You’ll get pie in the sky when you die.*

 

 
Tjänstvilliga damer i islams paradis.
 
Ett sätt att få människor att offra sina liv i religionens namn för en högst osäker belöning, har varit och är fortfarande på sina håll att lova dem ett hinsides paradis. 
Idiotin har existerat på diverse håll som nedanstående berättelse av den eminente historieprofessorn Dick Harrison visar.
 

I april 1856 gick två xhosaflickor ut på en åker för att skrämma bort fåglar. En av dem, 15-åriga Nongqawuse, fick plötsligt en vision, som hon skyndade sig att förmedla till släktingarna i byn. Hon hade, påstod hon, mött tre andeväsen som förklarat att folket måste slakta all boskap och förstöra hela skörden. Dagen efter förödelsen skulle ett mirakel inträffa. Döda xhosakrigare skulle återuppstå och hjälpa folket att kasta ut alla europeiska inkräktare från landet. Krigarna skulle också föra med sig friska kor och tjurar, så att samhället återigen skulle börja leva.

Profetian nådde snart fram till hövdingen Sarhili kaHintsa, som tog till sig budskapet och instruerade sitt folk att lyda. Inom kort var masslakten ett faktum. Andarna krävde, förkunnade Nongqawuse, att all boskap skulle dräpas och att allt spannmål skulle förstöras. Inget fick bli kvar. Det fanns ingen anledning till oro eftersom anfäderna skulle ge folket mångfaldig ersättning, och en gyllene tidsålder skulle gry. Det gick så långt att folket till och med uppförde nya hus och inhägnader för de djur som man antog skulle komma. Förväntningarna på profetian var höga.

Så kom dagen då allt det underbara skulle ske: den 18 februari 1857. Solen skulle skifta färg till rött och anfäderna skulle anlända med vapen och boskap. Inget hände. Nongqawuse förklarade detta med att alla inte hade hörsammat hennes budskap, varför slaktandet fortsatte och en ny dag utpekades som dagen då undret skulle ske. Men inget hände då heller.

Konsekvenserna blev fruktansvärda. År 1858 hade mellan 300 000 och 400 000 kor, tjurar och kalvar slaktats, och omkring 40 000 människor hade svultit ihjäl. De brittiska myndigheterna i Kapkolonin dröjde inte med att utnyttja situationen till sin fördel: de konfiskerade xhosaland och krävde att de överlevande arbetade åt dem själva – annars fick de fortsätta svälta. Den territoriella expansion som kolonialmakten inte lyckats genomdriva under årtionden av bittra gränskrig åstadkoms alltså av xhosafolkets egen masslakt.

En av överlevarna var Nongqawuse själv. Hon hamnade senare hos britterna och levde på en gård i Kapprovinsen till sin död år 1898.

Oldies but goldies 1 Piratkopia

 
 
 
Piraten i skrönarstolen, väl försedd med det livets vatten som i quantum satis ger fantasin ännu bredare vingar.
 
Idag är det Tors dag, en dag som Argus för att hedra sin forne vän, tyvärr bortgången vid alltför unga år, motarbetad av det vämjeliga moderna påfund som kallas kristendom, ägnar åt trevligare saker än det svenska gangsterväldet, infantila politiker et cetera.
 
Argus gör det idag med att, förkortat, återge en skröna av skrönornas mästare, Fritiof Nilsson Piraten.
    Skrönan heter Ett liv återfinns i samlingen Vänner emellan och lyder, inte bara i förkortat, utan starkt förkortat skick sålunda;
 
Victor Dieudonné* Blaudonner föddes i Småland som son till kammarherre och godsägare Henrik Luitpold Blaudonner.
Victor utvecklades sent vad det gäller förståndets kapacitet och dröjde med att tala rent till sju års ålder. Däremot insåg han snabbt skjutvapnens möjligheter* och råkade vådaskjuta sin informator som lämnade sin tjänst utan att vederbörligen inlämnat någon avskedsansökan.
Kammarherrens vidare försök att ingjuta kunskaper i sin son, åtminstone i den grad att denne skulle kunna antas till Karlberg, för att bli officer avslutades när Victor vid sexton års ålder för andra gången blev kvarsittare i tredje klass.
 
En dag råkade Victor avlossa en annan bössa i städerskan Alma och försvann, som en avlöning som ett sentida uttryck lyder. Ett avskedsbrev anlände efter några månader från Marseille och avslutades med; "Om Alma får en gåsse så är det min sista villja att denna döptes till Dieudonné."
 
År 1900. Tolv år har passerat utan livstecken från Victor och numera änklingen Henrik Blaudonner antog att sonen var död.
En vårdag läste han emellertid i tidningen att Victor utnämnts till löjtnant i Boerkriget där han kämpade på Englands sida.
 
Så småningom lyckas fadern "med hjälp av en försupen student md någon kunskapi engelska" skaffa sig en bild av Victors karriär, en karriär som åkt berg och dalbana mellan utnämningar och bestraffningar, vanligen för fylleri. "( En uppgift att han i fyllan hade äktat ett halvblod med åtta barn kunde lyckligtvis inte bekräftas.)"
Victor hade inte övergivit sin svaghet för litet starkare drycker och deltog med stor framgång i Johnnie Walker cup och kallades av stolta kamrater  " a three bottle man", en tre flaskors karl (whisky, inte portvin)
Whisky har emellertid den otrevliga egenskapen att det gör överkonsumenten kattsynt, vilket drabbade Victor till den grad at han måste släcka ljuset för att se klart.
En förmiddag vaknade han i det starka solskenet och såg en kobra vid huvudgärden, sköt genast och träffade sin boy i höften. Ormen fanns ingenstans att se.
 
Victor tvingades lämna aktiv tjänst och övergå till half-pay. Han återvände till Europa och kom till Paris , där han möttes av budet att hans far var död och att godset Donnersberg var hans.
Victor telegraferar hem efter pengar och börjar utrusta sig för hemresa och övertagandet av egendomen. Han vill förstås hedra sin döde far och välgörare med lämplig klädsel och hans första tanke gäller en hög hatt.
Victors utbildning i det franska språket var lika försummad som hans övriga utbildning men han såg en skylt Pour les Hommes, vilket han alldeles riktigt antog betydde För män.
 
- I want a top hat! sa han i herrekiperingen.
Expediten stirrade tjänstvilligt men oförstående på honom.
- Un -haut chapeau! stapplade Victor.
- Ah, monsieur! Discrétion! viskade expediten.
- Quelle couleur? undrar expediten.
- Noir!
- Mais pourquoi?
- Mon père estm mort! förklarar Viktor med gravlikt allvar.
- Monsieur! Quelle délicatesse! utbrast den lille fransmannen förtjust.
"Det är så att hög hatt heter chapeau de soie eller haut de forme. En haut chapeau anstår glädjen endast och inte bedrövelsen, den är gjord för ett högburet huvud och inte för det sorgesamt lutande och bör i intet fall bäras synlig av en sörjande; enfin: hauts chapeaux kallades de små gummiluvor med rullade brätten som säljs dussinvis och sändes i kuvert utan firmatryck.
Fortsättning följer.
 
                                                     
 
 
* För bövelen!!! Smög sig inte gängstrarna in trots mina goda avsikter!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mångsysslare.

Misstänkt för tortyrmord inblandad i

sprängningarna i Husby och Kista.

 
 
 
Överst: Resterna efter ett tungt arbetspass
Nedan: En annan ryktbar torterare, om än på tjänstemannanivå, Klaus Barbie.
 
 Ytterligare ett fint exempel på hur mångkunniga våra "svenska" gängstrar är. De kan inte bara tortera och mörda utan är också fullfjädrade dynamitarder. Dåden visar ju också på en stark initiativförmåga, så vi har all anledning att hoppas att dessa män kommer att förgylla vår tillvaro under resten av vår framtid d.v.s. ungefär fram till sekelskiftet.
 
  Här är grabbarna från Kista det är grabbar med kulör
  det är grabbarna som bär på ett sjuhelvetes humör
  och med knivar och med bomber och med annat djävulskap
  kommit till Sverige för att göra oss ett kap.
 
  Vi har kommit hit till Sverige ifrån månget fjärran land
  för att på flickor, pensionärer och många andra bära hand
  här får vi gå i lösdrift och härja ute på stan
  och ni kan ge er satan på att vi trivs av bara fan.
 
  Så vi tänker stanna häri landet för evärdelig tid
  ni ska ta oss fan aldrig mer få nån frid
  nu har vi tagit över såväl gator som torg
  i städerna  Stockholm, Malmö och Göteborg.
 
  För att höja den kulturella nivån i landet bifogar Argus Olle Adolpsons ballad, vilken han     inspirerats av, eftersom han tycker att den är för bra för att överlämnas till glömskan.*
  
  
 

Balladen om det stora slagsmålet på

Tegelbacken.

 
I januari månad år nittonhundratre
Ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se
Med pavan uti fickan och med lurporna på sne'
De var sura för de aldrig fick va' me'

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör
Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt

Och samma kväll så samlades allt uppå Brunkeberg
Ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg
Det var aldrig tal om kanske när de börja mucka gräl
De var sura för att allting var så fel

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör
Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt

Det dånade om busarna som kom från Gamla Stan
Med åttiåtta söderkisar, grabbar hela dan
Och från Östermalm det tågades med schvung och svaj och spänst
Fast de var sura för de jämt fick gå längst

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör
Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt
 
Och Tegelbacken tömdes raskt på slödder, böss och skarn
När busarna kom tågandes från alla håll i stan
Där låg den tom och tigande i månens vita ljus
Medan sången steg bland kåkar och bland hus

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör
Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt

De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man
I månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram
I fyra timmar hötte de och skrek från varsin gränd
Och sen så vände de på klacken och gick hem

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör
Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt

Men än idag med fasa talar man i Stockholms stad
Om hur busarna på Tegelbacken slogs tre dar å rad
Och med knogjärn och med påkar och med blodet rött och hett
Gick till Tegelbacken för att skipa rätt
 * Gubbtjyven är lite av en kultursnobb också! Metusalems anm.
 
 

 

Riddarna av den sorgliga skepnaden.

Växthusgaser fortsätter öka till nya

rekordnivåer

DN. 20 11 23
Galenskap är att se världen som den är, inte som den borde vara.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Kämpar livets vänner mot väderkvarnar?
 
Koldioxidhalten i atmosfären steg mellan 1960- 1980 med 22,13 ppm , mellan 2000 och 2020
har ökningen accelererat till 44,51 ppm alltså en fördubbling. Sådana halter har inte funnits på 3-5 miljoner. Men då fanns inte 7,7 miljarder människor.
"Det innebär att vi måste minst halvera utsläppen för att börja minska koncentrationen i atmosfären." Johan Kuylenstierna. Halvera, inte fördubbla.
 
Metan, en växthusgas som 20 gånger "effektivare" än koldioxid slog förra året huvudet, om inte i taket så atmosfären, med 1,887 ppb, miljarddelar. En ökning med 160 procent sen 1900-talets början.
Man behöver inte förstå dessa siffor fullt ut, det räcker om man som Bertrand Russell säger är utrustad med det blygsamma mått av intelligens som utmärker mänskligheten och inser att inget system tål hur stora förändringar hur snabb som helst.
( Den svenska immigrationspolitiken är ett annat exempel på detta.)
 
Med en viss automatik uppstår ju frågan, vad gör mänskligheten för att förhindra en förstående katastrof? Svaret är, för att tala med en celeber spansk riddare av den sorgliga skepnaden, nada. 
Business as usual.
Men något gott för ju denna business med sig; I´ve got thirteen channels of shit on the TV to choose from. Pink Floyd
 
 
 
 
 
 

Begagnade bilar och människor.

 

 
Blev tyvärr lite fel där.men  ska det vara.
 

– Krasst kan man säga

att alla riskerar att bli

sjuka, men inte samtidigt, säger Anders

Tegnell.

FoF 2005

 

Smittskyddsexpert: ”Ingen anledning till oro

för viruset”

UPPDATERAD 24 JANUARI

2020 PUBLICERAD 24 JANUARI 2020

 

TT: Är det en pandemi vi ser nu?

Nej, det tycker jag inte. Inte ännu.

Smittspridningen i Italien kommer från ett

importerat fall. För att det ska vara en pandemi

ska det vara en liknande smittspridning som

den vi ser i Kina, fast i flera världsdelar och

där är vi inte ännu. 

TT 20 02 24

 

Statsepidemiolog Anders Tegnell trodde inte

att viruset skulle få sådan spridning utanför

Kina, säger han i en intervju med SvD.

– Men min bedömning visade sig inte vara rätt,

säger Tegnell.

Omni 20 03 07

 

Tegnell om lärares oro: De är inte mer sjuka än

andra.

Skolvärlden 20 04 14

 

Under dagens presskonferens 16 april sa

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog

Anders Tegnell att ”Sverige ligger nära en nivå

där man kan börja se en effekt av en

flockimmunitet.”

TT 20 04 16

 
 

Tegnell: Tecken på att epidemin inte ökar

TT 20 06 09

 

Tegnell: Epidemin kan ha passerat toppen

TT 20 06 18

 

Anders Tegnell: Blir antagligen ingen andra

våg

HBL 20 07 29

 

Tegnell förvånad över smittspridningen –

inget scenario stämmer 

TTela 20 09 12

 

Tegnell: Strategin inte orsak till

dödstalet 

Norran.se 20 09 13

 

Luftburen smitta stjälper fundamenten för

den svenska strategin

DN. 20 11 22

 

OECD: Sverige sämst på flera punkter i

coronahanteringen DN 20 11 22

 

 
 

A modest proposal.*

Missnöjet kokar bland Sveriges

fattigpensionärer.

I Sverige finns drygt 300 000 fattigpensionärer enligt EU.

SVT 19 12 15

Har vi möjligen andra asylsökande som går före i kön?
 
Den svenska regeringen kommer nu ut med ett åtgärdsprogram i form av regler för fattiga pensionärer i form av regler i stil med coronareglerna, detta anses bäde effektetivare och framförallt billigare än höjda pensioner.
Den nya reglerna äro:
 
1 Om du har ena löser tand, vicka på den istället för att hänge dig åt ett utsvävande nöjesliv.
 
2 Ta till vara det goda och näringsrikautbudet i McDonalds skräpkorgar.
 
3  Ta med tacksamhet emot det nya krogstoppet, nu har du en god anledning att avstå från veckans krogrunda med polarna.
 
4 Sätt dig gärna tillsammans med rumänska tiggare utanför ICA och COOP och visa därmed hur öppna vi svenskar är för nya kulturer, samtidigt som du tjänar en slant.
 
5 Rösta på oss i valet, för då planerar vi att, i den mån antalet asylsökare tillåter, höja era pensioner.
 
                  När man är en pank pensionär**
                  och inte sen tidigare miljonär,
                  då är det dystra tider,
                  men man tiger och lider. 
                 
                 Kanske kommer aldrig nån åtgärd,
                 för den som ses som mindre värd,
                 politikern, som är både listig och hal,
                 tror väl inte vi hinner rösta i kommande val.
 
* Courtesy Jonathan Swift 1667-1745 som skrev A Modest Proposal, en satir på ämnet hur den irländska och engelska adeln och överklassen skulle kunna lösa det irländska fattigdomsproblemet. Eftersom dessa ansåg att problemet berodde på den irländska ovanan att skaffa många barn, förslog Swift att spädbarnen*** helt enkelt kunde serveras dessa klasser som middag.
 
** Courtesy Thore Skogman 1931-2007, en av sentida svensk diktnings största gestalter.
 
***Argus kommer aldrig att skriva bebisar, eller än värre bebisarna, även om han överlever sex millenier till.
                 
                  
                 
 
 

 

Pang pang du är död!

Åtta skjutna i galleria i Wisconsin –

gärningsman på fri fot

DN. 20 11 21

 
 
 
What did you learn in school today, dear little child of mine?
 
Rätten att bära vapen i USA är inskriven i den amerikanska konstutionen som "the second amendment", det andra tillägget (1791), före fjärde tillägget som förbjuder arrestering och husrannsakan annat än på skälig misstanke med särskilt beslut. Inga begränsningar framförs i konstitutionen, varken ålder eller mental hälsa.
 
För att tillvarata sina egna intressen har Trump nu förberett det 28:e tillägget, även imbecill skall vara valbar till presidentposten. Om hinner skall han skapa ett 29:e tillägg som stiftar att en president måste vara imbecill, vilket ju innebär stora möjligheter till ytterligare fyra år vid köttgrytorna i stället för en oviss framtid för en man med tre miljarder lånade av Putin.
 
What did you learn in school today, dear little child of mine?
What did you learn in school today, dear little child of mine?
 
I learned that everone needs a gun,
it brings you safety and it is so fun
so if someone  want to kill some time,
he can kill me and a friend of mine
And that´s what I learned in school today
That´s what I learned in school.
 
Courtesy Pete Seeger
 
 Its a hell of a thing, killing a man. You take away everything he’s got and everything he’s ever gonna have. Will Munny, Unforgiven
 
 
 
 
 
 
 

A fish called ...??? sorry can´t remember.

 
 Bert-Bodil (där satt det!) kommer fördomar på skam, med sitt einsteinska minne.
   
 
Sthlm i mitt hjärta

Nils Öhman: Jag är en håglös guldfisk

  
 
De säger att vi har så uselt dåligt minne
vad har människan mot oss?
Stillsamt simmar vi här inne
och ids inte gapa och slåss.
 
 
Inte det minsta väsen vi gör
och ingen annan varelse vi stör,
nåt fridsammare lär inte finnas,
åtminstone vad jag kan minnas
 
Argus som har haft Alzheimers så länge han kan minnas (medfött, Metusalems anm.),
är införstådd med Bert-Bodils problem med hens dåliga minne, men vill påminna om ett dåligt minnes välsignelser, tänk så många egna dumheter och misstag man illa kvickt glömmer!! ( Argus minne är dock något selektivt härvidlag. Metusalems anm.)

På håret.

Frisör skadesköts av misstag i

gänguppgörelse –

fyra anhållna.   

 DN. 20 11 18

 
 
 
Casus Belli.*
 
DN. uppger att den arme frisören sköts av misstag. Argus har emellertid inhämtat en helt annan version från vanligtvis felunderättad källa, nämligen änkefru Vajlet Åkerbock som från  sin vanliga position bakom tyllgardinen** skymtade nästan allt som hände och med fantasins hjälp fyller i eventuella luckor. Hon berättar här exklusivt för Argus vad hon hörde och såg denna, i övrigt rofyllda eftermiddag.
Hon hörde först, med sitt höröra, ett våldsamt palaverande*** (även med Vajlets hemlands mått mätt.) Därefter uppenbarade sig på scenen tre herrar som inte var där tidigare och ger sig med friskt mod och laddade skjutvapen in i palaverandet. Med en pikant rysning säger änkefru Åkerbock att detta påminner om en uppgörelse hon tidigare bevittnat i sin lilla hemby. Till och med kombattanternas hårfärg väcker minnen, säger hon.
 
Det kan eller kan inte höra till historien, att änkefru Åkerbock efter att ha förtäljt om detta dramatiska intermezzo indignerat utbrast; "Jevla ytlänningar komma till Sverige ställa på bråket." Änkefrun härstammar nämligen från helt andra och varmare breddgrader, jag avslöjar inte vilka, men blev genom sitt giftemål med Signor Åkerbock som hon kärvänligt kallar honom, svensk medsittare.**** 
 
En kund blev så f-r-a-n-d och kränkt över resultatet av koafförens***** vedermödor att han s.a.s****** som ett skott tillkallade sin tre närmaste kusiner för att skipa rätt, ergo******* hämnas eller som man mer up-to-date******** utrycker det ge igen för gammal ost. En universalmetod hos dessa atavismer.********
Med bifogade bild i åtanke kan Argus ha en viss förståelse för detta, även om han anser att repressalierna vida översteg de som någorlunda mentalt stabila skulle ha vidtagit.
Men, som änkefru Vajlet Åkerbock med ett illa dolt leende utrycker det; Söderns temperament är på marsch norrut.
 
* Krigsorsak Man ska inte hesitera att använda svenska ord, när en adekvat inhemsk vokabulär finns. Metusalem
 
** Ja, den som det fladdrar till i. 
 
*** Detta ord har, hittintills, lyst med sin frånvaro i svenskan, men betyder sisådär högljutt diskuterande. Argus är inte den som räds varken fan eller neologismer (nyord), Metusalems anm.
 
**** Argus har trots på gränsen till fanatiskt läsande bara nått fram till Vilhem Moberg i svensk litteratur. Metusalems anm.
 
*****Frisörens, koafför är ett numera obsolet (bortglömt) ord. Argus har emellanåt lite svårt att hänga med i nyare språkbruk. Metusalems anm.
 
****** så att säga, inte flygbolaget. Argus anm.
 
******* Alltså. Argus vistades under några sekler i det Romerska riket, varför ett eller annat återfall i det tungomålet må vara honom förlåtet.
 
******** Detta uttryck får helt och hållet tillskrivas Argus försök att med koncilians och anglicismer framstå som modern och så att säga hip. Metusalems anm.
 
******** upp­trädande av egenskap från ett äldre utvecklings­stadium hos viss individ (djur el. människa) SO. Detta ordval får helt och hållet tillskrivas Argus försök att göra sig märkvärdig. Metusalems anm.
 
 

Argus i Underlandet.

 
 
 
Argus resa in i Underlandet, spöklikt ackompanjerad av Jefferson Airplane. 
 
 
Argus blir i takt med stigande ålder om möjligt ännu skröpligare, vilket med logisk obönhörlighet medför att han tvingas till allt regelbundnare kontakter med den sinnesförvirrade institution som går under namnet svensk sjukvård. Det senaste/sista, stryk ej önskvärt alternativ,seklet, är det en axel som har besvärat sin innehavare. 

Efter läkarbesök och röntgenundersökning får Argus, senare än om sider, beskedet att en operation av axeln är nödvändig, men att väntetiden för en sådan är fem månader. Eftersom axeln p.g.a. sitt arma (sic) tillstånd har benägenheten att tillfoga sin innehavare avsevärda smärtor, tyckte Argus att denna tidpunkt verkade något avlägsen. Genom vårdgarantin lyckades han dock förkorta väntetiden i och med att han får en tid på XXXXX Närsjukhus, närbeläget för dem som bor i XXXXX, tyvärr råkar Argus husera en bra bit söderut, där det växer äpplen, men han biter i det sura detsamma och accepterar operationstiden.

Under det förberedande besöket hos läkaren får Argus veta att hans blodtryck är för högt (vilket möjligen är framkallat av Argus täta kontakter med svensk sjukvård, Argus anm.) varför operationen så att läggs på is en tid, under vilken  Argus ska äta blodtryckssänkande medicin.
Efter samtalet med läkaren besöker huvudrollsinnehavaren i detta, hitintills, oblodiga drama den s.k. patientkoordinatorn, en titel som antyder att det är en person som har någorlunda klart för sig vad, i detta fallet hon, sysslar med. Hon lovar återkomma med en skriftlig kallelse till operationen inom en vecka.
Dagarna är det som går och med bred marginal överskrider denna tidpunkt, varför Argus ringer upp, efter fåfänga försök att maila befattningshavaren, fåfänga p.g.a. att mailadressen var felaktig. Under samtalet framgår det att hon alldeles lyckas glömma gamle Argus, efter det att hon som hon uttryckte saken blivit klappad på axeln av någon som ville något (och därmed förmodligen fått sina synapser i oordning, Argus anm.)

Sorgesamt nog visar det sig att den läkare som till äventyrs (och här ska ordet äventyr uppfattas bokstavligt), ska operera Argus var utrustad med ungefär samma mentala kapacitet som förut nämnda befattningshavare, då han en tid efter besöket ringer upp Argus och ber att få veta vad som diskuterades vid besöket.

Dessa och en rad andra händelser, Argus har förut berättat om läkaren som inte kunde tänka, får Argus att tänka på Lewis Carrolls skildring av Alices resa till landet där logik och sunt förnuft har övergetts till förmån för andra sätt att betrakta verkligheten.

Möjligen mot bättre vetande hoppas Argus att (en eventuell) operation ändå ska avlöpa så väl som möjligt. Lyckligtvis kommer Argus inte att vara helt nedsövd under operationen, vilket i någon mån minskar risken för att fel axel opereras.


I Alices underland av Lewis Carroll,
spelade förnuftet en underordnad roll,*
och, ursäkta om Argus låter hård,
det gör det också inom vår vård.

Så är du inte väldigt frisk,
löper du en väldig risk,
att råka så pass illa ut,
att du får föras in akut.

Argus är fullt medveten om att detta rim, s.m.s, haltar en aning, men han åberopar här (och i alla andra liknande sammanhang) sin Poetic License, utfärdad av William Shakespeare den 1 april 1616 i Stratford-upon-Avon.

L´Avare* eller Den girige

 

 

 Hans Frank med med Blondies och sin husse, en annan herre med djupt rotad rovdrift.

 

Rovdriften är en av mänsklighetens grundläggande drifter, knappt något skänker sån tillfredsställse som rov.**

Hans Frank Ståthållare i Generalguvernementet (Polen)  

 

En man satt ensam i djup sorg och alla djuren kom fram till honom och sa; Vi tycker inte om att se dig så ledsen. Be oss om vad du vill och du ska få det. Mannen sa; Jag vill ha bra syn. Gamen svarade; du kan få min. Mannen sa; Jag vill vara stark. Jaguaren sa du kommer att vara stark som jag. Sen sa mannen; Jag skulle vilja veta jordens hemligheter. Ormen svarade; Jag ska visa dem för dig. Och så fortsatte det med alla djuren och när mannen fått alla gåvor de kunde ge gick han. Då sa ugglan till de andra djuren; Nu vet mannen mycket och kan göra många saker. Plötsligt är jag rädd. Hjorten sa; Mannen har allt han behöver. Nu är han inte ledsen längre. Men ugglan svarade; Nej. Jag såg ett djupt hål i mannen som en hunger som han aldrig kommer att stilla. Det är den som gör honom ledsen och får honom att önska sig saker. Han kommer att fortsätta att ta och ta till en dag jorden kommer att säga; Jag existerar inte mer. Jag har inget mer att ge.***  Indiansk folksaga från Sydamerika

Courtesy Molière, Antony Beevor och Mel Gibson Apocalypto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativt överskattad!

Överskattad!!!
 
Den där Albert  säjer di va så markvärdi
å nettopp övernaturli listi
bara för att´n sa att tia ä relativ
men herre jösses min liv å kniv
 
att när de gäller e SL äller SJminut
 tar di nettopp aldri slut
dä vet minsta lilla onge
att då ä di  förbannat långe
 
Så, lappri säjer ja till Albert
din visdom ä bare som e fjärt
de du sa visste alla allaredan um
förutom kanske den som var jävli dum.

Who do you love?*

 
 
Överst Pernilla Hellgren, Engla Höglund och deras våldtäktsman och dråpare Anders Eklund.
Under  Wilma Andersson och hennes mördare och styckare Tishko Ahmed på McDonalds för en välförtjänt måltid efter väl förrättat värv.
 
Min tidigare drapa Den som tar till svärd..... tar upp ett gigantiskt problem som , förstås, förutom moraliska, humanitära och juridiska aspekter också har ekonomiska sådana.
 
Att hålla en person i häkte kostar skattebetalarna 3 255kr/dygn och på anstalt kostar, förhoppningsvis samme person, 3 022 kr/dygn. Kriminalvården.se.
 
 
Man ska dock hålla i minnet att det finns ytterligare en kostnad, alternativkostnaden. Hur mycket skulle mördaren genererat till samhället om hen istället arbetat, en tanke som jag förstår är fasansfull för många kriminella. 
 
"En svensk fånge kostar 621 euro om dagen, jämfört med det europeiska genomsnittet på 103 euro." SvD 14 04 30. Alltså sex gånger mer än i övriga Europa. 
 
Existensminimum för barn i Sverige är, beroende på ålder, ca 95,15 kr/dygn.
 
 
"1 oktober 2018 avtjänade 154 intagna livstidsstraff i Sverige. Alla utom en är dömda för mord (inklusive medhjälp, försök, anstiftan till). En är dömd för folkmord. Sex av de som avtjänar livstidsstraff är kvinnor." Kriminalvården 2018
 
Med sedvanlig svensk begreppsförvirring innebär "livstid" förstås inte att man får möta sin skapare på kåken utan att man genomsnittligt är fri likt fågeln efter 16 år och kan begå nya bestialiteter.
 
Om de 154 intagna skulle avtjäna 16 år i snitt är det lika med 899 360 dygn vilket är lika med 
2 miljarder 927 miljoner 416 tusen 8 hundra kronor.
 
Nota bene, jag har använt mig av kriminalvårdens, som kan betraktas som part i målet, kostnadsberäkning, skulle jag använda mig av SvDs skulle kostnaden stiga något, närmare bestämt till  5 miljarder 585 miljoner 25 tusen 6 hundra kronor.
 
Salig Leif Axmyr, dubbelmördare, satt intagen 34 år, 12 410 dagar, (eftersom han satt så länge inföll dock ett antal skottår, då kostnaden sjönk, vilket Axmyr ska ha all heder för) kostnaden med den lägre beräkningen tornade ändå upp sig till bastanta 40 miljoner 394 tusen femhundrafemtio kronor, med den högre rusar den nästan upp till den himmel Axmyr rättvisligen aldrig får besöka, nämligen 77 miljoner 066 tusen etthundra kronor jämnt som en spik.
 
Existensminimum för barn ligger som sagt på 95,15/dygn , vilket innebär att det kostar samhället 88 miljoner 574 tusen hundrafyrakronor att låta 154 barn som inte mördat någon att få en dräglig tillvaro.
Det är en kostnad som i det ena exemplet är 2 miljarder 838 miljoner 842 tusen sexhundranittiosex kronor lägre än kostnaden för "livstidsfångar" och i det andra 4 miljarder 699 miljoner 510 tusen fyrahundranittifyra kronor lägre.
 
Det råder ingen brist på andra områden där barn skulle behöva mer av samhällsinsatser, barncancervården, barnpsykiatrin och ökade resurser till skolan är några.
 
Tell me, who do you love?
 
 
* Courtesy Bo Diddley

Take a walk on the wild side i.e. the right side i.e. the left side.

 

Mångsysslaren, bl.a. trafikkonsulten, Lou Reed ber om vänstertrafik för fotgängare.

 
Skulle inte alla invånare i vårt, ett av jordens avlängsta länder, dock förstås i skuggan av det mest avlånga, Chile, kunna enas om att när vi förflytta oss per apostlahästar alltid göra detta på vänster sida på samma sätt som vi gör på bilvägar. Vi övergick till högertrafik 1967 så detta faktum borde ju ha hunnit sjunka in.
En sådan åtgärd skulle onödiggöra mycket gnissel och göra tillvaron lite enklare, i synnerhet i storstäderna. 
En fiffig sak med regler och lagar är ju konsekvens, så till exempel har den stora majoriteten bilister inga problem med att alltid köra på höger sida, oavsett vägens bredd ellr karaktär.
 
För det fåtal trafikanter som är så fåvitska att de har svårt att skilja mellan höger och vänster kommer här en tumregel(sic):
 Vänster hand är den hand på vilken tummen sitter på höger hand.
 
               Tänker  man sig att man ska ut och gå,
               är det numera nästan alltid så,
               att man på trottoaren får väja hit,
               för att i nästa sekund tvingas väja dit.
 
               Jag säger hej du,
               Take a walk on the left side,
               Jag säger hej du,
               Take a walk on the left side. 
 
               Det skulle skapa mindre gnissel,
               som det är nu är ströget ett jävla gissel,
               att hålla till vänster kan väl inte vara så svårt,
               att man måste anstränga huvet särskilt hårt?
 
               Så. jag säger hej du,
               Take a walk on the left side,
               Jag säger hej du,
               Take a walk on the left side.*
 
       En annan princip, för de mer flexibla, som tillämpades av poeten Wilhelm Ekelund var;
      Det är den som möter som ska väja.
                
                * Courtesy Lou Reed
 
 

Den gyllene paddan och det gröna berget.

 
 
 
 Monteverde, det gröna berget, en gång helt inhöljt i fuktig dimma.


År 1987 fanns ännu några hundra exemplar kvar av den gyllene paddan på den enda plats på jorden som var så fuktig att de kunde leva där, Monteverde i Costa Ricas regnskog, där de under några veckor samlades för att reproducera sin art.
Två år senare sågs en ensam hanne förgäves vänta på en partner  och år 1990 var även han borta.
Den fuktiga miljö och de vattenpölar de var beroende av för att föröka sig, fanns inte längre kvar. Arten är kanske det tydligaste exemplet på att när klimatförändringarna nått en viss nivå, går utrotningen av en art oerhört snabbt och i fallet drar de andra med sig.

Ormar som var beroende av den gyllene paddan och andra grodor som bytesdjur minskade i antal liksom mayafolkets och aztekernas urgamla ceremoniella symbol, världens vackraste fågel, quetzalen. Den gyllen paddan är dock långt ifrån ensam om sitt öde, sedan 1987 har 67 % av de 110 arterna i släktet amfibier försvunnit från det gröna berget. Sedan 70-talet har temperaturen på Monteverde stigit 18 gånger snabbare än genomsnittet för hela Sydamerikas regnskog. 
Dit inga avverkningsmaskiner eller gevärskulor når, når koldioxiden. *


Argus tänker sig att den siste förträdaren för den vackra paddan när han, förgäves, satt och väntade på en partner funderade;

Vi paddor hade det så bra här på berget i Costa Rica,
men nu har vår art slutligen fått ge vika,
en annan art, yngre och mera knäpp,
har dödat vår miljö och oss med sina utsläpp.

Men tar jag inte fel,
så lever den farligt för egen del,
fastän tålig som en kackerlacka,
får den inför hotet också backa.

 
  Bufo periglenes, den gyllene paddan.


Argus erinrar sig åter Jerry Adlers ord; Det enda botemedlet mot växthuseffekten är att mänskligheten håller andan en halvtimme.

* Källa ; Andreas Malm Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent. 2007

There is something in the air.

Ericssons vd Börje Ekholm  uppger också att

bolagets anställda trakasserats på grund av

konspirationsteorierna kring 5G och covid-19.

DN. 20 04 22

 
 
 
 
 
Mig lurar du inte!!
 
 
 
Det ringde och ringde i min telefon,
men jag vågade inte svara,
visste ju inte vart samtalet kom ifrån,
eller vem det kunde vara.
 
Det kunde ju vara nån som var drabbad
och i etern spred viruset vidare,
jag känner min trygghet rubbad,
av alla dessa luftburna spridare.
 
 
Kanske ska jag skaffa hemligt nummer,
för att hålla mig frisk och sund,
så jag hinner bevisa för varenda dummer
att jorden inte alls är rund.
 
Kan inte låta bli att bli att tänka på Bengt Grives kommentar om konspirationsteoretikerna som hävdade att fotbollsVM i Stockholm -58 aldrig hade spelats ; "Allting finns" Hade Bengt Grive levt idag hade han fått se att det t.o.m. finns mer

Alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd. Matt 26:52

Den kalla blodiga handen. Bevara tanken enkel när livet är svårt. Horatius
 
Offren och deras liemän.
 
 
Vi är odjur båda två du å jag,
vi är odjur båda två du å jag 
å vi borde båda halshuggas idag
ja borde vi halshuggas idag
tamefan
 
Men sånt tillåter ingen lag,ingen lag
nej sånt tillåter ingen lag ingen lag
att vi ska halshuggas idag
det tillåter ingen lag
tamefan
 
Våra offer högg vi huvudet utav
ja, våra offer högg vi huvudet utav
dom kom aldrig i nån grav
nej, dom kom aldrig i nån grav
tamefan
 
Courtesy Sam Hall Traditional Jack Hall, hängd 1707   Mördar-Anders Cornelius Vreeswilk.
 
I Storbrittanien avskaffades dödstraffet 1957 bland annat för att man råkat avrätta den lätt förståndshandikappade Timothy Evans för mordet på dennes hustru. Den betydligt mer sataniskt begåvade seriemördaren John Christie var liemannnen, men lyckades lägga skuldbördan på Evans.
Ett motiv att avskaffa dödstraffet var att man  kunde råka avrätta fel person, något som en civiliserad stat inte gärna kan kosta på sig. Däremot är det inte ovanligt i andra stater och i kriminella kretsar. En man vid namn Öberg råkade till exempel ut för denna summariska form av rättvisa, när några tappra soldater ur Wolfpack p.g.a. (som vanligt) brast i läskunnighet och tolkat hans namn som Sjöberg.
 
Annars är den enda vettiga motivering till dödstraffets avskaffande som jag kan se den engelska.
 
När det gäller ovanstående illgärningsmän har de med sin omänskliga brutalitet och sitt förakt för andras liv, visat sig vara helt omänskliga och förpassat sig själva till atavismerna, varelser från de första knaggliga försöken att skapa mänskligt liv.
Det är samma hån mot offren som den ena atavismen visar Wilmas mamma när han ger henne fingret då hon ber honom berätta var resterna av kroppen finns, att inte utdöma dödsstraff.
Med dagens teknik och beviskrav borde det vara omöjligt att misstag begås.
 
Detta sagt med förbehållet Sverige förstås, som har en inte oäven historia när det gäller att döma oskyldiga, Thomas Quick, Joy Rahman, Kaj Linna, Esa Teittinen, "Hovsjömördaren"
(en fjortonårig pojke) och Christian Carlsson och Robin Dahlén (4 respektive 7 år) är några exempel.
Dödsstraff kan naturligtvis endast användas i civiliserade länder med hög polisiär och juridisk kompetens.
 Många länder stupar på den första tröskeln och Sverige på den senare.
 

Fantastisk fantasi.

 

"Fantasi är viktigare än intelligens.". säger Albert Einstein.
 
37-åringen har tydligen tagit detta ad notam och använder sig enbart
av det förstnämnda.

 En 37-årig man i Malmö misstänks ligga bakom hundratals falsklarm till polisen, rapporterar lokala medier. Larmen har orsakat stora polispådrag under hösten.

– Det har varit allt från att personer har bombbälten på sig till människor som går runt med knivar och uppgifter om att någon är på väg att hoppa från ett höghus. Det är verkligen hela spektrat, säger Malmöpolisens  Nils Norling .

 

Lägre i tak och närmare till väggarna.

Värderingstester ska mäta om jobbsökande

passar in. 

DN. 20 11 01

 
 
Trångt vare här, dåligt med både stjärterum och hjärnerum. Gott om intellektuellt utrymme är det ont om, för att tala med Blandaren.
 
Vårt fosterland har blivit så trångt
trots att det är så långt.
vaktar man inte  sin trut
ja, då åker man ur redet ut.
 
Med sanningen får man vara snål
för det finns många som inte den tål
det är liksom angenämare med ljuva valser
är det tydligen många anser.
 
"Ty sanningen gör gott, och det är sant
att om i detta land man bryter seden
och inte ständigt kacklar likadant
som alla andra kycklingar i reden" Evert Taube 17: Balladen
 
Men möjligen ligger bara kloka ekonomiska hänsyn bakom ovilligheten att tala sanning;
 
Sanningen är det dyrbaraste vi äger, låt oss hushålla med den.
Mark Twain
 
 

Takhöjd för dvärgar.

 

 

Bakre byggnaden europeisk takhöjd,

främre svensk takhöjd.

 

Moderatorerna på Ifrågasätt har censurerat och tillfälligt portat mig från tjänsten.  Tydligen var kommentaren nedan om en barnskötare som fått på skallen av en, med all rätt, förgrymmad fader, efter att barnskötaren förgripit sig på och våldtagit ett antal barn som stod under hans beskydd, alltför respektlös.

 

Detta grämer mig naturligtvis djupt och jag kommer i framtiden att vise denne gentleman och andra av hans kaliber den respekt de utan tvivel förtjänar.

 

Det verkar som om den intellektuella takhöjden i Sverige, från en redan låg nivå, är i sjunkande.

 

Moderatorernas meddelande.

 

Hej Erik,

Efter att våra moderatorer granskat en av dina kommentarer, har du fått kommentaren borttagen.

Kommentaren som berörs  var enligt följande:

"Barnskötaren greps misstänkt för brotten i slutet av januari, men släpptes på fri fot." "Barnskötare av den här avarten lever en mycket riskabel och förmodligen kort tillvaro både i och utanför fängelser. Något de kanske ska ha i åtanke innan de begår illdåden."

Den har tagits bort med motiveringen:

Denna kommentar tas bort eftersom den bryter mot riktlinjerna för kommentarer, specifikt dessa: Framför egna åsikter i god ton och visa respekt (sic) min anm.) för dem som eventuellt berörs av nyhets- eller debattartikeln.