Sans moral.

Argus som en tid avhållit sig från satiriserande, mest p.g.a. att samhället med Ralph Naders ord "är bortom all satir" kan inte låta bli att göra ett undantag efter att ha läst en artikel som berättar om nya upptäckter vilka visar att djur är utrustade med moral. Se där ännu ett exempel som visar att många djur skiljer sig, inte bara intelligens och utseendemässigt,  fördelaktigt från många männniskor!

Visst kallar vi oss Homo Sapiens,
men har inte mycket till intelligens.
Detta gäller också vår moral;
utrustningen är skral.

Inte bättre än hos andra djur,
som befolkar vår natur.
Trots att vi världen besitter,

beter vi oss som det dummaste av kritter.


Konrad Lorenz, han med gässen, if your memory serves you well,  säger ; " Jag tror jag har funnit den felande länken mellan djuret och den civiliserade människan. Det är vi."   Instämmer är det Argus som gör.