En nykter betraktelse.

Argus tänker, likt en sentida viking, ( he,he, Metusalems anm.) göra en utfärd med båt i österled och nedskriver därför,bl.a. med en känd skådespelare, en känd svensktoppssångare och inte minst den litauske lastbilschaufför som togs med över 7 promille alkohol i blodet i åtanke, för säkerhets skull följande i förskott ;

Idag infaller folknykterhetens dag
och den skall vi fira i fulla (sic) drag,
då skall varenda svensk vara vit
och känna hur härligt livet är utan sprit.

Detta gäller även skådespelare och svensktoppsstjärnor
som borde vara rädda om sina hjärnor,
för varje glas  vin, whisky  och likör
nämligen en massa  hjärnceller dör.

Och den som inget överflöd på sådana har
skall visligen spara de få som finns kvar
och inte sin hjärna i alkohol dränka,
så att han inte mer kan tänka.

Är man så korkad att man drucken sätter sig bakom ratten,
borde man försiktigtvis hålla sig till vatten.
Nej,den som  druckit sig debil,
ska inte köra en endaste mil.


Marsmänniskor.

DN skriver att den farligaste platsen för kvinnor är hemmet, detta p.g.a. den misshandel och de våldtäkter de utsätts för av sina "män".

Man säger att män kommer från Mars och kvinnor från Venus,
klart är i alla fall att de tillhör olika genus.
Sett ur universums perspektiv
är dock skillnaden diminutiv.

Detta hindrar inte "män" på en gorillahannes utvecklingsnivå,
från att kvinnor våldta och slå.
Kommer kanske dessa "män" från en annan planet,
där  det inte finns kärlek och ingen ömhet?

Tycker han, att han p.g.a sin "manlighet" har rätt
att behandla kvinnor på detta sätt?
I så fall borde han, med sin femte lem,
genast till Mars skickas hem.

Stopp!

Dörrvakterna på Stockholms krogar uppmanas enligt DN att stoppa alla som är feta,fattiga och fula. Då Argus uppfyller åtmistone två av dessa kriterier,  med råge, har det åtskilliga gånger hänt att han blivit stående i den kalla vinternatten utanför dessa varma himmelriken varför han klagar sålunda ;

Argus tänkte gå på krog,
men för fattig är han nog,
dessutom är han ful,
så han får inte vara med och ha kul.

Nej, krogarna i Stockholm är så magnifika,
så där måste alla gäster vara rika,
därtill måste man, för att få mingla med dessa fån,
vara vacker och det är inte Argus, långt därifrån.Kort minne.

Statssekreterare Lars Danielsson har  blivit utsatt för  "ryktesspridning", vilket kanske inte är ägnat att förvåna när det gäller en Person,f´låt person skall det vara,  som är så motsägelsefull  angående sina förehavanden som han.

Tänk att jag skall behöva vara utsatt för sån ryktesspridning
och med namn och bild skylta i varenda tidning.
Jag är ju bara en enkel statstjänsteman,
som ljuger så gott jag kan.

Det är inte alltid så lätt att minnas,
det är så mycket som skall hinnas,
resor till och middagar i fjärran land
och kanske en liten tête-á-tête iband.

Ja, livet är långt men minnet är kort
så mycket försvinner i ett töcken bort.
Min minnesfunktion är så klen
att jag knappast minns Helen.


Thick as a brick.

Efter en del datorstrul är det Argus som känner sig en smula, eller två, teknikfientlig och skaldar följande ;

Datorer är mystiska apparater
och har, som människor, egenheter och olater
ibland vill de, som människor, trassla till ens liv,
bara för att de har lust och på pin kiv.

Men egentligen är de,som somliga människor, dumma som spån,
och lyder bara, som somliga människor, den som kommandot kommer ifrån.
Av människan har de sin "hjärna" fått
och därifrån kommer inte mycket gott.

Tillgång och efterfrågan2.

Högskoleverket meddelar att det utbildas 250% fler lärare än vad som kommer att behövas till år 2020. En fråga som Argus ställer sig är om det överhuvudtaget är möjligt att utbilda fler lärare än vad som behövs, med dagens kunskapsnivåer i åtanke.

Vi utbildas till,men mot, bättre vetande,
något jobb kommer vi inte att få trots idogt letande.
Behovet av kunskap är oändligt,
men antalet arbetslösa lärare ökar beständigt.

Gud som haver barnen kär?

Med den lille pojken Bobbys öde i tankarna nedskriver Argus följande elegi ;

Lille Bobby reser till himlen fort
och knackar på Sankte Pers gyllene port
och frågar ; Är det här den allsmäktige Gud Fader bor
han som i sin godhet och vishet skapade min mor?

Han som lät henne ett barn till jorden föda
för att senare samma barn tortera och döda?
Är det han som lever här,
Han som haver barnen kär?

Och Sankte Per rodnar som Sankte Per bör,
när han tänker på alla oskyldiga barn som dör
och säger ; Ja, det är sant att Gud Fader här finns,
men barnen har han inte älskat så länge jag minns.

I statens tjänst.

I Expressen läser Argus om polismästaren som ser en misstänkt våldtäktsman och mördare, men har så bråttom hem från dagens slit att han inte ingriper utan åker till en bensinmack och ringer sina kollegor. Kort efter detta resoluta handlande av polismästaren begår den misstänkte ytterligare en våldtäkt.
 Med denne statstjänsteman och andra, t.ex. Lars Danielsson som åker till Thailand för 500 000kr för att äta, i åtanke diktar Argus och travesterar Runeberg ; Något tålde de att hedras, men mer att skrattas åt ändå ;

Nejmen se, där går en misstänkt mördare förbi,
men det struntar jag i.
För klockan har nästan hunnit bli fem
och jag har så bråttom hem.

Idag har det varit slitigt på mitt kontor,
med ett finger och tankemöda stor,
har jag knackat ner sommarens semesterplan,
ja, vi stackars statstjänstemän får slita som f-n.  

Lag och rätt.

Ytterligar ett "heders"relaterat mord har inträffat. En man sköt, med en pistol införskaffad av sonen som på detta  sätt förtjänstfullt bidrog till familjens heder,  sin hustru som mot mannens vilja ville skiljas. När han inte lyckades att mörda kvinnan med pistolen, ändrade han modus operandi och dödade henne med en kniv. Denna tragiska händels får Argus att ställa följande frågor , retoriska,  är det nog säkrast att tillägga i det mentalsjukhus som Sverige förvandlats till.  

Ja, andra kulturer, andra seder
i vissa kallas mord för heder,
den svenska lagen vill man inte följa
och gör ingenting för att detta dölja.

Frågan är hur vi skall leva våra liv ;
enligt Kants katgoriska imperativ?
Alltid handla på ett sätt,
som vi skulle vilja ha upphöjt till allmän rätt?

Eller ska vi leva enligt djungelns lag
där den starke dödar den som är svag?
Som Hobbes säger; ett allas krig mot alla
där rätten mot styrkan måste falla?

Tryckfrihet?

Aftonbladet har enligt Aftonbladet utsatts för påtryckningar av statsministerns sekreterare med anledning av tidningens granskning av Lars Danielssons agerande i samband med tsunamikatastrofen, ett agerande som Danielsson gett minst tre olika versioner av enligt tidningen. Argus tänker sig att de ansvariga för påtryckningarna resonerar ungefär som följer ;

Ja, tryckfriheten hyllar vi , åtminstone i  teorin,
men börjar man granska oss är den inte lika fin.
Vi vill inte utsättas för kritik
och hängas ut inför publik.

I det tysta vill vi verka
och helst skall ingen människa märka,
att vi ljuger och fifflar då och då
nej, så långt får inte tryckfriheten gå. 
 

Blindhet.

Argus återvänder för en stund till ämnet i  "Hypotetiskt" och rimmar som följer ;

En man har dödat en flicka p.g.a rattfylleri
och på detta sätt råkat med rättvisan i klammeri.
Det är dock inte säkert att han straffas
trots att han för dådet av polisen haffats.

Brottet bedöms inte som tillräckligt svårt
och den stackars föraren  skall inte dömas för hårt.
Nej, överseende är Justitia och dessutom blind
och ser inte tårarna på en anhörigs kind.

Välkommen!

En representant för Hamas har nekats inresetillstånd till Frankrike. Till Sverige är dock en represntant (densamme?) välkommen för "överläggningar" med svenska politiker. 

En representant för Hamas har bjudits in av Yvonne Ruwaida,
varför inte någon från al-Quaida?
Dessa kunde ju diskutera hur man bedriver terror bäst
och tar livet utav flest.

Ja, till Sverige välkomnar vi alla och envar

oavsett hur många de mördat i sina dar.

Vårt land är trots allt naivitetens centrum

och hit får fanatismen alltid visum.

En doft av vett..

Denna strålande majmorgon när Argus skulle gå ut på sin runda i eländig terräng( ett motionsspår lika brett och platt som Autobahn, sekr anm, tro inte allt vad gubben skriver och ännu mindre av vad han säger) befann han (Argus) sig på bortaplan, vilket då och då inträffar för alla idrottsmän(ha,ha, sekr.anm.)

Vid uppackandet av sina idrottssutensilier( gamla avlagda vardagskläder(sekr. anm.)(Passa dig Metusalem, Argus har många och skarpa ögon.( Argus anm.) kände ha en doft av , om inte den fina , så dock en annan, värld. Denna doft fick honom(Argus) att erinra sig ett stycke av John Steinbeck där han (John Steinbeck) beskriver Lee Chongs speceriaffär som inte var ett mönster av ordning men ett under av innehållsrikedom och saluförde allt som kan göra en människa lycklig och en hel del som kan göra henne olycklig, däribland whisky. Det billigaste och därmed i den specifika kundkrets som förärade butiken med besök populäraste märket hette Old Tennessee, men kallades p.g.a sin säregna boquet gemenligen Old Tennisshoes.

Nåja, upplivad och vid gott mod efter dagens motion rimmar Argus följande;

Endorfinen är en ofarlig drog
som håller hjärnan hög och vikten låg.
Den som är utrustad med litet vett
står ut med att dofta momentant av svett.
 

Hypotetiskt?

Kammaråklagaren i Karlstad säger med anledning av att en rattfyllerist som dödat en 18-årig flicka släppts på fri fot samma dag som händelsen inträffade, att det "rent hypotetiskt" finns omständigheter som talar mot ett frisläppande " det strider ju mot det allmänna rättsmedvetandet."
Ja, med all icke önskvärd tydlighet har det sedan länge stått klart att de rättsvårdande myndigheterna betraktar folkets rättsmedvetande som något rent  "hypotetiskt" ;

Varför ska folk klaga på oss som lagarna vränga?
Vi kan väl inte efter folkopinionen svänga?
Lagen är sjuk, men den är  som den är
och ska tillämpas även om det åt h-e bär!

Folket är bara en samling rättshaverister
och inte så kloka som vi jurister.
De vill bara klaga vid varje tillfälle som ges,
detta är i alla fall min hypotes.

"Man bör inte odla respekten för lagen så mycket som respekten för rätten." Thoreau

Chauvinism.

Idag vaknade Argus och kände sig jättefosterländsk som man skulle uttrycka saken med det infantila språkbruk som utbrer sig i vårt arma land. Då detta är en känsla som jättesällan, inte utan anledning, drabbar honom har han beslutat högtidlighålla tillfället enligt följande;

Det finns inget vackrare än den blågula fanan,
nej, släng dig i väggen du urgamla Kanaan
för Sverige är det som flödar av mjölk och honung
( dessutom har vi världens sextioårigaste konung).

Det finns så mycket att fira i koja och slott,
vi är så rika och vi lever så flott
att en del människor har råd att tandläkaren besöka,
( om de slutar klä sig, äta , dricka och röka).

Bakvänt.

Svenska myndigheter får kritik av integrationsverket  för "bristande mångfald." Bäst tycker Integrationsverket att Integrationsverket är, med över 20% av de anställda födda utrikes. Enligt Argus borde det vara tjänstefel av skattefinansierade myndigheter att anställa efter andra kriterier än kompetens ;

I Sverige ska myndigheterna anställa efter etnisk tillhörighet
och inte efter kompetens och behörighet,
detta anser Argus är alldeles bakvänt
och inte särskilt intelligent.

Omnipotens?

Generaldirektören för Försäkringskassan, som förmodligen kostar de svenska skattebetalarna lika mycket som tio sjukskrivna vårdboträden per månad, säger i DN att målsättningen för honom är att "få färre sjukskrivna."  Hur han skall minska det antal människor som av läkare bedömts för sjuka att arbeta utan att förmena dem deras rätt till den sjukpenning som de via skattsedeln själva finansierar framgår tyvärr inte av artikeln, men möjligen förfogar han över maktmedel i jämförelse med den allsmäktige Gud;

Jag är så mäktig, nästan som Gud,
nu blir det för de sjukskrivna hårda bud.
De är ändå bara en skara simulanter
och hypokondriska kverulanter.

Homage till Gunni.(Sisu)

Argus kärstående har under den senaste (sista?) tiden drabbats av en serie olyckor i jämförelse med vilka Jobs står sig slätt. Dock är hon av finsk härstamning och segt virke (Nybjörk) och låter sig icke slås ned.Detta är en hyllning(homage, övers. anm.) till henne och andra vardagens hjältar som aldrig får se sina namn i några rubriker, men oförtrutet kämpar vidare ;

Min käresta har arbetat övertid dag som natt
och får som tack  för detta 7500 i kvarstående skatt.
12000 kostar en tappad tand,
vissst grinar Fru Fortuna mot oss ibland?

En förbåld förkylning drabbar henne hårt,
5000 för nya glasögon, de gamla har i en olycka skadats svårt.
(Nu skrattar Fru Fortuna  så hon faller i gråt.)

Men min käresta med stoiskt lugn och resterande tänder biter ihop
och utstöter icke i förtvlivade rop.
Så lätt knäcker man icke en med sisu utrustad finne,
det, Fru  Fortuna,  kan du hålla i ditt  minne!

Bot mot sot.

Enligt DN kan numera kirurgiska ingrepp göras även mot måttlig fetma,  en  glädjande nyhet som får Argus att brista ut som följer med orden ; Jag är tjock, du är dum, jag kan banta, i minnet.

Mot farlig fetma finns det numera bot,
doktorn tar bara till sin skalpell,
sedan är man fri från denna sot
och slank som en gasell.

Ingen kur finns dock för den som är stupid,
dumheten lever envist kvar,
den visar sig uti tid och otid
och stannar i alla våra dar.

Isolering.

Svenska politiker har bjudit in representanter för terroristorganisationen Hamas, vars främsta uppgift är att urskiljningslöst ta livet av människor, till Sverige. Detta för att  organisationen inte skall känna sig  "isolerad"  som Yvonne Ruwaid utrycker saken.
Argus tänker sig att organisationens medlemma tänker, i mån av möjlighet, ungefär följande;

Vi vill inte vara isolerade,
utan bland respektabelt folk representerade.
Visserligen dödar vi fullständigt urskiljningslöst,
men detta visar bara att vi tillämpar jämlikhet rigoröst.

Civil och soldat, skyldig och oskyldig är våra mål,
ja, till och med på spädbarn tar vi kål.
Jihad har vi en gång svurit att vinna,
därför dödar vi alla, barn, som man som kvinna.  

Dyster framtid.

Nepals nyutnämnde premiärminister som nått den aktningsvärda åldern av 84 år har visat sig vara för sjuk för att fullgöra sitt ämbete. Eftersom politiker av många anses ha ett visst ansvar för framtiden kanske en något yngre kraft hade varit  lämpligare på posten, funderar Argus.

För en gammal och sjuk premiärminister,
verkar framtiden alltmer sinister.
Nej, framtiden intresserar mig inte mer,
jag knappt en vecka framåt ser.

"Ja,man lever och tär på den kropp som man bär"
och egentligen ville jag vara pensionär.
Inte orkar jag längre något bestämma,
längtar bara till sängen därhemma.