Breakfast at Ringholms.

Vice ( ej vise ) statsminister, tillika EU-minister, Bo Ringholm har KU-anmälts för att han inte deltagit i möten i EU- nämnden och normalt inte deltar i Europaministrarnas möten.

Följande  tänker sig Argus Bosse säga  hemma vid morgonkaffet ;

Säg mig min kära fru
jag som har negativ IQ
skall väl inte behöva vara med på något möte
det kan väl inte vara något för den som är bakom flöte?
Enda skälet till att jag ägnar mig åt politik
är att jag hade underkänt i matematik.

Organisation som organisation.

Den svenska staten som sedan tidigare har monopol på alkohol och tobaksförsäljning samt på spel , har nu gett sig själv tillstånd att arrangera nätpoker. Lägger den sedan under sig marknaderna för narkotika och prostitution också kommer den att framstå som en större variant av en italiensk organisation med samma affärsidé. 
Skillnaden är väl att maffian styrdes av intelligentian. 

Heder och kultur.

Argus har uppmärksammat att Sverige , i och med att det förvandlats till ett "mångkulturellt" samhälle som floskeln lyder , begåvats med en företeelse  som benämns "hedersmord".

Argus begriper att förändringens vindar blåser , det har han vant sig vid genom millenniernas lopp , ( och blåsa kunde det på Olympias topp) men vad "kultur" och "heder" har i sammanhanget att göra kan nog endast en hjärna av Bosse Ringholms magnitud räkna ut.

Och  minnas skall man, att det är bortom  mänskligt förnuft och  universums slut,
att fatta  hur synapserna i Bosse Ringholms "hjärna" ser ut.  
De måste vara ett alldeles eget exempel på  evolution,
och universums största "intellektuella" revolution.

 

"Bleka dödens minut."

    I svarta natten när Argus från sin tankegång var på väg hem,
                                        klockan kunde väl vara ungefär halv fem,
                                    hörde han något som i mörkret av fasa tjöt
                                                         kanske ett djur som döden ljöt?

                    Ja, du väntar tåligt i mörkret och kommer till oss alla till slut,
                                  du som Birger Sjöberg kallar "Bleka dödens minut."
                        

Dumhet, förvaringskapacitet och unicitet.

I Österrike där det är ett brott att förneka att Förintelsen ägt rum, har åtal väckts mot den engelske historikern David Irving som förfäktar denna unika uppfattning.  I kungadum.. f´låt , kungadömet Sverige är dumhet inte kriminellt , vilket nog är tursamt med tanke på den begränsade kapacitet våra kriminal"vårds"inrättningar besitter.

Det finns de som anser att en uppfattning som hävdas av majoriteten måste vara riktig , vilket är lika felaktigt som motsatsen.
Bertrand Russell fick en gång ett brev med lovord för sin senaste bok, men det fanns ett påstående i boken som brevskrivaren inte kunde förstå och det var att Napoleon skulle vara död. Russell skrev ett brev och frågade varför läsaren inte kunde instämma i detta påstående och svaret kom prompt ;

Därför att jag är Napoleon.   

Detta kan vara ett bevis så gott som något på att en uppfattning inte behöver vara sann bara för att den är originell.

Livet på flaska. ( Didaktisk dikt.)

            Eau de vie , whisky och vodka betyder alla livets vatten,
                    men detta är en lögn svartare än novembernatten.
                       Jack London försökte i det ogästvänliga Alaska
                                        finna livets mål och mening i en flaska.

                                     Men stackars Jack sig grymt bedrog
                                    döden kom och hand om honom tog.
                              Nej, ingen lycka eller visdom erfor stackars Jack
                                    han drabbades isället av delirium och  en hjärtattack.

Nyanser och whisky.

Under morgonens tankegång funderade Argus kring hur viktiga språkets nyanser är. Det är t.ex.. ( till exempel , inte till exet, sekr.anm.) en  himmelsvid skillnad mellan verben lukta , osa , stinka och dofta.

Argus har därför instruerat sin kär och särbo att det inte är riktigt c.i.f.( comme-il-faut, inte cost, insurance , freight, sekr.anm.) att säga att en man luktar whisky , när han istället, analogt med parfym, doftar av denna ädla dryck.

Angående whisky delar Argus annars å det hjärtligaste Ronnie Corbetts åsikt när han säger;
Whisky blir bara bättre med åren , ju äldre jag blir ju mer tycker jag om den.

Uppgradering.

Men anledning av den senaste  tidens datorsystemhaverier , bl.a. hos AMS( arbetslöshetsmångfaldigandestyrelsen) ,se där ett ord som inte går av för hackor och ( inom parentes) knappast för något annat heller, finner Argus för gott att uppgradera sin version av det skandinaviska helvetet.
Detta inferno får nu anses vara en plats där finländarna står för TVunderhållningen, norrmännen lagar maten, svenskarna ansvarar för datorlogistiken och alla tvingas tala danska.

Varmt välkommen !

Ett nytt "poliskontor" planeras i stadsdelen Ronna i Södertälje , d.v.s. den plats där oroligheter mellan befolkning och polis för en tid sedan utbröt  och där senare en bil tillhörig en av kontrahenterna brändes upp.
 En ung representant för invånarna i området säger när han delges nyheten av Sv.D. ;
Öppnar polisen en station här kommer den att eldas upp.

Möjligt är att somliga personer tycker sig ha fått ett lite kylslaget mottagande i Kung Bores land och vill visa upp annat och varmare sätt att ta emot nykomlingar , reflekterar Argus.

Celibat?.

Expressen meddelar att en ny svensk studie visar att oralsex kan kan ge muncancer och råder läsarna att avstå från detta. Sedan tidigare är det känt att vaginal och analsex kan medföra samma och andra risker varför läsarna i Argus tycke i konsekvensens namn bör avrådas även från dessa former av förlustelser.

Risken är kanske att människosläktet , i likhet med den  religiösa sekt som ansåg att all sex , även inom äktenskapet och i det Gudi behagliga syftet att (över)befolka jorden var synd, blir tämligen kortlivat.
 
Om detta är en olycklig sakernas utveckling eller inte är väl upp till vars och ens gottfinnande.

                                  

Karriärbyte.

En dansk före detta prostituerad tänker sadla om och bli politiker. Detta karriärbyte bör kunna ske tämligen smärtfritt för som Ronald Reagan sa ;
Det sägs att politik är det näst äldsta yrket i världen. Jag har i alla fall lärt mig en sak ,nämligen att det har mycket gemensamt med det äldsta.

Detta har inspirerat Argus till följande lyriska mästerverk i lättviktsklassen ;

     Det ena yrket är det andra likt
          och inget särskilt unikt..
Vad spelar det för roll om man mot betalning ställer opp
och härvid säljer sin själ eller sin kropp?

Hot eller löfte?

Tv4 chefen "hotar" enligt Aftonbladet att inte sända någon fotbollsgala nästa år med anledning av årets fiasko. Argus är för sin inte riktigt säker på om  inte Aftonbladet har blandat ihop verben hotar och lovar.

Apropå hot kan det, numera, finnas anledning att hålla följande visdomsord av entrepenörssjälen och frie företagaren ( åtminstone tills han grepsoch fängslades för samma brott som Sveriges f.d. finanminister nu skall utredas för) Al Capone i minnet;
Man kommer längre med en laddad pistol och vänliga ord än enbart vänliga ord.

Uppgraderat skillingtryck.

Olika falla ödets lotter,
alla får inte del av livets gotter,
min mor var en framgångsrik vamp,
själv har jag drabbats av damp.

Dessutom är parabolerna så dyra,
att jag får nöja mig med TV1,två och fyra
så solo sitter jag här och lider
och sorgen i mitt hjärta svider.

Människans varg.

En varg har setts i Stockholmstrakten , där den enligt Expressens  modesta sätt att uttrycka saken  orsakat "vargfrossa."  
Polismakten gjorde emellertid en storstilad insats , ryckte ut med tv å patruller och såg till att vargen inte orsakade skada och att den i sin tur inte utsattes för skada.

Önskvärt vore kanske att  de ulvar i fårakläder som stryker omkring bestods samma polisiära uppvaktning.

I blåsväder och prioritering.

Denna morgon måste Argus,  en veritabel fuling,
ut och motionera trots en vind värre än styv kuling,
detta är ett bra exempel på att om man vill vara fin,
måste man minsann lida pin. 

En avundsam tanke sänder han sina fäder
som slapp ut och springa i sådant väder,
på den tiden kunde man se ut hur som helst,
viktigare var att ens ande blev frälst.

Likheter och olikheter.

I en bokanmälan om ett verk som handlar om terrordåden i Tokyos tunnelbana 1995, skrver DNs Jonas Thente att han ser stora likheter mellan offren och terroristerna.

Tja  likheten, spekulerar Argus,  kan väl vara att båda kategorierna kallar sig Homo Sapiens , medan olikheten består i att epitet är ännu obegripligare i det senare fallet.

Kling och kollegan Klang slår till !

Södertäljepolisen har vid husrannsakan hittat en Haubits 77 , en artilleripjäs på 11,5 ton ,kapabel att skjuta granater över två mil.
Detta måste betraktas som en framgång för våra skattefinansierade spanare som hitintills haft svårt att spåra någonting mindre än en lada ( byggnaden , inte bilen.)

Trötter?

Svenskarna uppger sig i en undersökning vara det tröttaste folket i Europa , detta p.g.a. att arbetet försämrar deras möjligheter till sömn. Konstifikt nog , noterar Argus, är svenskarna enligt andra undersökningar ett av Europas minst arbetande folk räknat i antal arbetstimmar.

Möjligen ligger det ett , inte så litet ,korn av sanning i det afrikanska talesättet att lättjan föder tröttheten.

På flykt.

Ordföranden för Socialdemokratiska kvinnoförbundet , Nalin Pekgul har beslutat "flytta" ,d.v.s. fly , från Tensta p.g.a. våldet och religiös fundamentalism. För en tid sedan blev hon och hennes son vittne till hur en man skottskadades. "Det var blod överallt. Det är inte roligt för en åttaåring att behöva se sånt." säger Pekgul och det är nog ett klarvaket konstaterande för att komma från en politiker.
 Hon säger också att hon numera "undviker att komma hemt sent på kvällen", vilket på stålblank svenska betyder att hon är rädd att gå ut efter mörkrets inbrott , en känsla hon  delar med många i "folkhemmet"

Pekgul kom hit som flykting  undan våld och barbari på 80-talet  och fortsätter nu sin flykt från religiös fundamentalism och fanatism , frågan är vart hon så småningom skall ta vägen, flykten kan bli lång.

Vägen från fanatism till barbari är dock enligt Denis Diderot betydligt kortare , bara ett steg.

Alkohol och idrott?

Det svenska språkets fiende nummer ett ( i knivskarp konkurrens med Aftonbladet och svensk TV) Expressen, frågar i en enkät sina läsare ;
Hur intresserad är du av Karjala Cup?
Det  första svarsalternativet lyder;
Super jag läser allt och ser allt.

"Lies, damned lies and statistics."

Vid läsningen av en rapport från AMS är det häpen som Argus blir. I denna rapport säger sig AMS ha slussat ut 600 000 personer i arbete under år 2005 ( fram t.o.m. oktober ) . Underligt nog återstår det 673 873 personer att återföra till vårt paradisiska arbetsliv.

Fasanfullt slängd i aritmetik,vissa hävdar att han i denna konst överglänser Bo Ringholm, vilket väl i och för sig måste vara en av universums blygsammare prestationer och med hjälp av datorer och Magnus som av en välvillig natur utrustats med en hjärna med en hårddisk i full paritet med en sådan ( dator ) , har Argus räknat ut att detta måste innebära att arbetslöshetsmarknaden begåvas med ett nytillskott av arbetssökande uppgående till ca 50 000 per månad.

Detta är en siffra som borde vara hög nog att väcka den allra som sömnigaste politiker ur hans/hennes dvala och eftersom Argus inte , trots skarp syn, observerat en klarvaken politiker under åtminstone de tre senaste seklerna ställer han sig skeptisk till den.

När det gäller statistik är Argus annars inklinerad ( böjd, övers anm.) att hålla med Mark Twain ;
Det finn tre slags lögner ; lögn , förbannad lögn och statistik.
AMS tycks hålla sig till den tredje formen av generös sanningshantering.

Handikapp.

Under sina tankegångar är det inte utan att Argus , fyllda fyra millennier som han är, känner av en del krämpor, bl.a. från det som en gång var hans höftleder där numera inopererade plast o metalldelar får fullgöra samma uppgift.

Visst kan Argus uppleva detta som ett handikapp , men som alltid kan man finna tröst i tanken att det finns de som har det värre , i morse slogs Argus av tanken på Sammy Davis Jr. som av Dean Martin fick frågan om han spelade golf och vad hans handikapp i så fall var. Svaret från Mr.Davis blev ;
Ja , jag spelar lite och mitt handikapp är att jag är neger, jude och enögd.

Bristvara?

I Sv.D. kunde eventuellt intresserade för ett par dagar sedan läsa att det var sådan brist på smågrisar i Sverige att vi tvingades importera dessa fän som med sina hintre ( bakre, övers.anm.) delar skall förgylla den högtid som de kristna kallar julen och Argus från yngre och lättare dagar minns som midvinterbloten, från Finland ( ett föredöme för kungadum..f´låt kungadömet Sverige även på detta område, Argus anm.)

Dock kan Argus konstatera att i ett mera utvecklat stadium, d.v.s.s.s., ( det vill säga som svin, övers. anm) råder det ingen som helst brist på dessa våra nära släktingar  i vårt eget land , helt analogt med det ordspråk som på stålblank svenska säger;
Av små grisar blir det stora svin.

Sär skrivning.

I den pågående processen att sakta men säkert misshandla det svenska språket till döds tillhör väl sär skrivningen inte det tyngre artilleriet men effektivt är det.
Argus har av en annan språkpolis delgivits ett antal exempel , som han i sin tur , utrustad med ett hjärta lika generöst som vilken svensk myndighet som helst som hanterar skattebetalarnas pengar, som han är,  inte kan låta bli att delge eventuellt intresserade;

Skygg lapp = rädd same?
Sjuk gymnast - behöver sjukgymnast ?
Ett trumpet solo - ett motvilligt tut ?
Rök fritt - ta gärna ett bloss?
Ett styck mord - önskas fler?
Bad shorts - bättre borde de vara till det priset.

I gott sällskap?

Under ett besök på en sanitär inrättning ;
 the moment came as it does to all , when I had to answer natures call , som skalden sjunger ,
läser Argus den enda litteratur som finns tillgänglig , här synnerligen adekvat placerad , ett nummer av Aftonbladet.

I en artikel om en "självmordsbombare" som sitter i fängelse i Sarajevo säger fängelsechefen;
"Här sitter pedofiler, mördare,politiker och krigsförbrytare."
Det kan man kalla att placera saker och ting i rätt sammanhang det, reflekterar Argus.
 

Tankeverksamhet.

Med tanke på de kriminella aktiviteter ( sorgligt nog verkar det  vara de härför minst lämpade som är de  mest aktiva) som hotar att lamslå landet , närmast är det rånen av värdetransporter som Argus tänker på , skulle man kunna tänka sig att landets justitieminister ( Argus använder detta epitet  därför att det är gängse , inte för att det är adekvat ) sitter i djupa tankar för att på något sätt åtgärda detta samhällsproblem.

Icke så , landets justitieminister är i stället fullt sysselsatt med att utklädd till kvinna roa ett antal deltagare på en kongress. ( Vilken form av tankeverksamhet en hjärna som finner detta roligt är kapabel till, är en annan , men nog så intressant , frågeställning.)

Bodströms far var ju också politiker så i en mening kan man kanske säga att sonen är född till detta fördärvelsebringande värv och ursäkta honom med Hjalmar Söderbergs ord ;
Är man född till politiker behöver man inte dölja sina tankar , för man har inga.

Time out i evighet , amen.

Fp föreslår att Bo Ringholm skall göra en Sahlinare och ta "time out" med anledning av det skattefiffel som hans "idrottsförening" gjort sig skyldig till under Ringholms ordförandeskap ( hur Ringholm kunde "föra ordet " framstår för Argus som en av universums stora olösta gåtor, med tanke på den bristande  talträngdhet han  i andra sammanhang redovisar ;
 nå väl, nedan följer ett av Argus blygsamma bidrag till den svenska parnassen, åstadkommet , i likhet med många andra odödliga mästerverk, med tio procent inspiration och nittio procent transpiration ;

             Det är skönt att ha " timlön i himlön", (tack Tage)
             säger Bosse och ler så blitt,
     särskilt om kontraktet säger att allt är skattefritt.
  
     Och visst skulle han vilja ta time out i evighet
                      och låtsas att  han ingenting vet 
                men han kan säga att vi måste höja skatten
        och  alltid vara "falsk som vatten"(tack Hasse)