Ibland och ibland inte.

Inte bara de stora och farliga drakarna ståtar med enkäter på webben, även Trelleborgs Allehanda känner sig förpliktade att anordna sådana och frågar ;

Är det rätt att riva Maglarps kyrka?

 Svaren fördelar sig enligt tidningen på följande sätt ;

Ja : 50 %

Ibland : 5 %

Nej: 45 %

Förtroende?

En enkätundersökning på Aftonbladet .se ställer frågan  "Har du förtroende för det svenska rättsväsendet?"  Av nästan 100 000 svar är 92,9 % negativa och Argus finner det svårt att förstå hur någon kan vara utrustad med så mycken barnatro att han kan svara ja på den frågan.

 

I ett samhälle där vittnen inte törs framträda , där våldtäktsoffer och andra brottsoffer beläggs med omvänd bevisbörda , d.v.s. de måste först bevisa att de inte tubbat de stackars gärningsmän som begått diverse illdåd och där en ung flickas lidande i samband med att hon sett sin mor mördas och där flickan sedan utsatts för upprepade våldtäkter först värderas till 610 850 kr , men sedan sänks med 100 000 kr måste man nog vara specifikt utrustad i ett eller annat avseende för att känna förtroende för "rättsväsendet."

 

Om rättsväsendet i många stater i allmänhet , men i Sverige i synnerhet gäller fortfarande Jonathan Swifts ord  "Lagen är som en spindelväv som fångar små flugor , men låter spyflugor och getingar bryta igenom." 

Syndaflod och paranoia.

Under en bilfärd i vad som framstod som syndafloden föll två yttranden  om detta fenomen  Argus i minnet, det ena Madame Pompadours "Efter oss syndafloden " , senare citerat och som profetia med alla utsikter att gå i uppfyllelse, av Olof Palme.

 

Den andra reflektionen angående syndaflod står Robert Redford i filmen Spy game för när han blir anklagad för att vara paraniod ;

 "Paranoid , jag?När byggde Noa arken? Före syndafloden! Före!."

Jobb och nytta.

Argus deltog nyligen i en tillställning där samtalet kom in på att " göra nytta."  En av de närvarande blev tillfrågad om vad han jobbade med och svarade med något av ett styng av sorg i rösten  "Jag jobbar inte , så jag gör väl ingen nytta antar jag."

Argus kunde dock trösta honom med  att jobb och nytta inte är synonyma begrepp , långtifrån alla som jobbar gör någon "nytta" och  en inte så liten del gör mer skada en nytta.

Jämställdhet och diktat.

De svenska föräldrarna anses av en regeringens jämställdehetsutredare inta  vara  kapabla att själva bestämma hur de vill fördela föräldraledigheten och ytterligare inskräkningar i deras rättigheter att göra detta skall därför föreslås.

 

Snart har vi nog med hjålp av diktat från regeringen nått den punkt där vi, som någon säger har jämställdhet på alla nivåer.

 

Apropå rättigheter  finns   det, i takt med att antalet sådan beskärs, anledning att hålla Gabriel Laubs , tjeckisk-tysk författare, ord i minnet ;

"Diktaturen fråntar människor alla rättigheter mer kan den inte göra, demokratin ger människor alla mrättigheter mer kan den inte göra."

Skammens rodnad.2

Återigen sprider sig skammens rodnad över Argus uråldriga kinder , liksom den borde göra hos de ansvariga även om deras förmåga att hysa denna känsla är mera tveksam, härdade av sin verksamhet att fatta sinneförvirrade beslut som de måste vara.

 

Det som nu får Argus att skämmas att tillhöra det mänskliga (sic) släktet och i synnerhet den svenska delen härav är ett domslut av  Göta hovrätt.

 

En fjortonårig flicka som sett sin mamma dränkas har därefter drogats och våldtagits. Hon tillerkändes ett skadestånd på 610 850 kr.  , en både skamligt löjlig ( varför just 850 , det låter som ICAs 99 kr. ) och skamligt låg siffra och så svensk att Argus grips av lust att begära idiotiasyl i snart sagt vilket land som helst , möjligen med undantag för Irak.

 Filckans skadestånd har nu bestämts till 510 850 svenska monopolpengar , vilket i dagens penningvärde förmodligen ganska väl motsvarar de trettio silverpenningar Judas Iskariot en gång i tiden erhöll för en gärning på motsvarande moraliska nivå.

På ålderns höst.

Expressen presenterar idag ett test som sägs visa "hur gammal du egentligen är."

Argus är rädd för att inga tester i världen har en mätskala som förmår visa hans ålder , men finner i denna bedrövelse en smula tröst  i Maurice Chevaliers tanke ;

 "Ålderdomen är inte så illa om man betänker alternativet."

Usamas sång.

Argus , som när det är av nöden påkallat kan visa upp minst en närig sida , har, bl.a, som extraknäck att skriva beställningslyrik till de som känner sig hågade att betala härför. ( Ett av hans mera kända verk är en sång för Hells Angels betitlat  "I like my bike" ,  p.g.a. vissa intellektuella problem hos avnämaren  , vilka ( problem) Argus  här närmare  varken vill eller törs , framförallt det senare, gå in på, begränsades texten till dessa fyra ord.)

 

Tydligen har ryktet om denna Argus verksamhet spritt sig ända till de utmarker där Usama bin Laden numera förmodas  tillbringa sina dagar, ty en beställning har inkommit från denne potentat.

Då Argus får alldeles ohemult ( var är övers.? Argus anm.) betalt för denna tjänst sällar han sig med politisk smidighet och snabbhet till herr Usamas beundrarskara och diktar ihop följande på melodin Med en enkel tulipan ;

Jag är en troende fantast                                                                                                                                             och Muhammed evigt trofast,                                                                                                                                       jag vill så gärna , jag vill så gärna, bombardera.

Korttänkt.

En socialdemokrtisk lokalpolitiker och bloggare  ,bubbe.webblogg.se, säger sig under en bilfärd helt plötsligt ha kommit att börja fundera över  den socialdemokratiska utbildningspolitiken, en tankegång som inte kan ha varit särskilt tidskrävande. Till saken hör att politikern ifråga är född 1969 , alltså i samma veva som det svenska skolsystemet sköts i sank av dåvarande socialdemokratiska regim.

 

Den unge politikerns tankegångar är inte helt kristallklara , bl.a. säger hah sig gilla Ingegerd Wärnersson , som trots att hon ansågs flummig hade en tydlig vision för skolan . Det är f.ö. en egenskap hon i så fall måste ha delat med Ingvar Carlsson som i ett visionärt ögonblick , med Sovjetunionen , Kina och Kuba för ögonen utbrast  " Skolan skall vara spjutspetsen mot socialismen."

 

Den svenska skolan har sedan slutet på 60-talet varit föremål för mängder av experiment och har slutligen nått vägs ände och hamnat på nedre halvan bland OECD-länderna när det gäller kunskapsförmedlande.

 

För den socialdemokratiske lokalpolitikern är emellertid kunskapsförmedlande inte skolans målsättning, det är istället att fostra eleverna till goda socialdemokratiska anhängare , analogt med den Platonska tankegången som sedan överlevt i kommunismen och fascismen att människor är kuggar i ett maskineri som är perfekt. 

 Det enda som återstår är att uppfostra människorna till perfekta och följsamma kuggar i detta maskineri till den grad att de till slut kan anamma Djurfarmens tes " Alla djur är jämlika , men en del djur är mer jämlika än andra."

 

Argus som funderat kring skolfrågan , inte sedan 1969 utan under milleniernas lopp,  har kommit till slutsatsen att skolans enda uppgift skall vara att  , så objektivt och effektivt som möjligt förmedla kunskaper urtifrån vilka eleverna själva skall välja de värderingar de vill omfatta. Det finns ett facit för ett matematiskt problem , men det finns inget facit för vilka  politiska ( eller andra ) värderingar som är de "rätta".

 

Vad det gäller den svenska skolan kan Argus bara instämma med den okände tänkare som anser;

Man skall inte låta studierna där gå ut över sin utbildning.

Pengars värde.

Expressen uppmanar idag den svenska befolkningen att å det plötsligaste  använda sina pengar ity att desamma snart kommer att mista sitt ( eventuella ) värde.

 

Argus, som under seklernas lopp sett den svenska marken , sedermera riksdalern , sedermera kronan genom depreciering förvandlas till rena monopolpengar, har sedan länge insett denna fara och finansiellt knipslug som han är investerat sin i det närmaste , genom hårt arbete hopskrapade, otroliga  förmögenhet i de varmaste kamelhårspantaloger för att med god avans försälja dessa under nästkommande istid.

 ( Se där en mening som å det flagrantaste bryter mot kulturbäraren Expressens grundregel som säger ;

"Ingen mening får vara längre än tio ord för då. Förstår inte folk." Tage Danielsson Övers.anm.)

 

När det gäller pengars värde och hur man skaffar sig kunskap därom har Argus annars alltid förlitat sig på Benjamin Franklins ord när han säger ; " Om du vill veta pengars värde , försök att låna."

Skammens rodnad.

Idag kan Argus och resten av mänskligheten läsa bl.a. följande i tidningarna ;

 

Hovrätten säger att ärendet mot de personer som falskeligen påstått sig vara föräldrar till ett antal barn som de misshandlat , kommer att dra ut på tiden eftersom semestertider råder och ärendet inte anses prioriterat.

 

En "man" har tvingat sina söner , en hjärtsjuk tioåring och en åttaåring att stå utomhus i femtongradig kyla i bara kalsongerna.

 

En annan representant för samma kön har hotat döda en baby och misshandlat en treåring .

 

En "manlig" sjuksköterska har laddat ner barnpornografiska bilder i sjukhusets dator.

 

Det är inte alla dagar Argus är stolt över att vara medlem av det  "manliga" könet , eller mänskligheten överhuvudtaget, utan med Mark Twain konstaterar : " Människan är det enda djur som kan rodna - och har anledning till det."

 

 

Datorapokalyps.

Argus , med den senaste tidens problem på denna site i färskt minne och med en viss förkärlek för att ge sig ut på äventyrligheter han inte behärskar  med sin egen dator, ser med bävan den dag komma allt närmare då följande felmeddelande dyker upp på hans i övrigt svarta skärm ;

 

                                                   Grattis , du har nu slagit ut alla datorsystem i Europa!

Skrämselhicka?

En amerikansk predikant har gästat församlingen Livets Ord och uppmanat församlingen att ställa sig upp och skrika när de öppnar sina biblar , detta för att skrämma "djävulen".

Detta är bara att hoppas att församlingen tar i så att väggarna bågnar om de vill ge världens näst äldste och enligt somliga mäktigaste potentat skrämselhicka, för som Goethe säger ;

 " Den som vill skrämma djävulen måste skrika högt."

 

Argus djävulstro är hart när obefintlig , men han känner sig ändå föranlåten att instämma i det franska ordspråket ; " Ett dumt huvud är djävulens verkstad."

Egna och andras.

Den s.k. jämställdhetsenheten på näringslivsdepartementet ( jo , det är sant ) har enligt DN iklätt sig sina allra som finaste spenderbyxor och hystat iväg 55 miljoner kronor till diverse kufiska projekt utan krav på redovisning eller uppföljning av projekten.

 En "enhetschef" uttrycker målsättningen för jämställdhetsenheten på följande sätt ; "När det gäller annorlunda projekt brukar vi säga att det viktigaste är att de sprider det glada budskapet."

 

Argus konstaterar att det tydligen råder samma korrelation mellan egna barn och andras ungar som mellan egna och andras pengar , man har en tendens att vårda de egna aningen noggrannare.

Förr i världen.

En del av Argus läsare minns kanske fortfarande den Monty Pythonsketch där John Cleese et consortes beklagar sig över sin svåra barndom. Någon växte upp i skokartong , någon på havets botten , födan bestod för någon av grus o.s.v.

 

Vid en stunds avkopplande läsning av Aftonbladets floskeltopp fann Argus ett annat exempel på  denna form av  (omvänd?) nostalgi. Det  är fotbollsspelaren Petur Marteinsson som  minns sin barndom ;

"Vi var ett gäng sexåringar som gick flera kilometer för att få börja spela med ett lag. När vi kom fram var de flesta spelarna runt tio år."

Brott mot barn.

Mamman till de barn som av sin pappa kidnappats och förts till det krigsdrabbade Gazaområdet , säger efter det att mannen fått sin dom på två års fängelse fastställd av hovrätten , " domen är en markering att man inte får göra så här mot barn."

 

Det förefaller Argus obegripligt att det skall behövas en fängelsedom för att människor som tillåts sätta barn till världen skall inse detta faktum. "Mannen" har under Gazavistelsen , förmodligen för att inpränta i barnen hur helvetet kan te sig, också misshandlat dem.

 

Det är tveksamt om Aksel Sandemoses tes " Det största brott föräldrar kan begå mot sina barn är att glömma sin egen barndom."  ännu håller i en allt sjukare och mer förvirrad värld där de mest försvarslösa får betala det högsta priset. 

 

Ego.

Skarpögd som han är har Argus lagt märke till att en bloggarkollega på webblogg.se rubricerat ett inlägg , kort och koncist, Jag.

 

Detta påminner Argus om en tid i hans förflutna , då hans yrkesuppgift  bestod i att lära ut det svenska språket till härav både mer  och mindre intresserade. Vid genomgången av personliga pronomen i synnerhet  "jag" , slogs Argus ibland av tanken att det var viktigt han han var noggrann när det gällde detta pronomen eftersom det var det mest väsentliga för många elever.

 

Angående egoister har f.ö.  Ambrose Bierce följande åsikt att redovisa ;

" Egoist : En person med den dåliga smaken att vara mer intresserad av sig själv än av mig."

Val av vapen.

Under morgonens tankegång slogs Argus av , åtminstone, två tankar , den ena efter den andra. 

Den första var en fundering kring varför fanatikerna som ger sig på oskyldiga människor med bomber väljer de vapen som de gör.

 

Med den andra tanken infann sig förklaringen till detta fenomen , nämligen att dessa fanatiker saknar de egenskaper  som skulle göra dem kapabla att välja andra vapen , nämligen tankeförmåga och humor , för som Antoni Slonimski , polsk författare säger ; " Sinne för humor och kvickhet är dödligt verkande antibiotika mot fanatismens virus."

Förvirring och kondomer.

En viss förvirring när det gäller sexuella frågor kan Argus notera hos en ung kvinna som i en frågespalt undrar om den manlige partnern i samband med gruppsex bör byta kondom i det han behändigt ( Argus anm.) flyttar utdelningen av sina sexuella gracer från den ena kvinnliga partnern till den andra.

 

Dock är Argus långt ifrån den förste , snarare tvärtom , att anlägga n.s.h. ( några som helst) moraliska aspekter när det sexuella handlingar utförda på frivillig basis mellan vuxna människor.  Han delar snarare tankegången med den okände privatfilosof som angående sexualmoral säger : " Det är något fult med sex , men ingen vet riktigt vad."

Desorientering2 eller var f-n är Absurdistan?

Sv.D. ( Svenska Dagbladet inte Svensk Dumhet , övers. anm. ... eller kanske änd..) innehåller den 23/7 ett reportage om Amnestys man i " Absurdistan". Denna plats sägs vara belägen i det område där den israeliska-palestinska konflikten utkämpas och så många mil från vårt folkhem att inte ens Argus med sina många ögon kan överblicka dem ( milen).

 

 Detta förefaller Argus att s.m.s. gå över ån efter vatten i sökandet efter det absurda då det svårligen kan återfinnas i större mängd än  inom de landamären ( områden , övers.anm.) vi redan har det tveksamma nöjet att befinna oss.

 

Apropå det absurda finner Argus anledning att för inte mindre än andra gången denna dag citera Voltaire som säger ( sug i er , alla religiösa och politiska fanatiker!)   

 

" Doubt is not a pleasant condition , but certainty is an absurd one."   / Att vara tvivlande är inget behagligt tillstånd , men att vara säker är ett absurt./

Bäst i sängen.

Sanningsvittnet och kulturbäraren Expressen presenterar idag (som en nyhet) det av alla libertiner och en del andra  välkända faktum att män över 40 är bäst i sängen.  Argus som sedan eoner passerat denna , enligt Expressen och i detta sammanhang, magiska tidsgräns känner sig här stå utom och över all tävlan.

 

Faktum är väl  att Argus p.g.a. ( på grund av , inte postgiroadress övers.anm.) sin Metusalemitiska ålder snarare gör sig bättre i sängen än han är ( i sängen).

 

En  lidelse har dock Argus kvar på sin ålders höst , i likhet med många människor och oavsett hur ovärdigt objektet än är , nämligen kärleken till sig själv och instämmer å det hjärtinnerligaste med Voltaire som säger : Alla lidelser försvinner med åldern ; endast egenkärleken gör det inte.

Avdelningen truismer.

På Expressen.se kan man idag läsa ;

Psyksjuk rymde från anstalt.

Hotade vårdare med rakblad mot halsen.                                                                                                                    Polisen betraktar mannen som farlig.

 

Det ligger nog något i det synsättet , kan man läsa hos Argus.

Dumhet och fanatism.

De  individer som bombar storstäder och turistorter skulle om deras intellektuella kapacitet tillät kunna få sig en tankeställare av Denis Diderots ord ; "Från fanatism till barbari  är det bara ett steg."

 

Argus fruktar emellertid att avståndet mellan obotlig dumhet och fanatism är ungefär detsamma och för länge sedan tillryggalagts av dessa personer.

Kroppsfixering och onödigt besvär.

I tider av tilltagande kroppsfixering vill Argus i all välmening erinra om Thomas Alva Edisons ord

"Kroppens främsta funktion är att förflytta hjärnan."

 

I en hel del fall frågar sig dock Argus om denna förflyttning är värd besväret.

Förnyelse och slutsats.

Widar Andersson skriver i DN att Göran Persson bör avgå om han inte får starkt mandat att "förnya partiet" vid kongressen i höst.

Efter att ha funderat en stund över denna "tankes" innebörd har Argus kommit till slutsatsen att det bästa sättet Göran Persson kan "förnya" partiet på är att avgå som statsminister och partiordförande , men då kan han ju inte "förnya" partiet längre. Se där ett Moment 22!

 

Men för den här slutsatsen gäller kanske som för många andra ; en slutsats är det ställe där du inte orkar tänka längre.

Underbetyg och understöd.

" Även om folket understödjer regeringen , bör inte regeringen understödja folket." sade den amerikanske presidenten Grover Cleveland.

 

Enligt Skops senaste undersökning har förtroendet för den svenska regeringen sjunkit ytterligare bland väljarna , så Argus konstaterar att understödet på den punkten är minimalt numera. På den andra har det varit det under ca fem decennier. 

Eviga sanningar.

Ännu en evig sanning , "Bollen är rund",  får sig en knäck i en undersökning som redovisas i SvD. En närmare granskning av världens kanske äldsta leksak visar nämligen att bollen bara är nästan rund.

 

Det är kanske så som  Benjamin Franklin och Argus länge misstänkt , det enda säkra här i världen är döden och skatterna.

Dum, dummare..?

En rånarliga i Oslo har betett sig sällsynt klantigt i samband med ett bankrån , bl.a. lät de sig villigt omaskerade fotograferas av bankens övervakningskameror när de , omgivna av mängder av vittnen, begick rånet.

 

Dock är rånarna fortfarande på fri fot , vilket säger, minst, lika mycket om de intellektuella resurserna hos jägarna (polisen) som hos de jagade.

 

Men kanske har den norska polisen , i likhet med sina svenska kollegor, bara otur när de tänker?

Tankegång under tankegången.

Under morgonens runda slogs Argus av tanken på tanken och hur den under århundraden förtryckts av diverse religiösa och politiska fanatiker, varför människor i likhet med Vladimir och Estragon i Samuel Beckets " I väntan på Godot" tvingats konstatera ;

 

- Att tänka är inte det sämsta.

- Nej , nej men det är illa nog.

Avdelningen truismer.

I DN kan Argus  et consortes (här meningsfränder övers.anm.) med faiblesse ( svaghet övers.anm.) för truismer läsa att sociala villkor påverkar dödligheten i cancer.

 

Detta får Argus att minnas  ett påstående i Svenska Mad , tidsskrift för sjuk humor , men nedlagd när verkligheten i fråga om sjukdom hade kommit ifatt dikten :

 

Det är bättre att vara rik och frisk än sjuk och fattig.

Tuffa tag!

Som ett led i kampen mot en  tilltagande och  allt  grövre kriminalitet har statliga utredare utlovat "tuffare tag" i kampen mot felparkerarna.

 Denna intention ( avsikt, övers.anm.) ( Gud vad han tjatar  denne övers., Argus anm.) ( Nu är Argus på dåligt humör, min anm.) skulle av både kreti och pleti säkerligen anses som lovvärd om felparkeringar upplevdes ( för att bruka ett verb ofta använt inom de sociologiska fakulteterna, där känslan alltid haft företräde framför tanken , mycket  beroende på , tippar Argus, att det är lättare att känna än att tänka.Slut på parentes. 

 

Men Herrar Poliser , "känner"  väl i samma stil,

det är för jobbigt att jaga nån som flyr , mil efter mil,

lättare att gripa en stillastående bil.

Fylla på dårhuset.

Expressen rapporterar under rubriken " Rattfulla får full(sic) ersättning." om ytterligare ett område där Sverige utmärker sig ( negativt ) , ingen annanstans är rattfyllerister berättigade till samma höga ersättning vid skador som i vårt land. Detta oavsett om rattfylleristen dödar någon under sin färd.

 

Trafikförsäkringsföreningen har nu vaknat upp ur sin törnrosasömn och försöker få till stånd en lagändring men det går tydligen trögt. En trafiksäkerhetskonsult ( jo men ) kallar lagen barock och det är knappast den enda företeelse i det svenska systemet som förtjänar detta epitet.

 

Instämmer i Georg Christoph Lichtenbergs ord är Argus den som gör när han ( Lichtenberg ) säger : "Man kan ej med säkerhet veta om man inte sitter på dårhus."

Vänskap?

Hunden är som bekant människans bästa vän , fast Argus både titt som tätt kan tycka att det är tveksamt om människan förtjänar denna vänskap.

 

Det finns emellertid ögonblick när den allra som trognaste vänskap kan bli en smula prövande , ett exempel ges i Aftonbladet där det berättas om en husse som söks av polisen och gömt sig utanför sitt hem. Mannens hund lyckas emellertid ta sig ut ur huset och nosar glatt upp husse som dolt sig i ett närbeläget buskage , varvid herrar poliser utan större besvär kan lägga de s.m.s vantarna å ifrågavarande efterspanade , som de själva med hjälp av instruktionsboken skulle ha uttryckt saken.

 

Apropå hundar minns Argus en lapp han en gång såg på Pavlovs dörr ;

OBS! Knacka! Ring inte på dörren!!

Parfym och fanatism.

Attentetsmännen i London kan ha använt parfym för att öka sprängverkan hos sina bomber , meddelar Aftonbladet. En expert säger att effekten hos parfym liknar napalm.

 

Ja , "Parfym är doftens seger över stanken." skriver Edgar Watson Howe.

Och fanatism idiotins seger över tanken, skriver Argus.

Regndrottningen.

I DN kan den därtill hugade läsa rubriken "Skånska bönder ber om regn." Detta är en händelse som faktiskt äger sin motsvarighet i verkligheten och inträffade för ett eller ett par sekler  sedan om inte Argus missminner sig.

 

Ett kungapar ( här sviker Argus minne när det gäller vilket kungapar , genom hans långa levnad har de ju s.m.s passerat revy )  reste under en motsvarande torkperiod genom landskapet Skåne på sin Eriksgata.

 

Vid vägkanterna hade den skånska allmogen man ( och kanske mer adekvat, kvinnogrant, ) ställt upp och skanderade ( på sitt modersmål ) "Vi vill ha regn, vi vill ha regn."

Det fransktalande kungaparet blev mäkta imponerat av denna språkkunnighet hos sina undersåtar eftersom de tolkade deras  utrop som " Vive la reine, vive la reine." ( Leve drottningen, leve drottningen.)

 

Vanans makt.2

En opinionsundersökning i Ryssland visra att 48 % av de tillfrågade inte tycket att det behövs några oppositionspartier i landet. Det är ju möjligt, funderar Argus att 70 års vana vid att leva utan sådana satt  sina spår.

 

En annan möjlighet är att intresset för politik är så lågt att människor av det skälet tycker att en opposition är onödig.Men då finns det anledning att se upp ; ty den som inte intresserar sig för politik låter sig styras av idioter som det grekiska ordspråket lyder.

 

"Idiates" gammalgrekiska för en person utanför eller ointresserad av politik.Övers.anm.

Quo vadis eller desorientering.

För en tid sedan körde en polsk långtradarchaufför vilse i vårt avlånga land , han var på väg till någon sydsvensk stad men började ana ugglor i E4an någonstans norr om Uppsala.

 Detta anmärkningsvärda exempel på desorientering påminde  Argus om den eviga frågeställningen ;  "Quo vadis?" (Vart går du?) och vidare ställde han sig , i likhet med Cormac McCarthy,  frågorna ;

"Vart tar vi vägen när vi dör? Jag vet inte, var är vi nu?"

 

Om någon skulle söka en guide i sitt sökande efter den rätta vägen kan det nog vara riskabelt att förlita sig till den polske chauffören när( och om) han säger ; "Vade mecum" (Gå med mig.)

Den dyrbara dumheten.

Att dumhet kostar är något som de flesta människor får erfara om de får leva ett tillräckligt långt liv och Argus , vilken som bekant överlevt åtminstone en istid , har hunnit skaffa sig grundlig empiri på området.

 

Den senaste , men troligen långt ifrån sista svenska myndighetsdumheten är det s.k. Centrum mot rasism som hitintills mottagit 14 miljoner skattekronor i bidrag.

 

"Det finns inga konkreta ideér om vad man vill göra , säger en före detta styrelsemedlem. Vi gjorde nyckelringar och suddgummin , men inget mera substansiellt. Pengarna gick inte åt eftersom vi inte hade någon egentlig verksamhet mot rasism." ( Med "egentlig" menas att man inte hade någon verksamhet överhuvudtaget riktad mot rasism, Argus anm.)

 

Denna form av Don Quijotsk verksamhet , där man först pumpar in pengar i en organistion för att sedan leta efter något att sysselsätta organisationen med kan nog bara förekomma i ett land som är fantastiskt.

 

Övertron på att man kan administrera bort problem framstår för Argus som fascinerande , särskilt med Oliver  Hassencamps ord " Om dumhet och grundlighet slås  ihop uppstår administration." i åtanke.

Ansträngning?

Under en pågående sjukdomsperiod har Argus av ett illvilligt öde drabbats av en muskelinflammation som medför att han måste hålla sig för skratt för att slippa smärtor.

Lyckligtvis , reflekterar Argus , kräver denna avhållsamhet i sin tur ett minimalt mått av ansträngning i en värld som vår.

Mång"kultur" och asylsökande.

I DN kan Argus , skarpögd efter morgonens motionstur , eller tankegången, som han, lite skämtsamt, brukar kalla den, läsa om diverse exotiska djur som av den , likaledes skarpögda stockholmska poliskåren upphittats i förhandenvarande stad.

Till de nya tillskotten till vår fauna hör en stor leguanödla , en st.( styck , inte stor, övers.anm.) kungsboaorm samt ett större sällskap vattensköldpaddor. Det är således inte bara på det mänskliga utan ävensom på det s.a.s ( så att säga , inte SAS, övers.anm) animala planet som vi i en hisnande takt vandrar in/ut (stryk ej önskvärt alternativ) i ett allt mångkulturellare samhälle. 

 

Tidningen Expressen , som Argus, förmodligen av djupt liggande masochistiska skäl ( intet mänskligt är honom främmande) har svårt att låta bli att läsa, vill inte vara sämre än sin drakkollega och bidrar med ett reportage om åtta fjällugglor från Kanada som liftat med ett lastfartyg över Atlanten och nu uppges söka asyl i Sverige , vilket tydligen kan bli ett problem eftersom pengar ( i detta , men tydligen inga andra ) fall uppges saknas.

 

Med tanke på ugglans omskrivna klokhet har dock Argus svårt att tro på att dessa djur skulle lämna Kanada ( eller något annat land ) för att söka asyl i Sverige , vilket ju vore att s.m.s ( som man säger , inte textmedd. övers.anm.) hamna i elden i stället för askan. 

Subjekt - objekt, objekt - subjekt.

Göran Persson har blivit bedragen skriver Expressen. Det måste vara en ny upplevelse för denne person(sic) att vara objekt i stället för subjekt i samband med bedrägerier, skriver Argus.   

Livsfarligt?

Den skönlitterära tungviktaren Liza Marklund skriver i Aftonbladet , förmodligen utan erfarenhet av motsatsen, att  "Det är livsfarligt att inte arbeta."

 

Att man kan ha olika åsikter om det hälsobefrämjande i arbete visar dock Bertrand Russell när han säger ; " Om jag var läkare skulle jag ordinera semester till alla som tycker att deras arbete är viktigt."

Hjärna?

Efter en tids vistelse i svalare nejder ( trakter, övers. anm.) under rådande värmebölja har Argus återvänt till det som , av för Argus outgrundlig anledning, kallas för civilisationen och därvid nåtts av nyheten om ett bombdåd i London.

 

TextTV har som rubrik med anledning av dådet följande text ;

"Polisen jagar hjärnan bakom Londondåd. En femte person kan ha haft huvudroll."

 

Ja, både huvud och huvudroll kan nog en femte person ha haft reflekterar Argus , men för att travestera Johan Henric Kellgren ; Man äger icke hjärna för det man har huvud.

Patienten är dålig , men sjukvården är sämre.

Svensk sjukvård har hamnat på åttonde och en föga hedrande sista plats i en jämförande undersökning med åtta västeurpeiska länder.( Sv.D.) Argus ställer sig frågan hur många västeuropeiska länder man skulle ha behövt jämföra med för att Sverige inte  skulle ha kommit sist.

 

" I reella tal handlar det om att 500 000 svenskar söker vård utan att få bot eller lindring av besvären." skriver den borgerliga alliansens välfärdsgrupp. Motsvarande siffra för Tyskland är      85 000 , men Tyskland har nästan 10 gånger så många invånare. (Argus anm.)  En annan realitet är att ett stort antal personer söker kompetent vård utan att ens komma i kontakt med den skriver Argus.

 

Argus har , under eonernas lopp, lyckligtvis ( tycker han själv ) av en givmild natur varit utrustad med en god hälsa och därför för egen del bara i liten utsträckning drabbats av dessa problem, men han känner djupt med de personer som inte varit lika lyckligt lottade , speciellt med den man som enligt egen utsago av ett oblitt öde drabbats av alla sjukdomar utom hypokondri.

Samband och sanning.

Ett dubiöst rekord har slagits ifråga om det antal svenskar som övervakas av europeisk polis , vilket enligt en utredare vid Rikskriminalen beror på det ( positiva ,Argus anm. ) sambandet att den svenska polisen blir alltmer medveten om Schengensystemets fördelar.

 

Det kan möjligen inte vara så reflekterar Argus, denna sagolikt vackra söndagsmorgon , att sambandet är av något mera negativ karaktär och består i att en allt större andel av de "svenska" kriminella består av personer med starkare anknytning till snart sagt alla andra länder än Sverige , en sanning som , likt många andra, är så att säga persona non grata i den svenska debatten.

 

Men med sanningen förhåller det sig nog , i synnerhet i Sverige, som aforistikern Stig Johansson säger ; " Det finns sanning och lögn och en massa olika uppfattningar om vilket som är vilket." 

Fulsnygg?

Sam , en kinesisk nakenhund,  har för tredje gången utsetts till hundvärldens fulaste medlem och planerar nu att dra sig obesegrad tillbaka och njuta sitt opi... förlåt otium.

 

Argus , som äger en fulhet lika imposant som Sokrates ( detta sagt utan några som helst andra jämförelser ) har länge väntat på att denna sorts arrangemang skall anordnas även för arten Homo Sapiens varvid Argus utan minsta tvivel skulle kunna förtjäna den s.m.s.( som man säger , inte text medd.) stora kovan. Argus får väl trösta sig med tanken att många människor lever i den ( felaktiga) tron att ett mindre attraktivt yttre ( vilket här måste betraktas som ett inte så litet understatement eller t.om. en ren lögn) automatiskt tyder på ett desto mer attraktivt inre.

 

Angående den motsatta formen av tävlingar,skönhetsdito, har Argus fortfarande i gott minne den som skildras av Lars Ekborg där han säger ;" Vi hade skönhetstävling hemma i byn. Ingen vann."

Modern avlatshandel.

Metalls avdelning 121 har i sann entreprenörsanda kommit på ett nytt sätt att värva medlemmar , man låter helt enkelt personer som inte gått med i facket köpa sig ett s.a.s. retroaktivt medlemskap i facket och a-kassan  och på så sätt bli berättigade till understöd  i de fall de förlorar jobbet.

 

Denna verksamhet har ett drag av den sena medeltidens avlatshandel , där hugade spekulanter kunde köpa sig lättnader i en förväntad skärseld , med den skillnaden att spekulanten numera köper sig fri från från problemet att stå utan inkomst vilket vid närmare eftertanke ( ett naturfenomen som med långa och många mellanrum drabbar Argus) kan vara ungefär detsamma.

 

Benägen blir dock Argus att hålla med den okände tänkare som säger att det är pengar som får jorden ( och en varmare plats, Argus anm.) att snurra , men visst blir man illamående av rotationen.

Illa i Manila.

En svenska ertappades i september 2000 enligt Aftonbaldet med 2,5 kilo amfetamin i bagaget på flygplatsen i Manila och har sedan dess suttit häktad i ett ökänt fängelse i nära fem år tills hon nyligen fick sin dom på livstids fängelse.

 

Efter en sådan händelse i Manila mår man illa , reflektererar Argus.

Gyllene tillfälle.

Den svenske tennisspelaren Thomas Johansson har nått semifinal i Wimbledonturneringen där han möter amerikanske (serve)esset Andy Roddick. Detta är som DN skriver den bästa svenska prestationen i Wimbledon på över 10 år.

 

Argus skulle för ett antal år sedan ansett det som en självklarhet att svensk TV direktsände från detta evenemang av stor idrottslig dignitet , men höjer numera inte ett enda av sina talrika ögonbryn ( Argus är ju ,som bekant, en jätte utrustad med jättemånga(sic) ögon) av förvåning. 

 

Följande fyra program anses som så viktiga att sända ( alla i repris ) att plats inte kan ges för tennismatchen :Sommarkrysset , Mat/Niklas, Det goda samtalet och Gröna rum . Det är inte utan att Hasse o Tages idé till en TV-serie "Gråsten ett intressant material - serie i 64 delar." förefaller Argus intressant.

 

Ett gyllene tillfälle att kasta ut våra dumburkar erbjuds ju vid övergången till de digitala sändningarna , då en för somliga liten men andra stor summa pengar måste investeras för att kunna ta del av eländet. Hur liten investeringen än är för somliga, framstår den för Argus som skyhög i  förhållande  till möjligt utbyte. 

 

För övrigt ber Argus att få hänvisa till Cellos ord om svensk TV :

" En hög repriser till högre priser."

Därför och varför.

I ett schackmail från en f.d.(före detta , inte för dålig) norsk medborgare och mycket god vän till Argus som visat det goda omdömet att ut ( eller in , stryk ej önskvärt alternativ ) vandra till konungadum.. förlåt konungadömet Sverige , citeras yttrandet av Bertrand Russell där han säger ;

" Felet med vår värld är att de dumma är så säkra på sin sak och de kloka så fulla av tvivel." 

 

Carl Jonas Love Almqvist  var så klok, och därmed så full av tvivel, att han inte ens var säker på att klokhet är en odelat god egenskap när han skrev ;

 " Ack , och ändå -Varför är den goda dum-Varföre den kloka ond- varför är allt en trasa-."

Sveriges ansikte?

F.d. ( före detta , inte , som man skulle kunna tro , för dålige,) jämställdshetsministern Margareta Winberg , som för övrigt enligt Expressen utsatts för hjärntvätt av feminister , varvid Argus antar att hennes hjärna antog  sin nuvarande storlek, är numera ambassadör i Brasilien efter en lång utspark av Göran Persson.

 

Man skulle kunna både tro och hoppas att avståndet mellan dessa länder är nog för att dämpa ljudet av Winbergs stupiditeter men så lyckligt är vi inte lottade.( Se gärna , i mån av ork och intresse , inlägget Långt borta som tar upp två andra försök att deportera idioti.)

 

Nåväl, Margerata Winberg har i en intervju med en brasiliansk tidning enligt citat i DN sagt följande : " Svenskarna slår kvinnorna för att visa dem  att de fortfarande bestämmer över dem, trots att de förlorat makten över kvinnorna utanför hemmet."

 Själv säger Winberg att citaten är lösryckta ur sitt sammanhang och därför svåra att förstå. Ovanstående finner dock Argus svårt att tolka på mer en ett sätt.

 

Svårare har Argus att  , efter att ha sett ett foto på Winberg , begripa att regeringen kan anse henne vara rätt person som Sveriges ansikte , i vare sig bildlig eller bokstavlig bemärkelse, i ett annat land.

Arbetspass.

Det senaste ( men ännu är dagen i sin linda ) exemplet på svensk myndighetsidioti svarar landets passexpeditioner för. Den 1:a oktober införs nya pass och då tar man så att säga tillfället i akt att lägga ner hälften av expeditionerna.

 

Redan idag ringlar köerna i Stockholm timslånga eftersom stora delar av personalen har semester under högsäsongen och inte väntas tillbaka förrän arbetsbördan lättat frampå höstkanten , men då sätter man istället in alla resurser och arbetar s.a.s. för högtryck.

 

P.g.a. de svenska myndigheternas svårtillgänglighet ( en polisstation i en mellansvensk stad har numera öppet 2 timmar varje måndagseftermiddag) misstänker Argus att de anammat tankegången hos den amerikanske dramatikern George S. Kaufman som säger ; " Kontorstid? Det är från tolv till ett med en timmes lunchrast."