Djävulens advokat.

Leif Silbersky som försvarat serievåldtäktsmannen Niklas Lindgren hävdar att hans klient nu känner empati med sina offer. Möjligen kan detta för offrens del kännas lite väl sent påtänkt och här är det tveksamt om talesättet "Bättre sent än aldrig" kan sägas vara meningsfullt.
Nåja,  Silbersky har också till skattebetalarna lämnat in sin faktura för nedlagt arbete vilken (fakturan) slutar på nära en halv miljon kronor, kostnaden för faktiskt arbete  stannar dock vid dryga 150 000 kr. Resten utgörs av rese och hotellkostnader och inte minst "tidsspillan" , 122 timmar  á icke föraktliga 945 kr. Advokater måste vara den enda yrkesgrupp i världen som, åtminstone  officiellt,  betalas med skattemedel för att kasta bort sin tid. Argus tänker sig att Silbersky funderar ungefär som följer;

Tja , vi advokater tjänar bra på att sitta och vänta
och det kan tyckas som om dessa pengar är lättförtjänta,
men då skall man minnas att väntan kan kännas lång,
speciellt inför en komplicerad rättegång.

Hur försvarar man en sådan klient,
här blir det inte lätt att hitta argument,
ja,ja, pengarna rullar ändå in
så länge jag sitter på ändan min.

Argus instämmer med Harold Pinter som säger;
Jurister är människor som bedrar rätten med lagen.Celibat.

Med sin skarpa ögon noterar Argus på en löpsedel, att Carola meddelar omvärlden som säkert legat sömnlös lika länge av oro över hennes sexliv, att hon inte haft sex på två år. Argus, som själv hankat sig igenom ett sekel eller två utan sex, förstår hennes frustration och uttrycker sitt djupa deltagande.

Hans tankar vandrar vidare till en annan kristen covergirl, Åsa Waldau, Kristi brud, som hon (av sig själv?) utnämnts till. Med tanke på att hon betraktar sig som gift med en man som varit död i 1973 år måste ju hennes sexliv vara ännu torftigare, såvitt förstås, hemska tanke, hon inte begått bigami eller på annat sätt stillat sina lustar.  Att det kan vara nog så svårt att  tygla sin libido  kan nog intygas av den kyrkoherde som via siten Sjunde Himlen ( det är sant ) träffat en kvinna som han uppvaktat lite väl handgripligt, varför han dömts till två månaders fängelse.

Lätt är det inte, ens för en kristen kämpe och Guds soldat,
att framleva sina dagar uti celibat.
Men hjälpmedel finns ju, det känner alla till,
som stillar nöden hos den som vill.

Männen har sina uppblåsbara lekkamrater
och för kvinnor finns det apparater,
som kan lösa problemen för de flesta,
vilka mer än  sig själva vill älska  sin nästa.

Groucho Marx säger, möjligen med  Carolas och Åsas Herre i åtanke ;
"Den som uppfann sex,  visste verkligen vad han gjorde." och något ligger det väl i det.
 


Släkten är värst.

Argus återvänder till ämnet i Kultur? med anledning av att nio personer i Danmark fällts för "heders"mord på en artonårig flicka, däribland flickans far, bror, morbror och moster.
Tidsskriften för sjuk humor, MAD, som  har upphört eftersom omvärlden  nu blivit så sjuk att den är bortom all satir, skrev "det är väl inget fel på incest, så länge den stannar inom famljen" och möjligen har den inblandade familjen samma högst civiliserade inställning till mord.
Argus minns förresten från sin gyllene medelålder Caligulas excesser, på båda områdena, och känner samma vämjelse då som nu.

Allt nog,  följande lilla nidvisa kan väl de kvarlevande medlemmarna av den "heder"värda famljen Khan vara värda ;

Vår egen dotter och syster slår vi ihjäl,
här skonar vi inte en levande själ,
som tror att hon kan gifta sig med vem hon vill,
nej, så får det inte gå till.

Med en släkt som vår behöver hon ingen fiende,
för som man kan läsa i Berlingske Tidende
utförs mordet  av  vår egen släkt,
det tycker vi är så familjärt och käckt.

Som tack till Danmark för att vi här en tillflykt fått,
vill vi gärna skänka något gott
och vad kan väl vara en bättre gåva än den här,
som visar hur man behandlar en flicka som är kär.

Detta hälsar (kvarlevande) medlemmar av familjen Kahn,
som utvandrade hit från Pakistan,
för att vår framtid var så dyster,
speciellt, visade det sig, för vår dotter och syster.

I det här fallet får Argus nog hålla med Frank McKinney Hubbard ;
Avlägsna släktingar är den bästa sortens släktingar som finns och ju avlägsnare desto bättre.

Gammal är äldst.

Världens äldsta sköldpadda, Harriet, har enligt media s.m.s. t.a.p. ( som man säger trillat av pinn ). Strikt logiskt är detta förstås inte sant därför att i samma ögonblick som den äldste dör ersätts han av den näste äldste o.s.v. ad infinitum , vilket innebär att "den äldste"  faktiskt är odödlig. Harriet fångades f.ö. när Charles Darwin besökte Galapagosöarna och sägs ha inspirerat honom till teorierna bakom Arternas uppkomst ;

Tja , död är nu den gamla paddan
och har sällat sig till den långa raddan
av varelser som inte längre finns kvar
 utan har slutat sina dar.

Dock gjorde hon en insats fin
när hon hjälpte mr Darwin
finna ut att människan sin hjärna ifrån apan fått
( som om detta någon människa skulle undgått.)

Apropå ålder minns Argus ett replikskifte från Joseph Hellers satir över militär idioti, Moment 22, ;

- Han är död nu. Men han var ju gammal.
- Gammal? Du sa ju att han bara  var tjugo år ?
- Ja, men han är ju död. Då blir man inte äldre.

P.S. Argus är medveten om att fin och Darwin inte är världens bästa rim ( däremot kan det mycket väl vara världens sämsta, Metusalems anm.), men han åberopar här  s.k. poetic licence eller poetens frihet, som säget att stora poeter,till vilka Argus (men ingen annan, Metusalems anm.) (passa dig Mette, Argus anm.) tveklöst räknar sig, kan skriva lite hur som haver eftersom de redan visat att de faktiskt kan skriva.   

En glädjande nyhet!

DN meddelar en djupt orolig omvärld att den stackars Saddam avbrutit sin hungerstrejk och lagom till det svenska midsommarfirandet börjat äta igen. Argus misstänker att det är det svenska festbordet som fått den forne potentaten på andra tankar ;

Till Saddam som gått ned i vikt,
skriver Argus denna dikt.

Argus önskar Saddam varmt välkommen åter till tallrikarna och faten
och hoppas han låter sig väl smaka av maten.
Argus bjuder på en överbliven burk med en halv matjessill
och ur denna får Saddam äta så mycket han vill.

Han bjuder även denna hedervärde gubbe
till sillen en  halv helsvensk nubbe,
fast frågan är om denne mördare och psykopat,
förtjänar sådan festlig mat.


Övriga människor tillönskar Argus en glad midsommar samt en viss försiktighet i umgänget, med ordspråket ; Midsommarnatten är inte lång, men den sätter många vaggor igång, i tankarna.


Kultur?

Enligt en undersökning utförd av doktorander vid Stockholms universitet lever 100 000 tonårsflickor i Sverige i förtryck under den s.k. hederskulturen, vilken som högsta "kulturella" signum bär mord på flickor och kvinnor som vill bestämma över sitt eget liv.

Argus har som tidigare svårt att förstå varför begreppen heder och kultur skall dras in i detta sammanhang och besudlas, när det liksom könsstympning av kvinnor, rör sig om samma primitiva kontrollbehov som utövas av gorillahannar.
Mord straffas i Sverige med "livstids" fängelse, vilket borde vara en indikation för den normalbegåvade att samhället inte ser med blida ögon på detta sätt att utagera och sannerligen inte utbetalar kulturstöd för det.

Det har nu passerat 410 år, ( ja,tiden går fort när man har roligt) sedan William Shakespeare skrev Romeo och Julia, en tragedi om ungdomars kärlek och föräldra och släkttyranni. Den insikt han där visar när det gäller ungdomlig kärlek har tydligen gått vissa "kulturer" spårlöst förbi, möjligen beroende på vissa brister i läskunnighet,  vad vet väl Argus?

Vara som det med detta vara månde, härmed tillägnar Argus alla fäder, bröder, far och morbröder samt svågrar och kusiner som mangrant ställer upp för att förtrycka och i värsta fall döda sina flickor och kvinnor följande nidvisa ;

Den man som kan se en kvinna så förtryckt
måste vara helt förryckt
eller stå på en "kulturell" nivå
ämnad att civilisationen med häpnad slå.

Med ett hjärta och en hjärna som en reptil
och snubblande nära gränsen till debil,
liknar han mest ett livsfarligt djur
som borde förvaras i en bur.

P.S. Då Argus är fullt medveten om att inga djur, möjligen med undantag av svarta änkan, behandlar sina artfränder av motsatt kön på ovannämnda bestialiska(sic) sätt ber han eventuellt läsande djur, vilket är sannolikare än att de som det berör gör det, om överseende med ovanstående liknelse, den var inte ämnad att såra. D.S.

Väder utan kläder.

En kvinnlig meteorolog vid TV4 har fått sparken sedan hon uppträtt "lättklädd" i en tidning. Motiveringen lyder att hon skulle kunna skada förtroendet för TV4s nyhetssändningar. Hur TV4 kommit på tanken att de skulle ha något förtroende att förvalta övergår Argus ( och  därmed förmodligen alla andras )  fattningsförmåga. 
( He, he, nu tar han väl i gubben, Metusalems anm.)
Argus tycker att hennes agerande är tämligen oskyldigt i jämförelse med vad som presteras av en mängd andra offentliga personligheter  och tillskriver henne följande rader ;

Jag ställde ju bara upp lättklädd i magasinet Slitz,
men nu har jag hamnat i en vacket sits,
jag förlorade jobbet för att jag visade mina bröst
och vädret är minsann ingen tröst.

Men en idé har jag ändå fått,
efter att ha begått detta hemska brott ;
eftersom Sverige har så tråkigt väder,
kanske man skulle presentera det utan kläder?

Och vill man vackrare väder ha
med solsken varenda dag
så får man väl istället för en meteorolog
anställa en kosmetolog.

Vargar och får.

En elev i Södertälje som blivit mobbad "under några års tid" av sina "kamrater" har nekats att byta skola med hänvisning till att där inte finns någon  plats, trots att det har konstaterats att skolan brustit i sitt ansvar gentemot eleven och föräldrarna. Vid läsningen av detta kokar blodet i Argus ådror och han skaldar som följer till skolledning och mobbare;

För den mobbade  finns ej någon plats
så han kan inte ur skolan ta sin Mats,
nej han får tydligen stanna kvar,
eftersom skolan inte tar sitt ansvar.

Människor kan vara farliga som vargar i flock
och lika dumma som får i skock
ja, som ulvar i fårakläder
dessa fega krakar uppträder.

Romarna sa; Homo homine lupus est
och fortfarande beter hon sig som en best
också idag är människan människans varg
och Argus blir så förbannat arg.Agnostikervals.

Denna morgon vaknade Argus och kände sig tvivlande till det mesta varför han skrev denna lilla dikt i Sokratisk anda ;

Lögn och sanning dansar vals
och allt Argus  vet är att han ingenting vet,
han är inte säker på någonting alls,
sanningen förblir en hemlighet.

Lögnen och sanningen är ett vackert par,
han i svart och hon i vitt,
tillsammans lever de lyckliga i alla sina dar,
men Argus blir aldrig tvivlet kvitt.

Svart och vitt blir till grått
och inga konturer finns kvar,
varken ja eller nej har Argus fått
från detta vackra par.

Gooooaaaaal!!!

Efter de svenska spelarnas starka insats mot England känner sig Argus våldsamt fosterländsk till sinnet och rimmar som följer;

Det svenska laget spelade så starkt
att gubben Argus höll på att drabbas av hjärtinfarkt,
på Hadrianus vall slog de hål
och gjorde både ett och två mål.

Där ser man, det svenska stålet ännu biter,
när spelarna på planen jobbar och sliter,
Nu skall germanerna på samma sätt som anglerna läxas upp
av vikingarnas vässade VM-trupp.

Ja, Argus  är en sådan dag så patriotisk
att han nästan låter idiotisk,
men vi får hoppas att vår  Herre honom  förlåter,
kanske dröjer det innan  en sån dag kommer åter.

Mera till vardags är nog annars Argus beredd att skriva under på George Bernard Shaws definition av vad patriotism är ;
Övertygelsen att ens fosterland är överlägset alla andra, eftersom man själv råkade födas där.

En tapper soldat.

ÖB vill sparka en generalmajor som dömts till fängelse för misshandel av sin hustru. Argus förmodar att den tappre militären , i den mån han kan, tänker i ungefär följande banor ;

Varför skall ÖB sparka såna som oss,
vi soldater är ju ämnade att slåss?
För att öva inför nästa   krig,
utmanar jag frugan på envig.

Hon är en lagom fiende för en hjälte som jag,
jag utdelar och vinner lätt slag på slag.
Och när jag nu vunnit batalj efter batalj,
borde jag väl snarast få medalj?

Eftersom denna tappre  krigare och storstilade representant för det manliga könet lyckats avancera ända till generalmajor finns det kanske fog för vad en okänd tänkare säger;
Ju bättre soldat , desto sämre männniska.Empati igen.

Argus tankar återvänder för en stund till ämnet empati och två våldtäktsmän, den svenske serievåldtäktsmannen  Niklas Lindgren som enligt Leif Silbersky "under stor vånda" bett sina offer om ursäkt och Tuncay Ipek som gjort sig omaket att utvandra från civilisationens högsäte Turkiet till det kalla och ogästvänliga Sverige för att här först våldta och sedan slå ihjäl en nittonårig flicka med en tolv kilo tung sten.

Kriminologins fader , Lombroso, skapade termen atavism. d.v.s att vissa människor lever kvar i ett slags djuriskt stadium och det är inte utan att det känns som om det finns fog för denna tanke.

Med tanke på dessa mäns sadism,
börjar man nästan tro på atavism,
någon annan förklaring är svår att hitta till hur
vissa människor kan agera som djur.

Något måste saknas i en själ,
som en annan  människa kan våldta och slå ihjäl,
där finns inget tecken på mänsklighet,
och sådana varelser kallas djur, så vitt jag vet.

Empati.

Enligt DN har forskare nu kunnat konstatera var centrum för medlidande finns ( i de fall det finns något ) i den mänskliga hjärnan ( i de fall det finns någon). Detta öppnar nya möjligheter för framtiden tänker Argus (  som  om  han får säga det själv (  och ingen annan lär väl säga  det,sekr.anm)  är en av de mest  såväl sym  som empatiska  personer  som existerat ;

Nu har man funnit centrum för empati,
så snart kan man väl bota en och annan psykopat,
så att de hädanefter låter bli
att behandla sina medmänniskor så brutalt.

Vetenskapen ständigt framåt går,
mot allt finns snart medicin,
så snart behöver ingen längre ha sår
på kroppen eller i själen sin.

"Lustans professor."

En professor vid Uppsala universitet har för projektmedel inbjudit två ryska kvinnliga "gäststudenter" till universitetet och med projektmedlen bekostat resor och hotellkostnader för dem. Universitetet meddelar att professorn på direkt fråga medger att syftet med inbjudan till de båda ryska galanta damerna närmast skall ha varit att ha "social kontakt" med dem.
 Argus är så gott som tvärsäker på att professorns avsikter var enbart benevolenta (välvilliga,övers.anm) och att han genomfört detta "projekt" i ett lovvärt vetenskapligt syff...,f´låt, syfte skall det vara.

Man kan inte kalla sig riktigt lärd och studerad,
innan man umgåtts med en prostituerad,
detta måste var moralist inse
(hoppas bara jag inte drabbats av gonorré).

Detta gjorde jag bara för att större kunskap nå,
och inte för att någon njutning få,
jag vill bara empirisk kunskap vinna
om det känns annorlunda med en betald kvinna.

Tjuv och tjuv skall du heta.

 
 
 Nya entreprenörer emottages med evinnerlig tacksamhet.
 
 
En handledare vid Göteborgs universitet har stulit uppsatsmaterial från sina studenter och presenterat det som sitt eget vid en konferens. Tydligt är att både den intellektuella och moraliska nivån vid universiteten har sjunkit till den nivå som rådde i Grekland på 200-talet, en tid som Argus inte gärna minns. Han tänker sig att den intellektuella tjuven resonerar ungefär som följer ;

Det är så jobbigt att tänka på egen hand,
så jag stjäl en uppsats av mina studenter ibland.
Somliga säger att det är omoraliskt och något negativt,
men jag tycker det är smart och kreativt.

På så sätt riskerar jag ju inte heller
att i förtid slita ut mina gråa celler
och av tankemöda bli så trött
som om jag egna tankar fött.

Möjligen resonerar handledaren på samma sätt som den okände tänkare som säger ;
Av en hel del resonemang framgår att även tankearbete ger förslitningsskador.

Tjuv och tjuv skall du heta.

Efter att ha varit borta ett par dagar och glömt bära in sina utemöbler, är det förvånad som Argus inte blir när han vid hemkomsten upptäcker att någon företagsam individ befriat honom från dessa ägodelar. Dock blir han glatt överraskad över den enorma prestation som utförts av människor som vanligtvis inte "orkar lyfta något som kan rulla."


När jag på min uteplats tittar ut,
efter att ha varit borta ett tag,
finns där inga möbler som förut,
på dem har någon lagt beslag.

Ja, tjuvar finns av varje sort,
och räcker det inte med de vi har,
så skaffar vi fler per import,
som våra ägodelar från oss tar.

Sopor.

76-åriga Astrid har ställts inför rätta därför att hon lämnat en uttjänt stekpanna utanför en återvinningscontainer. Stekpannan var för stor för  att få in i containern. En närvarande soppolis spanade in Astrid och polisanmälde henne istället för att hjälpa henne. På en fråga under rättegången om det inte varit naturligt att  erbjuda den gamla kvinnan hjälp svarade soppolisen ; Det kan tyckas så, men det gjorde jag inte.

Argus tillägnar denne nitiske representant för lag och ordning följande rader;

Ja , en riktig soppolis är jag
och håller benhårt på den lag
som säger att alla måste hålla rätt på skiten
och ingen förseelse är för liten

för att inför domstol dragas
så att böterna betalas
jag är inte här för att hjälpa en gammal tant,
nej jag är lagens nitiske representant.
It ain´t over..

Med anledning av Sveriges helgjutna insats mot den erkänt gigantiska fotbollsnationen Trinidad-Tobago och en rubrik i Aftonbladet ; "Nej, VM är inte slut."  nedtecknar Argus, som i yngre dar när fotboll fortfarande var en nymodighet, var en inte oäven målvakt , Sållet kallad, följande ;

Well, it ain´t over till it´s over
och trots att vår inledning var ganska påver
och vi missade chans på chans
kommer vi att vinna VM med glans.

Vi kommer all världen att med häpnad slå,
när överst på pallen står de gula och blå,
om vi inte har sån förb.. otur igen
och i finalen förlorar mot Brasilien.

Nytänkande!?

Två ledamöter i SRs styrelse vill lägga skatt på bredband. Deras argumentation i frågan är så trevligt sinnesförvirrad att den förtjänar  att återges ;
 "Det finns många argument mot, en del goda. Men just därför är förslaget troligen en framkomlig väg till dialog och samförstånd."
 
Argus kan tänka sig att landets  finansminister jublar ;

Jag blir så glad att jag får fnatt,
ännu en ny idé till skatt.
Vår uppfinningsförmåga tar aldrig slut,
när det gäller att folket suga ut.

Nu ska vi håva vi in skatt på bredband,
så att vi i gräddfilen kan åka till fjärran land
i businessclass i en lyxig jumbojet,
för nu vi tjänar stålar också på internet.


Nu, som tidigare, gäller väl, i synnerhet i  Sverige, Benjamin Franklins ord "Det enda säkra här i världen är döden och skatterna."

Byggnadsverksamhet.

På  affischer uppsatta inför det kommande valet säger socialdemokraterna ; "Vi bygger Sverige."
Detta påminner Argus om ett talesätt i det forna Östtyskland, ett land så framgångsrikt i sin socialism att man tvingades bygga murar runt det för att inte människor från kapitalistiska länder skulle fly dit ;
"Vi bygger socialismen, det är lättare än att arbeta."

Det är skönt att leva i en socialistisk stat
för den som är väldigt  lat
någon annan får, med svett och möda,
arbeta för att honom föda.


F.ö. kan Argus bara instämma med Oscar Wilde ;
" Det är enkelt att göra människor till socialister, men svårt att göra socialismen mänsklig."

06 06 06 06.06

Idag är det Svea Rikes (Svea rikas? dag
och fylld av patriotism och stolthet är jag,
den svenska fanan vajar vackert gul och blå
och mitt hjärta utav fosterlandskärlek slår.

Ja, Sverige är ett (s)yndigt land,
trots att solen skiner bara ibland,
men för detta kompenseras vi mer än väl
av bl.a. följande skäl;

Tänk så många nya "kulturer" vi fått,
med exotiska maträtter och annat gott,
som t.ex. människor som begår "heders"mord inom släkten
och den ena efter den andra gruppvåldtäkten.

En gång landet det tredje rikaste i världen var,
men nu finns bara (s)mulor kvar,
så snart sitter vi väl alla åter och äter,
som förr, svenskt knäckebröd, sill och potäter.

Stiltje.

Ute blåser sommarvind, men i Argus hjärna står det still
och trans..f´låt inspirationen, vill liksom inte rinna till.
Ja, hjärnan är en underlig apparat, 
ibland är den energisk, men oftast är  den lat.

Det sägs att den tjugo procent av vår energi använder
och då kan man ju undra vad som händer,
med all den energi som måste bli över,
när vi inte tänka behöver?

För trots allt är det ju sant
att summan av all energi är konstant,
så någonstans måste tankeförmågan finnas kvar,
tänk, den som ändå visste var?  

Mea culpa?

Den rattfyllerist som tidigare blivit av med körkortet p.ga. rattfylleri , återfått det och berusad kört ihjäl en 18årig flicka, hävdar att "olyckan" beror på hans dåliga "ölsinne". Denna flexibla syn på begreppet skuld föranleder Argus att nedteckna följande verser;

Alltihop är spritens fel,
oskyldig är jag för egen del.
Ja, om sanningen skall fram
är jag ren och vit som ett lamm.

Men jag har av ödet drabbats av dåligt ölsinne,
detta skall man hålla i sitt minne
och inte hålla mig ansvarig för vad jag gör
och att andra under min framfart dör.

Så jag kommer nog att fortsätta köra och dricka,
det bekymrar mig inte värst att jag dödat denna flicka,
lyckan var mot henne och hennes familj  inte särskilt  huld,
men detta är väl ändå inte min skuld?

Den som söker skall (inte) finna.

En av Argus kunskapare, unge herr Magnus, minst lika skarpögd och (om möjligt) lika skarpsint (he,he,Metusalems anm.) (passa dig, Mette, Argus anm.) som Argus själv har i tidningen Metro sett ett uttalande av generaldirektören för AMS, Bo Bylynd, som på frågan vilket råd han skulle vilja ge en arbetslös ungdom, ur djupet av sin genialitet svarar ; Det finns alltid jobb att leta efter.


Javisst finns det saker att leta efter, som t.ex. en nål i en stack,
man kan leta här och man kan leta där utan att hitta ett smack
och den arbetssökande kan leta riket kring,
men hittar ändå ingenting.

Arbete och egen bostad är för många unga en chimär,
hur de än söker så finns dessa inte här.
Så de får väl leta någon annanstans,
efter ett land som kan ge dem en chans.

Egalt.

Under morgonens powerwalk råkade Argus trampa på en snigel(med medföljande hus). Denna händelse kommer förmodligen inte att  efterlämna några djupare fotspår(sic) i historien men några tankar föder den dock. Visserligen färdas sniglar långsamt men om denna snigel hade färdats ännu långsammare hade den inte hunnit fram till den plts där den mötte sitt öde. Hade den å andra sidan tagit sig fram lite snabbare hade den också klarat sig, a.n.o.e. ( allt nog och emedan, sekr.anm,) ;

Vissa färdas långsamt och andra fort,
men slutligen spelar det ingen roll,
tids nog  når vi fram till samma ort
där skillnaden är lika med noll.