Linda goes politic.

Linda Rosing skall enligt Expressen bilda ett nytt politiskt parti. Linda har lagt pannan i djupa veck och kommit fram till att partiet skall heta Unika partiet, eftersom , som hon säger "alla männskor är unika", en "tankegång"    som Argus måste erkänna att han har lite svårt att hänga med i eftersom själva vitsen med ett politiskt parti måste vara att samla människor som "tänker" så lika som möjligt. Hon meddelar också stolt att hon kommit på namnet alldeles själv.
Argus meddelar att han tycker att eftersom politiken redan  är så full av knäppgökar, med hela skalan från Gudrun Schyman till Alf Svensson representerad , så lär väl Linda Rosing varken göra till eller från ;

Härmed meddelar jag att jag har tänkt till
och kommit fram till att jag vill,
bilda ett parti för alla som är unika
och just därför så lika.

Jag får nog en och annan röst
b´föátt  jag , likt la Cicciolina, att jag visat mina bröst,
och när det gäller politik
är min hjärna alldeles unik.First on your block, to have your boy come home in a box.

Argus har (välbehållen) återkommit från sin seglats i österled och redan när han korsade den osynliga gränsen till fostervatt..f´låt fosterlandet, anade han att  statsministern, trots sin ( välbehövliga?) semester hade hittat på nya illfund.
Mycket riktigt , enligt AB (Aftonbladet, inte "med beröm godkänd) säger Göran Persson att "Sverige", läs Göran Person, ställer sig positivt till att skicka trupper tlll Libanon.
Carl Bildt som tydligen befinner sig på en annan och sundare intellektuell nivå, säger att han inte skulle rekommendera någon regering att skicka trupper dit.

Möjligen "tänker" Göran Persson ungefär så här;

Ja, trupper har vi redan i Afghanistan,
så jag tänkte att va fan,
varför inte skicka några och kolla,
hur det är att slåss med Israel och Hizbolla?

Sen kan vi skriva  långa listor,
över de pojkar vi fått hem i kistor,
när de tvingats till sina sista reträtter,
från ett krig som bara fortsätter.

Jag tycker att det är vår plikt
att blanda oss i varje konflikt,
detta måste väl vara ett lovvärt motiv,
för alla (utom mig) att offra sitt liv?

Tystnad råder.

Argus beger sig nu på en resa tilll det fjärran östern (Finland), varför det kommer att bli tyst på denna ( den sista) sidan på internet under några dagar . Han tänker sig att de människor som han brukar häckla resonerar som följer;

Argus reser österut
och tystnar gör hans stora trut.
Det skall bli skönt med lite lugn och ro,
men han kommer väl åter kan man tro.

Då blir det åter samma kritik,
den en dagen den andra lik,
han borde faktiskt med munkavle förses,
men i brist på detta ; Argus ut och res!

Med tack för hitintills visat intresse, övertecknad.

Från ovan.

Ingrid Jordebo (kd) har enligt Expressen fått en kallelse "från ovan " (tomtarna på loftet?) om att hon skall bli riksdagsman. På samma sida i samma tidning kan man läsa "Så korkad är nog inte borgerligheten". Om Ingrid Jordebo är representativ för borgerligheten är det nog fara värt att den är det, är det Argus som tänker ;

I Sveriges Riksdag är det fint att vara frälst,
för där platsar vilka virrhjärnor som helst.
Fast i det gamla Tyskland var det etter värre,
där gjorde riksdagen Adolf till allas Herre.

Detta kan kanske räcka som bevis
att en riksdag på inget vis,
är en garant för kloka beslut,
se bara hur Sverige ser ut !

Henric Berhard Palmaers förslag till devis för Sveriges Riksdag ;
" Här fattas visa beslut." står sig nog ännu idag, är det Argus som tänker (igen).

Bombad i Beirut.

Skarpögd som han är har Argus inte kunnat undgå att notera att många svenskar , däribland ett antal flyktingar från Libanon, har dragits in i den konflikthantering på gorillors intellektuella nivå som pågår i landet,eftersom de valt att semestra i denna fridfulla idyll.

Argus antar att de "tänker" ungefär som följer;

Från Libanon har vi flytt,
men vi åker gärna dit på nytt,
för att i lugn och ro fira vår semester,
här kan man verkligen välkomna sina gäster!

Med raketer och smällare hela dan,
är Beirut den roligaste stan,
i Sverige är allt så lugnt och tråkigt,
här är fläkt och fart och bråkigt!

Men snart måste vi nog fly åter till den trygga tristessen
och får nöja oss med att läsa om kriget i Expressen,
för visst är det spännande när människor slåss,
bara de inte slåss med oss!
Ring around the Lord.

Expressen meddelar att en "järnring" av livvakter slagits kring statsministern under hans besök på Gotland. Argus tänker sig att  ministern  funderar  ungefär som följer;

Det kan inte vara lätt att slå en ring,
som hela mig räcker omkring
men runt om mig finns ju Visbys mur,
vilket är en himla tur.

Med åren har jag blivit tämligen fet,
för god mat och dryck är det bästa jag vet,
det är nästan bättre än att regera
och hade jag tid skulle jag äta mera,

men att styra landet är en sån tung plikt
att den något begränsar min vikt,
tur att folket betalar Säpos personal,
så att jag slipper hålla mig smal.

Men Stanislaw Jerzy Lec har säkert rätt när han  säger;
De tjocka lever kortare.Men de äter längre.

Skräprim.

I ett , förmodligen fåfängt försök att hålla "närmiljön" renare har man , åtminstone i Stockholms län, på papperskorgarna klistrat upp följande meddelande ; "Här finns närmaste papperskorg." Argus är tveksam till meningen med detta, kan de som slänger sitt avfall på gatan inte sen en papperskorg och förstå tanken med den är det nog osäkert om de kan läsa;

Somliga människor beter sig som svin
och kastar sitt avfall på gator och torg,
man måste nog ha en hjärna som en kretin,
för att inte förstå tanken med en papperskorg

ja, ens hjärna måste nog ligga i träda
och bara kunna tänka tanken
här får någon annan städa,
som inte står ut med skräpet och stanken.

De fyras gäng.

Fyra unga "män" har sparkat ner och rånat en gravid artonåring i Helsingborg. I den mån ledaren för denna grupp arvtagare till det svenska samhället är utrustad med nödvändiga kroppsdelar härför antar Argus att han tänker ungefär så här ;

Vi är fyra hårda grabbar, det vågar nog ingen bestrida,
vi rånar unga kvinnor, men helst skall de vara gravida,
då får de svårare att kämpa emot
och utgör inget större hot,

men för att inte vår säkerhet äventyra
jobbar vi tillsammans alla fyra,
att sparka ned och råna gravida tjejer,
kan var verkligt riskabla grejer.

And they´ll do anything for money.

Aftonbladet visar på sin löpsedel en bild på serievåldtäktsmannen Niklas Lindgren sittandes som ett djur i en bur. Tydligt är att tidningen inte skyr några medel i jakten på pengar och att där, som på många andra tidningar gäller vad Burl Ives en gång sjöng "och de gör vad som helst för pengar".
Argus kan tänka sig att Aftonbladets grundare inte bara vänder sig utan roterar i sin grav när han ser vad hans en gång högst respektabla tidning förvandlats till ;

Goddag, mitt namn är Lars Johan Hierta
och jag måste säga att det vållar mig smärta
att se min skapelse göra vad som helst för pengar
och likt en prostituerad lägga sig i vilka som helst sängar.

Den skyr inga medel för att dra in en sekin
och liknar numera mest en latrin.
Ja, den håller idag en sån klass
att den bara duger på utedass.

Så dålig är dess smak
att den hör hemma där bak
och det kan man  förresten
också säga om kollegan Expressen.

Argus ber att få skriva under på vad den danske politikern Bertel Haarder säger ;
Pressen har lagt ett täcke av stupiditet över mänskligheten.


P.S. Argus är medveten om att rimmen hjärta och smärta inte är riktigt rumsrena i de fina litterära salongerna, men befriad från alla former av intellektuellt snobberi som han är går han detta på tvärs samtidigt som han giver det f-n. D.S.