Att plocka gäss.

image69 F.d. svensk lagstiftande politiker och ovillig skattebetalare.

Argus mor, en numera uråldrig dam och något skröplig, men i sin ungdom en strålande skönhet (vilket dock inte.. avsatt några som helst spår..tack Metusalem, vi kan den där, Argus anm.) behöver på sin ålders höst vård, men drabbas som så många andra av konflikten och skickas hem. I landet har vi ett rättsväsende och en skola som är lytta på gränsen till förlamade.
Dessa sorgesamma fakta utgör inte något hinder för staten att fortsatt kräva in de högsta skatterna i världen för att stoppa in i sitt gigantiska svarta hål.

Argus tillskriver  därför den svenska staten följande poem ( skarpögd och litterat som Argus läsekrets är, spårar den nog ett visst inflytande från en herr Ferlin.)

Folk betalar sin skatt och är snälla,
fast frågan är vad skatten ska gälla
våran sjukvård är klen
och polisen är sen
våran skola den  e' som den e'.

Nu är tillvaron hård,
för den som söker vård
och för den som inte hänger me',
men befolkningen är tyst,
säger inte ett knyst,
vårat Sverige de e' som de e'.

Argus tillerkänner dock de svenska politikerna skicklighet i den konst som den franske statsmannen Jean-Baptiste Colbert beskrev som;
Beskattningens konst är att plocka gåsen på så sätt att man får flest möjliga fjädrar, med minsta möjliga kacklande.

Stjärnsmäll.

image68 Bjässar på kollisionskurs.

Hubbleteleskopet har upptäckt två galaxer i stjärnbilden Herkules som håller på att kollidera med varandra, lyckligtvis kommer stjärnsmällen att äga rum 450 miljoner ljusår från jorden och därmed knappast väcka någon. Samma öde kommer att drabba Vintergatan när vi kolliderar med Andromedagalaxen, men denna händelse kommer inte att inträffa förrän om två miljarder år, vid vilken tidpunkt mänskligheten för 1, 9999 miljarder år sen tagit kål på sig själv, varför den ur  mänsklig synpunkt är ointressant.

Rymdteleskopet Hubble,
utrustad med Argus skarpa syn
har i universum upptäckt trubbel,
långt därute i skyn.

Två galaxer syns kollidera
en mörk och stjärnklar kväll
och Argus kan med Dynamit-Harry konstatera;
vilken jävla smäll!

Somliga galaxer avlägsnar sig i stället från jorden och det med en hastighet av 145 000 km i sekunden. Tror ni att de fått reda på någonting?

Bortbytingen.


image67Den numera nöjde finländaren. Den uppmärksamme betraktaren kan möjligen särskilja vissa detaljer i klädseln  som ger en vink om hans svenska bakgrund.En man som föddes i Sverige råkade vid födseln registreras som finsk medborgare och har nu tillerkänts 3000 kronor i skadestånd. Han har också krävt ersättning för psykisk sveda och värk, vilket han inte fick.
Argus hade möjligen kunnat förstå mannens frustration, som det heter på nusvenska, om förhållandet varit det omvända, då han borde varit berättigad till minst det tiodubbla i ersättning. Mannen verkar nu ha sansat sig och framlever förnöjt sina dagar i Finland.


Argus antar att mannen tänker ungefär så här;


Jag föddes i Sverige, men registrerades som finne,
av detta greps jag av ett sådant ursinne,
att jag krävde ett  skapligt  skadestånd,
men numera har jag återfått mitt förstånd.

Jag  är nöjd med mitt finska genesis
och längtar inte till Ruotsi på något vis,

nej du, min svenske vän,

bytt är bytt och kommer aldrig igen.

Men kanske blir mitt ljusaste minne,
när jag trillar av min, finska, pinne
att jag som pilt sorterades bort
och inte belv av svenskars sort.

Vår vår.

image65  Vitsippor eller med det något elegantare klingade latinska namnet Anemone nemorosa(or?)

Äntligen har "vintern" släppt sitt grepp om vårt arma fosterland (resp. dito vatten) i morse slapp Argus för första gången på länge skrapa is från sin Rosinante när han skulle bege sig till den arbetsplats där han lyckligör en försu..f´låt, förstummad ska det vara, omgivning med sina glimmrende insatser. Den som inte har hjärta att inte utbrista i en lovsång till våren är Argus;

Äntligen kommer våren
och Argus sjunger* som fågeln,
se så många vackra sippor
och så många vackra flickor.

Dem hade nästan Argus glömt,
när de sig under vintern gömt,
nåväl nu blommar de åter,
vilket vidrig vinter förlåter.

* verbet "sjunger" får här betraktas som en oöverträffbar hyperbol(överdrift, övers. anm.) Metusalems anm. 

Kejsaren utan kläder.

image63 Kejsaren av uthållighet.


En av de djurarter som kommer att försvinna i den ragnarök som människan förorsakar är kejsarpingvinen, en djurart som Argus hyser den allra som största beundran för, bl.a. för dess förmåga att ensam bland alla andra djur uthärda fyra månader utan mat och sol, med ned till 70 graders kyla under den antarktiska vintern. Allt i akt och mening att ruva ett ägg och föra sin art vidare. Detta är en uppvisning i sisu som lämnar människan, möjligen med undantag av den finländska varianten, långt bakom sig.
 
Här följer Argus alltför blygsamma homage till denne uthållighetens kejsare utan kläder;

Här står man utan kläder,
och ruvar sin ättelägg,
i ett tämligen tufft väder,
utan tak och utan vägg.

Fyra månader av mörker och is
är en baggis för en kejsarpingvin,
det sänker oss inte på något vis,
för detta krävs ett mördande svin.

Folk i farten.

image62 Folk  i farten ingenjörens hemstad.


En irakisk ingenjör som erbjudits jobb och bostad i småländska Gnosjö säger att han " nog kan tänka sig att arbeta och bo där ett år. Sedan vill han till Stockholm, där det finns mer folk."

Till Sverige kommer en ingenjör,
både arbetsvillig och arbetsför,
men han gör sig strax till tolk
för dem som vill bo där det finns mycket folk.

Så mörka Småland duger bara ett år,
sen vidare färden mot storstan går,
där går det ju lite mera livat till
och dit förstår man ju att han vill.

Helst till en lika livad stad,
som den explosiva Bagdad,
så vi får väl hoppas den svenska staten bönhör,
denne, något kräsne, ingenjör.
The Jet sätt är rätt sätt.

image60 Argus i tänk...f´låt tankartagen.


Argus som oftast brukar låta som alla gamla griniga gubbar i världen sammantagna, har i dagarna fått nytt hopp om mänsklighetens välvilja och kompetens. Anledningen till detta ljus i mörkret är en Jetmack i hans hemstad. Under sina resor land samt rike kring måste Argus med ( alltför ) jämna mellanrum tanka sin trofasta Rosinante och av ekonomiska ( snålhet, Metusalems anm.) skäl brukar detta ske på Jetmackar.
Vid det senaste tillfället inträffade dock ett missöde, apparaten som har till uppgift att svälja Argus surt förvärvade sekiner utförde beredvilligt denna gärning, men vägrade obstinat att lämna ifrån sig minsta droppe drivmedel.
Sur i sinnet, men torr i tanken fortsatte Argus färden på de få kvarvarande dropparna bensin och skickade vid framkomsten till första bästa dator ett mail till sin hovleverantör Jet. Mailet skickades en söndagkväll och på måndagmorgon kom ett svar med löfte om att undersöka saken. Ett par dagar senare hade Argus kompenserats för sin svidande ekonomiska förlust och glad för det var det Argus som blev.
Skulle den ofantliga offentliga sektorn fungera lika smidigt skulle Argus bli ännu gladare för det.


Utan är det inte att Jet är värda minst en eloge varför Argus rimmar;


Här står man utan bensin

och ingen kvarvarande sekin,

ett bistert slut på vårlig tur.

Klart att man blir sur.


Men si, problemet löstes, lätt som en plätt,
av det eminenta bensinbolaget Jet.
Och just av denna enkla grund,
blir Argus kvar som trofast kund.

Dumsnut.

           image58        Förslag till ny uniformsmössa för den svenska polisen.


Den svenska polisen har i samband med mordet på den 10-åriga Engla uppvisat en klantighet som måste vara på gränsen till kriminell.  Mördaren har en lång "karriär"  som sexualbrottsling bakom sig och polisen har fått värdefulla tips om honom. Denna och annan information har inte bearbetats eller förmedlats mellan olika distrikt. Den information som slutligen förmedlades kom från en polis som talade om för mördaren att hans bil fotogaferats, vilket gav gärningsmannen möjlighet att undanröja eventuella spår.
Möjligen, funderar Argus, inskränker sig polisens kompetens till att kontrollera nyktra bilister och vakta fotbollsmatcher. I det förra fallet är kompetensen dock något osäker, i Argus hemkommun underkändes 15 % av proverna p.g.a. mätfel. Det är betydligt mer än 0,2 promille det.
Den svenska polisen har f.ö. tackat nej till en ny uniform med motiveringen att den var "för snäll". Hur en uniform som motsvarar kårens intellektuella kapacitet skulle te sig törs Argus bara hysa mardrömmar om.


Argus tillskriver med anledning av detta lagens långa, men något ostadiga, arm följande poem; 


Inom polisen jobbar vi så diskret
att ingen polis vet vad den andre vet
och ingen som helst information
sprids från station till station.

Detta kallar vi för inre spaning,

ty ingen annan har en aning,

vad, om något, någon annan gör,

eller vem, om någon, vi lagför.

Men tänk om vi fick en annan stass,
som verkligen visade vår klass,
en tuff uniform till varje dumsnut
och en alldeles egen liten dumstrut.

Liftarens guide till ondskan.

image55 Den liftande fredsängeln.

En  italiensk konstnärinna försökte, för att bevisa att människan är en god och fridsam varelse, liftande ta sig från Italien till Libanon, ett land med lika många stridande fraktioner som folkgrupper. Detta var ett vågstycke som Argus, med sin något mer Swiftska inställning till mänskligheten inte skulle rekommenderat. Den goda lifterskan kom till Turkiet, där hon blev våldtagen och mördad. Håhåjaja, så kan det också gå, som Kurt Vonnegut skulle ha sagt.

En något naiv italiensk konstnärinna,
försökte visa att människan god och fridsam är,
nu är det så att denna kvinna,
inte längre finns här.

De goda faller ifrån, en efter en
och bara ondskan blir kvar,
ibland en glimt av godhet, men
människan är och förblir en barbar.

Kontanklö.., f´låt kontantlöst ska det vara.

image53 Här ses gängledaren under intensivt tankearbete i brottets planeringsskede.

Argus återvänder för en stund till ämneskategorin brott och dumhet som, såvitt han minns, togs upp så sent som igår. En anledning till detta är, som förut antytts, att andra ämnesområden blir allt sparsammare förekommande. Denna gång handlar det om ett gäng väpnade rånare som slog till mot ett bankkontor i Stockholm som dessvärre eller dessbättre, stryk ej önskvärt alternativ, visade sig vara kontantlöst. Denna brist i planeringen hos los bandidos visar på brister i tankeförmåga som borde placera dem tämligen långt ner i primaternas hierarki. De lyckades i.a.f. undkomma lagens långa arm, men för det krävs kanske inte särskilt många fungerande synapser.
DN uppger dock att polisen att polisen spanar efter gärningsmännen, vilket måste kännas betryggande för de bankkontor som handhar kontanter, utifall ligan skulle drabbas av en Lidnersk knäpp och ge sig på såna i fortsättningen.  

Argus tänker sig att ligaledaren med alla sina intellektuella resurser på högvarv diktar;

Ja, vi är inte några kriminalitetens stjärnor,
vi missade att kontoret var utan cash,
alldeles för små är våra hjärnor
och något dimmiga av hasch.

Men polisen lyckades vi köra ifrån,
de fångade inte oss,
trots att vi framstår som riktiga fån,
de dummaste bland bandidos.

Där ser man, inte mycket skall till,
för att inte åka fast,
man måste nästan vara imbecill,
för att behöva stå sitt kast.

Den tjuvaktiga skatan.

image52 En mer passande heraldisk symbol för den svenska staten än lejonet?

Än verkar inte aprilskämtens tid vara förbi, men risken finns att det Argus mång och storögd läser i DN är fullt möjligt i vår absurda sen nog så trolig händelse. Ett älder par bestals på sina besparingar, en nog så trolig händelse. Tjuvarna greps av polisen, en inte lika trolig händelse, men så var fallet. Nu blev nog allt frid och fröjd, eller Fritz und Freud, som man säger i Tyskland, tänker den naive, men icke som Nicke säger, som man säger i Sverige. Kronofogden har ( i stället för de andra tjuvarna) beslagtagit pengarna för att betala tjuvarnas skatteskulder.
tat.

Utan är det inte att det rister till av ilska i Argus uråldriga, men rättskaffens, lekamen varför han utbrister;

Flygande kommer staten skatan,
som stjäl som bara s---n.
Den ene tjuven stjäl din börs,
men vilken tjuv är störst?
 
Till samvetet måste de vara mycket lika,
den lille tjuven och Pica Pica.
Det spelar ingen roll var pengarna tas,
bara de inte av den rättmätige ägaren innehas. 

Det är inte utan att ett ordspråk från hans hemland faller Argus i minnet (och där finns det gott om plats, Metusalems anm.) ;
De stora tjuvarna fängslar de små.

Grodår i år?

image49 Dödskyss?


I sin jakt på att utrota andra arter så snabbt som möjligt är nu mänsklighetenh nära att ta kål på grodan, ett djur som överlevt i 360 miljoner år och finns utbredd över en stor del av jorden med omkring 700 arter. En tredjedel av alla grodor förväntas försvinna inom den närmaste framtiden och för att i någon mån kompensera grodorna för detta bortfall har människan, generös som alltid, utsett 2008 till grodans år.


Ja, inte mår man som en prins,
men man får vara glad så länge man finns
och i alla fall av människan vi får
ett alldeles eget år!

Kanske det blir ett av de sista,
för nu står vi högt på den utrotningslista,
som människan skapat för så många djur,
som långt för henne levt i moder Natur.

Det är väl som jag sa till min kompis nyss,
att människan gav oss dödens kyss
när hon förvandlade sig själv till kung och prins 
över allt liv som på jorden finnns.
image50Det var då det.
Rysk roulette.

image48 Med koldioxid i loppet.

Trots kunskaper om riskerna fortsätter människan att spela rysk roulette med sin och planetens framtid med utsläppen av koldioxod. Ökningstakten i utsläppen var mellan 1990 och 1999 1% per år. Mellan åren 2000 och 2004 hade den stigit till 3,3% per år, alltså mer än det tredubbla.
På 1980 talet förbrändes 5,4 gigaton kol årligen, under 90-talet 6,3 gigaton årligen och under år 2005 7,9 gigaton. De två senaste generationerna svarar tillsammans för två tredjedelar av den totala uppvärmning av jorden som hittills förorsakats av koldioxiden.
Den svenska industrin svarar för  en droppe i atmosfären, men ökade sina utsläpp mellan 2005 och 2006 med 500 000 ton kol, så helt oskyldiga till den stundande domedagen  är vi inte. 

Argus hade sett fram emot åtminstone ett millennium till på den vackraste av alla planeter, eller vårt oi'kos, (eko), boning, som det heter på hans modersmål men sannolikheten för detta minskar förbrännande fort, varför han sorgset diktar;

Snart ute är vår bonings tid
och för alla som lever här
för atmosfären fylls av koldioxid
och inget blir kvar av vår biosfär.

Visst hade vi bättre kunnat förvalta vårt oi'kos,
vårt hem i ett iskallt universum,
men nu kan inget längre hjälpa oss,
människan har visat sig vara girig och dum.

Glass är min last.

image47 Den fasansfulle fridstöraren.

En professor har äntligen tagit (Afton)bladet från munnen och gått till attack mot en av de värsta oljudsspridare som existerar i landet ( och även här är konkurrensen stenhård.) Med sin skrälliga "musik", utgör den ett gissel under sköna vår och sommarkvällar och borde bara av denna anledning förvisas minst så långt bort som möjligt. Därtill bidrar den med sitt innehåll av skräp"mat" till att barnen blir fetare, vilket inte gör saken bättre. Professorn jämför oljudet från monstret med tortyr och det är nog så sant som något som någonsin skrivits i Aftonbladet. Han har därför vänt sig till minister Nyamko Sabuni med en propå att monstret måtte förbjudas.

Argus tänker sig att monstret sjäv har en annorlunda syn på saken och kanske rimmar sålunda;

Dom säger att min last är dålig och dyr
och att den gör barnen feta,
samt att jag skulle utsätta folk för tortyr
men smaskig är den, det ska ni veta.
 
Så när dagen glider över i kväll
och friden sänker sig över stan
då gör ljudet av min tuta varje unge säll
och jag tjänar kulor som f-n.

Men se upp alla barn för nu ni,
har en professor fått ögonen på min last
så risken finns att minister Sabuni
förbjuder dess avsalu i en hast.,

Det är inte utan att Argus skänker de föräldrar, som lyckades lura i sina arvingar att glassen var slut när sirenen ljöd, en beundrande tanke.

Annars gäller väl för glass som för mycket annat här i livet som Erold Bäck så förnumstigt påpekar;
Det eländiga med glass är att den är godast när den är slut.

Mors lilla Argus.

image43 De bär som enligt reklamen ger intagaren en hart när oöverträffbar syn.

I takt med att Argus berömmelse stiger och hans  stjärna (Betelgeuse) nu stigit så nära zenit som möjligt   (utan att (ännu) ramla ner på andra sidan, Metusalems anm.) får han som andra megastjärnor finna sig i att hans namn utnyttjas i kommersialismens ohöljda tjänst.  Det senaste exemplet är en tablett kallad Argus, enligt reklamen gjord på (skandinaviska) blåbär och med en sensationellt god inverkan  på  makula, den gula fläcken i ögat, vilket gör att intagaren blir skarpögd som en hök. Detta har förstås Argus vetat under millennier varför hans intagande av blåbär närmat sig rent mors lilla olleska höjder.
Argus har ännu inte skrivit något om sin mor, men i förbigående kan noteras att hon var en underskön kvinna   ( en egenskap som inte avsatt några som helst spår hos avkomman, Metusalems anm.).

A.n.o.e. ( allt nog och emedan) med viss hjälp av Alice Tegnér och Carl Jonas Love Almqvist diktar Argus ( dikten kan med fördel, ( dock inte av Argus, Metusalems anm.) framföras till melodin Mors lilla Olle.)

Argus på jakt efter blåbär gick,
för att med dessa skärpa sin blick.
Han vet att bären han söker är blå
bara de nu inte vore så små.
 
Kolla  nu noga vad lyser där,
ta mig sjutton ett bär visst det är,
litet är bäret men Argus blir glad
tusen såna till och synen blir bra!

Argus har tänkt emigrera mången gång,
men får nog nu tänka om
och i Sverige stanna kvar
ty blott Sverige svenska blåbär har.
 
image46 Argus i blåbärsskogen.


 

Försnillande företagsamhet.

image41 Den företagsamma förskolechefen.

En synnerligen företagsam förskoleledande företagschef har lyckats lura Stockholms stads skattebetalare på 18,5 miljoner kronor, vilket med tanke på att pengarna skyndsamt förflyttades till Dubai väl ändå bara är en droppe i Persiska viken av de pengar som samma skattebetalare årligen får se sig frånhänta. Pengarna har transfererats med hjälp av några av de hawalas som alltid beredvilligt ställer upp för att lätta tyngden på de svenska skattebetalarnas pungar. Väl på plats har de använts till lyxkonsumtion och för att försörja ett ospecifierat antal anförvanter till den försnillande, företagsamme, förskoleledande, företagschefen.

Argus tänker sig att den f.d. förskolechefen funderar ungefär så här;

Det var så trist att passa andras ungar,
så vi tyckte vi behövde lite rajtantaj,
därför fyllde vi våra pungar
och skickade pengarna till Dubai.
 
Ett djupt känt tack till Stockholms stad
och dess skattebetalare, som generöst
gjort mig evinnerligen rik och glad
och min släkts ekonomiska bryderier löst.

Noll koll på kollot?

image37 Argus som kolloledare i yngre dar. Lägg märke till att Agus som försiktig general, det goda föredöme för barnen som han alltid varit och helt  enligt socialstyrelsens rekommendationer bär flytväst.

I Stockholm har man i den  sinnesförvirring som råder i svenskt arbetsliv i allmänhet och den offentliga sektorn i synnerhet, lyckats förlägga slutet av årets kollovistelse för barnen till samma tidpunkt som skolstarten. Krocken beror på ett sent beslut från utbildningsförvaltningen om när höstterminen ska börja och med tanke på att det  gått så lång tid sen förra höstterminen började samt att höstterminstarter är  så sällan förkommande får man väl ha överseende med denna lilla miss av utbildningsförvaltningen.

Det är bara att hoppas att barnen efter genomliden skolgång artar sig till något klipskare planerare än de nuvarande.

Vårt sommarlov blev i en hast så kort
att halva kollovistelsen blåste bort,
någon som är mindre smart,
hade problem med kalendern, helt klart.

Men vi får väl hoppas att vi som är barn,
blir klipskare än de vuxna endera dan
och att vi på verkligheten har bättre koll,
det kan i.a.f. inte bli sämre än noll.

Aprils' fool.

image36 Förare med i Göteborg inköpt körkort samt chockskadad passagerare efter en smärre incident.

Idag är det första april och skämten står som spön i backen. I en absurd värld börjar det bli hart när omöjligt att skilja skämt från allvar, men Expressen berättar att man nu kan köpa sitt körkort i Göteborg.
Att döma av de bilister Argus riskerar sin livhanke genom att köra på samma vägar som, verkar det inte bara vara där denna handel förekommer.

Argus tänker sig att en representant för körkortsköparna diktar(inte utan inspirition av Gustaf Fröding);

Jag köpte mitt körkort för pengar,
men kom inte många mil,
i läskiga korsningar och farliga svängar
innan jag kraschat min bil.
 
Den mardrömmen hade besannats,
att en som jag körkort skulle få,
mina pengar borde nog satsats,
på något mindre riskabelt, ändå.
 
För övrigt är det inte utan att Argus håller med den okände tänkare som säger ;
Vår vandring här på jorden är så kort. den börjar när vi är något år gamla och slutar när vi får körkort.