Överkasten och manlig paroll.

Vid ett besök på ett stort varuhus som säljer möbler , varav en del möjliga att montera ihop, till både högern och vänstern, noterade Argus att överkastet Indira nu introducerats. Detta fick Argus att minnas den unge skribent som i en uppsats konstaterade;
 " I Indien är det bara de lägre kasterna som arbetar, överkasten ligger på sängarna och latar sig."

Vad det gäller de , i en del fall , monteringsmöjliga möblerna, kan Argus bara konstatera att de kan utsätta tålamodet hos de allrasom saktmodigaste män på prov , men i de fall alla bitar med hjälp av ett gynnsamt öde faller  på plats frinns det skäl att analogt med kvinnornas paroll " Kvinnor kan!" utbrista i ett manligt ;
Karlar klarar !

Dum som en gås?

Vid en tankegång för ett par dar sen iakttog Argus ett sträck gäss på väg söderut. Tanken slog honom då att den djurart som utnämnt sig själv , eftersom ingen annan skulle komma på tanken, till Homo Sapiens, i sin okunskaps arrogans brukar betrakta gässen som dumma djur.

Tydligt är dock att de är utrustade med tillräckligt många övervintrade hjärnceller , för att heller fly än illa fäkta med den svenska vintern.

Lyckligtvis förhåller sig dock de flesta människor passiva i sin okunskap , för som Goethe säger ;
 Det finns inget värre än aktiv dumhet.

Tvärsäkert?

Stadd på resande fot (d.v.s. hjul) som han är har Argus observerat en del konstifikt beteende på allfarvägarna. 
Detta har varit upprinnelsen till följande mödosamma tankeprocess i hans uråldriga hjärna ,

Många människor tycks vara fullständigt tvärsäkra på demokratins obestridliga överlägsenhet som styrelseskick . Ett sätt att något dämpa denna entusiasm och stämma till eftertanke är att ge sig ut på sagda allfarvägar , studera trafikanterna och sedan betänka att en stor del av dem är utrustade med både körkort och rösträtt.
Ett annat , mindre omständligt, är att betänka att Bo Ringholm är , åtminstone i vid mening ,demokratiskt tillsatt.

Förfall.

Den fotbollsklubb där Bo Ringholm under sin tid som finansminister var ordförande har enligt Sv.D. betalat ut svart lön till tränaren.

Bo Ringholm är ett slående exempel på hur det intellektuella förfallet endast är jämförbart med det moraliska , som Bertrand Russell säger om det gamla Grekland.

Angående fotboll och politiker , i synnerhet Bo Ringholm, kan det vara värt att hålla Eugene McCarthys ord i minnet ;

Man måste vara intelligent nog att förstå spelet och dum nog att  tycka att det är intressant.

Rapport från VM!

I värlsmästerskapen i floskler som nyligen avhållits i Katrineholm vanns klassen truismer av meterologen Niklas Sandell som på fullt allvar lyckades säga ;
" Hösten är varmare än normalt , men sedan blir det kallare och kallare."

Ingen hotar dock tungviktsmästaren  och hemmasonen Göran Perssons klassiska ;
" Den som är satt i skuld är icke fri." en floskel som ohotad lär  överleva åtskilliga kommande VM.

Merittyngd.

En kvinnlig politiker säger, enligt sanningsvittnet Expressen, att hon kan bli den första flatan i riksdagen, 
en prestation som enligt  Argus med bred marginal måste överträffa konststycket att bli den första idioten i riksdagen , eftersom antalet idioter ( med bred marginal) överträffar antalet flator.


För övrigt kan Argus bara hoppas att flatan och riksdagsmannen?/kvinnan?/ in spe är utrustad med tillräckligt många hjärnceller för att hålla följande tanke av Eugene McCarthy i huvudet ;

Att vara politker är som att vara fotbollstränare; Du måste vara smart nog att begripa spelet och tillräckligt dum att tycka att det är intressant

Konstaplarna Kling respektive Klang griper in!

Aftonbladet meddelar i sann sovjetisk propagandistisk nyhetsförmedlingstradition att svensk polis gripit massmördaren Farah Aidid och hans medhjälpare f.d. massmördaren ,. numera polischefen, Hassan Awale alias Abdi Qeybdiid (förmodligen och förhoppningsvis världens ende polischef med ett sådant förflutet och ett sådant alias.) 
Därmed skulle den svenska polisen , till vardags mest sysselsatt med att infångaoch oskadliggöra desperata svenska bilister som kör omkring utan bilbälte, en uppgift som den (polisen ) visat sig ha intellektuella,organisatoriska och ekonomiska resurser för, ha klarat en en uppgift som den amerikanska armén gått bet på.


Till saken hör att Aidid var inbjuden till Sverige av den svenska regeringen, bodde på hotell och inte gjorde några försök att fly. Hade han gjort det , hade den svenska polisens intellektuella , såväl som organisatoriska och ekonomiska resurser satts på oöverstigliga prov.

Strategi(er?).

Denna morgon när Argus uti månens sken,
motionerade sina ben,
kom han att tänka på att många genier,
har funderat kring mänskliga överlevnadsstrategier.

Utan att räkna sig till denna fåhövdade skara
nej fy för hybris , fattas bara,
vill han ge ett litet råd till schackspelare, bilister
och igelkottar som sig para ;

I   Försiktigt !
II  Försiktigt !!
III Försiktigt !!!

Sakkunskap.

Mannen som givit ett ansikte åt ordet inkompetens , bl.a och huvudsakligen genom att stå bakom en politisk ideologi som på tre decennier lyckats förvandla Sverige från det tredje rikaste landet i världen till ett av Europas fattighus , säger att det var inkompetens som var orsaken till att den idrottsklubb där han var ordförande inte betalt skatten.


Det är säkert sant , för om det är något Bo Ringholm borde äga kunskap om så är det innebörden av ordet inkompetens.


 

Hälsotips!!

Trendkänslig som Argus är, följer han härmed den massmediala strömmen och kommer med ett par hälsotips, det första är  hämtat från Aftonbladet och lyder ;
Sov dig smal !  ( För den som har problem att falla i Morfei armar föreslår Aftonbladet att man släcker ljuset , se där en revolutionerande idé.)


Argus egna råd ligger på på ungefär samma intellektuella nivå ;

1 Ät dig slank

2 Vila dig i form

I övrigt predikar Argus måttlighet , dock med samma reservation som den okände tänkare som säger ;

Måttlighet är bra , så länge den inte går till överdrift.

Gästfrihet.

En somalier misstänkt för folkmord har gripits för folkmord när han vistades i Lund, där han deltog i en konferens. Hans vistelse i Sverige finansierades via den svenska regeringen av landets skattebetalare.

Det kan man kalla att nära en orm vid sin barm det , men den svenska statens gästfrihet  tangerar, som bekant, inte så sällan idiotins gräns. 

Ode till en sailor.

Innan Argus ger sig ut på morgonens tankegång vill han gärna delge sin lilla men outsägligt tappra läsekrets detta lilla ode , i.a.o.m. (i akt och mening, övers.anm.) att gardera sig för den eventualiteten att han under den gigantiska kraftansträngning som sagda gång innebär skulle s.m.s. t.a.p.(trilla av pinn, övers.anm.)

Detta (försenade) frånfälle skulle ju innebära att världen tvingades forrtleva utan kännedom om de lyriska finsnickerier som  Argus hjärna på sluttampen lyckades åstadkomma, ett öde som Argus knappast tillönskar  någon med undantag av sina allra värsta fiender, vilka å andra sidan genom millenniernas lopp hunnit växa till ett antal som endast står i paritet med världens samlade skara av politiker och militärer .

Odet är tillägnat den "sjöfarare" som lyckades med konststycket att kollidera med Essingebron, ett  landmärke lika imposant som Frhetsgudinnan i New York eller operahuset i Sydney.


                                                             Ode till en sailor
.

             Hallå där uppe , land o´hoj,
    här kommer en verklig sailorboy, 
efter att fredligt ha blandat mitt kaffe med Kron,
               skall jag nu segla under Essingebron.

Skulle jag missa, döm mig inte för hårt,
          navigare necesse est, men svårt,
och trots att jag styr skutan med stadig(?) hand
            händer det att jag hamnar på land ibland. 

                                      
                                                     

                   

Allvar?

En rektor vid en skola där en trettonårig pojke under sex år mobbats tills han tagit sitt liv säger att
; "vi vill ta kritiken på allvar och vi skall förbättra våra skolor." 

Är det något denna rektor allvarligt bör överväga är det om hon överhuvudtaget är lämplig att upprätthålla sin tjänst , med tanke på att hennes egen skolutbildning knappast verkar ha avsatt varken några intellektuella eller moraliska spår.


 

Validitet?

En journalist har tagit sig omaket före att , förmodligen med de starkaste ljus och lyktor som stått att uppbringa , söka efter den svenska "intelligentian" i avsikten att åstadkomma en slags rankinglista.


Listans validitet sjunker dock något , eller på stålblank svenska som en sten , när det visar sig att Pär "Berget" Nuder intagit en , för honom men knappast för omvärlden, hedrande niondeplats.


Angående intelligens är Argus annars benägen att hålla med tänkaren som säger ;

Visst finns det intelligent liv i rymden, annars hade vi haft det här för länge sen.


På omorganisationsfronten intet nytt.

En romersk befälhavare, för övrigt en trevlig prick i vars sällskap Argus tömde såväl en som två bägare, sa på 300-talet f.kr. ;

Jag rekryterade rätt folk och gav dem rätt träning, men så fort jag fått dem till ett fungerande förband, var det dags för nästa omorganistion.....omorganisation är människans sätt att skapa en illusion av framåtskridande.

Det är inte  utan att Argus idag , dryga två millennier senare, tycker sig vara utsatt för något av en déjà vu-upplevelse. 

Storkovan.

Som Argus fåhövdade men tappra läsekrets säkerligen noterat har gubben , med ålderns rätt tagit sig en liten slummer under vad som för honom är några timmar ;
Minnas månde man att Argus dagar är som sekunder blott
mätt med den vanliga människans mått.

A.n.o.e. ( allt nog och emedan, övers. anm) b.o.b. ( bot och bättring , övers.anm.) utlovas.

Under morgonens tankegång reflekterade Argus en stund över den man som vann 122 miljoner på Lotto i helgen och kom att tänka på en notering i Alfreds almanacka i Svenska Mad där det stod ;

Elvis Presley köper stilla havet.


Det står nog inte på förrän vi i krigsrubriker kan läsa;

Lottovinnaren har bestämt sig, köper Sverige.Apropå  "the dirty rich" kommer Argus att tänka på dialogen mellan den romantiskt lagde F.Scott Fitzgerald och den kärvt realistiske Ernest Hemingway där Fitzgerald säger ;
De mycket rika är annorlunda än vi,  varpå Hemingway svarar ; Ja , de har mer pengar.

Att backa.

Med anledning av den pågående konflikten mellan Connex och Sekos klubb 119 säger klubbens vice(vise?) ordförande ; Connex backar inte , så vi fortsätter.

Detta yttrande påminner Argus om en händelse med diktaren Vilhelm Ekelund inblandad. Diktaren är under en mörk och möjligen något blöt höstkväll på hemväg i bil på en smal väg och får möte med en annan bil. Vägen är så smal att ett möte är omöjligt , en av bilarna måste backa till närmsta mötesplats, men ingen gör det . 


Ekelund tappar humöret och ryter till föraren av den andra bilen ; Det är den som möter som skall backa!