Moget?

I dagarna firas enligt Expressen en festival i Spanien där syftet är att människor skall kasta mogna tomater på varandra.


Möjligen är tomaterna de mest mogna deltagarna i sammanhanget, reflekterar Argus som själv vid detta lag väl snarast är att betrakta som övermogen.

Praktisk filosofi.

I inlägget Av och för ondgör sig Argus ( med all rätt tycker han själv ) över att undervisningen i filosofi  enligt ett förslag ytterligare skall skäras ned i den svenska skolan. Argus misstänker att ett av skälen kan vara att okunniga politiker inte anser att ämnet är så¨att säga instrumentellt , d.v.s. det genererar inga pengar.Detta är en feltanke ( bland så många andra , när det gäller den svenska skolans arbete) vilket följande lilla historia från Bertrand Russells Västerlandets filosofi visar ;

En av de grekiska naturfilosoferna , Argus är inte tvärsäker men det kan ha varit en av de allra första , Anaximander , hade länge fått höra av sin omgivning vilken onyttig verksamhet han bedrev ;

Ni filosofer går ju bara och stirrar ner i backen.


Anaximander blev med tiden en smula trött på denna anmärking , höjde blicken något och såg att på träden växte det oliver. Så småningom observerade han ( som sann filosof ) att tillgången på oliver varierade från år till år. Han började (också som sann filosof ) fundera på varför och kom så småningom underfund med att mängden bin under blomningsperioden tycktes ha en avgörande inverkan på mängden oliver.

Han avvaktade ett år då förhållandena tycktes idealiska , köpte och hyrde varenda olivpress han kunde lägga vantarna ( i den mån han behövde några) på , därmed skaffande sig ett monopol och en icke föraktlig summa penningar.  


Detta visar att filosofer också och i mån av intresse kan vara praktiska män och dra sitt strå till den samhälleliga stacken.Postumt?

Ett litet exempel på den språkliga dimma vi allt snabbare glider in i på denna tillvaros ranka farkost hörde Argus på bilradion idag ;


En man som tagit sig ofoget före att skjuta ihjäl en f.d. ( f.m.f. ) vän har dömts till livstids fängelse och utvisning , den senare åtgården måste såvitt Argus , utrustad som han är med det blygsamma mått av intelligens som är utmärkande för flertalet människor, ske postumt.Denna hemfärd för mördarens del skulle i så fall mycket påminna om en som Country Joe McDonald and the Fish beskrev i sin odöliga satir över Vietnamkriget  " Think I´m fixing to die rag" tror Argus att den hette;

Be the first one on your block
to have your boy come home in a box.


Fotnot ; f.m.f.   får man förmoda, övers. anm. 

Repris.

Nyvaken efter några dagars eftermiddagsslummer
(minnas må man att Argus dagar är som sekunder blott,
 med den vanliga människans mått)
  finner densamme  att det i kön råder samma mummel,
regeringen har åter fått underbetyg
i enkätfråga med tusentals svar,
men statsministern, lika rund och dryg,
kommer med en dåres envishet att sitta kvar.
Argus kan kanske ge regeringen en liten ledtråd
och denna är att följa Berthold Brechts råd ;

" Skulle det inte vara enklare om regeringen upplöste folket och valde ett nytt?"

Skam på torra land.

Ni skämde ut Sverige , utropar  Aftonbladet , inte till den svenska regeringen, utan till ett fotbollslag.
En representant för den svenska regeringen , Kjell-Olof Feldt , utropade en gång frejdigt ;

När den socialdemokratiska regeringen övertog styret befann sig Sverige vid ruinens brant. Vi har nu lyckats ta ett steg framåt.

What´s a sweetheart like you doing in a dump like this?

När Argus betraktar sina ättlingar födda för blott några sekler sedan och föreställer sig deras framtidsutsikter är det inte utan att ovanstående ord av Bob Dylan  kommer för honom ;

" Vad gör en ängel som du på en soptipp som den här?"

Social kontroll.

En bidragande orsak till att vi idag lever i ett samhälle som liknar det Bertrand Russell beskriver i form av Grekland på 200-talet f.Kr. när han säger " den allmänna förvirringen bidrog till ett moraliskt förfall som var ännu mer påtagligt än det intellektuella." kan vara den brist på social kontroll som speciellt storstadsområdena uppvisar. I anonymitetens dimmor kan mycket döljas.

 

Apropå social kontroll, minns Argus en historia berättad av Richard Connor i hans härliga biografi över Wild Bill Hickock. På sin ålders höst ( Hickock blev trettionio år , vilket var en ansenlig ålder för en man med hans yrken , revolverman och kortspelare) drabbades Wild Bill av svikande syn och tvingades ta jobb som "skådespelare" i Buffalo Bills Wild West Show för att försörja sig.

 

En  kväll i New York begav sig Wild Bill och en kollega ut för en avkopplande krogrunda  och  blev på en bar "uppvaktade" av två Newyorkbor vilka var så erbarmerligt intellektuellt utrustade att de fick för sig att kritisera Wild Bills klädsel , som vanligt bestående av hjortskinnsjacka, bredbrättad hatt och läderstövlar.  

 

Den ene New York bon vänder sig till Wild Bill med orden ; Så , du är en riktig tuffing från de stora skogarna du?

  Nej, svarar Wild Bill med sin bedrägligt milda stämma , men jag kommer från ett ställe där alla vet vem som är hans pappa.

 

Härefter fördes diskussionen huvudsakligen med hjälp av biljardköer , ett  vapen som Wild Bill inte var särskilt van vid men snart lärde sig behärska.

Valmöjlighet.

Under morgonens tankegång som tillsammans med alla andra ( tankegångar ) medfört att Argus tappat en hel drös med kilon ( och den förste att hoppas att han aldrig hittar dem igen är Argus) kom han att tänka på den djupa sanning som finns i talesättet :

Jag är tjock , du är dum , jag kan banta.

Kvalitet?

En insändare uppmanar Aftonbladet att sluta skriva om hur bra man ( Aftonbladet ) är. Chefredaktören svarar på denna propå ;

 " Storleken har betydelse, åtminstone i tidningsbranschen. Men visst kan det bli lite för mycket  av  självskryt  över våra upplageframgångar."

 ( Självskryt är en språklig nydaning, åtminstone för Argus, däremot existerar ordet självskjut vilket dock inte betyder vad Argus , möjligen därtill förledd av inledningen på meningen, med skammens rodnad på sina uråldriga kinder måste erkänna att han trodde.)

 

Nåväl , vad som är intressant är att chefredaktören automatiskt jämställer upplagans storlek med hur "bra" Aftonbladet är. Tankegången , i den mån den existerar , är analog med att jämföra "kompositören" Thore Skogman och kompositören Allan Pettersson och anse att Thore Skogman var minst tio gånger "bättre" än Allan Pettersson därför att hans inspelningar kom ut ( tyvärr , Argus anm.) i minst tio gånger så stor upplaga.

 

Vad det gäller kvällstidningarnas kvalitet håller Argus  Tage Danielssons ord från en redaktör på Expressen för mer adekvata ;

En gång hade vi 1400 döda  när Aftonbladet bara hade 1200, det är skillnad i kvalitet det.

Stank.

Företrädare för Klu Klux Klan och det nynazistiska partiet NPD är av Nordiska förbundet inbjudna som gäster till Nyköping kommande helg, rapporterar Aftonbladet.

 

Argus kan bara hoppas att besöket blir kortvarigt ty aldrig förut har han så klart ( och med så många sinnen) förstått innebörden i talesättet ; 

Fiskar och gäster stinker efter tre dagar.

( Med den reservationen att de nu aktuella gästerna knappast doftar av Marilyn Monroes pyjamas , Chanel nr. 5 , ens innan de anlänt. Argus anm.)

Språkmisshandel.

I den vapenarsenal som används för att snabbt och säkert misshandla det svenska språket till döds hör väl inte särskrivningen till de värre , men nog så irriterande är den. Den fungerar ungefär som gerillaräder som dyker upp med en lömsk attack när någon , allraminst den lika blå som mångögde Argus anar det. Dagens exempel kommer från en tidning som skall vara glad att slippa skylta med sitt namn i detta sammanhang och ser ut så här ; Hem-ifrån.  Men hallåå( Argus barnbarnsbarnsbarns kommentar).

 

Konfucius ställde detta blygsamma krav på språket ;

Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det man menar.

 

Den dagen är inte långt borta då vi åter ser Babylons torn sträcka sig mot himlen. 

Relativt tillfälligt.

Startsidan på denna "sajt" ( det kryper i Argus ) är "tillfälligt " ur drift. Ingen begriper vad som i dessa sammanhang betraktas som tillfälligt , men tydligt är att det är ett högst relativt begrepp.

 

I sammanhanget vill Argus passa på tillfället(sic) och pulvrisera den urgamla ( Argus minns den från sin ungdom) floskeln " Allting är relativt." Faktum är att enligt logikens identitetslag är endast det som är relativt relativt (relativt?).

Osanning.

Under morgonens tankegång kom Argus att tänka på många politikers machiavelliska förhållande till sanningen och mindes bl.a. talesättet ;

-Hur vet man om en politiker ljuger?

-Han ( eventuellt hon, Argus anm.) rör på läpparna.

 

Ett sätt att undvika denna ovarsamma hantering av sanningen , en tillgång som Mark Twain beskriver som det finaste vi har och som vi därför skall vara rädda om och inte använda i onödan , är ju att politikerna följer Tokyo-Joes råd som det presenteras av Bryan Ferry och säger ;

Ask me no questions and I´ll tell you no lie.

Desorientering.3

Aftonbladet utropar i en stor rubrik; Billiga flygresor till Europa.  Argus blir här något förvånad eftersom han levt i villfarelsen att Sverige ligger i Europa , bl.a. av den anledningen att vi varit medlemmar i EU sedan 1995 efter ett dristigt beslut av socialdemokraterna som velat i frågan sedan början på sextiotalet.

 

Men som en företrädare för partiet sa ; Vi i socialdemokraterna har alltid velat och kommer alltid att vela.

Kapacitet.

Expressen rapporterar om bedragare som försöker tjäna pengar på tsunamioffrens anhöriga genom att påstå att offren är vid liv och att bedragarna mot ersättning kan ordna en återförening.

- Det är vidrigt att det finns folk som är kapabla till sånt här , säger en man som utsatts till Expressen.

 

Ja, hur låg den mänskliga hjärnans kapacitet än må vara i vissa fall finns det inga gränser för den  i andra fall , säger Argus.

Låg ribba och trädklättring.

De svenska studenternas kunskaper i matematik har nu nått en så låg nivå att t.o.m. Högskoleverket reagerar och kräver åtgärder, skriver DN. Ofta ligger studenternas kunskaper på mellanstadienivå. En student på en ingenjörsutbildning deklarerar , förmodligen inte utan stolthet ; Nu har jag lärt mig bråkräkning.

 

Detta är förstås inte så underligt i en skola som sjunkit  allt djupare de senaste fyra decennierna genom att den grönköpingska principen ; För att höja elevernas kunskaper i matematik kommer standardproven att förenklas, tillämpats.

 

En tröst för tigerhjärtan kan möjligen vara att det kanske inte står så värst mycket bättre till på andra håll. Argus såg en filmsekvens där en engelsk flicka i övre tonåren på en karta ombads peka ut Suezkanalen , vilket visade sig bli något av ett problem då hon inte bara inte visste var den fanns , hon visste inte att den fanns.

 

Men, för att travestera Sigrid Undset; Alla är inte gjorda för att klättra i kunskapens träd.

Avdelningen truismer.

Med en förvånansvärd förmåga att konstatera det uppenbara, säger en amerikansk massmördare ;

"Jag måste vara ett monster."

Saknad.

Bert Karlssons bolag Fame World saknar 33 miljoner , skriver DN.

Vem gör inte det , skriver Argus.

 

Men , som Danny Kaye sa ; 

Det krävs mer än pengar för att göra en man lycklig. Man måste också ha aktier , guld och fastigheter.

Den enes bröd....

En svensk man har blivit dödad av en skorpion som han ( inte ) förvarade i ett terrarium.

Den afghanistanske helbrägdagöraren Mohammad ( efternamnet har tyvärr undsluppit Argus , vars hörsel är långt ifrån paritet med hans syn) låter sig emellertid inte avskräckas av detta utan använder sig av dessa mysiga varelser för att bota såväl psykologiska åkommor som hudsjukdomar.

 

För Argus är det bara att instämma i det franska ordspråket ;

Det den ene lever av , dör den andre av.

Ett av tre.

Regeringen planerar enligt Sv.D. tre åtgärder. 50 000 svenskar skall "sysselsättas" , högskolan skall byggas ut med 15 000 platser och barnbidragen skall höjas.

 

Av dessa tre åtgärder har åtminstone den sista en förankring i förnuftet och ett rätt av tre möjliga , är med tanke på tidigare prestationer av socialdemokratiska regeringar , där nivån legat på noll av tretton, ett steg framåt.

Persona non grata.

Nyligen besökte Argus Finland (vid tidpunkten för VM-starten) . När han och sällskap skulle gå ombord genomfördes en identitetskontroll , antagligen för att i möjligaste mån hindra oönskade personer att komma in i Finland vid tillfället för tävlingarna.

 

Denna händelse har har fått dessa följdverkningar i Argus hjärna ;

 

Kanske är vi i Sverige alltför flata

mot personer som borde vara non grata

vid våra gränser stoppas ingen alls

som kan dra en skaplig vals. 

Fel.

En man som åtalats för ett kvinnomord och mot vilken det nu kommer nya graverande uppgifter säger att ;

"Jag var på fel plats vid fel tillfälle."

 

Argus kan bara , med sorg i hjärtat , konstatera att detta i ännu högre grad gäller offret.

Av och för.

I ytterligare en ansträngning att slå den sista spiken i den likkista som den svenska skolan numera utgör läggs ett förslag fram att minska undervisningen i filosofi. Detta sker under en period då friskolor av diverse obskyr karaktär får allt större frihet att sprida sitt förvirrade nonsens oemotsagda.

 

Det är sant att skolan har många uppgifter ( dock inte att vara spjutspetsen på vägen mot socialismen , som Ingvar Carlsson en gång utbrast, man kan bara hoppas att han nyktrat till sen dess) men den viktigaste måste vara att lära eleverna tänka.

 

Vetenskaper som matematik , ekonomi och fysik ger människan något att leva av , men litteraturen, konsten och filosofin ger henne något att leva för och är därför minst lika viktiga.

 

Men i den intellektuella förvirring som råder kanske det är som Olle Holmberg säger ;

"Filosofens lott är att sitta nykter vid de berusades gille." 

 

Sakta genom stan.

En undersökning från Sifo visar att nästan var tredje kvinna känner oro för att gå ut efter mörkrets inbrott.

 

Denna nyhet(?) föranleder Argus att till melodin Sakta vi gå genom stan skalda följande rader ;

 

Oh, det är läskigt  när mitt Stockholm är mörkt

sakta gå hem genom stan

i natt går man skrajsen som f-n

sakta sin väg genom stan

 

Oh, en polis eller tre vore väl något att se

när man skrajsen går hem genom stan

man är rädd och skrajsen så man kan dö

när man sakta går hem genom stan.

  

Humor.

" Den totala frånvaron av humor i Bibeln är något av det mest besynnerliga i hela litteraturen." menar A.N. Whitehead , matematiker , som tillsammans med matematikern och filosofen Bertrand Russell författade Principia Mathematica.

 

Ett alternativ är ju att se hela boken som ett skämt , menar Argus , satiriker, som på alldeles egen hand författade detta inlägg.

Mjölk och öl.

Arlas nye vd heter Peter Tuborgh , ett namn som leder tankarna till en helt annan dryck än mjölk.

 

Argus kommer minns i sammanhanget en liten historia i John Steinbecks underbara Cannery Row eller den minst lika underbara Riddarna kring Dannys bord.

 

Doc , som är marinbiolog, är på väg  längs den kaliforniska kusten för en insamlingsexpedition. Han stannar till vid ett litet hak för att få något i sig och när han funderar på vad han skall välja , kommer han på att han alltid undrat hur blandningen öl och mjölk smakar. Han bestämmer sig för att det rätta tillfället att skaffa sig empirisk kunskap på området nu har infunnit sig och beställer ett stort glas innehållande femtio procent öl och minst lika många procent mjölk.

 

Han finner smaken vämjelig , men vad som fångar hans uppmärksamhet är reaktionen hos övriga gäster som tittar på honom som om han vore en uppenbarelse från yttre rymden och Doc inser att i vissa fall krävs det inte mycket för att en människa skall falla totalt utanför vad som är accepterat beteende. 

 

Om öl har Argus annars samma åsikt den nyligen utgivna Hávámal ;

Vid eld skall öl drickas.

Fusk.

I samband med friidrottsVM i Finland har fusk i form av doping avslöjats. Argus måste med skammens rodnad å sina uråldriga kinder erkänna att även han sänkt sig till den låga nivå som fuskandet i ädel tävlan innebär.

 

Argus har på inrådan av en kärstående , som redan är lycklig innehavare av dylik apparatur, införskaffat en st. ( styck, inte steg, övers.anm) stegräknare för att hålla lite koll på sina motionspromenader. På det sättet får vi ju också möjlighet att mäta och jämföra våra gångprestationer.

 

Då Argus ekonomi  under det senaste ( och för Argus del möjligen sista ) millenniet befunnit sig i en tillfällig, men djup, svacka valde han ett lågbudgetalternativ i den mängd alternativ som finns. Det har visat sig att hans räknare kan vara något överkänslig och alltför lättvindigt registrerar en rörelse som ett steg. 

T.ex. har Argus upptäckt att han genom att köra genom ett gupp i vägen kan få sig ett steg tillgodo, varför han nu gladeligen styr sitt fordon genom alla de gropar ( gröpper?) som Vägförvaltningen så hänsynsfullt kvarlämnat , säkerligen med Argus och hans stegräknare i åtanke.

 

Apropå fusk kan det vara värt att ha André Gides ord i åtanke ;

"I en värld där alla fuskar , blir den ärlige en bedragare."

Livförsäkring.

Under tankegången denna härliga augustimorgon kretsade Argus tanker för en stund kring den amerikanske seriemördare som vill (bort?)förklara sitt beteende med att han som barn "slog huvudet i" och därefter blev besatt av demoner. För Argus förefaller sambandet något egendomligt , men möjligen har vi här att göra med krafter så starka att de står över den simpla logikens.

 

Nåväl Argus, som under millennierna själv "slagit huvudet i" ett antal gånger och ibland av orsaker som bör förbigås med största möjliga tystnad, kom här att tänka på vilken billig livförsäkring ( i synnerhet för offrens vidkommande) en hjälm hade varit i detta fall och möjligen ännu är för denne man som fortfarande tycks vara ute och cykla.

Kludd.

En kvinna som låtit tatuera en larv som röker en vattenpipa på sin kropp har nu ångrat sig ( det är inte utan att Argus kan förstå denna känsla ) och hitintills betalat nästan 20 000 kr. för att bli av med den , skriver Aftonbladet. Desutom är återställningen till kroppens naturliga ( och bättre , Argus anm.) utseende långt ifrån smärtfri.

 

En replik av Jerry Seinfeld , en god kännare av mänskligt beteende , faller Argus i minnet ;

"Tänk att vi fått så tråkigt att vi måste rita på våra kroppar."

Ståplats i h-e.

Expressen har ( förgäves) försökt få en intervju med en advokat som begärt att en våldtagen kvinna i rätten skall ta på sig de jeans hon bar vid våldtäktstillfället. Detta för att bevisa att jeansen var så "tajta" ( oh , dessa fruktansvärda anglicismer , Argus anm.) att våldtäktsmannen omöjligen kunnat klä av offret dem.

 

Lyckligtvis kunde målsägandebiträdet avstyra denna för offret fasansfulla förnedring och hon säger ;

" Såhär efteråt måste nog advokaten också ha insett att det inte var så smart."

Detta måste i så fall ha varit andra gången i mänsklighetens historia en död hjärna ( och ett dött hjärta) återuppväcks och en sensation av den digniteten att en egen advokaternas religion borde instiftas ty i den nu förhärskande har de det kärvt, för som talesättet lyder ;

 

Så länge det finns ståplats i h-e , kommer ingen advokat till himmelen.

Vård.

Hemkommen från morgonens tankegång kan Argus i DN läsa att antalet fängelsedömda för narkotikabrott har ökat med 68% på tio år och att den gruppen nu är större än antalet våldsdömda.

Till denna artikel fogas , i vanlig ordning, ett socialpornografiskt tillägg ,förmodligen i syfte att påvisa de stackars narkotikasmugglarnas utsatta situation i ett samhälle som inte det minsta "bryr sig " som termen lyder.

 

I detta fall är den utsatte en 57-årig f.d. ( före detta , eller möjligen för dålig , Argus anm.) sjökapten som åkte fast när han för åtta år sedan försökte smuggla 30 kilo amfetamin mellan Danmark och Sverige, en handling som man kunde misstänka att sjökaptenen med normal intellektuell kapacitet skulle förstå att samhället inte skulle bli stormförtjust över.

 

Denne f.d.( se anm. ovan) sjöfarare , numera kåkfarare ondgör sig över att han under sin fängelsetid inte fått  "någon samhällsanpassad vård namnet."

 

 Man skulle annars kunna tro att en man i sextioårsåldern som lyckats utbilda sig till sjökapten , även om denna utbildning inte kräver någon gigantisk intellektuell kapacitet , det är väl det där med styrbord och babord som kan vara lite knivigt i början, skulle kunna klara sig utan samhällets stöd under några år och på så sätt frigöra resuser till vård av offren för han och hans gelikars verksamhet.

För syns skull.

En svårt synskadad svensk man har fått ett föreläggande från Vägverket om att förnya körkortet. Med uppmaningen följer rådet ;

 "Om du inte kan skriva under personligen , kan en god man underteckna åt dig."

 

Pensionären ställer sig , inte utan skäl i Argus tycke, frågan hur en person som inte kan skriva sitt namn kan anses vara kompetent att köra bil.

Vägverket ställer sig inte den frågan , så formeln för förvirrat svenskt myndighetsutövande ;

Inkompetens + Inkompetens= Inkompetens ser ut att stå sig.

 

Men det är kanske bara så som Bertrand Russell säger ; Vår tid är lika full av idiotier som alla andra och en vis man njuter av det som erbjuds i överflöd.

Botemedel?

En knivbeväpnad man har gått till attack mot barn på en lägerskola anordnad av Svenska kyrkan.

En ledare kommenterar händelsen med ; " Alla som kommer hit är inte i psykisk balans."

 

Argus kommenterar händelsen med ; Det är nog tveksamt huruvida en vistelse på Svenska kyrkans lägerskola förbättrar detta tillstånd.

Stömhopp och sunt förnuft.

Strömhoppen från vänsterpartiet fortsätter och börjar snart återge Argus tron på det vanliga sunda förnuftet, en mänsklig tillgång som förresten inte alls är så vanlig som epitetet försöker få en att tro , för att travestera Voltaire.

Omöjlig ekvation.

Ams ( Arbetslöshetsmarknadsstyrelsen) presenterar ny siffror över arbetslösheten i landet. De , enligt sovjetisk modell justerade, siffrorna över antalet arbetslösa är 281000 "öppet arbetslösa" och 101 000 sysselsatta i "arbetsmarknadspolitiska" åtgärder.  Den officiella siffran över antalet människor är alltså 382 000 .   Antalet lediga platser på landets arbetsförmedlingar uppgår till 20 000.

 

Samtidigt pågår en närmast sinnesförvirrad häxjakt på arbetslösa som inte anses anstränga sig tillräckligt för att få ett arbete. Man måste vara utrustad med en mycket  blygsam matematisk förmåga för att inse att ekvationen 382 000 arbetslösa och 20 000 lediga arbeten helt enkelt inte går ihop.

 

Möjligen måste man ha så dålig matematisk kompetens att man i likhet med en före detta finansminister hade underkänt i studentbetyget , vilket inte ansågs som något hinder för att delta i styret av Sverige och därmed cementera arbetslösheten.

Redan trött?

Expressen ger med anledning av att många människor i dagarna återvänder till sina arbeten och redan känner sig trötta på jobbet några goda råd, bl.a . inplanerandet av några lediga dagar efter semestern för att göra något roligt.

 

Detta påminner Argus om en bekant han en gång mötte på gatan , som såg sliten ut ( den bekante) ( och, vid närmare eftertanke, gatan). Argus frågade honom varför han hade råkat i detta beklagansvärda tillstånd och mannen svarade ;

Ja ,  att bära plank och tegel fyra våningar på ett bygge tar på krafterna.

Det kan jag förstå sa Argus , hur länge har du jobbat med det?

Jag ska börja på måndag, sa mannen.

 

F.ö. anser  Argus att staten brister en del i sitt försörjningsansvar under den långa, besvärliga perioden mellan barnbidrag och pension.

Under armen.

Efter en promenad till en stormarknad med en när och kärstående vållade  "återgången" en del problem vad det gäller hembärandet av införskaffade förnödenheter ( plus en del annat.)

Argus vänstra arm och hand är fullt sysselsatta med att manövrera en krycka och i den högra (handen) höll han den vackra tiken Julia, detta medförde att den kärstående belastades med det mesta av det inköpta.

 

Argus , som kan vara nog så knipslug när anledning( vilket är ofta ) och tillfälle( vilket inte är lika ofta) erbjuds, kom efter en stunds idoget tänkande på en lösning på detta problem; genom att flytta den kroppsdel som upptog plats under hans högra arm till det lediga utrymmet ovanför axlarna kunde en del plats för konsumtionsvarorna erbjudas.

 

Med anledning av detta funderande på huvudet och dess ( eventuella) innehåll kom Argu av bara s.m.s farten att  tänka på Albert Einsteins yttrande;

En riktigt duktig hjärna kan faktiskt överleva grundskolan.

 

Vinnarskalle.

Robert Kronberg , svensk häcklöpare , säger i intervju inför sitt kvallopp i VM, att han kommer att springa fort om han känner för det och långsamt om han känner för det.

 

Det är vad Argus kallar tävlingsinstinkt det.

En stol mindre.

En kommunpolitiker  i Svalöv, "centrumdemokrat" enligt Aftonbaldet, har slagit sönder en stol under ett sammanträde. Denna tragiska decimering av lösöret i  sammanträdeslokalen torde medföra, dels att politikerna i kommunen har färre stolar att sitta på och därmed som Falstaff Fakir säger, svårare att sätta sig bredvid sig själva.

Prioriteringar.

En känd klädkedja försöker sälja sina produkter efter reklammottot ;

Lägg mindre pengar på att se bra ut , mer på att ha roligt.

 

Detta är en princip som Argus , efter att ha tillämpat den under ett antal millennier, ställer sig aningen tveksam till.  Den har för hans vidkommande medfört att han idag är i besittning av en fulhet lika imposant som Sokrates ,som bekant utan några som helst jämförelser i övrigt, varför Argus kropp idag utsätts för ett restaurationsprogram lika omfattande som Venedigs.

 

Angående pr för klädförsäljning kan Argus bara hålla med den okände som säger ;

Det ser så fult ut när folk utelämnar bindestreck ;

"Här säljs begagnade kvinns och manskläder".

Dubbla budskap eller inne i dimman.

En svensk "blueslegend" säger i Expressen att cannabis borde tillåtas. Anledningen skulle vara att lättare droger inte utgör något hot.

 

Om sitt eget droganvändande säger denne profet och vapendragare till Leary att han visst har rökt men att han inte gör det längre , därför att det är lätt att det går åt helvete. Inte för honom , men för andra.

 

Det verkar som om något som denne "legend" råkat få i sig på något sätt påverkat hans klartänkthet.

Fanatism.

I Aftonbladet kan Argus idag läsa om glutenallergiker och deras problem.

 

Osökt vandrar hans tankar vidare till den lilla grupp militanta glutenallergiker som hade uppnått samma grad av intellektuell kapacitet som de islamitiska extremisterna och vars stridsrop löd ;

"Bränn alla väderkvarnar." 

Brandskada.

Två pojkar har brandskadats på ett konfirmationsläger , enligt Aftonbladet är "exakt vad som hänt lite av ett mysterium."

 

Två möjliga förklaringar i biblisk anda som Argus kan tänka sig är de råkat komma i närkontakt med en brinnande buske eller att prästens brinnande ande varit i så att säga hetaste laget.

Samband?

Dagens Nyheter meddelar idag att svenskarna äter mer lugnande mediciner än förr.

Samma dag skriver Expressen  att en islamsk grupp blådårar hotar Sverige , oklart  framstår det för Argus av vilken anledning eftersom vårt land utgör en fristad för vilken form av sinnesförvirring som helst , inkluderande muslimska fanatiker.

 Det är inte utan att Argus misstänker att det ökade behovet av lugnande medikamenter kan ha med den tilltagande förvirringen i världen att göra.

 

Vad gäller mediciner kan Argus f.ö. bara instämma i det swahiliska ordspråket ;

"Det finns medicin mot galenskap, men inte mot dumhet."

Människans bästa vän.

Argus har , i repris, fått erfara att den vackra svarta tiken Julia är hans trognaste, bästa och snart sagt enda   vän.

 

Det framstår för Argus som aningen svårförklarligt vari denna hundens vänskap och trohet till mänskligheten bottnar eftersom densamma( mänskligheten) har ansträngt sig minimalt för att förtjäna den, men möjligen kan den höra samman med att en del hundar har samma intellektuella kapacitet som majoriteten av mänskligheten och endast överträffar den ( mänskligheten) i trofasthet.

Många sämre sidor blir det.

På nätet , eller webben som Argus ibland säger i sina ( fruktlösa , min anm.  ) försök att verka yngre än sina snart uppnådda fyra millennier, kan lystna läsare finna rubriken ;

"Socialdemokratins sämre sidor."

Efter genomläsningen av dessa ( sidor) finns det en viss risk att den lystne läsaren finner samma meddelande på sin skärm som Argus återfann efter ett  decennium av sökande efter en specifik uppgift ;

 

You´ve now reached the last page of the Internet."

Förstånd?

En kvinna har fått ett vietnamesiskt hängbuksvin skjutet av en "jägare" , som misstog(?, Argus frågetecken) det för ett vildsvin och efter att ha dödat djuret tog ur inälvorna och tog kroppen med sig.

Kvinnan anmälde "jägaren" för stöld eftersom han ju tagit djurkroppen med sig , men en assistentåklagare ändrade brottsrubriceringen till olovligt förfogande , till vilket kvinnans kommentar blir;

"Det övergår mitt förstånd hur det kan räknas som någonting annat än stöld när man tar något som tillhör en annan."

 

Ja , för att förstå det måste man nog vara utrustad med ett förstånd i paritet med en representant för det svenska rättsväsendet , exempelvis en assistentåklagare , blir Argus kommentar.

Rötmånad.

Under morgonens tankegång föll det Argus in att augusti ( respekterade läsare må ha i minnet att för Argus vidkommande framstår  en månad som en bråkdel av en sekund) och därmed rötmånaden har infallit.

Hans tankar vandrade vidare och stannade till hos William Shakespeares Hamlet och repliken ; " There is something rotten in the state of Denmark."

 

Hade Hamlet levt idag och haft näsan riktad mot öster hade han kunna tillagt ; " But everything must be rotten in the state of Sweden."

 

"Rättsstaten."

Den unge gentleman som I Motala , en  i övrigt vacker stad som denne unge man dock genom sin blotta existens där kraftigt bidrar till att förfula, utnyttjat en trettonårig flicka sexuellt , ett brott som han erkänt, har begärt 130 000 kr. i skadestånd eftersom häktningstiden med 3 månader överskrider den månads "ungdomsvård" han dömts till.

130 000 överskrider med 35 000 de 95 000 som offret fick i skadestånd.  " Extremt sjukt." säger flickans pappa om detta krav och frågan är väl om inte denna kommentar beskriver hälsotillståndet hos hela det svenska "rättsväsendet" på pricken.

 

Den som därför inte skulle höja ett endaste av sina många ögonbryn av förvåning om denne unge gentleman och  framtidshopp bevärdigades denna summa av skattemedel vore Argus.

Usamas sång.2

I samband med att Usama bin Laden hotar med att trappa upp kriget mot Europa, har sagde potentat beställt en ny och lite "vassare" , eller hottad ,  version av Usamas sång och härvid lovat Argus gratis olja under resten av Argus liv, ett löfte som Usama nog kan komma att åtra(ångra,återkalla, övers.anm.) både en och två gånger i takt med att Argus hankar sig fram sekel efter sekel.

 

Nåväl ,  här är den nya versionen ( fortfarande på melodin Med en enkel tulipan ( jodå, Argus kan en hel mängd andra melodier , men vilka två dessa är vill han för närvarande inte avslöja) ;

 

Jag är en fanatisk muhammedan

och jag är ilsken som f-n

jag vill så gärna , jag vill så gärna bombardera.

Fattigpolisen?

DN som faktiskt oftast skriver en fullt läsbar svenska, har i ett reportage om romer lyckats åstadkomma följande rubrik :

"Utan pengar på fickan kastar polisen ut oss från Sverige."

Grammatiskt är satsen ett missfoster , men den innehåller en sanning varför Argus är beredd att mildra sin kritik till ett hovsamt ; Vad fel du tänkte fast rätt det blev.

 

Om språket i svensk press tycks annars gälla de Talleyrands ord ;

"Människan har fått språket för att kunna dölja sina tankar." 

"Rättsstaten."

Ännu ett tecken på den förvirring som råder i "rättsstaten" Sverige beskrivs i dagens(sic)DN.  Det gäller den här gången asylsökande som kommer till Sverige utan identitetshandlingar.

" Ett av de allra största  problemen vi har i asylsystemet ( jo, hon säger så) idag är att så väldigt många människor saknar identitetshandlingar. De allra flesta  medverkar till att fastställa sin identitet ( vänligt av dem, Argus anm.) men alla gör inte det." säger "migrationsminister" Barbro Holmberg.

 

Det kan inte vara den lättaste uppgiften här i världen att avgöra människors rätt till asyl om man inte vet vilka de är och följaktligen inte ens varifrån de kommer och det är inte utan att Argus misstänker att ett och annat misstag gjorts och görs.

Torka?

Om inte än inte väderleken är den torraste , så måste det i alla fall råda nyhetstorka kan Argus konstatera när han i Metro läser att en Tv-meteorolog skall klippa sig om en vecka.

Förändring och utveckling.

Argus har avlagt ett besök i vårt lilla , men med tigerhjärta utrustade, östra grannland där ju friidrotts-VM snart går av den s.m.p.s. ( som man plägar(brukar, övers.anm.)säga) stapeln. Argus tog tillfället i akt och deltog i en förtävling i jättemaraton( 420 195,37 m., klassen äldre än 4 millennier)  där han bland 19 deltagare belade en hedrande 18.e plats av de som fullföljde. ( I likhet med Carro och Kajsa mörkade Argus sin VM-form , med den skillnaden att Argus gjorde det (mörkade) under själva tävlingen.)  Det är möjligt att Argus får ta sitt recept för uppladdning ; att under året innan stora tävlingar äta och vila sig i form, under omprövning.

 

Nåväl , during the loneliness of the longdistance runner kom att Argus att tänka på hur det lilla landet med tigerhjärtat som fostrat män som J.L. Runeberg och Gustaf Mannerheim nu har Mark Levengood som ansikte mot omvärlden.

 

Detta kan vara ett , i den långa raden av , exempel på att förändring inte alltid är samma sak som utveckling. 

Stress?

För ro(sic) skull utförde Argus ett stresstest på Aftonbaldet.se , även om han inte har någon större anledning att misstänka att han drabbats av denna moderna farsot. Lugnad var det också Argus som blev när svaret kom ;

" Är du säker på att du lever?"

 

F.ö. gäller väl denna definition på stress såväl Argus som många andra ;

"Vi har för mycket att tänka på. Eller för lite att tänka med." 

Avdelningen truismer.

DN , som möjligen missförstått sin uppgift som nyhetsförmedlare, meddelar idag, som en nyhet , att ;

 " Lagen ger dåligt skydd åt brottsoffer."

I ett land med ett fullständigt sinnesförvirrat rättssystem   tillhör väl detta knappast förstasidesnyheterna?

Synfält.

En svensk skådespelerska har opererats för ( mot ?) sin närsynthet och säger nu ;

 " Jag vaknar på morgonen och vet var jag är."

 

Argus , som trots sina många ögon har svårt att på nära håll upptäcka något som är mindre än en lada ( byggnaden , inte bilen , min anm.) vet trots allt var han är när han vaknar och är med tanke på sin ålder tacksam att han överhuvudtaget gör det ( vaknar.) Däremot är det inte alltid som han är säker, med tanke på det han ser,  på att han vill  vara där han är när han gör det ( vaknar.)

 

Runda magar och sann kärlek.

Enligt Expressen och då måste det väl vara sant , reflekterar Argus , är två miljoner svenskar överviktiga.

Innan Argus ger sig ut på sin morgonmotion för att lämna sitt bidrag till en minskning av detta Nuderska köttberg , kommer han att tänka på George Bernhard Shaws ord ; " Den enda sanna kärleken är kärleken till mat." , en förälskelse som i likhet med en annan kan orsaka rundare magar , funderar Argus.