In och ut.

Uppdrag Granskning tar idag upp amalgamfrågan. Det tog svenska myndigheter ett par decennier att fatta att det kunde vara riskabelt att arbeta med och stoppa in i munnen en av världens giftigaste metaller, kvicksilver.

John Steinbeck säger att det mesta som kommer ur människomun är giftigt, men det gäller en hel del som kommer in också.

And the rest is silence.

Försäljningsföretaget Silencium(Tystnad) söker "kommunikatörer", vilket transp..f´låt inspirerat Argus till följande opus ;

På försäljningsföretaget Silencium,
ska man tydligen vara stum,
sitta i sin telefon helt tyst
utan att säga ett endaste knyst.

Undrar om försäljningen med en sån taktik
kan bli någorlunda framgångsrik,
eller måste man i yttersta nöd
framleva sina dagar på vatten och bröd?


Rea!!

Spionen Stig Wennerström,som nu har gått till sällare jaktmarker, sålde enligt Aftonbladet ut Sverige till Sovjetunionen för 600 000 kr på femtio och sextiotalen. Argus tippar att han idag  nog måst gå ner en hel del i pris.

En ny Sven Duva.

Under sin (välgörande) korta karriär som utrikesminister hann Bo Ringholm meddela att han tycker att det är glädjande att befolkningen i Vitryssland kämpar för demokrati.

Intellektuellt står väl Bo Ringholm på ungefär samma nivå som Sven Duva och skulle kanske kunna tänkas vara upphovsman till följande odödliga poem;

I min hjärna finns inte en rättkopplad synaps,
där råder  faktiskt fullständig kollaps,
ja,kaoset är helt utan slut,
skenet bedrar, jag är t.o.m. dummare än jag ser ut.

Egentligen skall jag troget stå kvar på min post,
men eftersom jag i hjärnan är totally lost
är det nog bäst att jag drar härifrån
och lämnar över till Jan Eliasson.




Egoism och altruism. Fritt efter Storm P.

Tänk så egoistiska alla människor är,
ingen tänker på någon annan här.
Alla andra tänker på sig,
det är bara jag som tänker på mig.

Lite altruism till mig skulle inte skada,
det skulle göra mig(och mina arvingar) glada.
Men snåla är människor och till sinnet små,
så det får man väl hoppas förgäves på.

Tystnad (med modifikation).

Ett känt svenskt motto från andra(sista?) världskriget får fortfarande anses gälla,dock med viss modifikation, så att det numera lyder;
En svensk tiger. Och lider. 

Som man frågar får man svar.

En reporter i P1 frågar Vitrysslands ambassadör i Sverige om Vitrysslands president är en diktator.
Om ambassadören svarat ja på den frågan hade han nog varit ambassadör någonstans mycket  avigare  beläget. Hades,kanske?

Genröst och tursamt.

I radions P1 meddelar Göran Persson att andra länder får forma sin egen politik. Det tycker Argus var ett generöst uttalande av statsministern. Med tanke på hur den svenska politiken är "formad", är  det dessutom tursamt för dem.

Ominöst.

Under morgonens kombinerade powerwalk och tankegång denna myggfria morgon passerade Argus(med god fart) en skylt med den olycksbådande texten "Ättestigen".
Detta är nog så nära ättestupan Argus kommer utan att slutgiltigt dratta över kanten, var det densamme som  tänkte då.

Men inför allas vår förestående avfärd,  i de  flesta men inte alla, fall, en beklaglig händelse,  får man väl tänka som Jean Giraudoux ;
Döden är livets pris

"Klage-Wijsa, Öfwer thenna Torra och Kalla Wååhr."

Fy  för  denna  kyla som  envist  biter sig  fast,
jag önskar att påskkärringen  kommer  med sin kvast,
till Blåkulla sopar den bort,
och ger oss väder av helt annan sort.

Sol och regn och värme blid,
det vore verkligen för dessa tid,
tänk att få se Tussilagons första knopp,
ur skira gröngräset sticka opp.

Trött är Argus på Fimbulvinter
och ännu tröttare på fötter som slinter,
på lömsk och farlig is,
trött på vinter på alla vis.


Ledning och kompetens.

Folkpartiets näringspolitiske talesman och vice ordföranden i Riksrevisionen Eva Flyborg anser att de statliga företagen är inkompetent och kriminellt skötta.
Detta uttalande väcker i Argus minne till liv anekdoten om ordföranden för de intagnas förtroenderåd som hos anstaltsdirektören klagade på  den dåliga värmen  på  fängelset;

Ja, det kanske beror på att vi har så många kriminelle element  här , sa  direktören.
Ja, eller på att det är skit i ledningen, svarade  den intagne.

När det gäller kompetens har Argus f.ö. en bekant som hävdar att alla beslut av dignitet bör fattas av människor med minst tre års högskoleutbildning och fem års erfarenhet från näringslivet.
Politiskt står denna person emellertid till höger om Djingis kahn varför man kanske får ta denna åsikt med åtminstone ett par nypor salt.

Alternativ karriär.

Färre än hälften av de studerande vid fyra ingenjörslinjer klarade första tentan i matematik.
De bör dock inte  kasta den berömda yxan i den lika berömda sjön, snarare tvärtom, ty alternativa karriärmöjligheter står alltid till buds.
Ta t.ex. Bo Ringholm som av ett oblitt öde underkändes i matematik men ändå lyckades hanka sig fram till posten som Sveriges finansminister;

Jag hade så svårt för matematik,
tack Gud att det finns politik,
där finns inget facit som säger vad som är rätt eller fel,
allt är, liksom fotboll, bara ett  spel.
  


Brist.

Polisen i Sverige har bristande kunskaper när det gäller att förhöra barn som utsatts för brott meddelar P1.
Polisen  har också bristande kunskaper när det gäller ekonomisk brottslighet, meddelar P1 något senare.
De är däremot ena hejare på att ta fast desperata bilister som kör utan bälte,meddelar Argus.

Berättigad.

P1morgon refererar till en undesökning som visar att svenskarna är de som är minst stolta över sitt land, endast distanserade av Lettland. Denna bristande stolthet över Sverige har av våra politiker gjorts fullt  berättigad.

Solitärt firande.

Statsministern firar enligt Rapport  att han suttit vid makten i tio år i dagarna.
Det är han nog ensam om att fira.

St.st.

Expressen skriver om de arma svenska studenterna som så småningom skall bära Sverige på sina redan skuldtyngda skuldror att de är sönderstressade och utbrända. Annat var det på Argus tid, då gavs det utrymme för både den ena och andra förlustelsen vid sidan av studierna.
Detta faktiskt i sådan mängd att Argus, sanningsälskande som han är, i ärlighetens namn brukade titulera sig St. st. d.v.s. stundom studerande.

Annars finns det väl egentligen ingen gräns för hur mycket en student kan plugga, för som Falstaff fakir säger;
Mycket läsa gör dig klok,
därför läs varenda bok.  

Ode till flegmatikern.



                        Jagar och jäktar gör väl bara den som är dum
                                                 den vise inser vanitas vanitatum
                                         att allt är fåfängligheters fåfänglighet
                        och ett jagande efter vind, den kloke redan  vet.

                                                      Varför göra tillvaron till en strid,
                                                           när man kan bida i ro sin tid
                                                                   leva livet lugnt och stilla
                                                  göra litet gott och ännu mindre illa.       

Sömnlös och långlivad.

Människor klagar då och då över sömnlöshet och det är klart, det kan ju inte vara skönt att vakna upp efter en sömnlös natt. De kan dock söka tröst i tanken på den asiatiske farmare som enligt Aftonbladet inte sovit på 30 år.
Argus som själv,under milleniernas lopp, har både ett och två sömnlösa sekler i rad bakom sig, finner tröst i tanken; ju kortare tid du sover, ju längre lever du.  

Att ta bladet från munnen.

Ulrika By skriver 7/3 en artikel i DN(Att se iskylan...) som är så långt från den politiska korrekthet (att vara politiskt korrekt innebär oftast att man är inkorrekt på alla andra punkter) som DN brukar uppvisa i sådana här fall att Argus oroligt frågar sig hur länge Ulrika By kan få fortsätta skriva artiklar från Stockholm. Förmodligen sänds hon snart ut som lokalkorrespondent till ögruppen Hävringe.

Artikeln tar upp ungdomsbrottsligheten och skildrar en rättegång ; " En del av de inblandade, långt ifrån alla, men en del,verkar knappt förstå vad de är med om. Deras vokabulär är för torftig. Deras syn på rättssamhället existerar inte,deras anknytning till det organiserade samhället är minimal."

Det skall bli intressant att se hur länge det dröjer innan det kommer ett erkännade från politiskt håll att  denna grupp människor faktiskt existerar och med Thomas Hobbes ord kommer att  förvandla vår tillvaro till ett allas krig mot alla och göra vårt liv kort,djuriskt och brutalt om inget görs för att hindra det. 

Lågt.

Svenska politiker, av alla kulörer, säger sig värna om låginkomsttagarna och deras välfärd. Av 15 jämförda europeiska länder (DN Kvinnodagen) ligger Sverige på en trettonde plats när det gäller inkomstutveckling för denna grupp med en ökning av inkomsten på 0,3 % per år 1981-2000 för den fattigaste femtedelen.( Irland toppar med 6%.)

" I thought I was low, but man that´s low." som "Little" Freddie King säger. 

Trouble shooting.

I en hearing angående narkotikans vägar till Sverige säger en av deltagarna om ett av problemen;
Detta är något man bör titta på.
 Genom millennierna har Argus skaffat sig en så gedigen empirisk kunskap om omöjligheten av att lösa problem genom att "titta på dem", att han på det bestämdaste avråder från denna metod. Hellre skulle han då rekommendera sin gamle vän,tyvärr i förtid avlidne, Alexanders metod.  

Men möjligen hade deltagaren samma syn på problem som den okände tänkare som säger;
Här löser vi inga problem,här skapar vi dem
 

Lågoddsare.

JO har beslutat granska statssekreterare Lars Danielsson, en man som måste vara utrustad med antingen ett av världens sämsta minnen eller rymligaste samveten.  
Oddsen på att statsministern å det plötsligaste salvesefullt kommer att uttala sitt fulla förtroende för statssekreteraren måste vara så låga att de knappt är mätbara.

Sexigt.

Det är osexigt att inte tänka, säger popstjärnan Pink i Expressen. Om detta är sant, och Pink är säkerligen en auktoritet på området, borde motsatsen också gälla. Tveksam till detta är det emellertid Argus som är, ty genom millennierna har han tänkt både det ena och andra, men sexigare än  Rodins skulptur är det Argus som inte blir. 

Rätt men fel.

Jämställdhetsminister Jens Ohrback tycker att Sverige är ociviliserat. Det är nog alldeles rätt, men inte på det sätt och av de orsaker som ministern tror. 

Bitskt.

Ett barnbarnsbarn till Stalin misstänker som tidigare nämnts(Ursäktligt) att anfadern blivit mördad och misstänker att tillvägagångssättet skulle vara förgiftning. Vilket gift som skulle bita på Lillefar övergår Argus fattningsförmåga (ont krut ..... ) men detta är i alla fall ätteläggets teori.

I Argus minne dyker minnet av en riktigt ond krutgumma upp, Livia,kejsarinna och giftmörderska,maka till kejsar Augustus,  som hon skildras i Robert Graves I,Claudius.
En anekdot cirkulerade bland befolkningen i Rom ;
Har du hört att kejsarinnan blivit biten av en orm?
Vad säger du, hur gick det?
Den dog.


Numret eller livet?

En säkerhetschef hos Symantec säger med anledning av den nya företeelsen (för Argus är alla  företeelser som uppstått  efter Jesus nya) phishing ;
Om någon stoppar dig i en mörk gränd och vill se ditt kreditkortsnummer, inte slänger du väl fram kortet då?
Detta är nog ett av de lämpligaste tillfällen i livet, eller det som är kvar av det,  att slänga fram kortet , är det  Argus som tänker då.

Valfläsk för friska tänder.

Av en händelse som ser ut som något av en tanke, går regeringspartiet ut med löften om en tandvårdsreform ett halvår före valet. Detta sedan man kommit på att en stor del av innevånarna i "det rika Sverige" inte har råd att gå till tandläkaren sedan de betalat sin skatt.
Detta blir ett valfläsk att, med eventuellt kvarvarande, tänder bita i det. 

Bluff?

Aftonbladet skriver med anledning av att en italiensk skidåkerska misstänkts fuska i Vasaloppet om några andra myglare inom idrottens värld, bl.a. det spanska landslaget i basketboll i Paraolympics.
 
10 av lagets spelare hade låtsats vara utvecklingssstörda, men ändrade sig sedan och påstod sig vara  mentalt fullt friska. Undrar vad som fick dem att tro det sistnämnda?
 

Bluff?

Aftonbladet skriver med anledning av att en italiensk skidåkerska misstänkts fuska i Vasaloppet om några andra myglare inom idrottens värld, bl.a. det spanska landslaget i basketboll i Paraolympics.
 
10 av lagets spelare hade låtsats vara utvecklingssstörda, men ändrade sig sedan och påstod sig vara  mentalt fullt friska. Undrar vad som fick dem att tro det sistnämnda?
 

Ursäktligt.

Ett barnbarnsbarn till Josef Stalin misstänker att "Lillefar" blev mördad. Enligt den amerikanske författaren Ambrose Bierce finns det fyra slags mord ; brottsliga, ursäktliga,rättvisa och berömvärda.

Enligt Argus uppfyller mordet på Stalin alla kriterier utom det första.  

Förklaring?

En möjlig förklaring till att det finns så gott om politiker men så ont om statsmän kan ju vara att det krävs ett större mått av tankeförmåga hos statsmän, för som James Freeman Clarke säger;

En politiker tänker på nästa val ; en statsman på nästa generation.

Självkritik.

Kulturbäraren Bert Karlson har enligt kulturbärarkollegan Aftonbladet "lagt en pizza" ,som Magnus Uggla skulle utrycka saken, på sitt hotellrum i samband med melodifestivalen.
Det kan man kalla självkritik det, som  Argus skulle uttrycka saken

På stjärnhimlen.

Transp...f´låt, inspirerad skall det vara, av kvällens schlagerfestival och gruppnamnet Bodies without organs har Argus slagits(sic) av tanken att själv slå(sic igen) sig fram i en bransch där kraven på begåvning tycks ligga på en även för hans del fullt överkomlig nivå.
Arbetsnamnet för Argus nybildade grupp är Kroppar utan knoppar  eller möjligen Stjärnor utan hjärnor. 

Låten Faller du så faller jag så fallerallanlej har börjat födas i Argus hjärna,
och han hoppas med denna bli en firad  stjärna,
lika klart lysande på schlagervärldens himlapäll,
som Stella Polaris en stjärnklar vinterkväll.
 

Begriplighet.

Lennart Bergelin, Björn Borgs forne tränare, säger I Aftonbladet med anledning av att Borg tänker auktionera bort sina Wimbledonpokaler;
Jag läste tidningarna i morse och begrep inte någonting.

Detta är ett fenomen som drabbar Argus dagligen och knappast beror på bristande fattningsförmåga, varken hos Bergelin eller Argus, utan mer på världens förvirrade tillstånd.

Kulturarv.

När den antika grekiska kulturen dukade under lämnade den efter sig Akropolis och Homeros diktverk.
Vi kommer till eftervärlden att överlämna Tensta och DVDinspelningar av Big Brother.
Detta faktum, anser Argus, stämmer till eftertanke. 

Intellektuellt kaos.

Ett litet exempel på det intellektuella kaos som jämsides med det moraliska (och då avser Argus inte petitesser som sexualmoral) härskar i vårt kungadum...f´låt kungadöme skall det vara,  ges i Expressen i en intervju med en professor i infektionssjukdomar med anledning av fågelinfluensan.

På frågan ; "Hur stor är risken för att  smittas av fågelinfluensa som "normal svensk"? " svarar professorn ; " Oändligt liten, för att inte säga noll risk."


På frågan ; "Skulle skyddsmasker hjälpa om viruset bryter ut?" blir svaret ; "Nej, inte under någon längre tid om en epidemi bröt ut på allvar."


Intressant skulle det vara att se in i den hjärna som kan få dessa professorns båda utsagor kompatibla.  

Vår beredskap är god.

"Sverige är väl förberett på att handskas med fågelinfluensan", säger statsministern med samma flexibla inställning till sanningen som   Per Albin Hansson som inför 2:a världskriget hävdade; "Vår beredskap är god."