Konservering.

Argus som är detta minimalistiska hushålls ende matlagare ( och den ende som tvingas äta det som "tillagas" ) förvånas då och då över att vissa produkter tycks stå sig i evigheter. Tanken har slagit honom att det måste tillsättas allsköns konserveringsmedel till produkterna för att de skall överleva så länge.

 

Kanske är det så , låter Argus sina tankar löpa vidare, att dessa ämnen upptas av  våra mänskliga kroppar och bidrar till att vi blir äldre och äldre för varje generation , varför man genom att stoppa i sig oförsvarliga mängder av dessa produkter skulle kunna bli gammal likt en annan Metusalem.

 

Inte så att Argus fruktar döden , han " har bara ingen större lust att vara med när den inträffar" som Woody Allen säger.

Easy like stealing candy from a baby. Att stjäla från barn.

I Köpenhamn anordnades för en tid sedan en välgörenhetsgala för fattiga barn som är analfabeter och med överskottet från galan skulle få hjälp att lära sig läsa. Det blev emellertid inget överskott eftersom Tina Turner, 67, hastigt inkallad, tog 12 miljoner för att framföra två gamla ( inte 67 men ändå ) hits. Säga vad man vill om Tina Turner men barn är hon inte , inte heller fattig. Huruvida hon är analfabet eller inte vet inte Argus , men helt otroligt håller han det inte för.

 

I Ryssland , om vilket land Winston Churchill en gång sa att det är "en gåta ,  invecklad i ett mysterium inom det oförklarliga", har trettio skolbarn som togs som gisslan vid Beslan-dramat tvingats återbetala det skadestånd de tidigare tilldömts. Anledningen är att de lyckades rymma från gisslantagarna och att myndigheterna därmed anser att de formellt inte uppfyller kriteriet för gisslan. Visst är detta  "a riddle wrapped in a mystery inside an enigma"?

Alternativ användning och finkänslighet.

Häpen läser Argus i Aftonbladet om alla de alternativa användningsområden som kondomer har i Indien. Bara en fjärdedel används till avsett ändamål , resten förbrukas vid tillverkning av kläder , leksaker och tofflor eller används för olika industriella ändamål. Det är inte omöjligt att detta bidrar till , dristar sig Argus att gissa , att Indiens befolkning är i starkt växande.

 

Vid läsningen av artikeln hampar det sig emellertid så att en historia av Fritjof Nilsson Piraten faller Argus i minnet och som den hjärtegoda varelse han innerst inne är vill han dela med sig av Piratens skröna.

 

Ungefärligen vid sekelskiftet ( det förra ) råkar en ung skånsk ädling försätta en av herresätets pigor i lyckliga , d.v.s. olyckliga omständigheter. ( Kondomen har nog ännu inte gjort sin entré i dessa trakter. Min anm.)

 

   För att i möjligaste mån undvika skandal flyr den unge mannen till England och tar tjänst i drottning Victorias armé.  Så småningom skickas han till Syd-Afrika och deltar i Boerkriget , där han utför många hjältedåd samt gör sig bemärkt som en tvåflaskorsman ( whisky inte sherry ).

 

Efter avslutad tjänstgöring återvänder han till London där han möts av beskedet att hans far har dött. Han beslutar sig för att resa hem för begravningen , men tycker att han först bör skaffa sig en klädsel som anstår tillfället och tar vägen över Paris , då som nu modets huvudstad , för att klä upp sig.

 

 Karl-Gustavs franska är så bristfällig att den är i det närmaste obefintlig , men när han ser en skylt med texten Pour Les Hommes / För män / förstår han att han kommit till en affär som åtminstone saluför varor för hans kön. Han är litet osäker på vad som kan vara lämplig klädsel vid en begravning , men bestämmer sig för att en hög hatt måste ingå.

Han vänder sig därför till expediten och säger ; - Un chapeau-claque, s´il vous plait. / En cylinderhatt , tack./ Nu skall det avslöjas att Gustav inte kommit till en klädbutik , utan en affär som tillhandahåller förnödenheter för män av helt andra slag. Avslöjas skall också att chapeau-claque även kan betyda kondom.

 

Expediten finner alltså inget märkligt i Karl-Gustavs begäran utan frågar bara ;" Vilken färg?"   Svaret blir förstås ; "Svart". Nyfiken över detta ovanliga färgval på en kondom kan inte expediten låta bli att fråga ; " Men varför , min herre?" Karl-Gustav suckar ; " Min far är död." Varpå expediten utbrister ;  "Min herre , vilken finkänslighet!"

Gratis är gott.

I DN kan man idag läsa om hur man för några hundra dollar kan köpa sig en doktorstitel och därmed slippa den mödosamma processen att skaffa sig den kunskap en sådan titel borde kräva. Alla behöver emellertid inte genomgå sagda process  eller betala för sin titel , de får den ändå.  Några exempel från senare tid är Göran Persson , Gro Harlem Brundtland och fotbollsspelaren Henrik Larsson.

 

Det är inte omöjligt att Henrik Larsson är den som i intellektuellt avseende är mest förtjänt av titeln , med Norges representant som god tvåa. 

Ny förening!

I och med att Argus åldrande fortskrider (sic!) i hastig , men mindre lustig , takt har han utvecklat en stigande intolerans mot en del företeelser , alkohol är en , dumhet en annan.

 

 Tillvaron framstår numera som alltför kort för att slösas på något av alternativen.

 

 En intressant etymologisk parentes i sammanhanget alkohol är att såväl Eau de vie , whisky som akvavit betyder "livets vatten" , medan vodkan , som kanske inte är lika pompös av sig, bara betyder vatten. Genom Pippis sång "Femton flaskor rom på död mans kista" är dock t.o.m. Argus barnbarn införstådda med att alkoholen långt ifrån är det oskyldiga och livgivande elixir som ovanstående namn antyder.

 

Allt nog och emedan , Argus har , i syfte att underlätta  livssituationen , som socionomerna brukar säga, för sig och andra äldre män, beslutat bilda föreningen GNN Gubbar Nobbar Nubbar. Vad gäller medlemskap i denna förening kommer Argus att vara minst lika generös som den allra som givmildaste SSU-förening och därmed hoppas utkvittera statsbidrag i tillräcklig mängd för ett större antal champagneflaskor , en dryck som Argus inte betraktar som alkohol utan mera som en  finare ( och roligare ) sorts Pommac. 

   

Förtroende.

Enligt två opinionsundersökningar ligger förtroendet för två statliga företrädare , regeringen och polisen nu på bottennivå. Opinionsinstitutet Skops mars/aprilmätning visar att 45 % av befolkningen tycker att regeringen gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. Denna siffra har stigit med sex procentenheter på en månad och trenden har varit i nedåtgående sedan februari förra året.

 

Aftonbladet.se har genomfört en enkätfråga där över 46 000 personer svarat och där svaret blir att nio av tio inte anser sig kunna lita på polisen , i den meningen att de skulle få hjälp om de behövde den. En polisman säger sig känna till  botemedlet mot detta bristande förtroende , men hamnar här i ett moment 22 ; "Det enda sättet att ändra folks attityder är genom bra relationer. Det kan man bara skapa genom att träffa dem och prata - ansikte mot ansikte." 

 

Förtroende är något som förvärvas under lång tid , men kan fördärvas under mycket kort tid och åtminstone i det senare avseendet har både den svenska regeringen och polisen varit framgångsrika.  

Räcker pengarna?

Argus , vars skarpa ögon fångar upp varje tidningsnotis , liten som stor , har i den lilla lokaltidningen Södertäljeposten noterat följande ; "Södertälje söker psykiatrihjälp." ( Det är alltså frågan om pengar till psykiatrisk vård , nämare bestämt sex miljoner kronor , man ansöker om. )

 

Med tanke på att staden förr var känd under namnet "Tokstan" kan man ju fråga sig om beloppet är tillräckligt.  

Användarvänligt 2.

Argus  har tillbringat en inte ringa del av den ringa del av den tid som står honom åter innan han lämnar detta jordiska, med att söka efter , inte den eviga sanningen , utan något så fjuttigt som dammsugarpåsar som passar just hans dammsugare.

 

Argus kan kan se två möjliga orsaker till att denna uppsjö av modeller existerar , den ena bygger på konspirationsteorin att Storebror hittar på sådana djävulskheter just för att hålla oss sysselsatta och ofarliga under en period.

 

 Den andra orsaken kan vara att jorden har outtömliga resurser och att det därför inte spelar någon roll om ett stort antal människor ägnar tid och kraft åt att konstruera dessa olika modeller och ett ännu större antal ägnar ännu mer tid och kraft att söka efter dem. Denna förklaring finner han dock mindre trolig.

 

För övrigt hänvisar han ( se Användarvänligt ) till den okände tänkare som säger ;                      Användarvänligt : Så länge du inte använder det är det vänligt. 

Behandling.

En man i Arkus lika månghövdade som skiftande bekantskapskrets föreslår med anledning av  den nyligen inträffade gruppvåldtäkten i Jordbro ( se Män? ), att "männen" , helt sonika , bör slipas till döds och att en lat individ skall dra slipstenen. Man skall emellertid komma ihåg att denna person är långt ifrån så politiskt korrekt , konciliant ( försonlig, övers. anm.) och fegt inställsam som Argus som å det hjärtinnerligaste tar avstånd från en sådan behandling.

 

Argus föreslår i stället att "männen" behandlas , under högst sex månader , på en institution med kabelTV ( gärna med s.k. vuxenkanaler ) , tennisbanor, swimmingpool , gymnastiksal och god och näringsriktig kost. I de  fall de saknar sådant bör de naturligtvis omgående ges svenskt medborgarskap, så att de kan känna sig trygga i sin nationella identitet. De kan ju då också med sin stora energi , djupa kunskaper och förbluffande hantverksskicklighet lämna ett välbehövligt tillskott till det svenska folkhushållet.

 

 Viktigt är förstås också att de under vistelsen på institutionen får tillgång till varsitt rum , så att de slipper samma trängsel som måste ha varit fallet när de sex "männen" tillsammans med en kvinna vistades i samma lägenhet. Det kan inte uteslutas att denna klaustrofobiska upplevelse lett till det trauma, som fått männen att våldta den unga flickan , vilket enligt Argus politiskt korrekta , koncilianta och fegt inställsamma bedömning , är en förmildrande omständighet som gör att de bör få  mildast möjliga straff.

Hot eller löfte?

Svenska myndigheter säger säg vilja utöka användningen av datorer i kontakten med allmänheten. Med tanke på den kompetens på området som finns , eller snarare inte finns , hos myndigheterna , ser Argus fram emot detta med en förväntan uppblandad med stora delar skräck och undrar om denna vilja hos myndigheterna är att betrakta som ett hot eller ett löfte.

 

Redan idag känns det för många som att pulsa i snö upp till knäna i kontakten med myndigheterna och risken är att myndigheternas okunnighet i datorteknik och logistik inte kommer att göra tillvaron lättare för de människor som behöver denna kontakt.

Män?

Sex "män" har enligt DN gripits för olaga frihetsberövande och våldtäkt av en femtonårig flicka. Det är väl inte utan att de gjort sig förtjänta av ett  annat epitet , något mer åt invektivhållet, efter detta illdåd? 

 

Det lär inte finnas något i den svenska vokabulären som är nedsättande nog , så alla förslag, även nykonstruktioner , beaktas.

Underligt?

Ayatolla Hossein Nouri-Hamedani har sänt ut en fatwa  där han uppmanar iranska ungdomar till martyrskap . Med paradisets nycklar om halsen skall de möta döden , för att få tillbringa evigheten på denna underbara plats.

 

Av någon underlig anledning har ayatollan valt en annan strategi för sin personliga del.

Stolligheter.

Muslimerna måste lära sig tåla stolligheter , kan man läsa i en stor svensk dagstidning , nära lierad med det statsbärande partiet. Med tanke på de stolligheter som förnuftigt folk får stå ut med från allsköns religiösa fantaster kan detta nog anses vara ett lika rimligt som blygsamt rättvisekrav.

 

Att dessa stolligheter kan fortgå kan kanske bero på att Koranen i likhet med Bibeln " inte med enda ord lovordar intelligensen" som Bertrand Russell säger. 

Arbetsbesparande.

Det senaste påfundet för att bespara oss människor arbete och , som ett slags synergieffekt , späda på arbetslösheten ytterligare är en automatisk parkeringsvakt.( Se Arbete) Chefen för företaget som utvecklat den beskriver den först som "ond" , men mildrar senare sitt ordval till "väldigt effektiv."

 

Det Argus kan se som positivt i sammanhanget är att uppfinningen bidrar till en försämrad marknad för den starkt växande människoarten Homo Controllantus.

Kvalitetssäkring.

Argus har idag ätit en lika onyttig som god lunch på en restaurang , som representerar en kedja med tentakler som når ut över hela världen , alltså även till Kalix, vilken ort denna lilla anekdot härstammar från , en händelse som många säkert skulle tolka som en tanke.

 

Nåväl , en av ortens lokala förmågor träder alltså in på McDonald´s och beställer enligt följande ;  "Du , en cheeseburgare med ost , men du , glöm inte osten."  Det kan man kalla att försäkra sig om att varan håller utlovad kvalitet det.

Framförhållning.

Hårdare krav skall ställas på elleverantörerna, fr.o.m. 1 januari 2011 skall inga kunder behöva acceptera ett driftstopp längre än 24 timmar. Med tanke på Argus aktningsvärda ålder är det emellertid tveksamt huruvida han kommer att få uppleva denna historiska dag.

 

En gammal man som skulle firas på sin 90-årsdag , resonerade på ett liknande sätt när barnen ville att han skulle skaffa sig en ny kostym inför stundande kalaset, med orden; "Vid min ålder gör man inga sådana investeringar."

Sent.

TV-annonsören säger ; " Detta program kan ni även se fem i halvett i morron förmiddag."

Argus säger ; Tiden lider och vi med den.

Säkert vårtecken.

Ett vårtecken snart lika säkert , om än inte lika vänt ( vackert, övers. anm.),  som blå och vitsipporna har infunnit sig i och med de första " turistande"  vägrånarna.

Mördande klädsel.

På cigarettpaket kan den intresserade läsa " Smoking kills."  Ur den synpunkten kanske frack är ett alternativ för män med självbevarelsedrift , nu när den s.k. fadermördaren har gått ur tiden.

Långvarig.

Silvio Berlusconi ,italiensk gangster och politiker ( i nu nämnd ordning ), har visat den goda smaken att meddela sin avgång. Göran Persson däremot har meddelat att han tänker sitta kvar och därmed konfirmera Sokrates tes att det inte är de hederliga människorna som blir långvariga som politiker.

Förbud.

I USA , som Leonard Cohen beskriver som "the cradle of the best and the worst", eller på stålblank svenska " vaggan för det bästa och sämsta." har man nu tangerat bottenrekordet vad gäller förbud. Det nya förbudet avser homosexualitet inom krigsmakten.

 

Det bör noteras att USA sedan tidigare belade en föga hedrande förstaplats i förbudsidioti med anledning av förbudet mot alkohol , ett förbud som fick vådliga konsekvenser.

 

Argus kan inte exakt säga hur många levande hjärnceller som behövs för att förstå det imbecilla i dylika förbud , men fler än att de kan räknas på ena handens fingrar är det nog inte.

Nema problema.

Om någon tror att satirikern skulle ha ett tungt och slitsamt kall , kan han eller , i förekommande fall  hon , lugnas med Will Rogers ord ; "Det är ingen konst att vara humorist och satiriker när hela statsförvaltningen arbetar för dig."       

Alla fuskar ....eller ?

Lena Mellin skriver i Aftonbladet , Kamratposten kärvänligen kallad , en artikel som är svår att tolka på annat sätt än som ett försök att släta över den senaste tidens  fusk inom bl.a. Försäkringskassan och Systembolaget. Hon gör det med rubriken "De omutbara finns inte - alla fuskar."

 

Jag vet inte riktigt var Lena Mellin har inhämtat denna epokgörande kunskap , men visst är det beklagligt att hon inte meddelat den tidigare och därmed sparat in en hel del pengar åt svenska skattebetalare i deras finansiering av diverse obskyra verksamheter. Helt klart är dock att alltför många människor fuskar , ett problem som lättast löses genom att de inte får möjlighet att förfoga över andras tillgångar.

 

Ovanstående Mellinska rubrik och djärva påstående dämpas dock något i artikelns sista mening med följande häpnadsväckande logiska volt , " Särskilt för oss som fortfarande tror på den omutlige statstjänstemannen."

 

Det finns en viss risk att Lena Mellin , inte motvilligt eftersom hon inte vet om det, ger näring åt Herbert Tingstens manschauvinistiska utsaga ; " Att diskutera med en kvinna är som att läsa tidningen när det blåser."

Mellan stolarna.

DN Ekonomi innehåller 14/4 rubriken "Arbetslösa akademiker hamnar mellan stolarna."

Detta är dock , kan Argus i förtroende berätta , ingen nyhet utan var sant redan om Falstaff Fakirs oerhört lärde professor som kunde allt,"utom konsten att sätta sig bredvid sig själv."

Förklaring?

Nästan nio procent av försäkringskassans personal utreds misstänkta för olika typer av fiffel , bl.a. har man betalat ut felaktiga ersättningar till sig själva. Eftersom en så stor del av personalen sysslat med denna form av fri företagsamhet , kan man ha en viss förståelse för att utbetalningar till så att säga utomstående  personer blivit aningen fördröjda.

Glada?

En forskare säger som svar på frågan " Vad är det i miljöföroreningarna som är så skadligt för hjärtat?"  " Om vi visste det skulle vi vara väldigt glada."

Det är jag inte så säker på.

Kriminellt element?

De gamla grekerna ansåg att världen bestod av fyra element  jord ,  vatten , luft och eld. Enligt DN är ett av dessa ,luften, på några platser i Stockholm så dåligt att det är olagligt . Då borde det väl spärras in ?

Alternativ2?

Berit Rollén föreslår att en alternativ arbetsmarknad skapas. Ett annat alternativ vore ju att ett alternativt samhälle skapades.

Dolda tillgångar?

Ännu en glass , den här gången är det  88:an,  anses nu av Antidiskrimineringsbyrån, ( ingen myndighet är längre så absurd att den inte finns) vara bärare av ett rasisiskt budskap. 88 skulle vara en nazistkod för Hitler.

 

Klart är att det måste finnas betydande , för stora delar av befolkningen dolda, tillgångar, för att försörja rena knäppgökar inom diverse obskyra statliga institutioner. Och då är ändå mentalsjukhusen i stort sett nedlagda.

Stor och liten.

Argus har slagits (sic) av tanken att hjärtat slår ungefär lika många slag under en livsrymd hos många djurarter ( inklusive människan ) . Ju mindre djuren är och ju kortare livslängd de har desto snabbare slår deras hjärtan och vice versa.

 

Timmarna flyr och dagarna går

och hjärtat pickar och hjärtat slår,

hos stor eller liten , lika många slag,

tills hjärtat stannar och vilar en dag.

Soldat Bom.

Den svenska armén har enligt Aftonbladet varit ute på skjutövningar. Dock bar det sig inte bättre än att en granat missade målet med sex kilometer och slog ner utanför säkerhetsområdet. Veckan efter hade man skärpt sig och missade målet med bara två kilometer ( och sina egna  soldater med blygsamma 150 meter.)

 

Apropå militärer och krig säger Albert Einstein någonstans ; " Det är inte känt med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas, men det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar." Det låter som om det är ett säkrare alternativ , åtminstone för de egna trupperna.

Kändisskap.

I Vatikanstaten hålls konklav för att utse ny påve , om detta har Argus inte mycket att säga utom att hålla med den fine aforistikern Stig Johansson när han säger ; " I de flesta religioner håller man mycket väsen för ingenting."

 

 

Argus påminner sig dock en annan kändis vid sidan av påven , nämligen Nisse från Sverige. Nisse och hans polare Hasse for en gång till Italien på påsksemester. Vid incheckningen på Arlanda hälsade den unga damen bakom disken glatt " Nej men hej Nisse , kul att se dig igen."  Hasse blev lite imponerad av att Nisse blev igenkänd  bland den stora mängden resenärer.

 

 

De steg ombord på planet och satte sig. När flygvärdinnan passerade dem på sin kontrollrunda före start, sa hon " Tjena Nisse , trevlig flight." Hasse blev ännu mer imponerad och hans beundran steg ytterligare när kaptenens röst i högtalarna förkunnade , " God morgon , detta är kapten Pontén med besättning som hälsar alla passagerare och speciellt Nisse varmt välkomna ombord."

 

 

Så småningom landade man i Rom och Hasse kände sig lite lättad , här skulle väl Nisse vara lite mer anonym. När de kom fram till passkontrollen sade emellertid tjänstemannen " Ciao Nisse"  och Hasse utbrast ; " Det här är inte klokt, känner du alla?"  "Nja , man har ju varit runt lite".  sa Nisse. Så fortsatte det, på hotellet och restauranger , gator och torg, överallt hälsade folk vänligt på Nisse.

 

 

Ett par dagar senare  besökte vännerna  Vatikanstaten och Petersplatsen för att se och höra  påven ge sitt "urbi et orbi" , till Rom och världen. Hasse kunde inte låta bli att skoja med Nisse och sa  "Där är i alla fall en som du inte känner."  Nisse svarade inte och efter en stund upptäckte Hasse att han var försvunnen. Jag måste ju få se påven när jag rest ända hit tänkte Hasse och stod kvar . Så småningom stiger folkets jubel och påven och ytterligare en person framträder på balkongen över torget.  Bakom sig hör Hasse en turist säga, på en engelska med omisskännlig amerikansk accent,  till sitt sällskap ; " Vem sjutton är det som står bredvid Nisse ?" 

Det var historien om Nisse , mannen vid sidan av påven, det.

En evig fråga.

Somliga människor sätter passionen framför allt,

medan andra tar kärleken mera kallt

och säger , kan man bara ge och ta

så kan det nog bli ganska bra.

Så frågan kvarstår , skall man älska vilt och hett

eller mera lita till sitt vett?

Språkliga fadäser.

Sv.D.se publicerar några roliga exempel på "svengelska"  fadäser åstadkomna av svenska affärsmän , vilket får Argus att erinra sig en affärsresa han en gång , för många år och ännu fler kilon sedan , företog tillsammans med ett par danskar. I Aberdeen åt vi middag med skotska värdar och en av dem presenterade Argus med orden , "This is our swedish cock." Han menade "cook" och anspelade på TV-serien  The Muppet  Show , en serie  på en intellektuell nivå som gör den begriplig också för danskar. ( I serien förekommer en "svensk" kock.)

 

 

Men språket är inte bara ord , det består också av symboler. I samband med en facklig konferens i USA ( we are from the swedish fucking union ) skulle en svensk representant , jag har för mig att det var Lars Törnman, överräcka en gåva till en japansk facklig företrädare. Det var bara det att presenten bestod av en kniv , vilket i Japan uppfattas som en uppmaning till mottagaren att snarast och  för egen hand avsluta sitt jordeliv.

 

 

Ett annat uttrycksmedel som också kan skapa problem är kroppsspråket. En president från USA var på statsbesök i ett land i Syd-Amerika , Argus kan inte längre minnas vilken president och vilket land det gällde, eftersom hans minne numera är av den karaktären att han knappt kan minnas vad han ätit till frukost och då skall man komma ihåg (sic!) att hans frukostar är tämligen likartade. Nåväl , presidenten  fick för sig att han skulle göra V-tecknet mot folkmassorna , formade lång och pekfinger till ett vackert V , men vände utsidan i stället för insidan av handen mot åskådarna, vilket i spansktalande länder ger tecknet en helt annan och mycket ominösare innebörd.

Trial and error.

En sydkoreansk bilskoleelev har , enligt vanligtvis fel.. förlåt välunderrättad källa ( Expressen), klarat teoriprovet efter 272 försök. Eftersom han var analfabet gjorde han helt enkelt om provet tills han kunde svaren utantill.

Vi får hoppas att man använde en annan inlärningsmetodik än den i min rubrik för körningen.

Humor?

Humor kan ta sig många uttryck , ett av de egendomligare svarar en slyngel som stängts av från skolan för mobbing för. Han har satt handfängsel på andra elever och kallat dem för "bögjävel." Dessutom har han gjort sig skyldig till skadegörelse.

 Hans kommentar till denna olyckliga kedja av händelser är ; "Det var bara på skoj."

Förvånad?

Om det fortfarande vore möjligt att bli förvånad över någon svensk tilldragelse , så skulle man höja minst ett ögonbryn vid läsningen av följande ,återgivet av GT.

 

En man som häktats i sin frånvaro , har av Försäkringskassan ( skattebetalarna ) , fått sin sjukersättning utbetald till ett konto i Afrika.Efter ett år av trägna utbetalningar tog sig Försäkringskassan en funderare och stoppade dessa. Mannen överklagade dock och hävdade att han behövde pengarna eftersom han var på fri fot. Länsrätten gav , i sin visdom , mannen rätt och pengarna fortsätter därmed att, likt svalorna om vintern, ta sig till sydligare nejder.

När storleken har betydelse.

I samband med polisens djärva razzior för ett par veckor sen , då ett stort antal grovt kriminella människor som körde bil utan bälte oskadliggjordes , intervjuades en lastbilschaufför som sade att det låga användandet av bälten av lastbilschaufförer kan bero på att de kännar sig skyddade i sina stora fordon.

 

Argus påmindes då om ett par amerikanska anekdoter som handlar om stora bilar. En amerikansk "trucker" åker , enligt sägnen, omring med en skylt på sitt fordon där det står ;         " Se upp, har varit med om åtta krockar och vunnit alla."

 

Tre medlemmar av gentlemannaklubben Hells Angels , ni vet de med sången " I like my bike " som så att säga national anthem, står och tar ett par öl i en bar efter en motorväg. En lastbilschaufför kommer in för att äta varvid de tre "änglarna" börja trakassera honom. Chauffören säger emellertid ingenting , utan avslutar sin lunch och går. Stolta över sitt tilltag säger de tre busarna  till bartendern " Det där var en riktig mes."  "Ja," säger bartendern, "och inte kunde han köra heller. När han skulle ut från parkeringen backade han över tre motorcyklar".

 

Detta visar att en viss försiktighet i umgänget med trafikens bjässar kan vara tillrådlig.

Vem skall vakta väktarna?2

Thomas Bodström säger till Sveriges Radios Eko att om lagen om rätt till telefonavlyssning i preventivt syfte blir verklighet, kommer det att behövas en utökad kontroll av avlyssnarna.

 

 Återigen står vi inför romarnas dilemma ; " Quis custodiet ipsos custodes?"

Faiblesse ( förkärlek ,övers. anm. )

Som säkert de flesta i Argus lika månghövdade som rikt intellektuellt utrustade läsarskara vid det här laget noterat, hyser han ( Argus ) en viss faiblesse för främmande ord.

 

Han skall emellertid försöka bättra sig i detta,och en del andra, avseenden, och säger i likhet med Gunnar Sträng ;   " Man skall inte hesitera  att använda svenska ord , om det finns en adekvat   inhemsk vokabulär ."

Klappjakt2.

En reporter på Aftonbladet säger sig ha "undersökt den nya trenden av sjukskrivningar i Malmö." Syftet med "undersökningen" tycks ha varit att visa hur lätt det är att bli sjukskriven för utbrändhet och därmed misskreditera de människor som fått denna diagnos.

 

Journalisten uppsöker alltså en läkare och blir sjukskriven med diagnosen "krisreaktion" , inte utbrändhet som rubriken säger. Diagnosen ställs efter det att läkaren "gjort en  ordentlig medicinsk undersökning" med bl.a. ett blodprov som visade att "patienten" inte led av en infektion.

 

 Diagnosen ställs också efter det att journalisten blåljugit och påstått att han lidit av sömnsvårigheter (han säger sig sova en till två timmar per natt), huvudvärk och bristande "ork" under en tid.

 

 Han blir  alltså sjukskriven två veckor med diagnosen krisreaktion och jag har svårt att tycka att en läkare som sjukskriver en person med dessa (påhittade) symptom och efter en ordentlig undersökning , går alltför lättvindigt tillväga. Det har tydligen inte journalisten som istället sällar sig till drevet i klappjakten på sjukskrivna med rubriken " Utbränd - på 32 minuter. Så lätt blev Aftonbladets journalist sjukskriven."

 

Möjligen har journalisten samma , så att säga ekonomiska, syn på sanningen som Mark Twain  när han säger , "Sanningen är bland det finaste vi har, den skall vi inte använda i onödan."

Klappjakt.

Det bedrivs i Sverige sedan en tid från olika håll något som knappast kan beskrivas på något annat sätt än en klappjakt på sjukskrivna. Man kan i en del fall undra över motiven , kanske känner bara de personer och organisationer som bedriver jakten ett behov av att legitimera sin egen existens.

 

 

Senaste herre på täppan är en "hälsoprofessor" vid namn Ferrada-Noli ,( snart har vi nått den kunskapsmässiga nivellering att vi likt Falstaff Fakir kan säga "Envar sin egen professor.)" Nåväl , denne vetenskapens företrädare hävdar helt frankt att det man brukar  kalla utbrändhet inte existerar. Det är möjligt att det är en sällsynt åkomma i den skyddade verkstad där "professorn" på skattebetalarnas bekostnad framlever sin dagar, men Argus kan , med 25 års erfarenhet från organisationer av olika karaktär och storlek med en viss empirisk rätt påstå att ute i "verkligheten" förhåller det sig inte så.

 

Många svenska organisationer , utsatta för ständiga "omorganisationer" , d.v.s. besparingar med samtidigt höjda kvalitetsmål , är så inkompetent styrda och skötta att det är något av ett under att inte fler människor dukar under.

 

 

En annan person och organisation som tydligen har ett djupt känt behov av att legitimera sin egen existens genom att komma med nya "revolutionerande" förslag är Lars Leijonborg och folkpartiet , också skattefinansierade företeelser. I sin bristande tilltro till läkarnas kompetens att efter en kvalificerad och mångårig utbildning kunna bedöma om människor klarar av att arbeta eller inte, vill man utöka deras utbildning med en "kurs i försäkringsmedicin." En annan åtgärd man vill vidta är att mångdubbla antalet kontrollanter och därmed så att säga ge samhället lite mer östtysk prägel och charm. Envar sin egen kontrollant , skulle kanske Falstaff Fakir sagt.

 

 

Det förhåller sig dessutom på det sättet , vilket somliga människor förefaller vara medvetna om , att vi har en arbetsmarknad som inte direkt ropar efter folk.( Enbart ungdomsarbetslösheten uppgår idag till   88 000, vilket mer än väl täcker behovet av arbetskraft  inom både privat och offentlig sektor.) Det här gör det naturligtvis svårt , för att inte säga omöjligt, för människor att vidta den åtgärd man gjorde förr när man inte stod ut på en arbetsplats, man bytte.

 

 

Möjligt är ju också att "professorn"  och Leijonborg delar åsikt med tänkaren som säger ;           Arbete är så hälsosamt , att det borde förbehållas de sjuka.

Prioritering2.

Både USAs och Sveriges poliskårer har under förra veckan intensifierat sina insatser mot den grova kriminaliteten.

 

 För USAs del blev resultatet att 10 340 personer , majoriteten efterlysta för grova brott som dråp , väpnat rån och våldtäkt greps.Den svenska polisen lyckades oskadliggöra 4787 personer som körde utan bilbälte.

 

Tydligen arbetar den svenska polisen träget vidare efter mottot ; Om du inte kan göra det du ska, gör det du kan.

Levnadskostnader.

Det är dyrt att röka , men å andra sidan är det också dyrt att leva och eftersom rökarna , genomsnittligt, förkortar sin levnad sparar de ju in en del pengar.

 Hå hå ,jaja, allting jämnar ut sig som filosofiskt disponerade personer plägar säga.

Budbärare.

Göran Person säger  med anledning av en opinionsundersökning som Temo gjort och enligt vilken Fi skulle få sju procent av rösterna om det vore val nu : "Äh,det är Temo och erkänt dålig kvalitet."

För mig låter det som om Göran Person begår det klassiska misstaget att avrätta budbäraren därför att han är missnöjd med budskapet.

Användarvänligt.

Den eminente bloggaren Kurtlundgren , webblogg.se, skriver i Myndighetsraseri ....12/4 bl.a. om maskiner och apparater och ställer , den möjligen retoriska, frågan varför de är så besvärliga att på ett civiliserat sätt umgås med , d.v.s varför de inte kan fungera utan att man skall behöva svära åt dem och hota med närmsta grovsoprum.

 

Det är möjligt att det finns andra förklaringar , men för närvarande kan Argus tänka sig två ;     Den ena är vad Strindberg skulle kalla Makterna , den andra vad Edward Murphy skulle kalla Lagen om alltings djävlighet.

 

En anonym tänkare står för följande definition , vilken kan vara värd att minnas ;                      Användarvänligt : om du inte använder det, är det vänligt. 

 

 

 

Det som göms i snö.....

I samband med ett par längre promenader har Argus , som vanligt med  korpgluggarna på vid gavel , uppmärksammat de ofantliga mängder skräp som täcker den tidigare så täcka ( vackra, övers. anm.) nejden ( trakten, övers.anm.)

 

Marken, som tidigare täcktes av snö, täcks nu istället av  plastpåsar, cigarettpaket , godisförpackningar ( tyvärr tomma) och diverse annat skräp och bråte , allt vittnande om den höga grad av civilisation vi med förenade   krafter uppnått.

 

Tage Danielsson sa ; " De säger att Sverige är så vackert på vintern , hur vet man det, då är ju hela landet täckt av snö?"  Och så sann som den är sagd är väl denna formulering.

 

Nej , något renligt djur är människan inte , vilket redan misantropen Jonathan Swift konstaterade i sin beskrivning av yahooerna.  

Bantning.

Det svenska försvaret har som bekant genomgått en kraftig s.k. bantning och gjort sig av med procentuellt räknat fler soldater än vad Argus någonsin kan hoppas göra sig av med , procentuellt räknat, kilon.

 

Detta hindrar inte att kostnaderna för "verksamheten" ligger kvar på ungefär samma nivå som innan nedskärningarna. En bidragande  förklaring kan vara att där vi för trettio år sedan hade 33 generaler och amiraler som förde befäl över en värnpliktsarmé på en halv miljon man , har vi idag 43 generaler och amiraler som för befäl över , ja vadå? Tydligt är att det svenska försvaret så att säga bantar underifrån.Se Förvirring3.

Vanans makt.

En politiker i Haninge som vill ha sjöräddningshelikoptrar kvar i Berga säger ;"Det vore dumt att fatta ytterligare ett dumt beslut."

 

Man skall nog tänka sig för innan man överger traditioner, säger Argus. 

Oh , eviga ungdom....

Aftonbladet , eller Kamratposten som publikationen lite kärvänligare brukar benämnas inom "rörelsen" , berättar om en 53-åring som funnits med i SSUs medlemsregister.

 Bosse Ringholm var i och för sig 30 år innan han lämnade ordförandeskapet för samma organisation , men i intellektuellt avseende mognar som bekant vi människor i väldigt olika takt och tvärsäkert är det inte att alla överhuvudtaget  mognar.

"Man är bara ung en gång, men man kan förbli omogen hela livet." som någon för mig och förmodligen flertalet andra okänd tänkare sagt.

Titulatur och storpolitiskt avslöjande.

Gudrun Schyman reser runt och föreläser och kallar sig då "Mamman, politikern , socionomen och författaren." Det förfaller mig som om hon glömt ett par titlar i sammanhanget, nämligen ekonomisk fifflare och politisk oppurtunist.

 

Det kan vara så att Gudrun Schymans glömska har samband med det medel som  Argus sedan tidigare misstänkt finns i riksdagshusets väggar och förorsakar sådan glömska hos våra politiker.  Nåväl , Argus kan här och nu avslöja att han ( tillsammans med de andra två svenskar som delar hans politiska åsikter) bildat ett nytt parti, Mr eller Maskulin reträtt. En av partiets första åtgärder blir att verka för att politiker skall slippa besvärliga utfrågningar av konstitutionsutskott, där "skolminister" Baylan är näste man till rakning,och grävande journalister. Detta kommer vi att göra under parollen "Amnesti för amnesi."

Fulhet och avundsjuka.

Häpen läser Argus i Expressen , känd för sin vedervärdiga , förlåt vederhäftiga och seriösa journalistik,  om en kvinnlig bankchef som av sina kolleger påståtts vara ful och därför erhållit 200 miljoner kronor i skadestånd.

 

Argus, som av en natur på sitt allra snålaste humör begåvats med  en fulhet minst lika imposant som Sokrates, ( nota bena utan några som helst jämförelser i övrigt ) kan inte annat än känna ett styng av avund i sitt missunnsamma hjärta över att han inte med ett endaste öre kompenserats härför.

Farliga fel och tankar om språket.

I morgonens TV-nyheter meddelades att polisen anhållit en man " i sin frånvaro." Det fick mig att minnas första gången jag i offentligt språk lade märke till att skillnaden mellan possessiva pronomen som "hans" och possessiva reflexiva pronomen som "sin" håller på att försvinna. 1991 dödades politikern Rajiv Ghandi och Aktuellt meddelar , " Efter mordet på sin moder blev Rajiv Ghandi politiker." I juridiska sammanhang kan detta språkliga misstag visa sig fatalt.

 

Argus vill bara, i all välmening och för säkerhets skull, påminna om att det är en viss skillnad , i flera avseenden, mellan meningarna;    "Han kysser sin fru." och "Han kysser hans fru."  

 

Ibland verkar språket ha nått en grad av förvirring där man är beredd att hålla med den franske statsmannen och diplomaten de Talleyrand när han säger ; " Människan har fått språket för att kunna dölja sina tankar."  Ett påstående som dock Sören Kierkegaard bemöter med "Människorna tycks inte ha fått språket för att dölja sina tankar, utan för att dölja att de inga tankar har."

Arbete.

I stort sett sedan människans förfäder började gå upprätt har hon försökt göra sitt arbete effektivare. Genom årmillenierna har människan tämjt djur och använt dem som dragare och lastdjur och konstruerat alltmer komplicerade maskiner och apparater för att kunna producera mer snabbare.

 

Det svenska jordbruket som förr knappt kunde föda befolkningen, sysselsatte då den stora majoriteten av arbetskraften , idag arbetar mindre än tre procent av arbetskraften inom samma sektor som nu producerar för mycket mat. LKAB i Kiruna har sedan 1995 minskat sin arbetskraft med 25 % , men denna arbetskraft producerar mer än vad som gjordes 1995.

 

Filosofen, sociologen och nationalekonomen Max Weber varnade för snart 100 år sedan för överproduktion och massarbetslöshet p.g.a. en alltmer effektiviserad produktion. Denna varning har aldrig trängt fram till politikerna , möjligen beroende på deras bristande beläsenhet. De forsätter istället att skapa konstlade "sysselsättningar" för människor. I Sverige används t.o. m. ordet "sysselsättningspolitik." När människan efter årtusenden av strävan åt detta håll , äntligen börjar bli fri från slaveriet står vi alldeles handfallna och vet inte vad vi skall göra med vår nyvunna frihet.

 

Ingen  förnuftig människa, möjligen med undantag av Martin Luther, kan sörja över att människor slipper monotona , smutsiga , farliga och meningslösa arbetsuppgifter och se arbetet som något slags heligt självändamål. Ingen förnuftig människa kan tycka att det är bättre att människor producerar kanoner för att ta kål på andra människor än att de ägnar sig åt "  dolce far niente."

Av och för.

En del ting lever vi människor av , mat t.ex. och andra lever vi för , kultur t.ex. En statlig momsutredning föreslår i sin oändliga visdom en kraftig momshöjning på båda dessa livsnödvändigheter. I matens fall med 10 % och kulturens med 16%.

 

Vi får väl  söka tröst i flaskan, som  lär bli åtskilligt billigare efter alkoholskattesänkningen och ett tidigare citat av en okänd tänkare som säger; "Alkohol , jordnötter och choklad , vem behöver mat?"

Bisexualitet?

I en rubrik i Expressen ( vad vore tillvaron utan den tidningen) kan man läsa "Jan och Pia äntligen gravida." "Vi har kämpat så länge, det här känns fantastiskt."  Det kan man ju förstå,särskilt för Jans vidkommande.

 

Argus kan bara gratulera och hoppas att Jan känner sig säkrare i sin sexuella roll , vilken den nu är, än Nalle Knutsson. Se " Osäkerhet och utjämnande av ........"

Maka söker kaka.

Den ekonomiska fifflaren och politiska oppurtunisten Gudrun Schyman har funnit en jämbördig partner i samband med bildandet av Fi. Det är Susanne Linde som varit sjukskriven på heltid sedan år 2000 , men under denna tid höjt sin inkomst med över 100 000 kr. Det är svårt att veta om det är dumhet eller arrogans som ligger bakom hennes uttalande , " Jag förstår inte det. Det känns som om jag har mindre pengar nu.Men det var ju trevligt."

 

Vidare uppger hon att hon legat i sängen sedan i tisdags, vilket får Argus att ställa sig frågan om hon kanske , i enlighet med Ronald Reagans tankegång; "Det sägs att politik är det näst äldsta yrket i världen.Jag har i alla fall lärt mig en sak,nämligen att det har mycket gemensamt med det äldsta." blandat ihop de båda yrkena? Se "Gamla Yrken."

På kant med tillvaron eller med Kant om tillvaron.

Utrustade med den knivskarpa intelligens som de är, har säkerligen Argus läsare vid det här laget uppfattat att han emellanåt uppfattar tillvaron som absurd och minst sagt krokig. Först om denna uppfattning är dock varken Samuel Becket eller Argus , långt därifrån , redan på 1700-talet sade Immanuel Kant "Människans krökta virke , av vilket ingenting rakt kan byggas."

Pengar och religioner.

En stormrik affärsman i Singapore vill rädda den lilla republiken Nauru i Stilla havet från en skuld på 1,3 miljarder kronor. Det påminner Argus om en rubrik i MAD , tidsskrift för sjuk humor, men numera nerlagd eftersom "verkligheten" blivit så sjuk att den överträffar dikten. Nåväl , rubriken löd ; " Elvis Presley köper Stilla havet."

 

En förnuftig inställning till pengar redovisas av LaoZi ( ca 600 f.kr. ) filosof och författare till Daodejing, daoisternas motsvarighet till de kristnas Bibel, muslimernas Koran och judarnas Tanak men alltså ett halvt millenium äldre ; "Att ha tillräckligt är lycka,att ha mer än tillräckligt är olyckligt.Det gäller för allting , men särskilt om pengar."

Ärlighet och andras pengar. Blogg nr.300

I sin 300:de blogg , ja tia går ,som man säger på landet som man säger i stan, ger sig Argus , helt oförväget, på Riksgäldskontoret som har lyckats med konststycket att betala ut en miljard för mycket till ett antal borgenärer som dock , i det närmaste , betalat tillbaka denna summa. 

 

"Vi är mycket glada och tacksamma över att våra kunder är så ärliga och hjälpsamma" , säger informationschefen Marja Lång. Att sätta sin lit till människors ärlighet, är nog bara något man gör när man handhar andras pengar, säger Argus.

Tjuv o tjuv skall du heta.

Av en givmild natur utrustad med en skarp syn,  håller Argus minst två, av sina enligt sägnen många, vakande ögon inte bara på grov dumhet(  ej straffbar ) utan också grov kriminalitet ( straffbar ). Han har härvid på senare tid uppdagat inte mindre än tre allvarliga brott , begångna av synnerligen hänsynslösa kriminella element.

 

I Sverige stjäls en sjutsitsig s.k. bajamaja.

I USA stjäls  hästspillning.

P.g.a. den gemensamma nämnaren , exkrementer, utesluter Argus inte ett samband och deducerar (här = gissar) att det kan vara samma gärningsmän som, när de så att säga tröttnat på skiten , avslutar stöldturnén med att stjäla en simbassäng i Norge.

 

Men man skall inte tänka alltför illa om tjuvar  , i själva verket " respekterar de enskild egendom. De  vill bara att den att den skall bli deras , så att de kan respektera den ännu mer" som G.K. Chesterton säger.

Arbetslöshet2.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly säger under "Statsministerns frågestund" ; "När vi i riksdagen förorsakar arbetslöshet, vilket kan ske."  Ja , är det på något område riksdagen och dess verkställande organ regeringen varit framgångsrika de senaste årtiondena, så är det att skapa arbetslöshet.

 

Månne intar Ohly , riksdag och regering samma, föga lutherska, attityd till arbete som Erik Lundegård , Eld, när han säger , " Näst arbete finns det inget så djävligt som arbetslöshet."

Sabotage!!?

Från vanligtvis välunderrättat håll ( Roland webblogg.se ), meddelas att det fel som drabbat webblogg.se och försänkt Sverige i ett djupt intellektullt mörker under ett antal timmar , härrör sig från en nätcentral i huvudstaden i vårt stora grannland i väster. ( Jag har ryktesvägen hört att det är världens till ytan största land om man plattar ut det.)

 

 Med risk att återigen konfrontera militanta norska invandrargrupper ( Se Kappvändning) måste jag å det skarpaste protestera mot denna lömska attack och förbereda norska sabotörer in spe på att hädanefter kommer inga som helst svenska  fingrar att läggas emellan rottingen och det norska hullet. 

Rättvisa?

Dan Nilsson , bror till den mördade Helén Nilsson, säger med anledning av att Ulf Olson dömts till "livstids" fängelse för mordet på systern och ytterligare en människa ;" Till slut blev det någon sorts rättvisa för min lillasyster i alla fall...Så mycket rättvisa som vi kan få av lagen här i Sverige."

 

" Det vi kallar rättvisa är bara den orättvisa vi är flest om" sade Svend Borberg , dansk författare och journalist , och det tycks i synnerhet vara giltigt i Sverige.  

Intelligens och hembränning.

Förtjust läser Argus följande rubrik i Aftonbladet "Norrlandsungdomar bränner hemma." och myser vid tanken på hur trevligt det är med traditioner som hålls vid liv.

Det tar någon sekund innan han , utrustad med det blygsamma mått av intelligens som är utmärkande för flertalet människor som han är ,  fattar att det rör sig om CD och DVD-bränning.

Intelligens och politik.

Skådespelerskan Solveig Ternström som föreslås som centerns första namn i Stockholms stad inför riksdagsvalet 2006 visar upp en något ambivalent attityd till uppgiften som riksdagspolitiker, när hon på frågan hur det känns att "hamna" ( Expressen ) i Sveriges riksdag svarar ; " Den dagen ,den sorgen.Men det skulle vara jättekul."

 

Ordet idiot var i antikens Grekland, precis som nu ett invektiv , men med betydelsen en person som var ointresserad av politik.Med tiden har inställningen till politik och kanske framför allt politiker ändrats något och en hel del människor delar idag Eugene McCarthys uppfattning ;   

"Att vara politiker är som att vara fotbollstränare. Du måste vara smart nog att förstå spelet och dum nog att tycka att det är viktigt."  

  

Osäkerhet och utjämning av ofördelaktiga odds.

"Underhållaren" Nalle Knutsson säger i Aftonbladet "Jag är nog bisexuell tror jag."

Argus , som likt Benjamin Franklin, är osäker på det mesta här i världen utom döden och skatterna , har trots allt lite svårt att förstå att en person i Knutssons ålder är så vacklande i fråga om sin sexuella hemvist. 

 

 Möjligen är det fråga om önsketänkande , baserat på Woody Allens tankegång när han säger ; "Jag kan inte begripa varför inte fler människor är bisexuella. Det skulle fördubbla deras chanser en lördagkväll."

Tillgång och efterfrågan2.

Amnesty säger i en nyutkommen rapport att man misstänker att antalet avrättade i Kina under 2004 snarare är 10 000 än den officiella siffran på 3400.

 

 Kina har ca 4 gånger så många innevånare som USA och borde ( om man överhuvudtaget anser att dödstraff är något att ha) alltså ha 4 gånger så många avrättningar, om man tillämpade samma grad av humanitet som det i det här sammanhanget så förkättrade USA , som har 59 avrättningar under 2004.

 

  Ibland får man en skrämmande känsla av att den obönhörliga lagen om tillgång och efterfrågan gäller även för människor.

Allitteration , hjärnceller och tårar.

   Ofta när jag letar efter något att se på TV påminns jag om Pink Floyds vackra bokstavsrim ;  "I´ve got thirteen channels of shit on the TV to choose from."   Ibland visas det dock något av intresse , i natt visade Discovery channel ett program om människokroppen och dess utveckling.

 

En intressant , om än lite skrämmande , uppgift var att våra hjärnceller dör i en takt av 50 000 i minuten. Detta är en observation som Argus i och för sig redan gjort , på så att säga empirisk väg, några dystra söndagsmornar då han stigit upp för att ta två Albyl, en som det känns, för varje överlevande hjärncell.

 

Ett annat tankeväckande rön som presenterades var att en genomsnittlig människa ,  det enda djur som kan gråta, gjuter 65 liter tårar under sitt liv. Det är allt en hel del det, men om Mark Twain sa ; " Människan är det enda djur som kan rodna - och har anledning till det." , så kan väl Argus säga ; Människan är det enda djur som kan gråta - och har anledning till det.

 

PS. För känsliga läsare skall det tilläggas att den mänskliga hjärnan ( normalt ) innehåller 100 miljarder hjärnceller. Det är allt en hel del det.  

Produktutveckling.

I "Licens" citerade jag den för mig okände tänkaren som sa " Alkohol , jordnötter och choklad , vem behöver mat." Livsmedelskedjan Lidl har tagit detta ad notam och saluför chokladägg som innehåller alkohol und hat damit  so zu sagen zwei Flugen in das selbe  Schmell geschlagt.

Gamla yrken.

Den ekonomiska fifflaren och politiska opportunisten Gudrun Schyman säger i DN med anledning av bildandet av "Feministiskt initiativ" ; "Det som börjar nu är att söka stöd." Det står väl inte länge på innan skattebetalarna får ytterligare ett politiskt parti att försörja.

Ronald Reagan sa om politik ; " Det sägs att politik är det näst äldsta yrket i världen. Jag har i alla fall lärt mig en sak,nämligen att det har mycket gemensamt med det äldsta." Det ligger ett, inte så litet, korn av sanning i detta konstaterande.

Sex , drugs and rock´n roll.

Enligt en artikel i Aftonbladet lägger svenskarna ned 5,5 miljarder varje år på droger och sex. Då kan det väl inte bli så mycket kvar till rock´n roll?

Kognitivt meningsfullt?

Det finns många begrepp i den svenska officiella vokabulären som man kan fråga sig om de egentligen har någon innebörd. Ett ofta använt sådant begrepp är "arbetsmarknad". Den officiella siffran för den svenska arbetslösheten är 5,5% , men t.o.m. LO medger (se Mycket skall man höra..) att den faktiska siffran  överstiger 20 %. Sista kvartalet 2003 visar SCBs statistik att antalet lediga tjänster i landet var 36 300 , en minskning med 11 300 ( 24 % ) sedan samma period året innan. Dessa  36 300 lediga tjänster skall alltså fördelas på lågt räknat 1000000 arbetssökande.

Kallar man detta för arbetsmarknad måste man ha väldigt lågt ställda krav på definitionen av begreppet marknad med dess innebörd av balans mellan tillgång och efterfrågan.

Den blinda kärleken.

Det gamla maltesiska ordspråket "Kärleken är blind" har fått en ny , ominösare , innebörd sedan forskare funnit att potensmedlet Viagra kan orsaka - blindhet. 

Sherlock skjuter skarpt.

En läsare , Piorkko, söker med anledning av min dystra bild av försvaret trösta mig med att vi i alla fall har en poliskår som kan skjuta skarpt. Jag förmodar att han syftar på den tragiska händelsen i Lindesberg då polisen sköt ihjäl en uppenbart psykiskt förvirrad 22-åring, trots att han inte utgjorde någon fara för någon, utom möjligen sig själv.

 DN genomförde i samband med händelsen en s.k. webbfråga , där man frågade "Bör polisen få ha vapen?"  Jag har noterat några händelser , där poliser uppträder så dumt , omdömeslöst och klantigt att man ställer sig frågan ; bör somliga poliser få vara poliser?

I juli 2004 misshandlar två poliser med batonger en pensionär som lutat sig mot "deras" bil.

I mars 2005 skjuter en polis sig själv i handen under en skjutövning.

Samma månad sprayar polismän i Halland sig själva i ögonen med pepparspray och skadas.

I januari kör poliser över och dödar en 25 årig man som rapporterats försvunnen och nu eftersöks.

Också i mars, tränger sig fem poliser in i fel lägenhet under en jakt på narkotika och skrämmer nästan livet av innehavaren ( av lägenheten , inte narkotikan.) Poliserna har tillgång till rätt adress , de har bara inte klarat av att läsa den.

Detta ger kanske fog för tanken att en viss försiktighet när det gäller att utrusta poliser med tjänstevapen kan vara tillrådlig.

Ett skämt.

"Radioprofilen" (Aftonbladet) Gert Fylking har "på oss skämtat aprilo" och förklarat att "han skall ha barn". En kvinna i Helsingborg blev enligt Fylking "så tagen att hon grät." Riktigt varför tårarna flödade framgår inte , men jag har mina aningar.

1:a april.

I en fullständigt absurd "verklighet" , där vad som helst kan inträffa, är det inte lätt att veta om man utsätts för ett aprilskämt eller inte. Lika lite som man med säkerhet kan avgöra om man sitter på dårhus eller inte , som Georg Cristoph Lichtenberg säger.

Snusförnuft.

Med ett snusförnuft som närmar sig infantilism angriper en journalist på Aftonbladet underhållaren och skådespelaren Peter Harryson för dennes , enligt journalisten, farliga fetma. Till saken hör att Harryson närmar sig 60-årsåldern och så att säga med ålderns rätt tillägnat sig en viss rondör. Det är inte bra att vara fet, att dricka alkohol, att röka eller att köra bil, men f-n vet om det inte är värre att vara journalist på Aftonbladet.

Förvirring3.

Försvarsledningen vet inte vad försvaret skall vara till för och verksamheten lider av otydligt ledarskap, sägs det i en intern rapport. Det kan man kalla desorganistion det, säger Argus.