Efterklok

Socialdemokratiska "partitoppar" ville enligt massmedia att Göran Persson skulle avgå före valet eftersom de fruktade att han skulle utgöra en "belastning" för partiet. Med tanke på f.d. ministern , numera agrarens, rondör kan det nog ha funnits visst fog för denna misstanke.
Dock infinner sig frågan, åtminstone hos Argus, varför dessa "toppar" inte yppade denna sin önskan före valet?
Var det månne av försiktighetskäl och önskan om att få förbli i i topposition?
Något, men bara något, påminner Göran Persson om Gustav Vasa;
"Alla vill hugga huvudet av mig, men ingen törs hålla i yxan."
 
Kanske tänker f.d ministern och ler i mjugg på det sätt bara han är mäktig;

Ja, alla ville ha mig från makten bort
men ingen vågade göra processen kort,
för i vår hierarkiska organistiion
törs ingen angripa min person.

Nej, är man,som jag, stor och tung
besitter man tronen,som en kung.
Javisst liknar vår socialdemokrati
en ärftlig monarki?

White trash

Argus tangerar ämnet i Evolution!? och konstaterar att människan "utvecklats" inte bara till den största slaktaren av sin egen art utan också till den största förstöraren av sin egen miljö( vilket kanske är värre, eftersom det förorsakar lidande också för varelser vilka vore värda ett bättre öde än att dela planeten med Homo Sopi..f´låt,Sapiens skall det vara. De nordamerikanska indianerna utgjorde ett undantag i detta avseende,vilket fick till följd att den vite mannen utrotade dem.

Indianerna använde uttrycket "the seventh son" , vilket avsåg under hur lång tid varje generation var ansvarig för kommande släktleds miljö och överlevnadsmöjligheter.

Presidenten i USA ,Franklin Pierce, skrev på 1850-talet en framställan till Seattle, hövding för Duwamish-indianerna, om att få överta stammens landområden i nordvästra USA. Seattle som,förmodligen alldeles riktigt, uppfattade erbjudandet som ett Maffians "an offer you can´t refuse" svarade: "Vi skall tänka över ditt anbud, eftersom vi vet att om vi inte säljer, så kommer den vite mannen med vapen i hand och tar vårt land."

Några andra meningar i Seattles brev kan vara värda att hålla i minnet med tanken att de är skrivna för 150 år sedan;

"Hans (den vite mannen) girighet kommer att förtära jorden och lägga öknar bakom sig."

"Luften är dyrbar för den röde mannen. För allt levande andas samma luft - djuren, träden , människorna. Det verkar inte som om den vite mannen bryr sig om luften han andas.Likt en döende känner han inte stanken."

"Allt hänger samman. Allt som drabbar jorden, drabbar också jordens söner."

"Fortsätt att förorena ditt läger och du kommer en natt att kvävas i ditt eget avfall."

Argus tippar att den som kommit närmast en lösning på föroreningsproblemet är Jerry Adler som säger;

Om alla på jorden höll andan en timme, så skulle växthuseffekten inte längre vara något problem.

Svinaherden

F.d. statsministern Göran Persson har nu lämnat ifrån sig också ordförandeskapet i socialdemokratiska partiet, en händelse vilken  Argus hyser blandade känslor inför, han vet inte om han skall glädjas över Perssons avgång eller sörja över valet av efterträdare,vilket påminner om valet mellan de två bekanta sjukdomarna.

Persson skall nu ägna sig åt svin
och har lämnat klubban till Mona Sahlin,
fast frågan är väl hur stor skillnaden är
mellan hans före detta och nya sfär?

Kanske också bekymmer honom tynga,
där han trampar kring i dynga?
"Långt från politiken har jag kommit, ända hit
ändå blir jag aldrig fri från skit:"

Man on the moon

Argus har p.g.a. tidsbrist (läs lättja, Metusalems anm.) varit inaktiv några dagar, men hans skrivarlust/skrivklåda ( stryk ej önskvärt alternativ) har nu återuppstått med anledning av en artikel i  Aftonbladet som berättar om kinesiska fastighetsmäklare vilka säljer tomter på månen. Egentligen skulle Argus i likhet med Ted Gärdestad vilja ha en egen måne ( det har ju gubben snart på huvudet, Metusalems anm.) från vilken han på säkert avstånd kunde betrakat detta klot, men han får väl nöja sig med en beskärd del.
Eftersom Argus ekonomi befinner sig i en ( evig ) nedanfas får han nog nöja sig med en plätt av Mare Orientale, den lite svalare delen på baksidan.

Argus siktar högre än  till bergets topp,
han vill ända till månen opp,
men i kassan är det skralt
så han får bo där det är svalt.

När månen går sin tysta ban
fryser Argus utan f-n,
och längtar tillbaka till Tellus klot,
fastän fyllt av faror och hot. 
 
Det är inte utan att Argus sympatiserar med den okände tänkare som säger;
"Tänk när man kan stå på månen och säga; Vilken vacker fulljord det är ikväll."

Potens

Den omnipotente(sic) påven Benedictus  XVI har bestämt att katolska präster även i fortsättningen skall leva i celibat. "Att respektera mänskligt liv, försvara det från konceptionen  ( dock utan prästerlig medverkan, Argus anm.) till en naturlig död och familjen byggd på äktenskap mellan man och kvinna"  är enligt påven grundläggande kristna värden. Påven motiverar vidare sitt beslut om celibat med att det är ett tecken på hängivenhet för Kristus , kyrkan och Guds rike.
Eftersom målet för kyrkans verksamhet här på ett pinat klot måste vara att alla syndfulla människor som skaffar sig själva barn och kyrkan nya medlemmar skall bli hängivna kristna finner Argus påvens slutsats egendomlig, men Herrens vägar är som bekant outgrundliga.
Dock hoppas nog påven att inte alla kristna tar honom på orden, så att det går lika illa för den sekt som Bertrand Russell berättar om. Sekten ansåg att allt sexuellt umgänge, även inom äktenskapet och i syfte att skaffa barn var synd vilket medförde att den bara blev en generation gammal och tynade bort , sörjd av ingen.
Det finns de som anser att det vore synd(sic) om mänskligheten gick samma väg , sörjd av lika många.

Möjligen tänker en katolsk präst ungefär så här;

Tja, inte är det kul att leva i celibat,
men vad gör vi inte för vår potentat?
Han som är så omnipotent,
men aldrig någon kvinna känt?

Hoppas vi en belöning får,
när vi slutligen till himlen når,
åtmistone ett glas vin och en oblat
för oss som levt i celibat.

Argus är böjd att hålla med Jules Feiffer som säger;
Jesus dog för våra synders skull, ska vi då göra hans martyrskap onödigt genom att inte begå dem?

Arbetsbrist?

En märklig representant för den ännu märkligare institutionen kungadum,f´låt kungadöme skall det vara , Bonny Prince Charles av f.d. Storbritannien bedöms av engelska massmedia som olämplig för sitt  kneg som framtida kung. Detta inte p.g.a att han snart uppnår normal pensionsålder utan för att han i olika sammanhang, enligt medierna, utövar politisk påtryckning.
Kanske kungen in spe funderar i följande banor, vad vet väl Argus;

Snart sextio och har inte fått börja jobba,
och nu anklagas jag för att lobba.
Det känns bittert för mig, den blivande monarken,
att innan jag tillträtt drabbas av sparken.

Trots att man fötts med silversked i munnen,
är inte alltid lyckan vunnen.
Det är för en kung väldigt trist
att lida utav arbetsbrist.

Annars är ju , som någon säger, kungen en bra betald modell på frimärkena.

Autolove

Expressen berättar om en engelsman som älskar med  bilar ( och diverse andra motorfordon). I en sinnesförvirrad värld är väl ett sådant beteende inte särskilt avvikande, men Argus råkade ändå minnas historien när han såg en gammal Volvo Amazon. Amasonerna var som bekant ett krigarfolk uteslutande bestående av kvinnor och med en lätt nedlåtande syn på det manliga släktet. Hur de skaffat sig den framstår för många män än idag som en gåta, vilket  visar hur rätt amasonerna hade.

Trots att den Amazon som Argus stötte på(sic) , med ålderns rätt, Argus tror att märket inte har tillverkats på sisådär en 40 år,(rätta mig ogärna om jag, till äventyrs, skulle ha fel.) var något bedagad är det inte omöjligt att den skulle kunnat tända erotikens låga hos den autovirile engelsmannen;

O , jag vill älska dig du vackra amason
ge mig din kärlek om än som ett lån.
Inget tänder mig som en bil,
can´t help the way I feel.

A man isn´t a dirty creep
just because he loves a Jeep.
Kärlkeken så förunderliga utrryck sig tar,
what is wrong with making love to a car?

Generositet

Bara sex av 110 f.d. ( före detta, inte för dåliga ) riksdagspolitiker har lyckats skaffa nya jobb efter sin riksdagssejour. Det innebär att arbetslösheten bland de forna beslutsfattarna ligger på ca 95%, vilket med god marginal överträffar vilken annan yrkesgrupp som helst i konungadum,f`låt konungadömet skall det vara, Sverige.
"Det är inte så att folk omedelbart vet vad vi är bra på", säger Cinnika Beijming och det kan nog vara sannare än något hon sagt som politiker, reflekterar Argus.
 Dock behöver ingen ligga sömnlös av oro över hennes ekonomi eftersom riksdagspolitikerna generöst nog beviljat sig själva en "A-kassa" på 38.000kr/mån.

Argus tänker sig att Cinnika et consortes tröstar sig med följande tanke;

Jag är en före detta riksdagsman,numera arbetslös,
men mot mig själv har jag varit så generös
att min ekonomi  ändå är tryggad,
trots att jag lämnat riksdagens byggnad.

Ja , tänk om alla kunde ha det som vi,
det vore väl verklig demokrati?
Att med sina kolleger om lönen komma överens
och strunta i detaljer som t.ex.kompetens.

Argus kan bara när det gäller Cinnika Beijming instämma med Henri Tisot som säger;
Många politiker efterlämnar ett tomrum som ersätter dem fullständigt

Homage

När Argus i morse, till sin egen förvåning och andras förargelse, vaknade till en ny dag, visade det sig att den internationella kvinnodagen infunnit sig.
 Argus, som känt ( i ordets bibliska mening) en eller annan medlem av det täcka könet i sina dagar framför härmed en homage tiil detsamma med följande fundering i tankarna; om kvinnorna utgör det täcka könet måste ju männen med oomkullrunkelig logik tillhöra det motsatta d.v.s. otäcka könet.
A.n.o.e. (allt nog och emedan) här följer den lilla hyllningen;

Alla vet nog att skapelsens krona
inte är en hane men en hona,
för bara medlemmar av detta genus
kan se ut som antikens Venus.

Nej, mänskligheten är (ännu) i sinnet inte så svag
att den utlyser mannens dag.
För medlemmar  av detta kön,
ber vi istället en stilla bön.

Det finns all anledning, anser Argus, att hålla med Carl Jonas Love Almqvist som säger;
Kvinna, fantasiskt substantiv i Naturens ordbok.

Evolution!?

Argus har vaknat upp efter en liten tupplur på ett antal månader ( minnas må man att en månad för Argus är kortvarig som ett vallöfte) och noterar i DN att våra närmaste släktingar aporna ( tala för dig själv, Metusalems anm.) nu nått den grad av utveckling att de lärt sig använda spjut för att ta död på varandra.

Minnas må man också att det bara är ca fyratusen år sen de uptäckte att de med hjälp av stenar kunde knäcka nötter, så med denna takt kanske de snart konstruerar sin egen atombomb och tar upp kampen med Homo Sapiens om värlsherraväldet.

Om de vann den kampen skulle Tellus i (om möjligt) än högre grad än idag förvandlas till  Apornas planet.


Argus tänker sig att apornas Shakespeare skaldar ungefär så här;


Min hjärna är inte särskilt stor,

men den räcker för att ta kål på min bror,

snart har jag ikapp människan nått

och är så tacksam för de celler jag fått.


Det bästa sättet att använda dem väl,

måste väl vara att andra slå ihjäl? 

Något smartare hittar inte ens

den visa Homo Sapiens.