Knäppast?

Tidningen Situation Stockholm har enligt DN delat ut årets Bängkäppris som går till  årets knäppskalle. Eftersom ingen enstaka person utmärkte sig, fick två personer dela på priset, Kristina Alvendal och Mats Odell. Hade tidningen varit lika skarpögd som Argus hade nog ett par tusen presumtiva knäppgökar till kunnat hittas, men då hade väl käppen fått splintas till stickor.

Tidning, tidning i handen där,
säg vem som knäppast i staden är,
vem förtjänar detta pris
eller, rättare,  detta ris?

Det vimlar ju av kandidater,
bland våra potentater,
så det kan inte vara lätt
att i detta läge välja rätt.

Och konkurrensen hårdnar för varje dag,
enligt en naturens  lag,
som helt lakoniskt säger så;
dumheten kan ingenting rå på.

Argus minns åter Aksel Sandemose som säger;
Dumheten dör aldrig. Den är så att säga för dum att dö.


The comet cometh.

Aftonbladdre...f´låt, Aftonbladet ska det vara, skriver att det finns risk/chans, stryk ej önskvärt alternativ, för att asteroiden Apophis kan träffa jorden år 2036.  Om  detta kommer att spela någon roll ur mänsklig synpunkt beror förstås på om mänskligheten dessförinnan har hunnit spränga sig själv i luften eller kvävts av värme. Asteroiden är , träffande(sic) nog, döpt efter en egyptisk dödsgud som Argus mycket väl minns från sin ungdom, då han ådagalade(uppvisade, Metusalems anm.) ett visst intresse för gudar. Detta intresse har med millennierna,ömsesidigt, svalnat.

Inspirerad av Nils Ferlin framför Argus följande oefterhärmeliga poem;


Tja, fort går tiden,

i väntan på asteroiden.
Det blir nog ganska tyst i byn,
när den visar sig i skyn.

Men ännu så länge sitter vi tryggt,
i alla de tempel som vi byggt,
för att våra gudar prisa och ära,
och ber att fanstyget inte kommer för nära.

För detta vore en katastrof,
även för en stoisk filosof,
som vet att dagen skyndsamt randas,
då det är dags att sluta andas.

Det är möjligt, funderar Argus, att Darwin högg i sten när han sa;
Vi kan med en viss förtröstan se fram mot en trygg framtid med samma otroliga längd som det förflutna. 

P.S. För petimätern påpekas att Argus är fuller väl medveten om att en komet och en asteroid inte är exakt samma sak, i själva verket är de himla olika. Här, som i många andra möjliga(och omöjliga, Metusalems anm.) sammanhang åberopar dock Argus sin poetiska frihet. D.S.

Folksams framtid eller Är tärningen kastad?.

Folksam går i en annons ut och berättar att man om hundra år fyller 200 (år).  Folksam säger vidare att de inte har en aning om hur världen kommer att se ut då, vilket möjligen är det sannaste Folksam sagt till nuvarande och presumptiva försäkringstagare under sina tidigare hundra år, en i Argus många ögon försvinnande kort tidsrymd.
Under läsning av Andreas Malms "Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara försent", har emellertid Argus kunnat göra sig vissa föreställningar om en framtida värld, där försäkringsbolag kommer att få det mycket svårt att skaffa sig kunder.

Richar Alley, expert på isens rörelser i Antarktis säger om glaciärer; "Vi brukade tro att det skulle ta 10 000 år för smältning vid ytan att borra sig ned till isfältens botten.Men om en sjö uppstår på ytan och en spricka öppnar sig tar det inte 10 000 år - det tar tio sekunder."
Argus hjärna, utrustad med det blygsamma mått av intelligens som är utmärkande för flertalet människor, som den är, klarar i brådrasket inte av att räkna ut hur felaktig denna tidigare uppskattning procentuellt är i förhållande till nu kända förhållanden, men liten är vad den inte är.

Om det förhåller sig så att det finns andra,lika viktiga, uppskattningar som är lika felaktiga, finns det en viss anledning till oro, för att utrycka sig diplomatiskt.  

Tja, människan spår
och människan tror,
men naturen rår
och skillnaden är stor

mellan falskt och sant
och mellan tro och fakta,
när isen smält till sin kant,
är det  ändå så att álea est iacta.

En viss likgiltighet inför ovanstående och andra lika skrämmande fakta tycker sig Argus, skarp och mångögd som han är, se,vilket möjligen kan bero på att många människor delar skaldens inställning;
Jag skiter i varmt, jag skiter i kallt,
Jag tror ta mig fan att jag skiter i allt.


Beware of the wolfpack.

Argus återknyter, p.g.a brist på andra ämnen än kriminalitet och dumhet i kungadu..f´låt kungadömet ska det vara, att behandla, till gårdagens inlägg om den blomstrande brottsligheten.
Till hjälp tar han Phaedrus som har skrivit en alldeles färsk och rykande aktuell fabel om en flock baggar och en varg.
"Baggarnas släkte i ett talrikt, starkt förbund lät utan åtgärd vargen tränga in bland sig. De såg den förste tagas och av dråparhand bli dödad. Men de blev ej rädda och förstod ej ännu faran. Obetänksamt sade de:
"Han rör ej mig. Han rör ej dig. Den som han tog må bli ett offer." Så försvann de, en och en. Det återstod till slut en enda. När han togs av vargen, ska han ha yttrat följande till rövaren:
Med rätta dräptes vi av dig, en efter en, då vi var dumma nog att inte skydda oss. Ty när i samlad, välbehornad tropp vi såg dig operera ensam inne i vår krets, försummade vi helt att stånga dig ihjäl!"

Så länge han inte rör mig
och så länge han inte rör dig,
är situationen inte något problem,
vi väntar tills den blir mer extrem.

Att vi låter honom döda andra,
är väl inget nån kan klandra?
Nej, jag tycker vi ser tiden an
och inte gör ett skapandes grand.

Vi tar det lugnt och hoppas på det bästa
och offrar en och annan av vår nästa
och hoppas att han blir snällare av sig
inna han tar dig, eller, i värsta fall, mig.

Hård lag, hårda tag.

Statsminister Reinfeldt tycker, i samband med det "spektakulära" rånet i Göteborg, att det är  "anmärkningsvärt när kriminaliteten slår till på ett sådant sätt som ju påverkar många människors vardag." Det är inte utan att Argus tycker sammaledes och skänker statsministern en beundrande tanke för hans klarsyn.
Dock har och kommer regeringen att genomföra åtgärder som gör det "obekvämt" och "otrevligt" att vara livstidskriminell i Sverige. Det är bara att hoppas att det blir ännu obekvämare och otrevligare än  för offren, vilket hittills knappast varit fallet.

I Sverige är det trevligt att vara kriminell,
för lagen är så himla snäll,
att man knappt åker in, förns man kommer ut,
man hinner liksom aldrig lära sig veta hut.

Men nu ska det visst bli tuffare tag,
med en mycket otrevligare lag,
kanske, hemska tanke, ska varje kriminell,
låsas in i en obekväm cell?

Detta är faktiskt förtryck av en minoritet,
som inget annat och bättre vet,
än att på ett Sverige, så trist och grått,
sätta lite färg med spektakulära brott.

Tröstar sig i jämmerdalen gör dock Argus med följande ord av en (lyckligtvis) okänd skribent;
Rånaren kom inte över några pengar, utan offret slapp undan med förlust av livet.

På smällen?

Mycket kan Argus med rätta knota över, men han kan i alla fall glädja sig åt att han bor i betydligt fredligare trakter än dem han beskrev igår. Här är ju bomber och granater inte vardagsmat, trots allt.
En fastighetsskötare i en svensk stad, vars namn, liksom en hel del annat, ( för att inte säga det mesta, Metusalems anm.) har fallit honom ur minnet skulle städa upp i ett utrymme. I en vrå upptäckte han en tingest som verkade röra sig och gav ifrån sig ett brummande ljud. Om mannen greps av en släng av paranoia, eller möjligen stammade från något land där bomber är en vanligare företeelse förtäljer inte historien, men han misstänkte tingesten för en sådan och larmade polisen som kom för att desarmera farligheten, vilken dock visade sig vara något så ofarligt som en massageapparat ;

I Sverige kör vi inte så mycket med bomber och granater,
utan hellre med andra apparater,
som våra behov bättre tillfredsställer
och inte så in i bomben smäller.

Tyst i natten staven skakar
och inget blodvite förorsakar,
bättre att stilla sin egen lust,
än att vara med i krigisk dust.

Dessutom blir ingen kvinna av detta gravid,
så ingen ny soldat föds att dö strid.
Därför kan Argus av hjärtat rekommendera;
Använd staven och demobilisera!


Tankeställare.

Dagens dikt tillägnar Argus de vettvillingar jorden runt vars huvudsakliga sysselsättning tycks vara att ta kål på så många medmänniskor som möjligt. Det senaste i raden av dåd inträffade i Pakistan där militanta islamister anföll en gränspostering och minst ett femtiotal människor dödats.
Det har tagit naturen ett par miljoner år att utveckla den mänskliga hjärnan, men resultatet är i många fall inte särsklit imponerande. Om dessa människor använde de embryon de trots allt utrustats med skulle de kanske finna andra sätt att lösa motsättningar.
Det står i och för sig naturligtvis människor alldeles fritt att tänka som de vill, men som Thomas Thorild säger;
Det är stort att tänka fritt, men det är större  att tänka rätt.

Om ens hjärna inte är så briljant
och med tankeverksamhet inte van
är det lätt att bli militant
och skjuta skarpt i Pakistan.

Är hjärnan trög och väldigt slö
så är ändå kniven vass
och fienden skall döden dö
för att skallen min är kass.

Fast det är ju möljligt att dessa gentlemän har samma inställning till intellektuell verksamhet som Vladimir och Estragon redovisar i Samuel Beckets I väntan på Godot;
- Att tänka är inte det sämsta.
- Nej, nej, men det är illa nog.

Kris i kassan.

Det är krig, f´låt kris ska det vara, i det svenska försvaret, bl.a. beroende på att försvaret i brist på fiender hemmavid, intelligent nog skickat trupper ungefär så långt bort som möjligt för att tjänstgöra som "insatsstyrkor".  ÖB Syrén lägger fram ett nytt besparingspaket, bl.a.  får de värnpliktiga ledigt sista månaden, vilket  antagligen kommer att tillkännages med ett kraftfullt kommenderat ; Lediga!. Det är möjligt att de värnpliktiga kommer att bära detta med det stoiska lugn som det anstår en svensk soldat och stillsamt kontemplera ;

Nu är det kris i vårt försvar
och alla kulorna  slut,
inte en enda krona kvar,
läget är skarpt och akut.

Tur att man inte är general,
med stjärnor och epåletter,
när krigskassan är så skral
att den knappt räcker till bajonetter.

Argus kan bara instämma med den okände tänkare som säger;
Försvaret saknar pengar, men framförallt saknar det en trovärdig motståndare.

Rena pengar.

Dagens litania tänkte Argus inleda med att tacka unge herr Magnus för hans omtanke om Argus välbefinnande. Den är desto mer välkommen eftersom den inte delas av så särsklit många.

I DN läser Argus om Interpols chef som kommer att få sparken efter anklagelser om mutbrott, bedrägeri, pengatvätt och lite annat småfiffel. Denna ulv i fårakläder får vår svenske Folksamchef, som lurat sitt bolag på ett antal miljoner att framstå som en riktig hedersknyffel.

Den förre Interpolaren funderar kanske i följande banor, vad vet väl Argus;

Tja, förr satt man i en vacker stol,
som chef för Interpol.
Men sen tog girigheten över,
jag ville tjäna mera klöver

och eftersom jag är en renlig en
och noga med all hygien
började jag att pengar tvätta
för att med bristen på dessa komma tillrätta.

Apropå pengatvätt finner Argus all anledning att citera David Letterman som säger;

Usama bin Ladins bror har blivit arresterad i Paris för pengatvätt. Jag säger er, det är sånt som kan ge bin Ladin-familjen dåligt rykte. On top of it.

Sir Edmund Hillary som tillsammans Tenzing Norgay blev den första människan att bestiga Mount Everest 1953 har avlidit.  Det tog alltså människan 1953 år efter Jesus födelse att karta upp på världens högsta berg.  Sedan dröjde det 16 år innan hon befann sig på månen, så vissa belägg finns det för att utvecklingen accelererar.
 Ordvalen "bestiga" berg , "erövra" kontinenter och "utvinna" naturresurser säger något om hur, åtminstone den vita, människan ser på sitt förhållande till jorden. Hon vill kontrollera och exploatera så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. 

Kanske tänkte Sir Edmund ungefär så här den 29 maj 1953;

Ja, här sitter man med bästa möjliga utsikt,
uppe på världens topp,
och skriver en liten dikt
om människan och hennes hopp.

Nu har vi bara rymden kvar,
att bli herrar i
sen är mänskligheten klar,
med fastställd hierarki.

Det kan vara intressant att se hur Sir Edmund själv såg på nyttan av sin "erövring";
Nobody climbs mountains for scientific reasons. Science is used to raise money for the expeditions, but you really climb for the hell of it.

Bil likt.

Den indiska biltillverkaren Tata har tillverkat en bil som ska säljas för 16 000 kr och för första gången under sina sex millennier i ekonomisk svacka, ser Argus möjligheterna till inköp av en splitter ny bil stiga upp över horisonten. Karossen består dock av hoplimmad återvunnen plast vilket, tillsammans med priset, gör Argus aningen skeptisk till kvaliteten.
Möjligen är bilen bara en ny upplaga av den legendariska östtyska Trabanten eller ryska Vaz, vilka bilar var och en hade fler lösa skruvar än alla Studebakers tilsammans. Möjligen satsar Argus därför istället sina surt förvärvade sekiner på konkurrenten Bajaj, som dock är betydligt dyrare med sina 19 000 kr i inköpspris.

  Ett fordon av märket Bajaj eller Tata,
  båda med tveksamma tekniska data
  och med en kaross i limmad plast,
  bär de väl ingen tyngre last?

 En fordon av märket Tata eller Bajaj,
 blir nog för Argus en för trång kavaj,
 den borde nog satsa på en Hummer,
 som har XXL som sitt nummer.
 
 Vi får väl hoppas att dessa indiska teknikens landvinnningar någorlunda står emot tidens tand och inte alltför snabbt förvandlas till rishögar.

Plikten efter nyår.

Kommunikationsjätten Telia har lyckats med konststycket att slarva bort  minst 700 000 mail under december-januari. Anledningen är att ett fel uppstått i en e-mailserver och att den säkerhets(o)ansvarige smugit iväg på semester utan att kommunicera detta vidare. Det verkar som om synen på plikttrohet ändrats en aning sen Hjalmar Gullbergs dagar.
Argus tänker sig att säkerhets(o)ansvarige tänker;

Ja, lantbrevbärarn får gärna gå i snö och is
och inget ha kärare än att gå på detta vis,
men jag är så innerligt trött på denna server
som verkligen går mig på mina nerver.

Jag är så trött på vinter och frost
och lika trött på elektronisk post.
Jag tror jag jag sticker iväg på semester
och inte kommer tillbaks förräns efter Sylvester.

Men det är ju möjligt att säkerhets(o)ansvarige hade samma syn på plikt som Oscar Wilde ;
Plikt är vad man fordrar av andra , inte vad man själv gör.


Jalla Kalla!

Utmattad efter en dags hårt idrottande framför TVn samlar Argus sina sinande krafter för att tota ihop några rader.  Först vill han på nusvenska gratulera Charlotte Kalla och Anna Hansson till  deras lysande insatser på 10 km.  Två fantastiska prestationer i spåret som förhoppningsvis sätter sina spår hos andra unga. 
I motsvarande grad vill Argus beklaga de svenska manliga skidskyttarna, som hade en så att säga prickfri dag.  Dessutom var de enligt kommentatorn dåliga i spåret, vilket verkar vara ungefär  sämsta tänkbara kombination i en kombinationsidrotten skidskytte. Argus var som ung atlet egentligen bara dålig i sängen och på bortförklaringar.

        Ropen över Sverige skalla,
       hurra, hurra för Charlotte Kalla!
       Må hon ännu i många år,
       skörda framgång i vita spår.   
      
Med vanliga människors, men inte Argus, mått har det lång tid sen Pierre de Coubertin sa;

Kvinnor har bara en enda uppgift i sport, nämligen att kröna vinnaren med segerkransen.

Horror vacui.

En kommersiell TV-kanal ska göra en serie med titeln "I huvudet på Carolina Gynning." Programmet skulle ju kunna bli en bra skräck(horror)film om det absoluta tomrummet(vacui) men risken är väl att materialet räcker lika långt som ett reklaminslag (med ett rejält avbrott för reklam).
 Carolina Gynnings företräden inskränker sig annars till de rent fysiska, vilka Argus dock p.g.a. tilltagande svagsi..(f´låt, svagsynthet ska det vara, Metusalems anm.) (Passa dig! Argus anm.) sett alltför lite av.

Otänkbart är det väl inte att Carolina Gynning rimmar som följer;

Jag är en sexig liten fröken*,
med en imponerande kropp.
Tyvärr är min hjärna tom som en öken,
ja, öde som Sahara är min knopp.

Detta dystra faktum är numer för framgång inget hinder,
jag ska på nytt en lysande stjärna bli,
med ett fett kontrakt som mig binder,
till en satsning på intellektuell lyteskomedi.

* Argus är inte helt övertygad om att Carolina valt rätt substantiv här, men vem offrar inte oskulden för ett rim?

Det är inte utan ett leende på sina (icke silikonfyllda) läppar Argus minns en vacker kvinna som under en diskussion om intelligens undrade ; IQ,vad är det?

Göran jordbrukare.

Göran Persson har enligt Expressen tjänat en halv miljon kronor på den skog han köpte 2005 när han lämnade politiken och blev jordbrukare, vilket var nog så knipslugt av den förre detta statsministern med tanke på att hans namn betyder just det. Illfundigt ler nog Göran i mjugg och tänker;

Tja, mina väljare fick inget guld och inga gröna skogar,
de fick bara streta vidare bakom sina plogar.
Men själv har jag tjänat bra på min lott,
och min koja liknar närmast ett slott.

Och det var det, förstår ni, som själva vitsen var,
att jag skulle få det bra på gamla dar.
Att vara sosse var så grått och trist,
att jag bestämde mig för att bli kapitalist.

Så nu går jag här på Stjärnhov
och struntar i politiken, med förlov,
men tack alla väljare som  med skatter och slit
gjort det möjligt för mig och Anitra att flytta hit.

Argus finner här för gott att travestera ett finländskt ordspråk;

Folket skall med svett och möda den rike bonden föda. 

To the dead in the night.

I nattens stillhet kommer Argus av någon outgrundlig anledning att tänka på Fadime Sahindal som mördades av sin far på grund av att hon haft en svensk pojkvän och därför "vanärat" familjen.
Fadimes far och andra "heders"mördare tillägnar Argus följande lilla poem;

Vissa människor mördar för heder,
tja, andra "kulturer", andra seder.
Tacksamma är vi att vi fått lära känna dem
och bli berikade i vårt folkhem.

Det lär ännu finnas kannibaler,
som äter upp sina rivaler,
borde vi inte skicka dem en invit
att komma med sina seder hit.

Det vore något för oss att lära,
att våra fiender förtära.
Då skulle det bli rymligare här.
i vår trånga kulturella sfär.

Argus kan bara likt romarna tillägga; O tempora, o mores - o tider, o seder eller riktigare otider,oseder.

Argus blir sex!

På nyårsdagen blev Argus sex millennier, eller med den tideräkning som han känner sig mer hemmastadd med, 1500 olympiader. Eftersom han är så oändligt vis att han räknar de lyckliga stunderna blott och de är betydligt färre till antalet känner han sig dock mycket yngre.

Många år har gamle Argus fått,
men den vise räknar de lyckliga stunderna blott.
På så sätt håller man sig ung i evighet
och åldern blir bara en formalitet.

Så lyssna till Argus, ni som är unga,
glöm fort alla dagar som känns tunga,
men minns desto längre alla lyckliga dar,
så har ni desto flera kvar!

För övrigt känner sig Argus böjd (men inte av ålder) att instämma med den danska författaren Carl Erik Soya;
Det är otroligt vad vår syn på ålder växlar med åldern.