Lögn , förbannad lögn och Expressen.

Sanningsvittnet Expressen skriver idag ; " UD- bekräftar 3500 svenskar saknas." Sedan tillägger man " Men siffran är mycket osäker." Hur bekräftar man något man inte vet?

Fåfäng kamp?

I min , möjligen fåfänga, kamp mot dumheten söker jag styrka i Falstaff Fakirs ord;
"Mycket läsa gör dig klok,
därför läs varenda bok."

En omöjlig tillvaro.

Tillvaron går inte ihop , hävdar filosofen Isaiah Berlin, och tanken belyses bra av talesättet "Dåliga erfarenheter undviker man genom gott omdöme och gott omdöme skaffar man sig genom dåliga erfarenheter."

Åldersfixering.

När det gäller somliga kvinnors fixering vid ålder finns det två manliga förhållningssätt, det ena representeras av talesättet,  " En gentleman minns en kvinnas ålder bara en gång om året." och det andra av Groucho Marx när han säger ;" Hon ; Jag närmar mig fyrtio. Han ; Från vilket håll?" 

Förvarnade.

De radio och TVsignaler som inte fångas upp här på jorden fortsätter ut i rymden , där de så småningom tas emot av intelligenta varelser. Eftersom signalerna berättar en hel del om oss och tillståndet på vår planet, förstår man att dessa intelligenta varelser hitintills avstått från att besöka oss.

Datorn som preventivmedel eller synergieffekt.

Enligt senaste forskningsrön kan en s.k. laptop, "knädator", försämra spermiernas kvalitet , så att de inte duger till att befrukta ägget. Å andra sidan kan väl en laptop åstadkomma samma ofruktsamhet om den är placerad i en kvinnas knä?

Världsläget.

En av mina läsare har bett mig skriva något kul om världsläget, vilket får mig att tänka på  Tom Lehrer när han säger "Tanken på att skriva sånger om världsläget får mig att känna mig som den ende överlevande från Pompeji som blir ombedd att säga något kul om lava."

Frid.

Med tillönskan om julefrid tar Argus ledigt ett par dar , men vill först erinra om vår planets tillstånd med följande ord av Bertrand Russell ;" Vår egen planet, för vilken filosoferna brukar hysa ett lokalpatriotiskt och överdrivet intresse, var en gång i tiden för het att något liv skulle kunna existera här,och den kommer en gång i tiden att bli för kall. Efter långa tidsåldrar, under vilka jorden producerade ofarliga trilobiter och fjärilar, framsteg utvecklingen till den punkt där den alstrade folk som Nero , Djingis Kahn och Hitler.Detta är emellertid en mardröm ,som går över ; i sinom tid kommer jorden åter att bli oförmögen att vidmakthålla levande varelser och då kommer friden att återvända."

Eget beröm.....

En talesman för polisen i Stockholm säger  att polisen själv anser att den lyckats bekämpa den organiserade brottsligheten väl.
 En fördel med att betygsätta sig själv är att bedömningen tenderar att bli något generösare än om någon annan gör den.

Maffia.

Den kriminalitet som nästan dagligen avslöjas i det svenska systemet , senast inom SSU och SJ, får vid en jämförelse den italienska maffian att framstå som en samling scouter.

Genialitet.

Att geni inte är allt påminner Tom Lehrer om när han säger; " When Mozart was my age,  he had been dead for three years." ( När Mozart var i min ålder , hade han varit död i tre år.)

Sherlock Holmes?

Efter det att den döda kroppen av en kvinna som varit försvunnen återfunnits, säger en polisman ;
" Det kan ligga ett brott bakom , eller också har hon dött naturligt."
Det finns en risk att denne polis är ganska representativ för sin yrkeskårs intellektuella nivå.
 

Jämlikhet.

I  socialdemokraternas  Sverige och George Orwells "Djurfarmen" kan man lära sig att alla djur är jämlika , men en del  mer jämlika än andra.

Ännu ett valspråk.

Henric Bernard Palmaer( 1801-54) föreslog att följande devis skulle smycka den svenska riksdagens port;
"Här fattas visa beslut."  Med tanke på tillståndet i landet är det här ett förslag lika aktuellt nu som då.

Stolt valspråk.

Förr löd den stolta devisen på svenska sedlar ; " Hinc robur et securitas." Med denna fasthet och säkerhet. Det tyder på ett visst mått av sjukdomsinsikt att den inte längre är kvar.

Kroppssfunktion.

I dessa tider av kroppsfixering kan det möjligen vara värt att påminna om Thomas Alva Edisons ord; "Kroppens främsta funktion är att förflytta hjärnan."
Fast i en del fall undrar man om det är värt besväret.

Lycka i Eden.

En av anledningarna till att lyckan i Eden var så stor, åtminstone till en början, kan ha varit att varken Adam eller Eva hade någon svärmor.

Framsteg.

Falstaff Fakir kunde lära ut allt, utom konsten att sitta bredvid sig själv. Med genteknikens och kloningens hjälp har mänskligheten snart löst även detta problem.

Principer.

Många politiker tycks ha samma pragmatiska inställning till principer som Groucho Marx när han säger , " De här är mina principer, dem står jag för och gillar ni dem inte så har jag andra."

Global likriktning.

Efter att i DN ha läst om ännu ett bombdåd i Stockholm, kan man bara konstatera att den globala likriktningen blir allt tydligare och att Sveriges huvudstad alltmer framstår som inte ett Nordens Venedig, utan ett Nordens Beirut. 

Långlivade

Ingen hederlig människa blir långlivad som politiker, säger Sokrates i sitt försvarstal.
I Sverige har vi många långlivade politiker.

Obönhörlig logik.

Om kvinnorna utgör det täcka könet , så måste väl männen ,som är av motsatt kön, utgöra det otäcka?

Lotteri.

 Vårdplatserna för spelberoende är så få , att det framstår som rena lotteriet vem som skall få hjälp.

Bortom all satir.

Man borde på en site som denna kunna förvänta sig ett angrepp på finansminister Pär Nuder , efter hans numera famösa beskrivning av 40-talisterna som ett "köttberg som skall försörjas av 60-talisterna." Problemet är att både en sådan person och ett sådant yttrande befinner sig borton all satir.

Civilkurage

Mot slutet av första världskriget fick någon knekt för sig att den unge Salvador Dali , skulle utgöra utmärkt kanonföda och beordrade honom att inställa sig för mönstring. Dali delade inte knektens uppfattning och avböjde med motiveringen ; " Jag låter mig inte bedömas av folk , som är dummare än vad jag själv är ." Med detta mått av civilkurage hos fler människor skulle världen se annorlunda ut. 

Det ljuva livet.

I Sverige levde vi la dolce vita,
                            fast på krita,
                      räntan den fatala,
får kommande generationer betala.

Nya rön.

Skolverket har efter grundlig undersökning kommit fram till att barnen på mellanstadiet saknar arbetsro. Där ser man vilka helt nya rön man kan skaffa sig genom att gå vetenskapligt tillväga.

Himmel eller helvete?

Med tanke på advokat Thomas Martinssons agerande , får man hoppas att den cyniker som sa att 
" så länge det finns ståplats i helvetet kommer ingen advokat till himlen" , hade rätt. 

Alternativ

Det har framkommit att många anställda vid SVT tillbringar sin arbetsdag med att "porrsurfa", se där ett nytt ord som beskriver mänsklighetens både moraliska och tekniska framåtskridande. Litet svårt har jag att förstå upprördheten,de måste väl ändå göra mindre skada med denna sysselsättning än de skulle göra om de producerade TV-program av gängse standard?

Förfall

"Detta bidrog till ett moraliskt förfall som var ännu större än det intellektuella." Med dessa ord beskriver Bertrand Russell Grekland på 200-talet f.Kr. , men visst påminner beskrivningen om ett nordligt beläget land drygt två millennier senare?