Försäkringskassan igen igen.

http://www.youtube.com/watch?v=prKoiX4FZY8 Filmen visar en anställd på Försäkringskassan i Västernorrland på väg till dagens id(ioti).

Argus har tagit en, synnerligen välförtjänt, om han får säga det själv, ( och någon annan lär väl inte göra det, Metusalems anm. ) paus från skrivandet men en notis i DN fick blodet i honom att koka så till den omilda grad att han fattade gåspennan.
Det rör sig återigen om Försäkringskassan, denna gång i Västernorrland. Försäkringskassan där har enligt Förvaltningsrätten fattat ( ordet fatta är kanske lite malplacerat i Försäkringskassans fall) felaktiga beslut i 47% av sina ärenden det senaste halvåret. Detta måste, även med svenska mått mätt, vara en så ouppnåelig inkompetensnivå att andra svenska myndigheter och organisationer färgats göna av avund.

Enda utvägen ur detta organistoriska dumhetsträsk synes Argus vara att Försäkringskassan i Västernorrland förtidspensionerar sig själv med hänvisning till allmänfarlig inkompetens.

       Argus tänker sig att man samfällt stämmer upp i följande klagosång på berörda myndighet;

      Det är så svårt att fatta rätt beslut
      och reglerna är så svåra
      så nu sitter vi här med dumstrut
      och grunnar över besluten våra
     
      hur kunde så många bli så fel
      trots all vår hjärnkapacitet
      men alltnog och föralldel
      vi är ändå bäst på inkompetens, så vitt vi vet.