Status quo.

Under morgonens tankegång slås Argus , hemkommen som han är efter en utflykt i österled , hur likt sig allting är i Svedala.
 Detta är inte avsett som något positivt omdöme om någon skulle frestas att tolka det så.

I förvirringens och förfallets tid.

Sveriges riksdag har öppnat efter sommaren och åter har svenska folket ett antal förvirrade beslut att vänta från den plats som enligt Henric Bernhard Palmaer borde prydas med devisen ;
"Här fattas visa beslut."

Sokrates kämpade under sitt liv , vilket förkortades av politiker som inte såg milt på hans kritik av dem, med frågan hur makten skulle kunna handhas av sakkunskapen i stället för politiska dilettanter, dock utan att komma till något slutligt resultat.
Han levde  under en tid som måste ha varit hart när lika förvirrad som vår och om vilken Bertrand Russell i " Västerlandets filosofi" skriver att det intellektuella förfallet endast var jämförbart med det moraliska, vilket i sin tur ledde till det en gång så välordnade och välmående Greklands förfall.Tragiskt?

Anders Lago , socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, säger med anledning av händelserna i stadsdelen Ronna;
"skottlossningen ( med automatvapen mot polisstationen, min anm.) var tragisk."

Det finns nog en hel del andra adjektiv som skulle vara mer adekvata än "tragisk" i detta sammanhang.

Inte heller ställer sig Lago frågan vilka människor det är som äger automatvapen eller vad syftet med detta innhehav , förutom tydligen att beskjuta polisstationer, är.

Men om man som Lago är tillskyndare av det förvirrade svenska rättssystemet är man kanske inte helt klartänkt. 

Envar sin egen arbetsförmedlare?

Ett av Argus många ögon har sett att "arbetsförmedlingen" i Stockholms län söker 30 nya "arbetsförmedlare."
 "Arbetsförmedlingen" i hela konungadum.. f´låt kungadömet skall det vara, Sverige, har ca 12 000 arbeten att förmedla och säker är det Argus som inte är , men tippar är det Argus som gör, ca 5000 anställda.

Detta innebär att en arbetsförmedlare skall hinna förmedla drygt två jobb om dagen mellan fikapauser och långlunch , något som låter som en rimlig arbetsbörda.


Ett radikalt förslag kommer här Argus med härmed ;
Varför inte anställa alla arbetslösa som sin egen arbetsförmedlare och därmed lika lustigt som plötsligt minska arbetslösheten , detta analogt med Falstaff Fakirs propå ; Envar sin egen professor.

Finansministrars "tankar".

"Finans"minister Per "Berget" Nuder säger i en situation när varje svensks andel av statsskulden uppgår till nästan 140 000 kr ( 1974 uppgick samma andel till  0 kr och till och med ett litet plus eftersom Sverige hade nettofordringar på omvärlden)  enligt DN ; Nu behöver vi inte spara längre, nu har vi råd att satsa.


Tydligt är att om nuvarande och f.d. ( före detta eller för dåliga , stryk ej önskvärt alternativ) finansministars  tankar inte nödvändigtvis är förankrade i en verklighet som andra människor kan känna igen sig i , så är de ( tankarna) åtminstone originella. 

Inkapacitering.

Två blådårar som tillsammans dömts för 340 trafikbrott har nyligen ställts inför rätta på nytt . Den ene för att ha kört ihjäl en kvinna och den andre för att ha varit mycket nära att vålla sex människors död.

Vi kan inte döma mer än till fängelse, suckar en kammaråklagare.
Varför inte se till att dårarna stannar där, suckar Argus.

När det inte säger klick.

DN skriver idag om SÄPO ( tvärsäker är inte Argus, men han tror att förkortningen står för Sämsta Polisen) som anordnade en skjutövning. ( För säkerhetsskull med lösa skott.)


En oroad privatperson larmade  polisen som ryckte ut med flera patruller.  SÄPOs informationschef säger att "något klickat" och att man glömt informera Stockholmspolisen.  Snarare är det väl så att det är ett par synapser som under sin ökenvandring hos någon ansvarig aldrig mötts och därför aldrig kunnar säga klick.För övrigt är det väl med polisen som med Gud , han finns aldrig när han bäst behövs.

The holy spirit(uosa).

En "kyrkopolitiker" ( allting finns, Argus anm.) har härtap...f´låt ertappats men att köra bil till systembolaget med 0,6 promille alkohol i blodet.


"Jesus drack ju också vin "  hävdar han.
 Han avstod dock från att ta bilen , hävdar Argus.


F.ö. instämmer Argus i det gamla kinesiska ordspråket som säger ;
Bästa medlet mot dryckenskap är att nykter betrakta en drucken.

Transsexualitet och behärskning.

Hemkommen från morgonens tankegång denna fantastiska höstdag sätter sig Argus ned en stund för att njuta sitt opi, f´låt otium skall det vara.
 Han ögnar i tidningen igenom en platsannons som till den sökande skriver ; " Du är man eller kvinna." Argus skrockar förtjust över denna truism , ända tills tanken slår honom att i dagens transsexuella samhälle är en sådan enkel könsindelning långt ifrån någon självklarhet.


Längre ned i annonsen framför arbetsgivaren förhoppningen ; "Du behärskar dig väl i tal och skrift."

Ja behärskning på detta såväl som på andra områden är inte det sämsta , snarare tvärtom , för som Louis-Ferdinand Céline säger ;

" Kärleken har samma verkan som alkohol. Ju mer man tappar kontrollen över sig själv, desto mer tror man sig behärska situationen."

Insikt.

Fi har enligt DN drabbats av ett  "tungt" ( tvärsäker på att avhopperskan gillar det epitetet är det Argus som inte är) avhopp.


 Motivet för denna dramatiska och av en sörjande nation bevittnade handling skulle enligt feministen ( feminissan?) vara att Fi är ett  " toppstyrt vänsterparti som vänder sig främst till kvinnor."


Argus trodde , i den enfald han delar med stora delar av mänskligheten , att detta var s.a.s. själva vitsen med partiet , möjligen därtill  förledd av attributet "Feministiskt."


Nåväl, den ( f.d.?) feministen ( feminissan?) har vaknat upp och nått en ny insikt och som någon säger ;

Varje ny insikt ger möjlighet till ny utsikt.

Sabotage!

Norge har i ett försök att underminera det svenska försvaret och s.m.s överraska det med byxorna nere  ,dessutom utan underpantalonger, ( kalsonger , övers.anm.) hotat att sluta leverera dylika ( underpantalonger) till den svenska krigsmakten.

Skälet till detta skall vara att Janusfabriken där dessa för krigsmoralen ( och möjligen en del annan moral ,Argus anm.) så nödvändiga klädesplagg tillverkas, har drabbats av en mindre syndaflod , om än inte i klass med den bibliska, vilket i.o.f.s.( i och för sig, övers.anm.) norrmännen snart tjänat ihop till.


Med den soligt leende sidan av Janusansiktet på Janusfabriken, försöker alltså våra norska grannar  invagga oss godtrogna svenskar att allt är frid och fröjd , eller Fritz und Freud som man säger på tyska, medan man med den andra ( sidan) ler i mjugg åt oss och vår naivitet.
Tacksamma är det emellertid vi som skall vara att någon skärmytsling ( strid , övers. anm.) ännu inte ägt rum för som  Aldous Huxley säger ; Det värsta med krig är att de gör oss lika  de folk vi bekämpar.

Slipat släkte.

En svensk "stjärnadvokat" har begärt 2,5 miljoner kronor i skadestånd av staten ( = Sveriges skattebetalare, Argus anm.) efter att ha suttit häktad i 17 dygn.

Det blir 147 058 kronor och 82 öre dygnet det, har Argus som , ( enligt honom själv, min anm.) är fasansfullt skicklig på aritmetiska beräkningar.


Otroligt förefaller det inte Argus och knappast någon annan heller att "stjärnadvokaten" tillerkänns detta belopp, med hänsyn taget till det slipade släkte han tillhör , ett släkte om vilket våra bröder norrmännen plägar säga ; Den som vill lura en advokat , ska ha en kvinna med.  

Bortom satiren.

En insändarskribent i DN meddelade för en tid sedan att han hade för avsikt att upphöra med sina samhällskritiska inlägg eftersom  samhället i fråga om satir passerat "the point of no return."

Det är inte utan att Argus delar denna inställning och a.o.t. ( av och till , övers.anm.) funderar på att göra likaledes , bärande Ralph Naders ord om George Bush i minnet ; " Han är bortom all satir."


Dock hänger Argus ännu så länge och under ett par millenier till kvar i förhoppningen att åtminstone någon skall kunna dra litet på smilbanden i väntan på den slutliga katastrofen, allt under Lord Byrons motto ; Fools are my theme , Let satire be my song.

Intelligent liv.

På en enkätfråga i Aftonbladet tippar 80 procent av läsarna att det finns intelligent liv i rymden.
Tja, finns det intelligent liv ,så finns det nog i rymden tippar Argus.


För övrigt är Argus böjd att hålla med den okände tänkare som säger ;

Visst finns det intelligenta varelser i rymden , annars hade vi haft dem här för länge sedan.

Fobi?

Religionshistorikern Mattias Gardell anser att "islamofobin" är det största hotet mot demokratin i västvärlden idag.

Det många människor fruktar är nog något betydligt mer konkret , nämligen de bomber vissa förvirrade företrädare för islam har en tendens att sprida , företrädesvis i närheten av fullständigt oskyldiga människor, anser Argus.


Men uråldrig som han är resonerar Argus ibland likt Gertrud Stein ; Efter att ha tänkt igenom hur farligt allting är finns det ingenting som skrämmer mig längre.


 

Immortal Ingvar?

Ingvar Oldsberg säger , enligt Aftonbladet , att han "är rädd att han kan dö."  Tja , rent matematiskt är risken  uppenbar att han , till skillnad från Argus, delar egenskapen dödlighet med resten av mänskligheten.


Det framstår dock som om Ingvar Oldsberg , i likhet med Woody Allen, inte vill uppnå odödlighet genom sina verk , utan genom att aldrig dö.

Don Juan?

Popsnöret Robin Williams , 31, säger enligt Aftonbladet att han pratar fotboll när han vill förföra kvinnor.

Hans dåliga taktiska val kan kanske ursäktas med hans ungdom , enligt Argus som genom millenierna skaffat sig en del s.a.s förstahandskännedom om det täcka könet ( i motsats till det otäcka) och funnit det sorgligt ointresserat av denna obskyra sysselsättning. 


Däremot har ett visst intresse kunnat uppdagas när ämnet diamanter kommit på tal för som Marilyn Monroe sjunger ; Diamonds are a girls best friend.
       

Dubbelt så bra eller hälften så dålig?

Den svenske kommentatorn vid Eurosports sändningar från US-open , ett världsidrottsevenemang som gått svensk TV spårlöst förbi, säger att Anders Björkman är mycket bättre i dubbel än i singel.
Det är väl inte så konstigt har Argus klurat ut , eftersom man ju måste vara dubbelt så bra om man skall prestera lika mycket singel som dubbel.


  Ett liknande  resonemang gäller för kvinnor som måste vara dubbelt så bra som den andra halvan av mänskligheten för att  få samma uppskattning. Kanske är det t.o.m. värre än så , enligt en undersökning av WHO utför kvinnor 70 procent av allt arbete , men de tjänar bara 30 procent av alla pengar.

Prioriteringar.2

Argus som under en längre tid , ett par sekler eller så, levt ungkarlens solitära tillvaro har av högre makter nu tilldelats en kvinna som , åtminstone för närvarande, tycks vara beredd att dela hans liv. Hur han gjort sig förtjänt av denna ynnest överstiger hans fattningsförmåga , men det gör i och för sig det mesta här i världen.


En kvinnas inträde i en mans liv medför en hel del förändringar , inte minst på det praktiska planet , ommöbleringar skall genomföras , fönster skall tvättas ( häpen var det Argus som blev när han insåg(sic) hur genomskinligt glas egentligen är), blommor skall köpas , nya husgeråd skall anskaffas ad infinitum.


Under milleniernas lopp har Argus överlevt i lycklig okunskap om att en utensilie kalld durkslag existerar , men tydligen anser den kärstående att livet inte är värt att leva utan ett dylikt , varför hon på eget bevåg, utan någon som helst konsultation med Argus( där ser man emancipationens vådliga följder)  inköpte ett sådant.


Detta inköp skedde under en period när Argus ekonomi befann sig i en tillfällig ( ett par millennier eller så) , men djup (som Filippinergraven eller så) svacka varför en del andra inköp av mer nödvändig natur fått skjutas åt sidan.


Händelsen återkallade till Argus minne en liten anekdot om prioriteringar;

Kvinnan kommer hem efter att ha varit och handlat och packar bl.a. upp en visp. Häpen beskådar mannen nyinvesteringen och utbrister ;

Kvinna , går du och köper möbler när vi inte har en droppe i huset! Kommentarer till kommentarer.

Argus har fått ett par kommentarer till sina kommentarer som han gärna vill kommentera .

Den första kommer från Rebecka som angående inlägget  "Människans bästa vän." säger   "Hundar borde inte få kosta så  muke." Med reservation för stavningen ställer sig Argus resevationslöst bakom denna tanke.


Den andra kommentaren kommer från amiechan som anser att aposteln Paulus visst var utrustad med humor (inlägget Humor) . Detta kan äga sin sanning och Argus som hämtat påståendet om att Bibeln är fri från humor från en auktoritet får åter lära sig läxan att de enda auktoriteter man skall lita till är de som säger ; Lita inte till auktoriteter.

Obefläckad avelse och sökandet efter frihet.

Under morgonens tankegång , en sträcka på blygsamma sex och enhalv kilometer , vilka Argus förstås med sina jättekliv avverkar tämligen så smärtfritt, kom Argus att tänka på människans sökande efter frihet , särskilt ekonomisk sådan.

En passant* kan här nämnas att Argus redan som spädbarn* var jättestor(sic) , ett biologiskt mysterium men faktum som storligen(sic) förvånade hans mor för att inte tala om hans far. (Se Social kontroll.) Det är inte utan att Argus vid mogen ålder några millennier senare misstänker att någon annan varelse av det manliga släktet haft , om inte sitt finger, så någon annan kroppsdel med i spelet.

Till skillnad från en annan legend gör nämligen Argus inga som helst anspråk på att vara frukten av en obefläckad avelse.


Nå , detta var s.m.s en parentes och vad dagens litania egentligen skulle ta upp är den bristande ekonomiska friheten i Sverige , där staten lägger beslag på större delen av våra surt förvärvade och kraftigt depricierade* sekiner vilket gör det nästan omöjligt för människor att arbeta ihop något större kapital som kan ge dem en frihet på ålderns höst. 

Med en svag aning någonstans i bakhuvudet att människor behöver kunna drömma om ekonomisk frihet anordnar staten diverse spel och dobbel och lockar med jättevinster och håvar via Svenska Spel in miljarder.
I sann svensk anda är turspel , Lotto t.ex, skattebefriade, men spel som fordrar kunskaper , frågesport , korsord, är det inte.


När det gäller ekonomisk frihet sympatiserar Argus annars med Humphrey Bogart som tjänade stora pengar men levde ett tämligen enkelt liv. På en journalists fråga vad Bogart gjorde med alla sina pengar svarade han ; 
Tja, en del går till whisky, en del går till båten och resten går in i  "dra åt helvetekassan".
Vad är det , frågade journalisten.
Jag vill ha så mycket pengar sparade att jag kan be vem som helst fara åt helvete , svarade Bogart.

Fotnoter ( nötter?) :
En passant , i förbigående , övers. anm.
spädbarn , här är återigen ett exempel på Argus verbala snobberi när han i stället för det vedertagna och vackra låneordet "bebis" använder denna arkaism*, övers.anm.
depricierade, värdesänkta, övers.anm.

Fotnot till fotnoterna (nötterna?)
arkaism , ålderdomligt uttryck , övers.övers. anm.