslöshet." 

Generaliseringar.

Tyska forskare har kommit fram till att kvinnor , generellt, är sämre på att fickparkera och läsa kartor än män . Skillnaden skall bero på könshormonet testosteron. I Aftonbladet går "rallydrottningen" Tina Thörner till motattack och hävdar att man inte kan generalisera på detta sätt. Däremot , generaliserar hon, kan kvinnor till motorsporten bidra med "omtanke , mjukhet, att bry sig om andra och våga bjuda på sig själv."                                                                      Om generaliseringar kan man väl säga att de är farliga , även generaliseringen att generaliseringar är farliga.

Nytt rekord?

I dummokratins Sverige har idag  tidigare rekord i idioti tangerats och möjligen slagits. Det går inte att nå polisen på det nya rikstäckande telenumret. " Det värsta scenariot vi kunnat få är ju att det inte fungerar, med tanke på all mantid och alla pengar ( läs skattepengar min anm.) vi lagt på det här, säger Rikspolisstyrelsens Ulf Rohdin som varit projektledare vid införandet av det nya numret."  Å andra sidan spar ju polisen in en del resurser på att medborgare med sina besvärliga krav på hjälp får ännu svårare att dem.

Fattigsverige?

När Sverige fortfarande var ett , enligt officiell historieskrivninig , fattigt land,  hade vi råd att investera i infrastruktur i form av järnvägar, elnät , telenät och radiostationer. Idag har vi , trots Björn Rosengrens fagra löften , inte råd att investera i bredband, en ideal kommunikationsform för ett glest befolkat land som Sverige, ens i relativt tättbebyggda områden.

Flyttkarusell.

I samband med nedläggningen av delar av försvaret , föreslås att Riksantikvarierämbetet  som flyttar in i nya lokaler 7:e februari , lokaler som renoverats för 100 miljoner kronor , skall flyttas till Gotland nästa årsskifte. I Sverige förlorar vi på karusellen vad vi tar in på gungorna.

Smittorisk?

Egentligen kanske man inte behöver vara så försiktig i sina fysiska kontakter med andra människor , trots rådande förkylningstider, för som Marilyn Monroe sa ; " Det sägs att man får 400 000 baciller varje gång man kysser en människa, men å andra sidan blir man ju av med lika många."

If you can´t do the time......

En man som dömts till fyra månaders fängelse för mened , slipper fängelsestraff p.g.a. att han har cellskräck . I den mån man tror att straff har någon preventiv inverkan , måste väl denna inverkan bestå i just det obehagliga i att sitta i en cell ?                                                          So , if you can´t do the time , don´t do the crime.

Ledarskap.

Carin Götblad , länspolismästare i Stockholm , står åtalad för att ha använt olagliga metoder  för att efterforska en tidnings poliskälla men förnekar brott och skyller på underlydande , allt enligt DN. Detta trots att Carin Götblad  själv har undertecknat den PM som ligger bakom efterforskningen. Hennes förklaring är att hon inte hunnit läsa igenom papperet. Det är denna hedervärda mentalitet hos svenska ledare, som gör det så upplyftande för de anställda att vara, som det heter på nusvenska, delaktiga i organisationens arbete.

Fakta.

Många politiker visar samma suveräna förakt för sanningen som Groucho Marx när han säger       ; " Trassla inte till saken med en massa  fakta."

Slätstruket och tråkigt.

Ett utmärkande drag i dummokratin Sverige är slätstrukenheten , "nu är tillvaron är  platt som en nedsutten hatt," som Nils Ferlin skriver och det enda som framstår som monumentalt är dumheten.   Ett utmärkande drag i Finland , åtminstone enligt Jörn Donner , är tråkigheten vilken får honom att utropa  " Finland är så jä-a tråkigt, att man borde hälla LSD i dricksvattnet."  

När kartan inte stämmer.

Skolverket har på skolministerns begäran dragit tillbaka en rapport som avslöjar obehagliga sannigar om den svenska skolan. När  kartan inte visar  den verklighet som socialdemokratin vill visa upp , bränner man kartan.

Förklaring.

Plötsligt slog det mig att anledningen till att politikerna handskas med sanningen på det sätt de göra kan vara att de anammat Mark Twains tanke när han skriver , " Sanningen är bland det finaste vi har, den är en något vi skall vara rädda om och inte använda i onödan."

Katastroftillstånd?

Professor Hans de Geer skriver i SvD. 0501007 att politikernas makt vid katastrofer bör begränsas. Jag har lite svårt att förstå tankegången , befinner sig inte Sverige alltid i katastroftillstånd?

Självklarhet?

DN skriver med anledning av att andelen asylsökande som inte kan , eller vill ( min anm. ) uppge sin identitet har ökat från 35% -97 till 93% idag " det pågår ett enormt resursslöseri när svenska myndigheter måste avsätta stora delar av sina tillgängliga resurser till att reda ut något som självklart borde vara en förutsättning för att få sitt asylärende prövat, nämligen att man styrker vem man är och varifrån man närmast kommer."  Ingenting är , som tidigare påpekats, självklart i dummokratin Sverige längre. Inte ens att svenska skattemedel inte skall användas till att utröna identiteten på utländska medborgare.

Att bitas.

Ibland kan man fråga sig varfför kritiken mot rådande system inte är starkare än den är , men följande fakta kan kanske vara till vägledning ; 60 % av Sveriges befolkning är till 50 % eller mer ekonomiskt beroende av transfereringar från staten, och en klok hund biter som bekant inte den hand som föder den.

Dårskap.

Sverige håller på att förvandlas till en institution för vård av människor, vilkas mentala kapacitet lämnar en del i övrigt att önska , eller som Ulf Lundell så sirligt uttrycker saken " det är ta mig     f-n som ett dårhus."                                                                                                                I det fall någon , mot all förmodan , är osäker på hur man definierar dårskap kanske följande ord av John Locke ( 1632-1704 ) kan vara till vägledning ; " Dårskap består i att dra felaktiga slutsatser av riktiga förutsättningar och skiljer sig därigenom från galenskap, som innebär man drar riktiga slutsatser av felaktiga förutsättningar."    

Misstolkning.

Svenska myndigheter , ansvariga för katastrofberedskapen i landet, tycks ha misstolkat en vis levnadsregel som lyder ; " Hoppas på det bästa , men förbered dig för det värsta." och inte          " Hoppas på det bästa och förbered dig inte för något annat."

Ombytta roller.

En slogan från förr löd " Make love not war." Med tanke på de risker det förra numera medför kanske det senare är ett säkrare alternativ ; ergo " Make war not love."

Babels torn.

Enkligt Bibeln ville Gud inte att människorna skulle bygga ett torn som nådde ända till himlen och åstadkom därför språkförbistring så att människorna inte kunde samarbeta. Avsikten är möjligen inte densamma , men resultatet av svensk utbildningspolitik håller på att bli detsamma. 

Pluralism.

De sista utbrotten av åsiktsförtryck i religionsfrågor inträffade i Västerlandet i och med religionskrigen på 1600-talet. Tanken om religionsfrihet stadfästes av Fredrik den store , när han sa ; " Die religionen Mussen alle Tolleriret werden ... den hier mus ein jeder nach seinen Fasson Selich werden."  / Alla religioner måste tolereras , ty här måste var och en bli salig på sin fason./  I politiskt avseende tog det Västerlandet 200 år, två världskrig och ett oräkneligt antal människoliv  till,  innan man kom fram till samma grad av upplysning. Detta är ganska underligt , redan Platon hade gjort boskillnad mellan doxa, tro och episteme, vetande och som filosofen Jacques Derrida säger ; " När doxa tar över episteme måste man bjuda motstånd."

Inom stora delar av Österlandet har man ännu inte nått denna intellektuella nivå.

Se upp!

Man kan aldrig vara nog försiktig, för  under varje sten lurar , om inte en orm, så dock som Aristofanes ( 450 f.kr.-388 f kr) säger, en politiker.

Titta på problemet.

Idag kunde man återigen, för vilken gång i ordningen överstiger mänsklig fattningsförmåga , höra en politiker säga ; " Vi skall titta på problemet."  Det är nog enbart politiker som försöker lösa problem genom att titta på dem.

Ännu en Sherlock Holmes ?

Aftonbladet har i samband med kidnappningen av Siba-direktören intervjuat Torbjörn Sivertsson vid rikskriminalpolisen, " en av Sveriges främsta experter på gisslantagningar och människorov."  "Som det ser ut nu så verkar det vara kriminella som ligger bakom den misstänkta kidnappningen i Göteborg." säger Torbjörn Sivertsson. Ytterligare en intellektuell triumf för den svenska polisen   

Arbetsmarknad?

I riksdagen säger Lars Leijonborg att invandrarna inte släpps in på den svenska arbetsmarknaden. Vilken arbetsmarknad? I Sverige finns högst 40 000 lediga jobb och minst 400 000 arbetssökande

Kritiskt tänkande.

Den svenska skolan anser att en av dess viktigaste uppgifter är att öva upp förmågan till kritiskt tänkande hos sina elever. Det låter rimligt under förutsättning att eleverna först får lära sig att tänka alls.     " Att tänka fritt är stort; men att tänka rätt är större."     Thomas Thorild

Ur socialdemokratins Höga visa.

" Båd stat och lagar oss förtrycka , vi under skatter digna ner."

Internationalen

                                                                                          

Enigmatiskt.

George Bush säger idag ; " Vi har fått en kallelse från bortom stjärnorna." Undrar om någon i hela vida världen förstår vad det betyder?

Mer in absurdum.

En pingstpastor står åtalad för att ha hållit domedagspredikningar mot homosexuella. Sverige måste var rikast i hela vida världen , när människor kan ägna tid åt att engagera sig i andra människors sexuella läggning och domstolar kan ägna tid åt att näpsa människor som engagerar sig i andra människors sexuella läggning.

Skattetryck.

Det höga skattetrycket gör "att undvika skatter är den enda sysselsättning som nu för tiden innehåller något belöningsmoment." John Maynard Keynes ( 1883-1946)

Fattningsförmåga.

Bert Karlsson säger , enligt Expressen, med anledning av något schlagertjafs "Jag fattar ingenting. Det kan inte vara sant." Att Bert Karlsson inte fattar någonting, är nog en dålig garanti för att det inte är sant.

Idrott.

DN rapporterar om en landslagsmålvakt i Benin , som blev ihjälsparkad av de egna fansen när han släppte in tre mål i en match mot Nigeria. Idrotten förbrödrar och ädla känslor föder.

Att ljuga.

Göran Persson , Lars Ohly , Gudrun Schyman och andra potentater som visar samma respekt för sanningen som de själva är värda borde , om möjligt , memorera följande ord av Abraham            " Honest Abe " Lincoln ; " You can fool all of the people some of the time , and you can fool some of the people all of the time , but you can´t fool all of the people all of the time."            / Man kan lura hela folket en viss tid, och man kan lura en del av folket hela tiden , men man kan inte lura hela folket hela tiden./

Insikt?

I Sverige hade vi ett fungerande utbildningssystem från 1842 till 1968 då det efter socialdemokratiskt ingripande totalhavererade. "Utbildnings"minister Leif Pagrotsky har tydligen drabbats av någon form av aha-upplevelse och utbrister ; " Det finns tecken på att lärarutbildningen inte är så bra som den skulle kunna vara." (DN) Jag skulle tro att Leif Pagrotsky är nästan sist att uppfatta dessa tecken.

Misantropi.

Med anledning av Vetenskapens värld (050117 program om , vare sig vi vill det eller ej, våra förfäder schimpanserna , finns det kanske anledning att erinra om följande tanke ; alla människor härstammar från aporna , men på en del märks det tydligare.

Fördärv.

Den romerske historikern Tacitus ( 55-117 e.kr.) skrev , ju fler lagar desto mer fördärvad är staten. Den svenska staten tillhör de mest reglerade i världen. 

Förvirring.

Den förvirring som präglade svenska UDs och den svenska regeringens handlande efter tsunamikatastrofen , måste vara en föjd av Dows lag ; " I en hierarkisk organisation , ju högre upp du kommer. desto större förvirring."

Rymligt.

När det gäller de uppmärksammade rymningar, som inträffade vid svenska fängelser under förra året , skall man ha i åtanke att de gällde en försvinnande liten grupp.

När den blinde.....

 I samband med skadorna efter stormarna som nyligen drabbat  Sverige hävdas det att statens kontroll över energiföretagen är för liten. Med tanke på den svenska statens förmåga att sköta sina övriga åligganden , får detta mig att tänka på talesättet ; när den blinde leder den blinde.

Dyr princip.

I Sverige råder , som bekant, Peters princip, d.v.s. anställda befordras tills de nått sin inkompetensnivå. Av denna anledning har vi inom många organisationer undermåliga chefer som skapar en sådan psykosocial miljö , att människor inte klarar att vara kvar inom organisationen utan måste sjukskrivas.

Konformitet.

Människans anpassningsförmåga är ofta en tillgång , men den kan drivas för långt, som t.ex. var fallet under nazi och kommunistregimerna och som den håller på att på göras hos oss. "In our society, it has become clear that the opposite of courage is not cowardice , but conformity."     / I  vårt samhälle, framstår det som klart att motsatsen till mod inte är feghet, utan konformitet. Ikechukwue Ibenegbu

Osäkerhet , eller vi kör så länge pengarna räcker.

Vården.Skolan.Omsorgen.Jobben.                                                                           Reservation för ändringar.

Annons för socialademokratiskt valmöte i tidningen Metro 980911.                        

Olika arter?

En biskop i England som upprörs över att en skådespelare som ett inslag i en "pjäs" haft sex utomhus utbrister ; " Tänk på hur detta kan påverka människor och barn."

För säkerhets skull ?

Enligt DN är det färre som vill lämna statskyrkan efter tsunamikatastrofen, vilket får mig att tänka på följande mening av Bertrand Russell ;                                                            "Protagoras visste inte om det fanns några gudar, men han ansåg att de i alla händelser borde dyrkas."

Nästan?

Den man som har dömts för mordet på 10-åriga Helén Nilsson och står åtalad för mordet på Jannice Ekblad , säger efter att ha förhörts under hypnos " det är nästan så att man blir rädd för sig själv."                                                                                            "Nästan" var ordet.

Mindre eller .....?

Män läser allt mindre böcker, berättar Aftonbladet på kvällstidningssvenska.        Krymper pocketböckerna?           

Fram och baksida.

Apropå alkohol så är det förstås  sant att drogen dödar många människor i förtid, å andra sidan har nog en hel del människor alkoholen att tacka för sin existens.

Ont skall .....

En rubrik i Aftonbladet meddelar på kvällstidningarnas sakkunniga  vis ; "Rödvin bra mot rökning."                                                                                                                         Där ser man, den gamla sanningen "ont skall med ont fördrivas" gäller än.

Kyla.

Svenskarna berömmer sig för sin generositet i samband med katastrofen Sydostasien , samtidigt berätta nyheterna om en kvinna som blivit utslängd från i tur och ordning en järnvägsstation , ett sjukhus och en bensinstation där hon sökt skydd under den värsta storm som drabbat Sverige sedan 1920-talet.                                                                 Sverige är ett kallt samhälle.

Kontroll.

Svenskarna är ett av världens mest kontrollerade folkslag , alltsedan Gustav II Adolf beordrade prästerna att föra personlängder för att ingen medborgare skulle kunna undandra sig sina skyldigheter att betala skatt eller dö för landet i krig, har staten haft kontroll över sina medborgare. Kontrollen underlättades 1947 när personnumren infördes.                                                                                                                         Trots detta har polisen stora problem att upprätta korrekta listor över saknade efter katastrofen.  Förmodligen är det ovanan att använda registren i ett sammanhang där det skulle vara positivt för medborgarna som gör sig gällande.

Garantier.

Kommissarie Thord Modin säger i samband med att kriminella kan tänkas utnyttja förvirringen i samband med tsunamikatastrofen för att "försvinna" , att han kan "garantera" att så inte blir fallet. " Garantera" är ett ord som efter polisens debacle med listorna över saknade, är "lika malplacerat som en hora i kyrkan" som Clint Eastwood  skulle uttryckt saken.

Bättre sent .....

År 2006 skall ett tsunamivarningssystem vara på plats i Indiska oceanen. Till och med truismen bättre sent än aldrig , har visat sig vara en sanning med modifikation.

Diskriminering.

Rubrik i Aftonbladet 050112;   " Smålänningar bör stanna inomhus."  Snacka om  diskriminering!  

In absurdum.

I en intervju i DN 050111 angående polisens listor över saknade efter tsunamikatastrofen, säger kommissarie Thor Modin att inga personer registrerats flera gånger , men om trots detta samma namn förekommer flera gånger så är det bra ( för de anhöriga ). Yttrandet får i sin absurda ton mig att tro att jag befinner mig i en Becketpjäs eller en dystopi av Orwell eller Huxley, möjligen är det så att jag råkat ännu värre ut. 

Moralens väktare?

En anledning till att inte ( ännu ) fler människor syndar kan ju vara att även ett sådant företag kräver ett visst mått av energi. Med detta i åtanke har jag författa detta lilla poem , förtjänstfullt främst för sin korthet;

En viktig väktare emot kättjan,                                                                                          är väl ändock lättjan?

Äntligen rätt?

I alla tider har människan med jämna mellanrum utbrustit ; "Det var bättre förr!" Det verkar som om min generation , den av det politiska snillet Pär Nuder så förkättrade 40-talistiska, till slut blir den generation som får alldeles rätt.

Vilka pengar?

Svenska pengar skall bygga upp "paradisön" Phi-Phi Island , skriver Expressen lika klämkäckt som aningslöst. 2004 var den svenska statens underskott 55 miljarder kronor , varav merparten räntor på statsskulden , och man behöver inte vara så värst knipslug för att räkna ut att när man måste låna för att betala räntor på tidigare lån så har man nog inte möjligheter att vara generös. Men som vanligt blir det väl kommande generationer som får stå för notan, inte ovilligt, eftersom de inte vet om det.

Contradiction in terms.

DN skriver 050111 om " socialdemokratiska toppdirektörer" som inte får de lönehöjningar på 13000 / månad som tidigare aviserats. Socialdemokrater finns. Och toppdirektörer finns. Men socialdemokratiska toppdirektörer , vad är det för skvader ?

Tvåsamhet.

-Varför skapade Gud Eva?

- Emedan han fann det för gott för mannen att vara ensam.

Strix 1899

Och vi har en vinnare!!!!

I stenhård konkurrens har TV3 , tätt följd av Kanal 5 och TV4 , utsetts till svenska mästare i intellektuell lyteskomik. Z-TV diskvalificerades eftersom tävlingen bara var öppen för amatörer. 

Legitimitet?

Många organisationer har som främsta mål , och en  del som det enda , att legitimera sin egen existens. Den svenska polisen arbetar t. ex. analogt med tankegången , om du inte kan göra det du ska, gör det du kan och jagar bilister som kör utan bilbälte, för fort eller har parkerat fel, istället för att lägga sin energi på att komma åt grövre brottslingar.

En ny nisch för polisiär verksamhet , där det inte krävs någon större begåvning för att göra en insats, har upptäckts av den italienska polisen. I Italien har nyligen rökförbud införts och den italienska polisen tänker avsätta stora resuser för att se till att förbudet efterlevs, bl.a. skall landets ca en kvarts miljon näringsställen kontrolleras av civilklädd polis. Det vore väl något för svenska poliser att anamma och därmed skaffa sig en arbetsuppgift som den är kapabel att utföra. Dessutom skulle detta föra oss ännu närmare en stat av östtysk modell , där den viktigaste arbetsuppgiften för en stor del av befolkningen bestod av att övervaka den andra delen. 

  

Upptäckt?

Aftonbladet.se har som rubrik 050110 " I Sverige vågar ingen ta ansvar." Man kanske skulle kunna tillägga ; och ingen behöver det heller. Som så ofta måste det till en katastrof för att ögon skall öppnas.

Vilket mörker!

Småland hör till de områden som drabbats värst av elavbrott efter den senaste stormen. Nu kan man på allvar snacka om mörkaste Småland.

Vad styr?

Stundtals hör man människor säga att vi i Sverige lever i en demokrati, dvs folket ( demos ) styr (krati). Men de måste väl mena dumkrati?

Desorientering.

I en stat så fullständigt intellektuellt och moraliskt förvirrad som den svenska framstår följande dialog som fullt adekvat;   -Vart är vi på väg?    -Jag vet inte. Var är vi nu?

Säkerhet.

Efter det att jag nyligen betalat in den årliga fordonsskatten för min gamla trotjänare , ramlar , lika oväntat som ovälkommet, ett inbetalninskort med anmodan att betala "Fordonsskattehöjning"  "Extra inbetalning" in.  Det enda säkra i en osäker värld är döden och skatten , sa Benjamin Franklin och i Sverige är skatten säkrast i hela vida världen.

Mannaminne?

Ingvar Carlsson föreslås, tillsammans med Carl Bildt, bilda en kommission för att utreda UDs och regeringens agerande i samband med katastrofen i Sydostasien Detta är samme Ingvar Carlsson som i sin egenskap av utbildningsminister 1978 sa ; " Skolan är samhällets spjutspets på vägen mot socialism." Trots det tycks man ta denna person på fullt allvar. Ingvar Carlsson skall nog skatta sig lycklig att ett mannamine tydligen understiger 27 år.

Hemligheter.

De hemliga listorna över svenska offer för skalven skall skickas ut till kommunernas krisgrupper och kommer väl därmed per omgående att upphöra att vara hemliga.En grupp består av flera människor och som talesättet lyder , tre kan bevara en hemlighet om två är döda. 

Fifflarna.

En undersökning har visat att en majoritet av svenskarna  anser att det är makthavarnas fiffel som undergräver skattemoralen, inte de höga skatterna.På en punkt är dock svenskarna sig lika, de anser att det är värre om andra fuskar, än om de själva gör det.

Så kan det gå när "gangsterledarna skrida fram som statsmän", som Bertold Brecht säger.

 

 

 

Olönsam verksamhet.

Att filosofer inte tjänar pengar är inte så underligt eftersom följande inställning presenterad av Vladimir och Estragon i Samuel Beckets " I väntan på Godot." är så vanlig;

-Att tänka är inte det sämsta.

-Nej, nej, men det ärilla nog.

Rasrenhet.

En nazistisk organisation med bl.a.rasrenhet på programmet har sprängts, men som någon sa ;

" om jag såg ut som Himmler skulle jag tala väldigt tyst om rasrenhet."

Avsked.

Med tanke på hur illa många svenska organisationer styrs , speciellt inom den ofantliga offentliga sektorn, är det nog många anställda drabbade av besparingsnit och avskedade, som i likhet med Ernest Hemingway anser " det är som att få kicken från en spetälskekoloni."

Homo sapiens?

Att människan är ett ett förnuftigt djur är nog ett påstående som kan ställas under debatt , vilket Bertrand Russell gör med följande ord ; " Under hela min ungdom har jag fått mig itutat att människan är ett förnuftigt djur. Under ett långt liv ( Bertrand Russell blev 98 år, min anm.) och på tre kontinenter har jag nitiskt hållit utkik efter bevis på detta påstående, men hittills har jag inte hittat några." 

Brist och åtgärd.

Från min högt belägna utkikspost har jag bekymrat kunnat konstatera att den svenska staten brister i sitt försörjningsanvar, under de för många människor besvärliga åren mellan barnbidrag och pension. Till min stora glädje och med tindrande ögon kan jag emellertid konstatera att socialdemokraterna et consortes , vasallpartierna mp och v , numera gör allt för att åtgärda detta problem och är i full färd med att bygga upp en "arbetskraftsreserv" , evigt oförmögen till självförsörjning,av sällan eller aldrig tidigare skådad mängd.   

Prestationer.

Det socialdemokratiska partiet har på tre decennier lyckats förvandla Sverige från det fjärde rikaste landet i världen till en av Europas fattigstugor, en "prestation" fullt jämförbar med vad som åstadkoms av Sovjetunionens kommunistiska parti. Mellan dessa partier råder möjligen en gradskillnad , men knappast någon artskillnad , de representerar båda en svårslagen grad av mänsklig idioti , ett område där konkurrensen , som bekant, är knivskarp.

Förlorat dygn?

Laila Freiwalds säger i samband med katastrofen att UD förlorat ett dygn när det gäller hjälpinsatser till svenskar i de drabbade områdena. Man har alltså handlat i samma anda , att göra för litet för sent , som ligger bakom de tre senaste förlorade decennierna.