Pang i bygget!

Så är 2007s sista dag här och med den kulmen på ett par veckors sinnesförvirrat raketskjutande,hopaas Argus(möjligen mot bättre vetande.) Ungdomsgäng som får Attilas hunner att framstå som vattenkammade medlemmar av Wiener sängerknaben, har idogt ägnat sig åt att skrämma människor och , vad värre är, hennes bästa vän hunden halvt från vettet.
Om det var oklart förut, framstår det numera som outgrundligt varför hunden fortfarande är människans bästa(och möjligen enda) vän.

Argus tänker sig att en representant för hunnerna diktar som följer;

Att skjuta  av en raket
är det bästa, för att inte säga enda, jag vet.
Ingen kan sova en endaste blund
och livrädda är båd mänska och hund.

Att glädjas åt när det smäller,
är det som för mig gäller.
Längre sträcker sig inte min intelligens
inte så långt som hundens ens.

Argus vill ta tillfället i akt att meddela pyroteknikerna, att han efter helgen kommer att anordna utförsäljning av begagnade fyrverkerier, till ett pris humanare än vad pyroteknikerna gjort sig förtjänta av.

Alla andra människor tillönskar Argus ett Gott Nytt År!

Efteråt.

I denna den mildaste av vintrar i mannaminne (vilket i Argus i fall sträcker sig över sex millennier med undantag av någon enstaka minneslucka på något sekel), kommer Argus att tänka på ett salvelsefullt uttalande av Hans Werthén, vilket kan appliceras även på pågående miljöförstöring ;

Inflation är som att pinka i byxorna, det är skönt så länge det pågår men det blir jävligt obehagligt efteråt. 

Efter oss kommer syndafloden
och inga liv blir sparade,
öde ligger hela jorden
men det var kul så länge det varade!

Människan är ett kortsynt djur,
lever för dagen blott,
och ingen vet varför eller hur,
hon jorden som gåva fått.


Under påverkan.

En vårdchef vid landstinget i Blekinge har ertappats knarkpåverkad under färd i sin tjänstebil. Till sitt försvar anger han att han bara använder narkotika när han är i tjänst i Holland för "att träffa företag vi samarbetar med", aldrig när han är ledig hemma i Sverige.
Argus har länge misstänkt att något mer än inkompetens och sinnesförvirring påverkar(sic) svenska chefer, med hänsyn taget till kvaliteten på besluten och har nu fått ett hum om vad det kan vara.

Jag tar mig gärna ett rus,
när jag ska fatta ett beslut,
då går det liksom upp ett ljus
och vi kommer lättare till avslut.

Sen när hjärnan blivit  klar,
få jag se vad förhandlingarna gav

om landstinget har några pengar kvar,
eller om hela skutan gått i kvav.

Att göra mig dummare än jag  är,
är i Amsterdam lagligt och lätt
och alls ingen dyr affär
så skattepengarna används ju rätt.

Argus citerar Jim Morrison ( med en viss erfarenhet på området ) ; Droger är ett vad med din hjärna som insats.

Helpless.

Idag infaller Värnlösa barns dag och Argus tankar går till det unga uppväxande släktet.
I vissa länder,där graden av civilisaion nått fram till den grottfolksnivå som rådde i Europa för 65 000 år sedan,utnyttjas barn hänsynslöst i kropps och fabriksarbete av människor som har snikenheten som första och enda ledstjärna.

Hela planeten kommer att inom ett par generationer vara obeboelig på grund av människans påverkan på miljön. Det är svårt att förstå hur de vuxna generationerna överhuvudtaget kan se sig själva  i spegeln utan att bli illamående när de kliver ur sängen på morgnarna.

Till våra barn lämnar vi över

allt utom vad de behöver.

Förstörda jordar och förstörda vatten

och en framtid svartare än natten.


Vi har tagit oss vår rätt,

att utnyttja vår jord på ett sätt
som gör den obeboelig för er,
detta är det arv vi våra unga ger.

Det finns anledning att hålla Tage Nörgaards och indianhövdingen Seattles ord i minnet;  Vad vi inte kan leva utan, kan nästa generation inte leva med och Jorden tillhör inte människorna, människorna tillhör jorden.

Dumhetens tradition.

Pakistans oppositionsledare Benazir Bhutto har mördats under ett valmöte. I Pakistan har olika religiösa och sekulära grupper använt våld som ett sätt att argumentera sedan landets tillblivelse 1947, så illdådet kom inte som en blixt från klar himmel utan som två skott och en bombdetonation. Inte långt från platsen för dådet avrättades Benazir Bhuttos far 1979.


Till gärningsmännen och alla andra som med åsnors hjärnkapacitet och envishet framhärdar i att använda våld som argumentationsmedel vill Argus framföra följande, ( inte utan  viss hjälp av Esaias Tegnér) ;

För den som inte är så elokvent
är våldet alltid ett argument,
en mycket gammal tradition
under människans evolution.


Men vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.
Detta ska alla hålla i minnet,
när de "argumenterar" med mord i sinnet.


Sex millenniers erfarenhet har dock lärt Argus att dumheten är seglivad och han instämmer därför med Aksel Sandemose som säger ; Dumheten överlever alltid. Den är för dum för att dö.

A White Christmas eller Argus saltat sobrius.

Så infaller, äntligen!! , tänker barnen, den dag som de sett fram emot och längtat efter sen Julkalendern började, vilket är en lång tid med ett barns mått. Tyvärr kommer alltför många barn att få uppleva en tragisk helg beroende på den ene eller båda föräldrarnas alkoholmissbruk. Utan att vara psykolog kan man anta att såna upplevelser sätter sina spår.

Argus har med anledning av ovanstående och inför kommande avgivanden  av nyårslöften på uppdrag av föreningen WC (White Christmas) följande glödande nykterhetsappell;

Ibland suger det så förbenat
efter en pava renat.
Men aldrig mer får suget mig på fall,
nej aldrig mer ska jag bli knall.

Aldrig mer en Aguavit
(eller någon annan sprit)
Nej, jag ska leva vit som snö
tills den dag jag ska dö!

Se, Argus dansar nykter kring granen,
i en lycklig ring med barnen!

Gören I likaledes och en God Jul till er alla!

Shop till you drop!

Julhandeln slår som vanligt nya rekord ocyh svårt är det att förstå att det svenska folket  som i sitt anletes svett har arbetat ihop en statsskuld på 1240 miljarder kronor inte håller hårdare i plånboken. Fast i juletid ska man kanske inte hänga upp sig på såna petitesser utan låta de få kvarvarande sekinerna rulla, till lycka för krämarna, som Hjalmar Bergman skulle ha uttryckt saken.


Ja, nu är det jul igen
och nu är det kul igen
och fart på ekonomin
och sprätt på varje sekin.

Nu skall vi spendera varje krona
och ingen plånbok skona!
Konsumtionen når nu sin topp,
Så medborgare : "Shop till you drop."

Argus kan bara instämma med Katherine Whitehorn, engelsk journalist, som säger; Ur kommersiell synpunkt vore det nödvändigt att uppfinna julen om den inte fanns.

Hotet mot klotet.   Med anledning av det mindre lyckade klimatmötet på Bali, funderar gamle Argus som följer,inte utan en viss hjälp av Nils Ferlin;

Ja, människan sliter och tär,
på den jord som henne bär.
Men snart är människans dagar slut
och jorden kan pusta ut.

Tyvärr kommer inte bara man och kvinna
utan också oskyldiga varelser att försvinna,
detta känns allra mest trist;
inte ens en grå liten fågel på grönan kvist.

Argus finner åter anledning att citera den amerikanske satirikern Jerry Adler;
Växthuseffekten kan bara avstanna om mänskligheten håller andan under en timme.
          

Våldtäkt på förnuftet.

En saudiarabisk kvinna har efter att ha blivit vådtagen av sju "män" dömts till 200 piskrapp och sex månaders fängelse. Motivet till domen skall ha varit att kvinnan erkänt en affär med en gift man och varit oanständigt klädd. Kvinnans advokat fick dessutom sin licens indragen och kan inte längre praktisera sitt yrke.

Efter internationella påtryckningar har dock den allsmäktige ( kung Abdullah) i ett ögonblick av benevolens(välvilja, övers.anm.) benådat kvinnan.

Detta exempellösa exempel (sic) på barbari och monumental sinnesförvirring får Argus att kvida som följer;

En kvinna klädd i en sexig dräkt
ska straffas om hon utsätts för våldtäkt!
Och  här bestämmer kung Abdullah
vem, om någon, ni får *.

(Argus nöjer sig här * med en diskret antydan, i full förtröstan på att hans lika månghövdade som knipsluga läsekrets skall med utnyttjande av sin fantasi finna ut (o)lämpligt (o)passande rimmande verb.)


Möjligen skulle potentaten Abdullah ta sig en stund att reflektera över Thomas Jeffersons ord ;

"Man skall inte högakta lagen , så att man ringaktar rätten."

Virtual war.

I DN kan man idag läsa att "försvaret raggar datorspelare." En tanke vore ju att genomföra alla krig som datorspel  och därvid bespara ett lidande klot ytterligare nedsmutsning,oväsen och mänskligt lidande, funderar Argus;

För vårt  lilla lidande  klot,
finns inte längre någon bot.
Men kanske kan vi kriga med datorer
och slippa lemlästa fler personer?

Vid datorn flyter inte lika mycket blod
och det krävs betydligt mindre mod
att med musen gå i fält
(dessutom slipper man bo i tält.)

Så vem som helst kan bli soldat,
även den som är feg och lat,

för ute på nätet redan är

snart sagt varenda militär.

Kanske har vi fått svaret på Albert Einsteins undran över vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas med. Han hade säkert rätt i att det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar.

Sniken i butiken eller They´ll do anything for money.

Efter avslöjandena  om fusket med datummärkningen av köttfärs hos matvarukedjan ICA, vilket tyder på en snikenhet utan gräns, samt förmågan att bli  ertappad in flagranti inför julhandeln, vilket tyder på en, om möjligt,ännu gränslösare dumhet, kan Argus inte avhålla sig från att framkvida följande ;

Vi ska tjäna pengar i vår butik,
även om vi måste gå över lik.
Därför blir blir chefen för den här butiken,
den som är allra mest sniken.

Den som vågar fuska mest med färsen
och sälja den, fastän härsken.
Huvudsaken är att vi på ICA,
blir riktigt snuskigt rika.