Natural born killers?

I en trailer som gör reklam för ett naturprogram talar man om "naturens mördare", med hänsyftning på rovdjuren. Argus veterligt är människan den enda art som ägnar sig åt mördande, både inom den egna arten och, mer beklagligt, av andra arter. De oöverträffade mästarna inom detta gebit är som bekant Hitler och Stalin, men de har  gott om  efterföljare på en mer blygsam nivå, den senaste i raden den ryske "schackmördaren" som tagit livet av uppåt ett femtiotal människor.

Människan är en farlig best,
och den som mördar flest.
Av detta har djuren inget behov,
de jagar bara för rov.

Av alla varelser på vår jord,
är människan den enda som begår mord.
Först när människans tid runnit ut,
blir det på mördandet slut.

Argus som med snabba(hmm..Metusalems anm.) steg närmar sig sig sitt sjätte millennium drar sig till minnes vad Bertrand Russell,som tyvärr rycktes bort i sin ungdom bara 98 år gammal sade;

"Under hela min ungdom fick jag mig itutat att människan är ett förnuftigt djur. Under ett långt liv och på tre kontinenter har jag nitiskt hållit utkik efter bevis på detta påstående men hittills har jag inte funnit några."