Rast vila !

Nu är det dags för Argus morgonpromenad,
men innan han å denna ger sig åstad,
vill han meddela sin tappra läsekrets
att han nu tar semester ifrån tillvarons hets,
i motsats till grisen tror han dock på en god fortsättning efter helgen,
under förutsättning att han (Argus) inte tittat för djupt i buteljen. 

God jul!

Ärlig?

"Justitie"minister Thomas Bodström föreslår att , med DNs språkbruk,  "ärliga"  brottslingar , som "hjälper" polisen vid utredningar , eller med andra ord berättar sanningen, skall få ett lägre straff.

Epitetet "ärliga brottslingar" är så fullständigt intellektuellt och moraliskt förvirrat att det knappast kan förekomma någon annanstans än i Sverige.


Apropå brottslingar kan det var värt att hålla Mihaly Babits ord i minnet ;

Bland rövare är den tyste en medbrottsling. 

Spridda rim.


Sångaren Julio Iglesias far, 90 år gammal,   har avlidit i en hjärtattack kort efter det att det konstaterats att han skulle bli pappa på nytt ;
 
Pappa på nytt vill han bli , patriarken,
som ett brev på posten kommer infarkten,
kanske bör man ägna sig åt sånt i yngre år,
innan man bärs bort på bår?

Enligt Sv.D. kan "ett sprut med Britney Spears parfym Curious vara rena giftet." ( För spermier.) ;

Att i julklapp ge skänka parfym
är en vida spridd kutym,
dock kan den negativt påverka nativiteten,
trots den förmodat ökande aktiviteten.

Den svenska skolan skall ta ett steg tillbaka , av de tusentals som skulle behövas, och återinföra fluortanterna , en yrkesgrupp känd bl.a. för sitt motto;

Vi säger inte sex and drugs and rock´n´roll,
nej vi säger borste, fluor och Stomatol.Också?

I ett politiskt uppvaknande som framstår som en Lidnersk knäpp säger ett antal socialdemokratiska politiker i Luleå ;
"Vi är också skyldiga."
Det man erkänner sig delvis skyldig till att är att ett samhälle skapats där människor är rädda för att gå ut och där de inte längre törs vittna i rättegångar. En brasklapp slängs dock in i budskapet när man säger;
"Vi är alla ansvariga."

Det är nog bara intellektuella giganter av denna dignitet som kan inse att de bär ett ansvar , även om man i all ödmjukhet  gärna delar med sig av detta till resten av befolkningen, för att Sverige på tre decennier förvandlats till en mänsklig och materiell soptipp.

Fast när det gäller rädsla tänker Argus i ungefär samma banor som Gertrude Stein ;
Efter att ha tänkt igenom hur farligt allting är , finns det inget som skrämmer mig längre.

Dagens sanning2?

I ytterligare en ansträngning att minska medias förtroendekapital , i den mån det är önskvärt och möjligt, skriver DN i en rubrik "Segregering ger sjukskrivna invandrare." Något belägg för detta påstående, förutom att en forskare "anser" det , ger man inte.
Det är svårt att förstå hur en tidning som tidigare  framstått som seriös, visserligen bara i jämförelse med Aftonbladet och Expressen men det är ändå något som han som såg Åmål sa, har kunnat sjunka till dennna sovjetiska nivå när det gäller hantering av fakta.


Under de dagar som föregick slutet på den fasansfulla tid i mänsklighetens historia som sovjettiden utgjorde nådde den offentliga lögnen, initierad av staten och serverad av media, sådana nivåer att alla visste att da betydde njet och njet betydde da. I Sverige har vi ännu inte kommit så långt , vilket ökar förvirringen, men vi har inte långt kvar.

  

Dagens sanning?

"De flesta brott begås av svenskar." skriver DN i en rubrik med anledning av en undersökning av BRÅ som konstaterar att utomeuropeiskt födda är klart överrepresenterade i brottsstatistiken.
Möjligen kan faktumet att de flesta brott begås av svenskar ha att göra med att de , ännu så länge , utgör en majoritet i sitt eget land, närmare bestämt 85 % av befolkningen.

Möjligen har DN samma snåla inställning till sanningen som Mark Twain när han säger ; Sanningen är det finaste och dyrbaraste vi äger , den skall vi vara rädda om och använda så litet som möjligt.

Till människor som av lättja eller andra orsaker litar till auktoriteter kan Argus bara förmedla följande råd från Bertrand Russell ; Gå ut och undersök saken själva. Ett besök på någon av riksanstalterna Kumla , Tidaholm eller Hall torde räcka för att ställa DNs slutsats i mycket tveksam dager.

Man kan nu konstatera att DN inte bara format utan också innehållsmässigt sällat sig till tabloidpressens skara och det är ett sällskap som kan få vilket annat som helst att framstå som mer önskvärt.

Med hänsyn taget till ovanstående finns det numera bara en rikstäckande dagstidning vars inställning till sanningsenlig rapporterin gör den läsvärd. Det är inte DN.

Att konstatera det uppenbara.

En grupp svenska "forskare" har , enligt DN , kommit fram till , förmodligen efter avsevärd tankemöda och gedigna forskningsanslag, att snus "inte är nyttigt". Denna vetenskapliga prestation påminner Argus om en replik i filmen "Lone star."
 Ett sheriffbiträde säger till sin chef som kallblodigt skjutit en mexikansk invandrare ; " Du dödade honom!"
Sheriffen blir inte svaret skyldig utan säger lakoniskt ; " Du har en beundransvärd förmåga att konstatera det uppenbara."

Tautologi.

Med anledning av de slutledningar som medborgarkommissionen dragit när det gäller de ytterst ansvariga för åtgärderna i samband med tsunamikatastrofen, ekar i Argus huvud en mening av Mark Twain ;

Antag att du är en idiot. Och antag att du är med i regeringen. Nej, nu upprepade jag mig.

Till inkompetensen.

                    Sverige är världsbäst i inkompetens,
                                           på UD vet man inte ens,
                                               vilket ansvar vilka har,
                                     men alla berörda sitter kvar.

                     Sjukvården inte Argus gladare gör,
       varje år tvåtusen av felaktiga mediciner dör,
         detta är ett faktum som strider mot allt vett
 och inte något som Hippokrates med blida ögon skulle sett.      

Normalt?

Lars Leijonborg säger efter medborgarkommissionens kritik av regeringens handlande ( läs brist på handlande ) efter tsunamikatastrofen att kritiken skulle ha lett till vittgående åtgärder "i vilket annat normalt land som helst."  I Sverige har kritiken dock inte lett till några åtgärder.