Folk och fä.

I poetisk våryra har Argus åstadkommit följande lilla dikt;

Den enda skillnaden mellan folk och fä,

kanske bara trots allt är,

att  vissa människor använder finare ord,

och därför framstår som större på vår jord.

Eftersom Argus är en man som , i likhet med många andra , hellre vill framstå som folk än som det fä han, i likhet med många andra, är, kommer han hädanefter att blanchera potatisen, tranchera falukorven och dekantera mellanmjölken.

Frihetssökande.

"Frihet är det bästa ting,

där sökjas kan all världin um kring," skrev biskop Thomas.  För att i någon mån underlätta detta sökande för eventuellt intresserade, kan Argus ge ett tips om åtminstone ett av världens 208 länder där ett sådant sökande är futilt.

Se "Frihet?"

Oberoende?

Inbitne socialdemokraten och förre regeringsledamoten Lars Engkvist har utsetts till styrelseordförande i SVT. Därmed blir den svenska TVn lika oberoende av staten som en gång den sovjetiska var.

Moral?

Den ekonomiska fifflaren och politiska oppurtunisten Gudrun Schyman far på vänsterpartiets mandat och skattebetalarnas bekostnad land och rike kring för att bilda ett feministiskt parti. En politisk reporter på SVT säger att det hon gör i strikt juridisk mening inte är fel , men däremot kan ifrågasättas ur moralisk synpunkt. Att vädja till Gudrun Schymans moraliska sida är nog tämligen lönlöst , för som  Sokrates sade, ingen hederlig människa blir långvarig som politiker. Gudrun Schyman är vid det här laget en av Sveriges långvarigaste politiker. 

Billig bensin.

Eftersom merparten av bensinpriset utgörs av skatt,får man ju lov att medge att bensinen är billig i förhållande till vad den kostar.

Synd?

Ledarna för de tre största religionerna i Jerusalem, judendomen, islam och kristendomen har enats i sin avsky för homosexualitet, som de tydligen betraktar som syndigt.Denna tolkning av begreppet synd förefaller mig egendomlig ,"tvivelsutan beroende på min syndfulla natur" , när det gäller en region där människorna lägger ner så mycket energi på att ta död på varandra.

För och nackdelar.

Gifta män blir mycket äldre än ogifta , säger en vetenskaplig undersökning. Och mycket fortare, säger Argus.

Papparollen.

27/3 visar Expressen prov på , inte bara  sitt anarkistiska förakt för språkliga regler överhuvudtaget, utan också sin halsbrytande rubriksättarkonst. Två på varandra följande rubriker lyder ;

"Pappa sköt två unga."

"Här får du hjälp att bli en bättre pappa."

I främsta ledet.

Att det inte alltid är en fördel att vara först , vilket ibland hävdas, belyses av följande citat ;

" Mänskliga framsteg görs inte efter enhälligt fattade beslut.De som äger kunskap före de andra måsta leva sina liv trots de andra." Fernando Columbus ( son till Cristopher ).

"Alexander Graham Bell uppfann telefonen , men han kunde bara ringa till sig själv och där tutade det upptaget." MAD

Pragmatism.

Hänvisande till kommentaren "Dogmatism" , är det förstås sant att inte alla religiösa sekter lider av samma intellektuella begränsning. Bertrand Russell berättar också förtjust om sekten som under förbudstiden i USA hävdade att nattvarden bjöds i whisky , inte vin, vilket medförde att sekten i religionsfrihetens namn, trots spritförbudet, fick tillgång till denna ädla dryck.

Där ser man hur en fantasifull och flexibel bibeltolkning kan förvandla begränsningar till oanade möjligheter!

In the summertime.

Så har vi åter passerat den för sjusovarna fasansfulla natt , då en timmes ovärderlig sömn går förlorad. Håhå jaja tia går, som man säger på landet, som man säger i stan. Jag kan förstå hur en hel del människor kan lära sig hur det här funkar och om ett par dagar punktligt infinna sig till alla de arbetsplatser som landet kryllar av. Svårare har jag dock att begripa , utan tvivel beroende på min skrala mentala kapacitet, hur man ställer om alla landets tuppar och får dem att gala i rättan tid ( eller otid i sjusovarnas tycke).

Licens.

Med anledning av att 1 miljon svenskar matförgiftas varje år , många på krogen , säger Lennart Norring enhetschef på livsmedelskontrollen ; "Det är märkligt att det inte krävs licens för att få förgifta människor."

Det kan han ju ha rätt i , människor måste ju till exempel ha licens för att få ge sig ut på vägarna och köra ihjäl andra människor och betala licens för att bli uttråkade till döds av svensk TV.

Fast när det gäller mat kan man ju också tänka som den för mig okände som säger ; Alkohol ,jordnötter och choklad , vem behöver mat?

Expertis.

En man som gjort sig skyldig till fyra våldtäkter har fyra gånger genomgått psykiatriska undersökningar.Resultatet av den första undersökningen blev att mannen  led av en allvarlig psykisk störning. Resultatet av undersökning nummer två blev det rakt motsatta, ett resultat som faktiskt överlevde undersökning nummer tre , men ogiltigförklarades i undersökning nummer fyra som alltså fann mannen psykiskt frisk.Om de "experter" som genomfört dessa undersökningar kan man kanske ha samma åsikt som Nicholas Murray Butler, amerikansk pedagog, professor, publicist, politiker och mottagare av Nobels fredspris hade ; " Expert: en person som vet mer och mer om mindre och mindre, tills dess han vet allting om ingenting." 

Mördande reklam.

Den s.k. Kristi brud skall öppna ett spa i Knutsby. Det blir säkert framgångsrikt för ,som Ulf Peder Olrog skrev , allting går att sälja med mördande reklam.

Gentilt.

Flerfaldige våldtäktsmannen och sexmördaren Dariusz Ledzion medgav idag häktning vid förhandlingar i Växjö polishus. Det tycker jag var gentilt gjort av honom.

Frihet?

Välfärden gör dig fri , säger Bosse Ringholm, f.d. ordförande och bidragsfuskare i SSU.  Han anför följande exempel ; det är välfärden som gör att vi vågar pröva nytt och inte vänder det nya ryggen. Det är i mitt tycke svårt att tänka sig ett samhälle mer statiskt än det svenska.

 

 Han säger vidare "som gör att vi hoppar på en utbildning" , men en stor del av de som utbildar sig gör det för att de inte kan komma ut på arbetsmarknaden , inte för att skaffa sig en utbildning som samhället aldrig kommer att kompensera dem ekonomiskt för. Sedan låter det "som gör att vi byter jobb" , det skulle vara intressant att se jämförande statistik över hur många svenskar som vågar byta jobb idag jämfört med på 60-70 talen.

 

 "Som  gör att vi flyttar" fortsätter Ringholm oförtrutet , som jag tidigare påpekat är det svårt att tänka sig ett samhälle mer statiskt än det svenska, den snart sagt enda "flyttning" som förekommer i landet är inflyttning från andra länder.Det är också välfärden som gör att vi "startar nya företag" , men Sverige är ett av de mest entrepenörsfientliga länderna i världen , vilket infödda svenskar vet och därför avstår från att starta eget. Invandrare saknar ofta alternativ och är därför överrepresenterade som egna företagare.

 

 Ringholm avslutar med "som gör att vi sätter barn till världen" , Sverige var ett av de första länderna i Väst-Europa som uppvisade en negativ befolkningstillväxt p.g.a. sjunkande nativitet. Den obehagliga sanningen är att "välfärden" och det skattetryck den  medför klavbundit svenskarna och gjort dem till ett av de minst fria folken i världen när det gäller att förfoga över sina egna resurser.  Meleagros, grekisk diktare,  påpekade för mycket länge sedan "Den som inte är herre över sig själv , är inte fri."

Dogmatism.

Läser om en kristen friskola i Sundsvall där man rivit ur alla sidor i biologiboken som handlar om sex och samlevnad , vilket påminner mig om hur farlig dogmatism är. Det är Bertrand Russell som berättar om den religiösa sekten vilken ansåg att all sex , även inom äktenskapet och i enbart reproduktivt syfte, var synd. Sekten är numera utdöd.

Mycket skall man höra ...2

Svante Johansson vid Göteborgs Universitet säger under gårdagens konferens i Riksdagshuset ; "För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras, som Platon brukade säga." Om "utvecklingen" fortsätter i samma riktning och takt som för närvarande, kanske jag innan mina öron trillat av för gott, får höra någon universitetsutbildad person påstå " här måste var och en bli salig på sin fason, som Hitler brukade säga."

PS Yttrandet "För övrigt......" hör hemma hos Cato d.ä., romersk statsman som avskydde allt grekiskt. Platon var grekisk filosof , med en alls icke lika djup avsky för det grekiska. Han levde tvåhundra år före Cato d.ä. 

Aktiv fuskare2.

"Skolminister" Ibrahim Baylan har under sin tid som revisor i SSU  godkänt falska uppgifter angående antalet medlemmar i SSU Västerbotten. När han nu , med hjälp av valfusk , nått högre nivåer antar väl hans bedrägerier också andra nivåer?

Fullständig kontroll.

För att få en ( ännu ) fullständigare kontroll över svenska medborgare vill regeringen införa registrering av alla lägenheter och de boende i dessa lägenheter. I Kina har man beslutat operera in datachips i alla jättepandor för att samla "tillförlitliga" uppgifter om dem. Det kanske vore en tanke för den svenska regeringen att genomföra samma åtgård mot svenska medborgare, då skulle man ju slippa faran med att folk springer omkring hur som helst på gator och torg utan att regeringen kan hålla sig informerad om deras göranden och låtanden.

Bättre sent än......

Vattenfall ska enligt en annons investera 10 miljarder ( kronor, så det är inte så mycket som det låter ) i att gräva ned sina ledningar i marken. Bättre sent än aldrig , sa kärringen, kastade jästen efter i ugnen , som vi säger i Närke.

"vi under skatter digna ned"

Tvärtemot vad många tycks tro drabbar världens högsta skattetryck inte höginkomsttagarna i Sverige,  utan de som tjänar minst.DN refererar 19/3 till en uppsats av Karl-Axel Edin i boken "Makten framför allt." där han anför följande "Under socialdemokratiskt styre(46 av de senaste 55 åren, DNs anm.) har beskattningen av partiets ' eget folk', arbetare och löntagare, ökat från 15 till 70 procent." Av alla de miljarder som staten på detta sätt får in, läggs , också tvärtemot vad många tycks tro, en mindre del, 30 procent, på "vård- skola-omsorg". Dessa fakta hindrar knappast socialdemokraterna från att ytterligare höja skatterna, för som Anders Isaksson säger "Staten kan alltid göra mer, men den kan aldrig göra nog." Se "Häpnadsväckande!2"

Häpnadsväckande!2

Länsförsäkringar har i en undersökning av 7000 svenskar kommit fram till den revolutionerande slutsatsen att kvinnor med de lägsta inkomsterna sparar minst i pensionsförsäkringar. Jag tycker dock inte dessa kvinnor skall låta sig nedslås av detta utslag av ekonomisk ojämlikhet , utan fastmer söka tröst i tanken ; " Inför skattemyndigheterna är vi alla rika." Se "vi under skatter....             

Att tvätta...

SSUs ordförande , Ardalan Shekarabi , har enligt DN gjort sig oanträffbar och ger inga intervjuer. "Det jobbas mycket internt och organisatoriskt och därför ger han inga intervjuer för tillfället, det är det enda besked jag kan ge," säger Rasmus Korsvall "politisk sekreterare" hos SSU.                Ja, att tvätta smutsiga bykar kräver sin tid , säger Argus "politisk vilde" hemma hos sig själv. 

Hjärta och/eller hjärna2.

Denna strålande vackra vårvinterdag som skänkts oss av något givmilt större än vi själva , har Argus inte hjärta att använda sin hjärna för att skriva något elakt , utan tillönskar blott alla en härlig dag!

Samförstånd?

Många människor tycks leva i vad, åtminstone jag, anser vara en villfarelse , nämligen den att målsättningen för de två politiska huvudinriktningarna , den socialistiska och den liberala, skulle vara densamma och att det bara är vägen till målet, det ideala samhället, som skiljer. Det skulle alltså råda ett slags samförstånd eller konsensus som termen av för mig obegripliga skäl , utan tvivel beroende på min skrala mentala kapacitet, i politiska sammanhang lyder. (Kon=sam, sensus=förstånd).

 Under milleniernas lopp har filosoferna lagt ner åtskillig tankemöda på  att beskriva vad de anser skulle vara ett idealt samhällstillstånd och två grundläggande skiljelinjer har framträtt i synsättet på förhållandet stat-individ ; Antingen är individen till för statens skull , en kugge i ett maskineri , eller också är staten till för individens skull. Platon , en stor beundrare av Sparta , intog den första ståndpunkten som sedan levt vidare genom bl.a. Thomas More och Thomas Hobbes , och via Marx och Engels utmynnat i den kommunistiska staten och i sin andra extrem i den fascistiska. Ett grundläggande fel ( förutom synen på människan) i detta synsätt är att det ser på samhället och människan som något statiskt och som Bertrand Russell säger , om man försöker förutspå något om en framtid som ligger längre bort än fem år och som har med mänskliga förhållanden att göra , så kommer man nästan säkert att ha fel. Den sovjetiska och svenska staten utgör "goda" exempel på detta.

Liberalismen , med rötter i det engelska 1600-talet och fortsättning i den franska revolutionen, intar en diametralt motsatt ståndpunkt i sin människosyn och synen på förhållandet stat-individ. Dess utgångspunkt är att alla människor är kapabla att leva utan förmyndare och att statens inblandning i enskilda människors liv bör begränsas så mycket som möjligt , bl.a. av anledningen att statens förmåga att förutse människors behov och framtid är minst lika begränsad som individernas egen förmåga , eller kortare uttryckt , eftersom ingen ändå vet vad som väntar skall man vara försiktig med att cementera. Personligen anser jag detta vara en klok ståndpunkt , men det kan ju bero på min skrala mentala kapacitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya möjligheter!!

En skarpögd norsk invandrare har sett och i vederbörlig ordning rapporterat till Argus att regeringen tänker dela ut 1,8 miljoner till organisationer som företräder nationella minoriteter. Oroligt frågar han sig och mig hur just hans landsmän skall få så stor del som möjligt av denna nya kaka. Eftersom bidragen förmodligen kommer att stå i proportion till organisationernas medlemsantal, föreslår jag att man i varje organisation snarast ser till att man får medlemmar med samveten rymliga som Globen och stor talang för flexibel och kreativ bokföring på de poster som sköter bidragsäskandet.

Medlemsskap2.

Arbetslösa medlemmar av Byggnads avd 41 i Nyköping hotades med avstängning från A-kassan av en tjänsteman på arbetsförmedlingen och en representant för avd 41 , om de inte deltog i en demonstration för kollektivavtal som anordnades av L0.Det har väl hänt,någon enstaka gång, att jag , i hastigt mod, sagt något om maffiametoder men det är kanske att överdriva??

Definition.

I Somalias parlament urartade fredssamtal i vilt slagsmål. En av ledamöterna säger enligt nyhetsbyrån Reuters "Det som hände idag var mycket olyckligt , men det visar också på demokrati." Eller anarki?

Medlemsskap.

Enligt Uppdrag granskning verkar det vara åtskilligt svårare att bli medlem av den kriminella organisationen Brödraskapet än av SSU. Detta kan ju få till följd att många förhoppningsfulla smågangsters väljer den senare organisationen framför den förra . Slutresultatet verkar ju ändå bli ungefär detsamma. Eller som Bibeln skulle ha formulerat saken, det är svårare för en hederlig gangster att passera nålsögat till Brödraskapet än det är för en kamel att inte bli medlem i SSU.

Hjärta och/eller hjärna.

Sida säger i annnons "Sverige investerar i säkrare sex i andra länder." Tanken att en nation som sedan 1975 levt på lånade pengar och nu tvingas låna för att betala räntorna på de tidigare lånen överhuvudtaget kan "investera" i något förfaller mig underlig. Nåväl, det var egentligen Sida som var föremålet för min illasinnade attack. En gång , för ganska länge sedan ,det medges, drev Sida ett brunnsborrningsprojekt i ett muslimskt land i Afrika, syftet var att kvinnorna som var ansvariga för vattenhämtningen skulle få en mindre arbetsbörda. Det var bara det att ett av de få tillfällen när kvinnnorna tilläts gå ut , var när de skulle hämta vatten varvid de också kunde prata med varandra och få lite social samvaro. Det räcker inte med ett gott hjärta för att åstadkomma nytta , det krävs en fungerande hjärna också. I det här fallet framstår Sida lite som Runebergs Sven Duva ; " Ty visst var tanken , mente man, hos Duva knapp till mått ; Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott."   

Inte Usama , men ändå..

Säpo har i sin lovvärda jakt på terrorister lyckats finna , inte Usama bin Ladin , men väl en man som fuskade med sjukpenningen och i vederbörlig ordning rapporterat honom till försäkringskassan. Det här är kanske en nisch för den svenska polisen att höja uppklarningsprocenten av brott? Se "Vem skall vakta väktarna?"

Sjukdom i cyberrymden.

En dansk arbetspsykolog har diagnostiserat en ny sjukdom som it-influensa.Sprids den månne via datavirus?

När taxar skäller.

Det före detta kommunalrådet Lars Törnman i Kiruna  skall debutera som skådespelare och säger till Norrländska Socialdemokraten ; "Clint Eastwood får se upp." Det påminner mig om några rader av Nils Ferlin där han beskriver ett möte mellan en Sankt Berhardshund och en tax i ett gathörn i Stockholm där taxen börjar skälla mot Sankt Bernardshunden ; "Den store bara tittade, sade ej ett knax, men Gud vet vad han tänkte om denna lilla tax."

Amnesi.

"Skolminister" Baylan säger att han inte minns något om turerna kring det fuskval som sedermera gav honom hans nuvarande position. Häpnadsväckande nog är det samma svar som Göran Person ger på frågan angående de falska insändare han anklagas för att ha fabricerat under sin tid som politisk gödkalv, alltså innan han antog formen av , enligt Pär Nuder, köttberg. Månne sitter det något ämne i riksdagshusets väggar som orsakar kollektiv minnesförlust?

Aktiv fuskare.

"Skolminister" Ibrahim Baylan säkrade genom ett stadgevidrigt "extraval" sin plats i SSUs förbundsstyrelse och sin framtid som toppolitiker , en yrkesgrupp , vilket Argus tidigare påpekat, som får den italienska maffian och Silvio Berlusconi att framstå som en samling glada amatörer.

Passivum.

En frånskild kvinna skriver i en rådfrågningsspalt följande ; "Han tränger sig in i mitt hem, precis som han har en självklar plats hos oss.Han kommer hit och har sex med mig ( vilket jag förbannar mig själv för att jag har.)" I svenskt språkbruk finns många uttryck som förvandlar en aktiv  handling till passivum. "Jag blev med barn." "Bilen körde i diket." Tillsammans med det indefinita pronominet man ,"Man borde motionera mer", gör de oss svenskar till ett av ett olyckligt öde drabbat folk.

Att veta allt eller hybris.

Såg att signaturen "Åsas anteckningar" på webblogg.se hade begreppet allmänbildning under debatt och kom att tänka på General Cummings i Norman Mailers "De nakna och de döda." som frankt förklarar ; "Att säga att man vet allt , är ett påstående så absurt att det framkallar gapskratt, men i mitt fall råkar det faktiskt vara sant."

Magasin.

Ett axplock ur kvällens TV-program som det återges i DN ; TV1 Packat och klart resemagasin, Mitt i naturen naturmagasin. TV2 Plus konsumentmagasin, Sverige kulturmagasin, Go´kväll magasin magasin ( jo , det är sant ), Kobra kulturmagasin, Musikbyrån musikmagasin, Faktum samhällsmagasin. Minns ni Hasse och Tages påannons för ett radioprogram "Gråsten ett intressant material, radioserie i 64 delar."

Inspiration?

En och annan i Argus månghövdade läsarskara frågar sig kanske oroligt om Argus inspiration någon gång skall tryta i brist på dumhet att häckla och hans röst i cyberrymden tystna. Hugsvalande måste då dessa ord av matematikern och filosofen Bertrand Russell vara ;"Vår tid är ungefär lika full av idioti som alla andra och en vis man njuter av det som erbjuder sig i överflöd."

Snön som inte föll i fjol.

Det verkar som om all snö som inte fallit hittills denna vinter nu bestämt sig för att komma ned. Kanske är vi av Vår Herre tilldelade en viss mängd snö , men  har han i sin vishet utrustat snön med den fria viljan att falla lite var, hur och närsomhelst. Eller också är det som filosofiskt disponerade människor brukar sucka "Ja,ja allting jämnar ut sig."

Mycket skall man höra......

LO har i ett anfall av antingen klarsynthet , längtan efter sanningens friska luft eller ren dumhet vidgått att den faktiska arbetslösheten i Sverige ligger  på 20 - 25 % inte på 5,5. Mycket skall man som bekant höra innan öronen ramlar av , men att få höra sanningen om arbetslösheten från detta håll , har fått åtminstone Argus öron att sitta väldigt löst. Dock sitter ännu så länge de skarpa ögonen kvar i sina lober och spejar ut över en allt mer förvirrad "verklighet".

The media is the message.När mediet blir budskapet.

Den kanadensiske massmedieteoretikern Marshal McLuhan myntade uttrycket "Mediet är budskapet" när han insett mediernas oerhörda genomslagskraft och att de ofta var viktigare än det budskap de skulle förmedla. Svensk TV anammar detta och gör ett TV-program som handlar om - svensk TV , Teveteve. I sinom tid kanske det kommer en DN som handlar om DN.

Arbetsstyrka2.

I en tidigare kommentar , Arbetsstyrka, tog jag upp det faktum att en arbetsstyrka inte alltid uppgår till sitt så att säga nominella värde , vilket belyses bra av anekdoten ;                              -Hur många jobbar här då ?                                                                                                     -Ungefär 50 %.                                                                                                                     Att den s.k. verkligheten ofta överträffar dikten får man ett nytt exempel på i samband med att Stora Bältbron rammades av ett fartyg.Tre personer var tilldelade uppgiften att med hjälp av radarskärmar och datorer se till att en sådan malör inte inträffade. Alla tre hade dock påtagit sig andra uppgifter, en låg och sov , en tittade på TV (dansk TV får man förmoda) och den mest energiske diskade. I detta fall uppgick den reella arbetstyrkan alltså till 0 %.

Tiden?

Nu kommer det inte mer snö på ett tag , eller tills imorgon i alla fall , säger meterologen på TV och avslöjar därmed att hon har samma problem med begreppet tid som kyrkofadern och filosofen Augustinus när han säger;"Vad är tid? Om ingen frågar mig vet jag det ;om någon frågar mig och jag skall förklara det, vet jag det inte."

Häpnadsväckande!

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, och enligt Aftonbladet "expert" har , med anledning av det ökande antalet "ungdomsrån"( rån begångna av , inte mot, ungdomar) kommit fram till slutsatsen att " föräldrarna måste se till sina ungar." Där ser man vad en gedigen utbildning kan göra för förmågan att dra vetenskapligt grundade och intelligenta slutsatser.

Fools are my theme. Dumbommarna är.....

Fools are my theme,let satire be song. / Dumbommarna är mitt tema, låt satiren bli min sång /  skaldade Lord Byron (1788-1824) och var den devisen god nog åt honom , så är den god nog åt mig.

Sänkning.

Kent Härstedt , alkoholutredare, ( snart är ingen titel så absurd att den inte finns ) föreslår en sänkning av alkoholskatten på starksprit med 40% . Ett alternativ är förstås att sänka alkoholhalten med 40%.

Världens öde.

När Bill Clinton var president i USA och Boris Jeltsin i Ryssland bestämdes världens öde av en erotoman och en alkoholist. Detta faktum borde vara nog att stämma även den mest naivt utvecklingsoptimistiske till eftertanke.

Chauvinism.

Ebba-Witt Brattström , professor och i likhet med alla andra som hoppas att få ta del av maktens köttgrytor, feminist, säger om jämställdhetsminister Jens Ohrback ;"Han har ett vackert leende, men kan ingenting." Män har tydligen inte monopol på att uttrycka sig plumpt, chauvinistiskt och sexistiskt.

Vem skall vakta väktarna?

DN skriver att Connex skall använda sig av spioner för att kontrollera kontrollanterna inom SL. Från annat håll kommer beskedet att fiskerikontrollanterna på västkusten nu är fler än de aktiva yrkesfiskarna. Sverige liknar alltmer det forna DDR där 50% av befolkningen via Stasi spionerade på den andra hälften. När socialdummokraterna slutligen lyckats förflytta alla produktiva arbeten utomlands, senast var det SAAB med 6000 jobb som försvann, återstår bara denna form av arbete inom "tjänstesektorn." Inom ett par decennier består "arbetskraften" till stor del av människor som smyger omkring och kontrollerar om vi löst T-banebiljett, om vi har fiskekort, om vi använder säkerhetsbälte,om vi betalat p-avgift, om vi betalat TV-licens etc.  Quis custodiet ipso custodes? Men vem skall vakta väktarna , frågade sig redan romarna.

Dolce far niente.

Hänvisande till tidigare inlägg "Kättjan och lättjan." , där många mäns tvehågsna attityd till (nästan) alla former av fysisk ansträngning behandlades , är detta kanske ett fenomen som man inte enbart skall klandra. Med tanke på de aktiviteter där män är klart överrepresenterade , krig och kriminalitet, är det kanske lovvärt att många män föredrar det lugnare av italienarna kallade ; Dolce far niente eller "ljuvt att göra ingenting."  

A modest proposal2.

Argus är nu tillbaka efter en välbehövlig vila och vill ge Pär Nuder , som tydligen oroar sig för "köttberget", ett par tips . Det ena utgår från geniets , satirikerns och misantropens Jonathan Swifts "A modest proposal" / "Ett hovsamt förslag / 1729 , som råder irländarna att äta upp sina barn och därmed minska befolkningsmängden, för att lindra den av ,enligt Swift, engelsmännen orsakade hungersnöden. Det andra baseras på Anderz Harnings roman "Mogadondalen" , där tyska förmögna turister får skjuta prick på svenska pensionärer mot en blygsam kostnad. Håll till godo Pär, om inte annat kan läsningen ge ett , av allt att döma välbehövligt, tillskott till din tydligen blygsamma allmänbildning.

Skumögd.

Efter att det att han läst Expressens nätupplaga av idag har Argus ögon fyllts av tårar över den behandling som det svenska språket där utsätts för. Han har därför drabbats av en skumögdhet som tvingar honom att ( trots hans lättja ) lägga datorn på hyllan några dagar , för att återkomma när blicken klarnat. Med tack för hitintills visat intresse.

Kättjan och lättjan.

Tidningen Metro , ett tryckalster som får mig att undra om de uppoffringar som Homo Sapiens tvingades genomgå för att lära sig läsa och skriva är värda besväret, utropar på sin första sida ; "Smarta kvinnor gillar inte lata män." Detta får mig och en del andra slöfockar att böja våra huvuden i djup tacksamhet över att Vår Herre sett till att inte alla kvinnor är så rikt intellektuellt rustade.

Att tänka rätt.

I svensk TV är debattprogram, förmodligen av ekonomiska skäl, mycket vanliga. Som en hyllning till originaliteten har ett av dem döpts till "Debatt". Nåväl, programmen har väl sitt existensberättigande under förutsättning att en debatt värd namnet förs , detta kräver dock vissa kunskaper hos deltagarna och alltför ofta saknas dessa (kunskaperna) . Många deltagare verkar sakna de mest elementära insikter i argumentationsanalys och grundläggande logiska funktioner som  identitetslagen och motsägelselagen  , varför de flesta debatter urartar till en sentida version av polsk riksdag med ett fullständigt ohämmat flöde av "fria tankar" och som vår store svenske upplysningsman Thomas Thorild redan för mer än 200 år sedan påpekat ; "Tänka fritt är stort;men tänka rätt är större."

Kappvändning2.

Med  den allmänna strävan hos alla att alltid framstå som feminister i åtanke ber jag , å det hovsammaste och dagen till ära , att få erinra om följande tanke av Winston Churchill ; " En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra  byter övertygelse för sitt partis skull." I Sverige behöver dock ingen byta parti, eftersom alla partier  bytt övertygelse.

Reklamkupp!?

Förmodligen på grund av den hart när ofattbara populäritet och därmed sammanhängande massmediala genomslagskraft som Argus blogg åtnjuter, har reklam insmugit sig på ifrågavarande blogg. De datakunniga trollkarlar och genier som liksom har hand om alltihopa har dock lovat att detta skall åtgärdas , reklamen trollas bort och bloggen åter bli lika oskuldsfull fri från den ondskefulla kommersialismen som Eden var. 

Status quo.

Misera contribuens plebs. / Det arma skattebetalande folket / Verböczi , rättslärd på 1500-talet.    I vissa fall står utvecklingen väldigt stilla.

Agnosticism.

Kanske är Protagoras den främste förespråkaren för agnosticismen när han säger ; " Om gudarna kan jag inte veta med visshet om de finns eller icke finns. Ty många hinder står i vägen för sådan kunskap - frågans egen dunkelhet och det mänskliga livets korthet."

Bestiget berg.

I anslutning till inlägget "Bergsklättring......." har jag inte hjärta att  förmena varken god eller ond följande mening av John Steinbeck ; " Vad gagnar det människan om han vinner  jorden och tar den i besittning med magsår, prostatahypertrofi och glasögon?"

Myt?

Många män verkar leva i villfarelsen att ojämlikheten mellan könen bara är en myt. WHO har gjort en grundlig undersökning i frågan som visar att kvinnor utför 70% av allt arbete , men tjänar 30 % av alla pengar. Om inte detta faktum övertygar mörksens män så vet jag inte riktigt vilket artilleri som skall till. Tjocka Berta?

Bergsklättring och erektion.

Ju högre nivåer man når på den bergsklättring som utgör tillvaron, ju mer vidgas ens vyer och perspektiv och värderingar förändras. Eller som Groucho Marxs kommentar skulle ha lytt ; "Jag skall till Iowa för att motta ett hederspris.Därefter skall jag uppträda på Carnegie Hall, där det är utsålt.Sedan seglar jag till Frankrike för att bli hedrad av franska regeringen.Jag skulle ge upp allt för en erektion." 

Kriminalitetens sanna ansikte2.

Med djupt beklagande måste jag tillstå att jag glömde en viktig egenskap hos många kriminella när jag tidigare berörde ämnet, nämligen lättjan. Tanken slog mig när jag läste en notis om en cykeltjuv som rullat sitt byte över en gård till sin lägenhet i nysnön och därmed gjort det möjligt även för mindre skarpsynta personer än Argus att upptäcka hans brott. En liknande historia berättas i filmen Lone Star om två män som stulit ett antal däck ,vilka de rullat i sanden fram till tjuvgodsgömman. Sheriffen påpekar ; det har var killar som aldrig lyfte något som kunde rulla.

Komplikationer.

Sverige har fått en ny lag. Ja, det är faktiskt sant. Nåväl, den här gången gäller den nya lagen asylsökande som inte kan (eller vill) styrka sin identitet och tar sig till Sverige utan pass. Hittills har lagen tillämpats i 291 fall av 12 000  asylsökande utan identitet. Clas Lind , sakkunnig på migrationsverket tycker ändå att siffran ( antalet tillämpningar) är hög ; " Ja, med tanke på att det var så struligt med vem som skall fatta beslut.Vi har en komplikation i hur vi arbetar." Ja, så kan man kanske beskriva att man gör sitt jobb i 2,4 % av fallen, men inte i 97,6 %.

Ex nihilo nihil fit.

I ett desperat försök att ge en illusion av att det trots allt finns en arbetsmarknad i Sverige skall "arbetsförmedlingen" hålla "telefonöppet" kvällar och helger. Detta trots att vi har < 50 000 lediga arbeten och > 500 000 arbetssökande. Romarna sa ;ur ingenting uppstår ingenting och den sanningen gäller nog ännu.

Gör det själv!

I morgon avgörs Vasaloppet , uppkallat efter knäckebrödet Wasasport , vilket alla som genomlidit svensk grundskoleutbildning vet. Jag kommer att tänka på den utslitne åkare , Arthur Häggblad tror jag det var , som efter målgång intervjuas av Sven Jerring som ställer den då som idag lika intelligenta frågan; "Nå hur känns det nu?" varpå Häggblad svarar så det  ekar i alla radiolyssnande svenska stugor "Åk själv gubbj-l , så får du se!"

Stortjuv.

Annika Billström citerar i en debattartikel Gustav Möller som på 40-talet sa ; "Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket." Med detta kriterium på stöld framstår den svenska staten som en av världens största tjuvar. Och som det grekiska ordspråket säger ; det är de stora tjuvarna som fängslar de små.

Återväxt.

SSUs förbundsordförande anklagas för diverse mygel och ekonomiskt fiffel. Det känns tryggt att veta att de kommande makthavarna tar vid där de äldre slutat och att återväxten av myglare inte hotas. Som redan Sokrates påpekade "Ingen hederlig människa blir långvarig som politiker."

Prioritering.

I Göteborgs tingsrätt tar man upp ett fall med en kvinna som har en skuld på 41 öre. Under 2004 anmäldes 774 våldtäkter och våldtäktsförsök i landet , av dessa är minst 572 ouppklarade. Men visst kan man förstå att rättsväsendet måste prioritera och ingripa mot de verkligt grovt kriminella , ekonomiska brottslingar med obetalda skulder på 41 öre , och livsfarliga bilförare som kör omkring utan bilbälte.

Framsteg2.

I Sverige ökar alla könssjukdomar utom gonorré. Tänk att det finns någonting , förutom arbetslösheten, som ökar.

Perkele!

Nokia är enligt en rapport som SvD publicerar världens största mobiltelefontillverkare. Jag drar mig till minnes en intervju i Aktuellt med en chef på Nokia ; " På Ericsson jobbar de mycket med sammanträden och briefing och sånt, här på Nokia jobbar vi mest med perkele."

Intresse?

Annika Billström (s) vill göra det (ekonomiskt) intressant för människor att arbeta längre upp i åldrarna. Varför inte göra det (ekonomiskt) intressant överhuvudtaget, när man nu listat ut att pengar är ett incitament för en hel del människor?

Kausalitet eller orsak och verkan.

Aftonbladet redovisar en undersökning som kommit fram till slutsatsen att föräldrar med fler barn har sex oftare än de med färre barn. Esben Esther Pirelli Benestad , sexolog, menar att resultatet är högst  logiskt. Det menar jag också.

Verkligheter.

Marianne Rundström, programledare i Gomorron Sverige, intervjuar en make till en kvinna som blivit våldtagen , hon ( Rundström ) säger , " Ändå finns det ett väldigt fokus på brottsoffret i Sverige." Som den saktmodige svensk maken är reser han sig inte och går ut ur studion utan säger bara "Det tycker jag inte."  Det är svårt att bedöma vilken verklighet Marianne Rundström ser, klart är i alla fall att den har få beröringspunkter med den som den våldtagna kvinnan , hennes make och jag ser.

Fattig-Sverige.

FN har kommit med en rapport som visar att Sverige har störst andel fattiga barn av de nordiska länderna och andelen har ökat under 90-talet. Återigen finns det anledning att gratulera svenska politiker till att de lyckats förvandla ett av världens rikaste länder, med nettofordringar på utlandet i början på 70-talet, till ett av Europas fattighus med en utlandsskuld på mer än 500 miljarder i början på 2000-talet.

Tillgång och efterfrågan.

En av världens mest famösa poliskårer , Säpo, ( Sämsta polisen tror jag det betyder, men säker är jag bara på döden och skatterna) rekryterar. Till 20 platser inkom 4000 ansökningar. Detta är vad "arbetslivsminister" Hans Karlsson kallar arbetsmarknad.

Dumhet.

En bok med titeln "De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör." har utgetts. Av recensionerna att döma är ett av de dummaste misstag en klyftig person kan göra att köpa boken ifråga.

Stavning.

Använde ordet "vårsolens" i ett mail. Rättstavningsprogrammet godtog dock inte detta ord , utan föreslog "varslens." Ett tidens tecken? En annan stavning som förbryllat mig under en ganska avsevärd tidsrymd är TV-program tablåernas "såpor". Skall det inte vara "sopor."?