Klarspråk i dimman.

I den intellektuella dimma vi sedan det svenska skolsystemets sönderfall hamnat i, känns det välgörande med människor som "är raka i sin kommunikation" som socionomerna skulle uttryckt saken.

En meteorolog kommenterar i DN vädret på väskusten med följande ord;
Under kort tid har det kommit relativt mycket snö i området. Över Dalsland och även i Göteborg har det fallit mellan fem och tio centimeter snö under sex timmar, vilket är ganska mycket.Det är ett par minusgrader i luften, så det kan bli halt.

Informatören på polisens länskommunikationscentral sammanfattar denna rapport med orden;
 Det är ett riktigt skitväder.Snön yr och försämrar sikten.

Halvt om halvt.

Om Argus outsägligt tappra och högt begåvade läsekrets tycker sig märka en viss bristande aktivitet på denna sida ( f.ö. sista sidan på Internet ) kan det bero på att sagde skribent tagit sig ett litet sportlov.
Då man inte kan hinna med allt här i världen tvingas Argus prioritera och avstå från sportandet.
 Lovet kommer han dock att njuta av i s.m.s  (som man säger, inte Short Message Service,sekr.anm.) fulla drag.  

"A modest proposal."

Dagligen och hart när stundligen är det Argus som via media noterar att "bilar krockar,"bilar kör i diket" o.s.v. För att i möjligaste mån minimera denna samhällsfarliga verksamhet från våra motorfordons sida är det Argus som vill framföra följande hovsamma förslag ; inför någon form av utbildning för fordonen.
Ett möjligt alternativ till namn på denna utbildning vore ju "Bilskola."

Guldkorn?

De skattefinansierade "arbetsförmedlarna" hittar i genomsnitt ett nytt arbete per år till de sökande.
Tja, även en blind höna hittar ett korn, tänker Argus, men om AMSverksamheten skall ha någon som helst mening måste det väl röra sig om guldkorn?
   

Fantomsmärtor.

Hells Angelsmedlemmar i Stockholmsområdet har enligt Aftonbladet blivit sjukskrivna en masse för depression( av samme "läkare"). Denna diagnos förvånar Argus en aning med tanke på att dessa personer saknar de fysiologiska förutsättningarna för att denna sjukdom skall kunna uppstå, ett fungerande hjärta  och en hjärna i brukbart skick.
Tidigare har medlemmar av samma illustra grupp, vilken tillåts "verka" i det närmaste fritt i det sinnesförvirrade system som benämns Sverige, lyckats slippa hjälmtvång, också med hjälp av "läkar"intyg.
 I den mån de "tänkt" på saken har änglarna kanske tyckt det vara ett uttryck för hybris att skydda en hos dem så föga användbar kroppsdel, vad vet Argus? 

Sjukdomsinsikt.

I ett av de lika plötsliga som oförklarliga uppvaknanden som då och då av någon anledning tycks drabba politiker och föranleda ett visst mått av sjukdomsinsikt,  säger Anders Wijkman ; "Vi politiker har varit fega under många år."
Ja, det är nog inte bara kuraget som har brustit, hävdar Argus, som anser att diagnosen nog kan utvidgas något.

Sjukdomsinsikt.

I ett av de lika plötsliga som oförklarliga uppvaknanden som då och då av någon anledning tycks drabba politiker och föranleda ett visst mått av sjukdomsinsikt,  säger Anders Wijkman ; "Vi politiker har varit fega under många år."
Ja, det är nog inte bara kuraget som har brustit, hävdar Argus, som anser att diagnosen nog kan utvidgas något.

Trötta?

Tre Kronor anklagas i media för att ha lagt sig i matchen mot Slovakien.
Argus visste inte ens att de stigit upp.

Människovärdig?

En av de mest spridda "kognitivt meningslösa utsagorna" som Bertrand Russell skulle ha uttryckt saken, är att någon form av objektivt "männoskovärde", lika för alla, skulle existera. Då ännu ingen bekvämat sig till att definiera begreppet saknar det all mening.
Detta kan förklara varför en del människor skulle hävda att den "man" som torterat en tioårig pojke tills pojken avled har ett lika stort människovärde som  Albert Schweitzer och Moder Teresa.

Glädjeämne.

Glädjande brist på hedersmord i Sverige,skriver Jan Guillou i Aftonbladet 22/1 -06.
Tja, många glädjeämnen har vi inte här i Sverige, vädret är som det är och det politiska klimatet är också som det är.
Så vi får väl vara glada att hedersknyfflarna inte slår ihjäl varandra i större utsträckning än vad som är fallet. 

Megalomani?

Statsministern meddelar i en rubrik i Expressen;
Jag är ansvarig för allt.

Visserligen är ministern stor, men möjligen skulle andra makthavare, både världsliga och himmelska,vilja anmäla en avvikande åsikt härvidlag.   

Tur och ( dessvärre) retur.

Innevånarna i Södertälje kommun har, inte motvilligt, eftersom de inte visste om det, finansierat en tur för kommunstyrelsens ordförande till Kina. Vad värre är, de har också finansierat hans retur. 

Krigsorsak och vild fantasi.

Det är inte känt med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas, men det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar, skrev Albert Einstein.
Att det tredje världskriget skulle komma att utlösas av några teckningar hade nog inte ens Albert Einstein, som också sade att fantasi är viktigare än kunskap, i sin vildaste sådan(fantasi) kunnat föreställa sig.

Orolig?

Expressen ställer med anledning av fågelviruset frågan;
Hur orolig skall jag som svensk vara?

Maximalt,föreslår Argus. Men kanske inte p.g.a. fågelviruset.

Skrämmande.

Ledaren för en muslimsk organisation protesterar mot en norsk tidnings publicerande av Muhammedkarikatyrerna med orden ; " Det är skrämmande att en person i tryckfrihetens namn kan orsaka så stora skador att han nästan skapar ett världarnas krig."
Tanken att det är med hjälp av denna tryckfrihet och religionsfrihet som hans organisation kan existera i det sekulariserade Västerlandet tycks aldrig ha slagit honom.


Det verkligt skrämmande i sammanhanget är den fanatiska övertygelse som driver människor till "ett världarnas krig."

Som Friedrich Nietzsche konstaterade ;

Övertygelser är farligare fiender till sanningen än lögnen.


Tur i oturen.

En engelsk popsångare har arresterats och Aftonbladet skriver ;
Han greps för sitt utseende.
Argus som av en illvillig natur begåvats med en föga tvålfager fysionomi har en känsla av att han bör tacka sin lyckliga stjärna att han inte råkat ut för en liknande kalamitet.

Argus är här den förste att ha förståelse för Groucho Marx när han säger;
Jag glömmer aldrig ett ansikte, men i ert fall är jag beredd att göra ett undantag.

Adjektiv och framsynthet.

Optimistiskt lagda människor kallar ibland 2:a världskriget för "sista världskriget." Med tanke på de aktioner världen över som ett antal fundamentalistiska religiösa fanatiker på sista(sic) tiden vidtagit kan detta visa sig vara ett förhastat användande av adjektivet "sista".


Nostradamus förutsåg denna sakernas utveckling för ett halvt millennium sedan, minns Argus från yngre och gladare dagar, men Nostradamus var förstås utrustad med en framsynthet som t.o.m. överstiger Argus.  

Spricka?

Det finns ingen spricka mellan Västerland och islam, säger en skribent i DN.
Nej, intellektuellt är det nog mer likt en avgrund, säger Argus.

Förnuft?

I det fullkomligt sinnesförvirrade system som kallas svenskt rättsväsende betalar försäkringskassan ut pensioner till sexualförbrytare på rymmen och i "fångenskap" tillåts de använda datorer och mobiltelefoner för att dupera nya offer som de kan träffa på permissioner.
Detta strider mot sunt förnuft, säger en poliskommissarie.  

Ett av de märkligaste beslut människan gjort av förnuftet är väl att anse det vara förträffligt att inte använda sig av förnuftet och därigenom skära av de vingar som människan är född med, säger Georg Cristoph Lichtenberg.

Personalmeddelande.

Vår sekreterare, unge Metusalem eller Mette som han i vår intima krets kallas, har fått en kallelse från högre ort och skall undet en tid medverka vid författandet av vår Herres memoarer. Mette skall m.a.o.( med andra ord, inte ordföranden,Argus anm.) tjänstgöra som s.k. ghostwriter in the sky.

Eventuella frågor i anslutning till detta kan brevledes ställas till Oraklet , för att vidarebefordas av kommunikationsansvarige Pegasus. Det går också bra att mejla Oraklet direkt, adressen är;
[email protected]

Mvh Argus,totalansvarig.

Idioti.


                                                   Idioti är idioti, om än i religiös skrud,
                                                    fattig i anden är den som fanatiskt tror,
                                                                   blint förlitande sig på sin gud,
                                                                          och i vars hjärta hatet bor.

                                                       Idiot är den som inga argument har kvar,
                                                           ja, den går i djävulens och hatets sold,
                                                                         som inte har några andra svar,
                                                                                                      än att ta till våld.

   

Chans?

DN rapporterar att en anställd vid ett fritidshem bär på lungsjukdomen TBC.  "Enligt landstingets smittsskyddsenhet (det låter det, säger Argus) är chansen mindre att denna person smittat flera barn." säger DN. Den som i detta sammanhang (och i en hel del andra) skulle föredragit substantivet risken är Argus.


Människorna tycks ha fått språket för att dölja sina tankar, säger de Talleyrand. Kierkegaard ställer sig emellertid skeptisk till denna tanke och menar att människorna fått språket för att dölja att de inga tankar har. I denna fråga må var och en bli salig på sin fason. 

Inte ett rätt.

I någon kommun i Sverige diskuterades att senarelägga sommarlovet. "Skol"ministern intervjuades i TV och meddelade med det välvilligt självbelåtna leende dom är specifikt för politiker som meddelar människor att de faktiskt har en viss självbestämmanderätt, att detta var OK så länge kommunen tillgodosåg elevernas "rättighet" till undervisning 178 dagar per år.

Möjligen är Sveriges skolminister den ende personen i landet som betraktar en vistelse i det förvirrade kaos som kallas den svenska skolan som en "rättighet". Å andra sidan är det ju möjligt att detta är rätta sätta att förbereda ungdomen för det ännu mer kaotiska och förvirrade samhälle de står som urarva arvtagare till.

För övrigt har Argus en viss förståelse för den elev som säger;
Skolan är OK, man kan ändå inte göra något roligt så tidigt på dagen.

"Kultur"krock.

En intressant "debatt",kryddad med de sedvanliga bombhoten från den ena sidan( där argumenten tar slut, tar våldet vid) har blossat upp med anledning av de "nidbilder" en dansk tidning har publicerat på en av de tusentals religiösa potentater vidskepligheten har begåvat oss med. 

Det i sammanhanget intressanta är att "debatten" förs mellan två intellektuellt så ojämlika parter, den ena har ännu inte genomgått renässansen eller ens anammat åsiktspluralism och tryckfrihet, en princip som lagfästes 1766 i Sverige,  och ligger därmed två sekler efter det sekuladiserade västerländska tänkandet  i  utveckling. "Debatten" har därmed kommit att framstå som en diskussion mellan Leibnitz och en debil tolvåring om teodicéproblemet.

Det står nog inte på förrän Nostradamus får rätt i sin spådom och vi får se en "krock" mellan dessa två "kulturer" med Ragnaröks magnitud.