Miscellaneous.


Argus har under den senaste ( sista?) veckan varit fullt sysselsatt med diverse idrottsliga aktiviteter i det stora landet i öster, varför hans inlägg dessvärre/lyckligtvis, stryk ej önskvärt alternativ, varit milt uttryckt sparsamt förekommande. Veckan avslutades med maran på söndagen, varvid Argus dock blev vilseledd av en funktionär och inlurad på den väg som åt helvete bär, därmed delande en stackars japans öde vid OS 1912, tror Argus det var, i Stockholm tror Argus också att det var. Detta medförde att Argus fick avsluta sitt 1600:e OS tämligen långt ifrån prispallaroch annan festivitas.
Återbördad till fosterlandet sätter sig Argus ned för att botanisera bland de senaste uttrycken för mental regression och finner, inte oväntat, att de äro legio ( i det här fallet är nog pluraländelse på verbet, om än gammaldags, fullt i sin ordning, Metusalems anm.)
Dagens litania blir därför, vilket titeln försöker göra sitt bästa för att antyda, en blandning av diverse tokstollerier.
Apropå blandning kan det förresten vara värt att hålla Albert Engströms ord ; Kaffe utan konjak är en jävla blandning, i sitt, eventuellt förekommande, minne.

Argus återvänder för ett ögonblick till filosofen Torbjörn Tännsjö som anser att det inom idrotten råder en "atavistisk känsla av rättvisa" när man vill att den bäste skall vinna. Det är möjligen denna "atavistiska känsla" som får några att tycka att det är fel och långsiktigt förödande för alla att fuska, både inom idrotten och på andra områden. Argus har f.ö. länge misstänkt att den som fortfarande hävdar att rättvisa och hederlighet, både intellektuell och mer praktisk, numera betraktas som en kuf från en förgången tid.Filosofen talar också om genetisk lämplighet vilket kommer Argus att tänka på en undersökning som redovisas i DN och som, i likhet med många andra vetenskapliga rön bara bekräftar vad många människor redan vet, nämligen att finländarna är det enda folk i Europa med en arvsmassa som klart avviker från de andras. Det är bara att gratulera finländarna.

DN rapporterar att en man dömd för mord 1997 rymt från Säters sjukhus. Överläkaren lämnar dock det lugnande beskedet att mannen bara är farlig(närmare bestämt livsfarlig, Argus anm.) vid vissa tillfällen. Här som i en del andra fall är problemet bara att det räcker med ett tillfälle.

Vårdköerna fortsätter att växa och enligt DN lär vi få köa länge för att få en köfri vård. Detta samtidigt som landet hux flux välsignats med ett budgetöverskott på 163 miljarder ( kronor, men ändå). Överskott är väl en sanning med minst sagt modifikation, eftersom statsskulden samtidigt är nästan tio gånger denna summa, men eftersom finansminister Borg inte tänker beta av den eller kommer på något annat vettigt användningsområde för pengarna utan bara låter dem samlas på hög, vore det kanske på sin plats att göra sjukvården något humanare genom att korta operationsköerna för lidande människor.
Med det rikliga mått av fantasi som Argus av genetiska skäl är utrustad med kan han f.ö. tänka sig åtskilliga andra behövande verksamheter, t.ex. skolan.

En annan intressant redogörelse för den allestädes närvarande idiotin lämnar DN i en artikel om om SAS i Norge, där piloter mobbar varandra och därmed hotar flygsäkerheten. Argus som själv haft det tveksamma nöjet att delta i svenskt arbetsliv, vilket väl, åtminstone ifråga om idioti, liknar det norska, kan, på empiriska grunder försäkra att även här används en betydande del av de anställdas blygsamma mått av intelligens och energi till att bekriga varandra i stället för att utföra de arbetsuppgifter de har betalt för att utföra.

Ju fler vi är tillsammans ju.....?

 Folk i farten i folkrepubliken.

Sveriges befolkning växer meddelar DN. I klartext byter detta att Sveriges befolkning byts ut snabbare än tidigare.
Annars verkar det som om förmågan att reproducera sig tillsammans med förmågan att skita ner vår biosfär  är de enda som aldrig sviker människan, varför vi nu har det tveksamma nöjet att var fler än någonsin tidigare och med en mer förstörd omgivning än någonsin förr.
Sedan 1850 har sex generationer a´ 25 år fötts. Den andra lyckades höja halten koldioxid från 287 till 291 miljondelar, eller med 1,4 % från föregående generation, mellan de två senaste ökade utsläppen från 328 till 383 miljondelar  ( den högsta halten på 750 000 år ) eller 17 %, vilket är mer än en fördubbling av ökningen mellan de två förgående generationerna. ( Ni minns väl schackbrädet och riskornen.)
 Under samma tid har jordens befolkning sexdubblats och den kommer med nuvarande takt i reproduktionen att nå uppgå till nio miljarder inom ytterligare en generation.
Sammantaget innebär detta att uppvärmningen vid mitten av detta sekel har nått en nivå då naturens hittills förborgade krafter för ytterligare uppvärming, t.ex. metan, kommer att löpa amok.
 
Muntergöken Montesquieus konstaterande; Människan bör ej begråtas när hon dör, utan när hon föds, tycks ha fått ytterligare en innebörd.

 Folk i farten i kungadömet.

I den s.m.s förbifarten kan Argus konstatera att det egentligen bara är två av vår Herres påbud som mänskligheten hörsammat, för en frisk hjärna kan de tyckas stå i strid  med varandra, men här har vi att göra med den  logik som är religionens egen och förunderliga är som bekant Herrens vägar;

Varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden. Och må fruktan och förskräckelse för eder komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himmelen.

Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får,kameler och åsnor.

Fult.

 Bildsköne Karlsson i en av sina prominenta musikvideor(s?).

Ett smolk i den glädjebägare som de olympiska spelen annars utgör, är de kinesiska värdarnas fiffel med den flicka som sjöng vid invignigen, men inför Tv-sändningarna byttes ut mot en annan som, enligt kineserna, såg bättre ut och därför fick mima framför kamerorna. I Sverige har vi som bekant inte riktigt samma njugga inställning till personer som inte ser alldeles perfekta ut. Med tanke på Bert Karlssons flitiga framträdanden i mediet, skulle man kunna tänka sig att vi bekände oss till en ungefär motsatt princip ; ju fulare desto oftare i TV.

Argus tänker sig att den lilla flickan som sjöng nynnar;

Någon skönhetsmedalj kunde jag inte vinna,
så därför fick jag försvinna
och ersättas av någon med större behag,
en som är vackrare än jag.

Men jag har kvar min underbara röst,
en fantastisk och vacker tröst,
för en liten flicka i det stora Kina,
som ändå är vackrast för de sina.

Den lilla flickan får väl säga som sin landsman Konfucius; Alla har sin skönhet, men det är inte alla som ser den.Spy over there?

 Här ses programledaren på ett förtjänstfullt sätt utöva sitt yrke.

En svensk programledare vars främsta prestation hittills i hennes unga liv består i att hon kastat upp i direktsändning, har bjudits in till USA för att medverka i en pratshow,också detta i direktsändning varför vi får hoppas att fataliteten inte uppkast...f´låt upprepar sig ska det vara. Det finns tydligen många sätt att göra sig ett namn här i världen, tyvärr tycks dock Argus ha missat samtliga ( vilket säger något om denna mans utförsgåvor, Metusalems anm. ). Programledarens spye...f´låt, gryende karriär ( dålig dag vid pulpeten Metusalem? Argus anm.) är väl långt ifrån det värsta exemplet på sinnesförvirring i en sjuk värld, men ett gott symptom är det.

Den unga damen har inför resan genomgått en intensivkurs i engelska hos Argus och lärt sig några, i sammanhanget, viktiga glosor varav åtminstone inte alla tycks vara uppkas..f´låt bortkastade ska det vara.

Jag ville hitta på något helt nytt
och därför har jag i TV spytt.
Nu åker jag till USA,
ni ser det gick ju bra!

I svensk TV gjorde jag en kupp
genom att som man säger over there throw up,
and now I hope to become a star,
som lyser på himmelen alldeles klar.

 En kollega till programledaren har nu vänt sig till skyddsombudet på arbetsplatsen.

Surt, eller en doft av den klantiga världen.

Surströmmingstillverkaren Höga Kusten måste ha slagit svenskt rekord i klantighet alla kategorier och det i knivskarp konkurrens med såna giganter på området som försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Några dagar innan den doftsensation som går under namnet surströmmingspremiär inträffar, måste företaget återkalla hela sin årsproduktion av 120 000 burkar eftersom de läcker. Argus tänker sig att produktionschefen dystert funderar; Ja, vi märkte ju att det var nåt lurt, när det för tidigt började lukta surt och kom liksom en väldigt annorlunda doft från lagret på vårt loft. Där ser man vilken väldig risk, det är att arbeta med ankommen fisk, så nu har vi på Höga Kusten, för detta tappat lusten. P.S. Genom någon egendomlig ödets nyck är Argus blockverktyg inte riktigt sig självt,(vilket, tyvärr, Argus är, Metusalems anm.)varför detta tungt vägande inlägg presenteras i light version. D.S. Ett fortsatt trevligt och tvärtemot filosofen Torbjörn Tännsjös rekommendationer anabolfritt OS tillönskas allezusammen.

Olympiska Sprutor?
Filosofen Torbjörn Tännsjö vill tillåta doping i OS och därmed förmodligen så småningom inom all annan idrott, inkluderande knattefotboll och korpidrott. Motivet för denna drogliberala inställning skulle vara att kriget mot dopingen ändå är förlorat, något som filosofen i sann ofilosofisk anda inte ger några som helst belägg för, utan liksom bara har en känsla av. Med hjälp av samma "logik" skulle samhället kunna tillåta obegränsad användning av narkotika och alkohol, med motiveringen att smuggling och langning ändå aldrig kommer att kunna stoppas till 100%.
En annan lika "kvalificerad" gissning som Tännsjö framför är;"En huvudidé inom elitidrotten är att den individ som rent genetiskt är bäst lämpad att vinna också ska göra det." Av denna "tanke" framgår det klart att filosofen aldrig själv sysslat med idrott och därför är okunnig om hur många träningstimmar även den "genetiskt lämplige" måste lägga ned för att nå resultat i hård konkurrens. Argus som avverkat några marathonlopp i sina dar kan intyga, att object width="425" height="344">även om han, Argus, är genetiskt lämplig för i stort sett vad som helst, så var de legio.
Nåja, Argus ser i alla fall, ännu så länge, fram emot invigningen av de olympiska spelen och hoppas att de i framtiden inte kommer att förvandlas till OD, Olympiska drogmästerskapen.

Hippokrates i Sverige?

 Medicinman, en afrikansk motsvarighet till våra läkare, dock med högre medicinsk kompetens.

Argus serie om de män och i förekommande fall kvinnor i vitt som bidrar till att göra sjukhusen till de livsfarligaste platser en människa kan ha oturen att behöva besöka fortsätter, denna gång på hemmaplan eller åtminstone i Skåne, vilket tyvärr råkar vara nästan samma sak. Det är Aftonbladet som beskriver en kvinnas öde i den svenska "sjukvården".
Kvinnan led av svåra smärtor i rygg och ben, hade svåra andningsproblem och kunde inte äta, varför hon hade minskat kraftigt i vikt.
En "läkare" diagnostiserade kvinnans lidande som depression och tre andra, de två sista förmodligen för att diagnosen redan fanns, som ischias.
Obduktionen visade att kvinnan avlidit av cancer i tjocktarmen, ryggraden, binjurarna, vänster lunga och ett stort antal tumörer i levern. Dert är inte omöjligt att t.o.m. svenska läkare hade kommit åtminstone något av detta på spåren om man hade bekvämat sig till att ta prover.
Det är inte utan att Argus önskar att dessa "läkare" åtminstone hade kunnat tillämpa följande ur hans gamle vän Hippokrates ed; Jag skall följa de regler som är till nytta för mina patienter och jag skall inte vålla skada eller oförrätt.
Men omöjligt är det inte att denna hovsamma önskan förklingar ohörd  i den allmänna babelska förvirringen.

Att inte alla läkare behärskar tänkandets, för en del människor svåra, konst, belyses f.ö. med denna Argus självbiografiska anekdot. Vid ett läkarbesök p.g.a. magsår, eller mavesår som läkaren skrev, sa Argus att det var stressigt på hans arbetsplats. "Det är det på alla arbetsplatser", sa läkaren. Nu finns det två möjliga sätt att äga kunskap om detta är sant eller inte. Det ena är a posteriori eller empirisk kunskap, d.v.s. läkaren hade besökt alla arbetsplatser och konstaterat faktum, det andra är a priori d.v.s. läkaren hade med en matematisk sats, som t.ex. Pythagoras, kunnat bevisa faktum.
Argus tvivlar på att läkaren var kapabel till någondera.

Hippokrates?

 Filmen visar en läkarpraktik i Kirgizistan. P.g.a. små ekonomiska omständigheter är, bl.a., bedövningsmetoden av det mer manuella slaget(sic.)

Nio läkare i Kirgizistan har "med hjälp av" injektioner och blodtransfusioner smittat 41 barn och fyra mödrar på fyra olika sjukhus med hiv. Förra året inträffade samma sak i Kazakstan då omkring 100 barn smittades.
Anledningen till detta framstår, åtminstone för Argus, som oklar och då ska man ha klart för sig att han brukar hävda att platt intet mänskligt är honom främmande.
Tydligen har dessa varelser utkädda till läkare aldrig hört talas om Hippokrates och hans läkared, men möjligt är ju att denna kunskap ännu inte nått dessa avlägsna trakter.
Det är väl att hoppas att läkarna inte dyker upp på svenska vårdcentraler så småningom, men säker är Argus, som Benjamin Franklin, bara på döden och skatterna.

Argus är det som tänker sig att en "läkare" i någon, eller båda, av dessa civilisationens högsäten funderar;
 
Ja, här i Kirgizistan,
är ett sjukhus farligt som fan,
detsamma gäller f.ö. i Kazakstan,
speciellt för alla barn.

Högre aktar vi inte barnens liv,
än att vi smittar dem  med hiv.
Långt ifrån Hippokrates och hans ed,
är detta vad vi sysslar med.

Ännu har vi ej nåtts av grekisk civilisation,
här i vår avlägset belägna nation.
Så är du ett barn i Kirgizi- eller Kazakstan
och ser en läkare, spring fort som fan.Cancerbesegraren.

 En man som visade att pennan kan vara mäktigare än svärdet.

Den ryske författaren Aleksandr Solzjenitsyn har avlidit vid 89 års ålder. Trots att han utmärkte sig i andra världskriget och avancerade från menig till kapten, blev han efter kritiska uttalanden om Stalin dömd till 8 års straffarbete i ett Gulagläger och därefter förvisad på livstid till Centralasien. Sina medborgerliga rättigheter återfick han 1956, tre år efter det att Lillefar gjort mänskligheten den största tjänst han var mäktig, att avlida. Vid denna tid bekämpade författaren både sin egen cancer och statens,( Cancerkliniken). Solzjenitsyns lilla och mycket stora roman En dag i Ivan Denisovitjs liv avslöjade den vidriga verkligheten i strafflägren och det sovjetiska systemets farsartade "rättvisa" , trots sin lågmälda ton, och bidrog starkt till att systemet tinade upp för att under perestrojkan smälta bort totalt.

Argus hyllar den store författaren med följande lilla dikt;

Du levde i en mörk, kall och ondskefull värld,
men din penna var mäktigare än dess svärd.
Du kämpade mot din egen och samhällets cancer
och mycket små var  nog dina chanser.

Med livet som insats var du en tolk,
åt ett förtryckt och kuvat folk
och fick till slut se dagen randas,
då det åter frihetens luft kunde andas.

Bad karma in Burma.

 Bilderna visar exempel på utomordentlig militär logistik i hjälparbetet, samt förmågan hos denna yrkesgrupp att inpränta vikten av respekt för de styrande.

Militärjuntan i Burma, som tacksamt emottagit internationella bidrag till hjälp för de som drabbats av den svåra  cyklonen, kräver att de hjälpta ska återbetala de pengar som de ( tillfälligtvis ) får för att överleva. De militära insatserna för att hjälpa befolkningen inskränker sig hitintills till arresterandet av en journalist och en populär komiker som på egen hand startat hjälpaktioner.


Argus tillägnar dessa militärer med Sven Duvas hjärna, men utan hans hjärta, denna lilla homage;

Inte mycket till hjärna har vi i av våra föräldrar ärva  fått

vilket inte kompenseras  av ett hjärta som är gott,
men vi har fattat vikten av respekt
d.v.s. att folket uppträder lydigt och korrekt

en, med våra mått, gigantisk intellektuell prestation,
som, tror vi, ska gynna vår nation,
folk i gemen håller vi kort
och hoppas att världens ögon tittar bort.

För här i civilisationens utpost Burma,
vill vi inte ha nån opposition som kan gorma,
liberté.égalité eller fraternité,
här härskar vi och så är de' me' de'.

Men kanske är Argus för hård mot soldaterna, det kanske är med dem som med Bosse Ringholm, de är egentligen inte så dumma, de har bara otur när de tänker.  

De fåvitska och jungfrurna.

  En av nöden mer påkallad operation?

I den sena natten eller tidiga dagen har temperaturen sjunkit till behagliga 19 grader och Argus hjärna, ett mycket finstämt instrument, ( hrmm, Metusalems anm. ) kan äntligen fungera normalt igen. Argus tackar sin lyckliga stjärna, Betelgeuse, att han kommer att ha vandrat vidare mot sällare jaktmarker, när perioder av denna infernaliska hetta blir längre,ännu hetare och vanligare.

Människor som inte tycks vara utrustade med särskilt väl fungerande hjärnor, ens under normala förhållanden, är förespråkarna för den s.k. hederskulturen. Bertrand Russell säger någonstans att han kan bli gråtfärdig när  han tänker på hur mycken mänsklig vidskepelse och dårskap som trots vetenskapens ofantlga framsteg  envist lever kvar. Urgamla trosuppfattningar och seder från människor, djupt okunniga i sin analfabetism, delas av människor som  ska leva tillsammans med andra och förhållandevis betydligt mer upplysta.

I Stockholms landsting  "rekonstrueras mödomshinnor" på unga kvinnor för att de ska vara gångbara på äktenskapsmarknaden, något som sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt säger sig vara ovetande om och hon bidrar därmed med sin okunnighet till att denna yttring av "kultur" fortsätter att förtrycka unga kvinnor. Såvitt Argus bekant begärs inga bevis på oskuld inför det s.m.s. äkta ståndet av männen, vilket nog, ur deras synpunkt, är vist. 


Argus tänker sig att en representant för denna anomali av mänskligt tänkande skaldar;

Ja, vi är ju aningen fåvitska
och därmed inte så klipska,
nej inom vår hederskultur,
blir en make riktigt sur

om hans maka, ung och huld,
inte kan bevisa sin oskuld.
Tur är det, visst och sant,
att kvinnorna inte tänker likadant.

Nej, vi förbehåller oss vår rätt,
att förtrycka dem på detta sätt.
Sex före äktenskapet är ett manligt privilegium,
det vet väl vem som helst, om än dum?


 En fasligt förvånad Filippa.