J´m appelle Estelle.

Ett namn så gott som något?

Ett smärre rabalder uppstod i samband med namnvalet på den nya tronarvingen. Kronprinsessan kan dock skatta sig lycklig i jämförelse med vissa andra arvingar. En flicka i Motala döptes för 14 år sedan av sina humoristiska(?) föräldrar till Tequila och har, äntligen(?), fått namnet godkänt av Skatteverket, vilket visar att myndigheter kan vara väl så dumma som de medborgare som via skatten finansierar dem.


Argus tänker sig att prinsessan funderar ;

Vad är det för fel på Estelle,
det namnet duger väl?
Skönt att ligga här och vila
och slippa heta Teguila.

Fast med tanke på pappas vanor
och släktens stolta anor,
samt mitt blivande kall,
hade namnet kanske blivit Chivas Regal?

Hen heter Maj-Björn.

 Hen?


Genuspedagogerna vill att det könsneutrala hen ska användas till barnen i förskolan i sin strävan att ta bort skillnaden mellan könen. Eftersom "hen", åtmistone inte ännu, finns med i SAOL annat än i sin ursprungliga betydelse som "brynsten" verkar det dock inte ha haft någon större genomslagskaft. En socionom uttalar sig i DN och är negativ till användandet av ordet eftersom det gör barnen förvirrade och i ett samhälle där den intellektuella förvirringen endast överträffas av den moraliska kunde man kanske vänta några år med att påtvinga barnen den.

Argus tänker sig att ett barn utsatt för svensk genuspedagogik funderar;

Är jag en kille, eller är jag en tjej,
förvirringen sprider sig i hela mig
helt klart är att på min kropp
finns något som kalls snopp

men jag såg på min kompis Maja,
när hon skulle gå och baja
att ingen sådan fanns,
var var den nånstans? 

Är vi båda små frön,
ändå av samma kön,
mitt emellan kvinnor och män,
ett kön som kallas hen?

A free lunch.

 Värt en röst?

Ryssarna som måste vara världens oblygaste folk när det gäller att muta och fiffla sig fram fortsätter på den inslagna vägen. (Man ändrar som bekant inte på ett vinnande koncept.) I förra valet beräknas det segrande partiet ha köpt 15-20 % av rösterna.
Premiärministern och presidentkandidaten Putin, som var tvungen att låna ut presidentposten till en polare under 4 år, eftersom lagen inte tillät ett trefaldigt presidentskap, betalar i det stundande presidentvalet 400 kr och plus en gratis lunch om man "arbetar" på valdagen, arbetet består i att rösta på nuvarande premärministern och blivande presidenten Putin, av polarna för korthets skull kallad P.P.P., eller Peppe.


Otroligt är det väl inte att sagde Peppe funderar;

Vad är det för fel att ge till en gammal tant,
en lunch och en liten slant,
det kan hon väl få som tröst
för att hon inte hittar nån bättre att ge sin röst?

Nån gratis lunch finns ju inte i Amerika,
men där är minsann folk redan feta och rika,
i Peppes,något fattigare, stat
gör folket gärna en tjänst för pengar och mat.


Doktor Kvack II

 Kvalificerat hjärnkirurgiskt ingrepp.


Det viktiga arbetet att utreda kalgomål från patienter flyttades 2011 från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd till Socialstyrelsen, vilket resulterat i att antalet läkare som riskerar avstängning har halverats. 2009 anmäldes 88 ärenden och 2011 hade siffran sjunkit till 27. Orsaken ska enligt DN vara att Socialstyrelsen inte "hunnit med" att ta hand om anmälningarna, något man möjligen borde ha tänkt på och avsatt resurser för innan förändringarna,med tanke på att antalet fall minskat med 69% på två år och nästan ingen människa i hela vida världen tror att kvaliteten på läkarna skulle ha förbättrats med samma procentsiffra.
 Det är väl bara att hålla med Aud Sjökvist som på infantilsvenska säger ; Det är jätteallvarligt om någon läkare som borde stoppas inte blir stoppad.

Argus antar att en läkare som jobbar kvar i vårdsvängen trots ett antal tabbar tänker;

Tja, en och annan patient har väl för mig dött,
men mänskligt liv är ju sprött,
och kommer någon levande till denna klinik,
finns risken att han lämnar den som lik,

för på mig får de aldrig stopp,
hys därom inget hopp,
så länge jag lever ska jag operera
och riskera livet på flera. 

Urmodigt.

 Klädsel: valfri.

Skolverket har funderat  drygt ett år och kommit fram med en niosidig text som slår fast den slutsats som alla på förhand visste att Skolverket skulle komma fram till ; Att förbud mot burka och niqab är olagliga. Ett av skälen skulle vara "respekt för enskilda elevers val av klädsel". Men är ansiktstäckande slöja vilket klädval som helst som bör respekteras i allmän miljö? Är Klu klux Klans kåpor, Hells Angels västar, nazistuniformer, vilka klädval som helst?

Ett annat av Skolverkets skäl är förstås religionsfiheten,men det är skillnad på att tro vad man vill och att utöva sin religion hur man vill. I Sverige är det helt ok att tro på brinnade buskar, men vi ser inte med blida ögon på den som omsätter sin tro i praktiken och startar skogsbränder.

Att burkan är ett uttryck för en primitiv syn på kvinnan, vågar Skolverket förstå inte ens ta upp,trots att FN i sin konvention ålägger staterna att sätta stopp för sedvänjor som diskriminerar kvinnorna.

Argus tänker sig att en muslimsk religiös funktionär (manlig förstås), eftersom kvinnliga inte finns, funderar;

Länge har jag knegat för islam
och blivit en gammal imam,
men aldrig ska jag mig för kravet böja,
att kvinnor ska ta av sin slöja!
 
Nej nåt sånt vill vi inte ha,
varken jag eller Allah,
bäst är att de urgamla lagarna följa
och för lystna ögon kvinnornas ansikten dölja.


Gammal är äldst.


Juholt avgår! Äntligen ett jobb ledigt som jag klarar!


Fredrik Reinfeldt har fått en Aha-upplevelse och kommit på att människor framöver måste jobba till de blir sjuttiofem år om pensionssystemet skall hålla. Många har redan påpekat för Reinfeldt att det faktiskt finns människor som har jobbat så hårt fysiskt att de helt enkelt är utslitna vid 65 års ålder eller tidigare. Ett av Reinfeldts konstateranden är att varannan människa som föds idag kommer att bli hundra år, men ser man det som ett problem är det nog knappast något man behöver oroa sig för.   ( Words, words, words.)
En annan slitagefaktor än den fysiska i dagens arbetsliv, är ju att vi nått en punkt där den intellektuella förvirringen är den enda som kan tävla med den moraliska,många arbetsplatser håller idag samma intellektuella standard som vilket dårhus som helst och ju äldre man blir ju svårare blir den degenereringen att uthärda.
I maj förra året brann det i kärnkraftverket i Ringhals. Branden skylldes först på en kvarglömd våtdammsugare, ett mänskligt misstag alltså. Det har senare visat sig att branden uppstod under ett tryckprov, varvid, milt uttryckt, viss förvirring uppstod.
"Det fanns olika och motstridiga order." "Nej, ett mänskligt misstag tycker jag inte att det är. Snarare pekar det på vissa organisatoriska brister." (Lägg märke till användandet av "vissa")
Den här typen av sinnesförvirring är slitsam på många arbetsplatser, men på ett kärnkraftverk är den livsfarlig. Reaktorn står fortfarande still, hittills till en kostnad av två miljarder kronor.

 Kanske funderar en åldrande människa ungefär så här, vad vet väl fåvitske Argus?;

Håren har blivit få och grå,
i pension borde man väl gå
men man får väl göra som ministern vill
och slita några år till.

Men den dagen jag fyller hundra,
ska jag ringa Fredrik och undra,
om jag möjligen kan ta en rast,
utan att ligga samhället till last.

Mor, lilla mor.

  Blivande mamma på tränar upp sig?


En 32-årig kvinna har, tillsammans med några kumpaner i samma hjärntrust, åtalats för att ha "tvångsmatat" kvinnans treårige son med cigaretter och starköl. (Sydsvenskan.se)
 Det ställs stora krav på körkortstagare i Sverige, även om man många gånger kan fråga sig om det gör någon större nytta, men barn kan tydligen vilken antropoid som helst skaffa sig.


Argus tänker sig att den ömma moderns uppmuntrande tillrop till sin ättling på livets törnebeströdda stig låter ungefär så här;

Ta en cigg, min lille Prince,
det är det nyttigaste som finns
och väx dig sedan stark och stor,
precis som din ömsinta mor.

Smaka också, mitt lilla föl,
på denna goda och starka öl,
den gör dig faktiskt, meddetsamma,
lika skärpt som din mamma.

Straffrättsexpert; Varför anses det mindre allvarligt att utsätta ett barn för en stupfull förälder än att köra bil efter tre glas vin, eller att inte ha betalt tv-avgiften, skriver Madeleine Leijonhufvud. (DN 2010-11-19.)


Argus kan bara instämma med Samuel Butler; Föräldrar är de sista här i världen som borde få barn.


Doktor Kvack.


Läkare med rumänsk examen?


En tredjedel av alla svenska läkarstudenter studerar utomlands, en del av dem tydligen i (ja, det är sant) Rumänien,vilket verkar vara ungefär lika vettigt som att undervisningen sköts av talibaner i Afghanistan.  Svenska studenter har, inte oväntat, slagit larm om dålig kvalitet i undervisningen, varpå en reporter från Svenska Dagbladet åkte till Rumäninen för att kolla om det fanns någon sanning i de illasinnade ryktena. Reportern erbjöds prompt "extralektioner" om den kommande tentan.
För att göra antagningsprocessen lite smidigare ställer det aktuella universitetet inga krav på förkunskaper i naturvetenskapliga ämnen.


En  nybliven "läkare" från universitetet kanske tänker;

Tja, nu är man färdig läkare,
eller var det kvackare?
Undervisningen var lätt som en plätt,
inget pluggande i mitt anletes svett.
 
Skönt att slippa kemi och fysik,
sånt är för mig ren mystik.
Bara för mig att ta chansen och tacka
och åka hem till Sverige och kvacka.Words, words, words.

 Get the picture?

Earth Systems Research Labaratory på Hawaii har uppmätt nya rekordnivåer av koldioxid i atmosfären, för 2011 uppgår siffran till 394,7 ppm,att jämföra med 390,0 för 2010. Detta innebär dels att ökningen av koldioxidhalten fortsätter och dels, alla ord om handling till trots, ökar i tempo.(Året innan hade halten stigit från 387,4 till 390.) Vi närmar oss alltså i allt snabbare takt det skräckscenario där halten stigit till 450 ppm och inte längre är möjlig för människan att kontrollera, enligt datorsimulationer som gjorts.

 Möjligen har ovanstående siffror ett samband med att människan under 2010 lyckades med konststycket att under 2010 släppa ut 30,6 gigaton (för den som aldrig sett så många ton är det lika med miljarder ton)koldioxid i atmosfären, en ökning från tidigare rekordår 2008 (29,3 gigaton) med 5 %.

Det verkar alltså som om alla delegater i diverse miljökonferenser världen över med sina flygresor endast lyckats med att föra mänskligheten närmare (och snabbare) en slutlig katastrof.

Kanske någon delegat funderar;

Ja, nu har vi farit jorden runt
på konferens efter konferens och pratat strunt,
mycket blev sagt men lite blev gjort
och tiden går ju så himla fort.

Får man från denna koldioxid,
aldrig någon frid?
Ska den som ett Damokles svärd,
för alltid hota vår värld?
Rått ska vara rätt. Skarakannibalen på släktträff,längst till höger på blid.
 


Den s.k. Skarakannibalen, som först slagit ihjäl sin sambo och sedan tillagat och ätit
upp delar av kroppen, har skrivit till kriminologen Leif G.W. Persson, uppbragt över att denne kallat honom schizofren. För säkerhets skull bifogar han ett intyg, som mycket riktigt visar att han lider av i stort sett alla psykiska defekter som finns, utom schizofreni. I detta fall kanske det hade varit att föredra för honom, då hade han ju i.a.f. kunnat skylla dådet på sin sämre halva.

Argus tänker sig att fullblodsdåren reflekterar;

Persson säger att jag är schizofren,
men min hjärna är faktiskt bara en,
även om den är en aning sjuk
och inte vid sitt fulla bruk
 
rätt ska ju ändå vara rätt,
så även om man saknar vett
ska man kallas vid sitt rätta namn,
också ett odjur i människohamn.

På kort sikt.

 Is i magen?

Enligt Statens Väg och Transportforskningsinstitut ( jo, det heter så) var samhällets kostnader för fotgängare som halkat och skadat sig fyra gånger så höga som kostnaderna för snöröjning under 2003-2010. Enlig institutet skulle det alltså vara samhällsekonomiskt lönsamt att satsa pengar på snö och isröjning. Eftersom en hel del människor betalar skatt skulle man ju kunna tillägga att det dessutom ur moralisk synpunkt skulle se an aning snyggare ut.
Nu är det ju så att samhället har försatt sig i en ekonomisk situation där man inte längre har råd att tänka på längre sikt, man får skjuta kostnaderna framför sig och hoppas på att det ordnar sig på något sätt.

Argus tänker sig att en patient i en sjukhussäng funderar;

Här ligger man nu med brutet ben och bruten hand
för stan hade inte råd med sand,
vill du slippa en sjukhussäng
är nog själv bäste dräng

så när du lämnar ditt hus
ta då med dig en säck med grus
och strö framför dig när du går
så slipper du hamna på en bår.

Ring, ring.

 Lika snabbt?

SOS Alarm har ,ännu en gång, misslyckats i den svåra konsten att svara på ett telefonsamtal. En kvinna försökte, både mobilt och via fasta nätet få kontakt flera gånger men fick inget svar. Inte heller grannen, som skulle hjälpa till lyckades komma fram. Argus kan till nöds förstå att det råder brist på uttryckningsfordon så att inga kan skickas direkt, men att en larmcentral inte klarar att svara i telefon, verkar lite väl slött t.o.m. för svenska förhållanden och även om det som nu var nyårsnatt.

Möjligen funderar en yrvaken operatör på SOS Alarm i de här banorna;

Här på SOS Alarm,
går telefonen varm,
så fort någon ringer och är i fara,
tror man att vi ska svara.

Tänk er vilka oerhörda krav,
man är väl ändå ingen slav?
Vi ville ju bara det nya året fira
och gick ut en stund för att svira.

Jag blir så trött på detta tjat
och på telefon eviga prat,
kanske det lite lugnare blev
om de skickade larmen per brev?

Lär dig fuska för livet, inte för skolan.

 En industri som alla andra?

Tre ledande miljöpartister har tydligen noterat att något inte stämmer med deras tidigare romantiska ideal om friskolorna. "Men med oskäliga vinstuttag och missbruk av skatteregler (det som på normalsvenska kallas skattefusk, Argus anm.) ifrågasätts friskolorna alltmer."
 Fri konkurrens har sina fördelar, men också nackdelar. När alla legitima konkurrensmöjligheter är uttömda återstå bara en, att fuska. Vissa verksamheter lämpar sig dock mindre väl för fusk och dit hör utbildning och sjukvård.

 Argus antar att en friskolerektor kan fundera ungefär så här;

Nu ska vi tjäna klöver på detta plugg,
att vi måste fuska lite gör inte ett dugg,
vad gör det om jag om resultaten ljög,
bara vinsten blev hög?

Så blir detta lärdomens tempel
för eleverna ett bra exempel
att kunskap är något väldigt gott
för den som vill begå skattebrott.